Janovo Zjevení, apokalypsa — 4. pečeť — sinavý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba křížových výprav, hranic, inkvizice a náboženských válek

— temný středověk

Zj 6,7-8: "A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" 8  A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami."

Rozlomení čtvrté pečeti uvolňuje koně, jehož sinavá barva (chloros) připomíná smrt a teror. Tento kůň je ohlašován čtvrtou bytostí podobnou letícímu orlu, který je připraven se vrhnout na svou kořist – obrazem, který v Písmu připomíná pronásledování a hrozbu smrti (viz Dt 28,49; Jb 9,26; Pl 4,19; Abk 1,8; Mt 24,28). Církev nyní zosobňuje smrt v nejvyšší míře.

Nejen jezdec, jehož jméno je „smrt“, ale i skutečnost, že je poprvé doprovázen druhým jezdcem se jménem Hádés (místo mrtvých). Tímto řeckým slovem Septuaginta překládá hebrejské slovo šeól, což znamená místo, stav mrtvých. Tato dvě slova – „smrt“ a „území mrtvých“ jsou v knize Zjevení často pospolu (Zj 1,18; 20,13.14), aby zároveň označila přicházející smrt i stav mrtvých, který po ní následuje. Tato poslední rána zahrnuje a převyšuje všechny ostatní: po meči a hladu přichází smrt. Pokud jde o „dravé šelmy“, ty pouze zesilují myšlenku smrti. Místo zemřelých, šeól, je v biblické symbolice často představováno dravými zvířaty (viz Ž 22,14-29; 91,13).

Po ovoci poznáte je, říká Kristus

Obraz »Saint Dominic presiding over an Auto da fe« z kostela S. Tomáše v Ávile. Autor: Pedro Berruguete, pravděpodobně v r.1495. Není známo, že by se takové jednání shodovalo s Kristovým učením. Uctíváním takových »svatých« katolíci schvalují jejich chování, stávají se spouviníky a porušují hned několik bodů z Desatera. Důsledky si musí každý vyvodit sám za sebe: Z hlediska světské moci jsou všichni spoluviníci již dávno z obliga, co ale z hlediska duše a boha, ve kterého všichni naoko věří?
Obraz »Saint Dominic presiding over an Auto da fe« z kostela S. Tomáše v Ávile. Autor: Pedro Berruguete, pravděpodobně v r.1495. Není známo, že by se takové jednání shodovalo s Kristovým učením. To ovšem nikdy nebránilo drakoniánské církvi podobné zločince prohlašovat za »svaté«. Uctíváním takových »svatých« katolíci schvalují jejich chování, stávají se spoluviníky a porušují hned několik bodů z Desatera. Důsledky si musí každý vyvodit sám za sebe: Z hlediska světské moci jsou všichni spoluviníci již dávno z obliga, co ale z hlediska duše a boha, ve kterého všichni naoko věří?

Je to doba, kdy se církev projevuje jako nositelka smrti a útisku. Stíhá a pronásleduje všechny, kdo jsou podezřelí, ty, které považuje za bludaře a nevěrné. Doba křížových výprav, hranic, inkvizice a náboženských válek.

Na horizontu takového způsobu myšlení církve můžeme už dokonce zahlédnout stín nacistického útlaku, živený právě totalitním a uzurpátorským „učením pohrdání“ (výraz Julese Isaaca v Génese de ľantisémitisme, Paris, 1956, s. 131 a násl.). Sinavý kůň je také připomínkou holokaustu se svým průvodem mrtvých a svým zlověstným dílem systematického vyhlazování. Takové čtení prorockého poselství může překvapit. Nechtěli jsme totiž vždy chápat vztah mezi antižidovskou zuřivostí Hitlera a stavem společnosti připraveným církví během osmnácti staletí výzev k nenávisti a antižidovskému násilí.

Když Hitler vyhlásil v jednom rozhovoru se dvěma katolickými biskupy, že jeho záměrem je docela jednoduše převzít a dokončit dílo napáchané církví na Židech během několika staletí (Hitler’s Table Talk, citované Rosemary Ruetherovou, Faith and Fratricide, New York, s. 224), sám netušil, jak výstižně se vyjádřil. A dokonce jestliže šoa (nacistické vraždění) s náboženstvím souviselo pouze nepřímo, nemění to nic na skutečnosti, že vzniklo díky církvi jako ovoce o to nebezpečnější, že se zrodilo v oblasti mimo její vliv. I když se na něm církev přímo nepodílela, přesto za ně zůstává v jisté míře zodpovědna. Víme totiž, že se na něm podílela svým spoluvinným mlčením a také pokaždé, když se na ni odvolávali nacističtí vrazi (k tomuto tématu viz Saul Friedlander, Pie XII et le IIIe Reich, Documents, Seuil, 1964).

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Pozn. redakce: Původní autor netušil, že je to ještě horší — my dnes už totiž víme, že papežství zašlo až tak daleko, že dovedlo fašismus a speciálně jmenovitě Mussoliniho, Hitlera i Franka k moci » Podpora probíhala samozřejmě většinou skrytě a tzv. neoficiálně prostřednictvím nastrčených prostředníků, spřátelených bank v rukou Druhé šelmy, případně i tajných jezuitů — tím nejhorším byl Franz von Papen, který osobně předal moc Hitlerovi. Více podrobností zde »

Die feierliche Fronleichnams-Prozession an der Spitze der päpstliche Nuntius Monsignore Cesare Orsenigo dahinter Vizekanzler [Franz] v. Papen und Reichsverkehrsminister [Paul] v. Eltz-Rübenach. 31. Mai 1934
Všichni kamarádi pěkně pohromadě: Die feierliche Fronleichnams-Prozession an der Spitze der päpstliche Nuntius Monsignore Cesare Orsenigo dahinter Vizekanzler [Franz] v. Papen und Reichsverkehrsminister [Paul] v. Eltz-Rübenach. 31. Mai 1934

Čtvrtý kůň tedy představuje poslední období džihádu církve. Zatímco dobývání světa začalo mírumilovně – na bílém koni s jezdcem s lukem a bez šípů. Tedy dobývání bylo vedené samotným Ježíšem Kristem, počínaje druhým koněm přebírá církev sama otěže a bojuje za Krista. Už to není Kristus, který bojuje za ni. Cosi se změnilo v křesťanském myšlení a náboženské války jsou toho nejvýmluvnějším dokladem. Už není hlásána křesťanská pravda o Bohu, který sestupuje a pracuje pro člověka.

-pokračování-