Janovo Zjevení, apokalypsa — 2. pečeť — ohnivý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba císařské církve a boje o moc

— přibližně od 4. do 5. stol. po Kr.

Zj 6,3-4: "Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" 4  A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč."

Při rozlomení druhé pečeti je kůň, který se objevuje, ohnivě rudý. Jeho příjezd je oznamován druhou bytostí, podobnou býku (teleti). Ten, kdo na něm jede, dostává pověření „odejmout zemi mír“ (Zj 6,4). Lidé se mezi sebou zabíjejí. Jezdec má „veliký meč“.

Druhé období tedy naznačuje změnu v dějinách křesťanství. Přechází se od míru k válce. Nejedná se o pronásledování, ale skutečně o vzájemné zabíjení. Vše tomu nasvědčuje. Rudá barva koně, která připomíná prolitou krev (viz 2 Kr 3,22.23); býk, který připomíná jatka (L 15,27); a zejména veliký meč, který oznamuje válku. Stejný výraz machaira se nachází v Enochově knize (162-130 př.Kr.), kde je „veliký meč“ dán Ozraeli k boji s nevěrnými a k jejich zabíjení (2 Enoch 90,19).

Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381. | 1. nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl první cézaro-papež. Samozřejmě šlo jen o moc.
Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381. | 1. nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl první cézaro-papež. Samozřejmě šlo jen o moc.

Jde o dobu, kdy církev bojuje o politickou nadvládu, doba císařské církve od 4. do 5. století. Je to doba válek mezi ariánskými a katolickými křesťany. Poprvé podporují císařové boj církve politickou a vojenskou mocí. Římský císař Konstantin (306-337) a poté francký císař Chlodvík (481-511) bojují na její straně. Je to období – jak to popisuje Jules Isaac – kdy se křesťanská církev z postavení pronásledované pozvedá (nebo upadá) do postavení vítězné a brzy oficiální církve. (viz J. Isaac, Genése de ľAntisémitisme, s. 133)

Historická poznámka: Příkladně v letech po koncilu v Niceji a po navazujících koncilech ve Efezu a Chalcedonu bylo zavražděno kvůli svému přesvědčení zhruba milion tzv. „unitářských“ (ariánských) křesťanů (viz Ata ur-Rahim & Thomson: Jesus — Prophet of Islam). Dále koncil v Niceji zakázal všechny verze a varianty evangelií s výjimkou Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Originální „Ježíšovi“ a „Jakubovi“ židokřesťané nebyli do Nikaje pro jistotu přizváni vůbec a jednoduše rovnou postaveni mimo zákon.

-pokračování-


Literatura:

  1. Brock, Sebastian P.; Harvey, Susan Ashbrook:
    Holy Women of the Syrian Orient.
  2. Ata ur-Rahim, Muhammad; Thomson, Ahmad: Jesus — Prophet of Islam.
  3. J. Isaac, Genése de ľAntisémitisme
  4. http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-krestansky-klaster-v-chenoboskiu-a-jeho-gnosticke-krestanske-spisy-z-nag-hammadi/