Jarní rozjímání nad životem a nad světem, nad stavem našeho bytí zde a nad tím, co se s tím dá dělat. Co takhle začít se skutečnou láskou k sobě právě teď v květnu?

Příjemné dny jara o Velikonocích jsou za námi. Prožili jsme si se svými blízkými tu krásnou pohádku o tom, že kdysi dávno náš „spasitel“ zemřel, aby se nám po třech dnech vrátil a zůstal tu s námi navěky. Kdo z vás o to měl zájem, jistě si zde na webu našel texty o tom, jak tomu bylo ve skutečnosti. Dostatečně srozumitelně jsem se zde vyjádřil i ke Kristovu božství, k dogmatům, o které křesťanská církev svou verzi Kristova života a smrti opírá a kterou do mysli nás lidí vtlouká už dva tisíce let.

Dnešní člověk církvi a jejím dogmatům už poněkud nevěří. Náš člověk už téměř vůbec, podíl religiozity je na historickém minimu a jde dále dolů. Dokonce jsem čerstvě na mainstremu zachytil povzdech, že je nás Čechů, Moravanů a Slezanů, nevěřících celých dvaasedmdesát procent, což je daleko nejvíc v Evropě. Ale nejen to, u nás i tolik módní ateismus, který nám „elity“ předaly jako náhradu za ztracenou víru, už pomalu také schází na úbytě. Podle mých osobních zkušeností z kontaktu s Čechy žijícími  v Evropě i jinde ve světě je zřejmé, že zejména u nás v mnohem větší míře než jinde je na vzestupu hledání smyslu života a při potřebě pomoci při osobních problémech v tom, co se obvykle nazývá esoterikou.

Samotná esoterika a její projevy ve společnosti samozřejmě nejsou bez problémů. Pro ty, kdo se jí věnují s cílem získat nový, dosud neotřelý smysl života a bytí v tomhle světě plném konfliktů a hrozeb, nese esoterika nebezpečí propadu do náruče mnohých, o kterých bývá věštci a lidmi světa znalými hovořeno jako o falešných prorocích. Tedy lidí, kteří samotnou esoteriku praktikují na linii čistě ego-přední mozek a svých schopností zcela normálně sobecky zneužívají jako snadný zdroj příjmu a moci nad jinými lidmi.

Pozn.: jen tak pro dokreslení: právě jsem dořešil případ muže, který po třech lekcích u mne, kdy se cítil výborně, zkusil na radu kamaráda zajít na tzv. biorezonanci… vrátil se z ní s totální blokací prožitků radosti, utopen ve smutku, depresích, neschopen pokračovat ve vývoji, který u mne započal… moc prosil o pomoc, s čímž měl při mém předchozím varování, aby se vyhýbal po dobu práce se mnou jiným esoterickým aktivitám, tak trochu problém… nakonec jsem souhlasil a zjistilo se, že tahle biorezonance spustila do jeho prožívání duše určitý velmi bolestivý blok z některého z minulých životů… spustila, ale nevyřešila!.. takže k čemu taková metoda?.. nakonec jsme ten blok během půlhodinky našli a odstranili a onomu pánovi se doslova svalil balvan ze srdce… a tyhle případy, kdy léčitel místo pomoci ublíží, nejsou nijak řídké, setkávám se s nimi až příliš často…   

Pro jiné představuje esoterika skutečnou alternativu k vyhasínající přitažlivosti víry i ateistického pojetí světa zejména v oblasti zdraví, ať již psychického či fyzického. A je jako taková pro všechny agenty těch prvních dvou skupin ve vládách a kostelích nežádoucí a je všemožně potlačována či sváděna do obvyklých vyjetých kolejí snahy je legitimizovat a tím i srovnat do mezí, kde může být úředně kdykoli z vůle každého ouředního šimla, který o podstatě věci nemá ani páru, ostrakizována, zakazována a stíhaná.

A dostaneme tuto dosud svobodnou oblast podobně jako všechny ostatní v této prý „demokratické“ společnosti do situace, kdy o nás bez nás rozhodují pochybná individua v poslaneckých lavicích, na ministerstvech, neziskovkách a jiných k tomu „elitami“ určených organizacích. Tedy lidé, jejichž nejvyšší kvalifikací bývá obvykle partajní knížka, sobectví a obvykle i nulová povědomost o tom, co se nedá nahmatat…

„Elity“ prostě šílí při představě, že by se jim byť jen určité skupiny lidí vymkly z pod kontroly. Všimněte si třeba tlaku lobby farmaceutických firem na zákaz čínské medicíny, administrativní omezení léčitelství, snahu dostat léčitele pod kuratelů zákonů a hrozby trestního postihu. To vše ti vámi zvolení krá-savci proti vaší vůli v zájmu oněch lobby postupně prosadí. Za peníze v Praze dům, řikával můj dědeček, který ovšem v té době ještě netušil, že ti dnešní mocní si za úlitbu nadnárodním koncernům tohoto světa pořizují ty domy i dva nebo tří, případně celá sídliště.

I já osobně mám i já řadu neblahých zkušeností s působením  některých také „léčitelů“, kteří možná nevědomě, možná mnohdy vědomě přivádějí své klienty do problémů, aby je následně /samozřejmě za peníze/ mohli opět řešit. Ale přesto zastávám názor, že nikdo nemá právo rušit vaše rozhodnutí vybrat si mezi lékařem a léčitelem. Člověk je svébytná bytost a má svobodnou vůli konat ve svůj prospěch to či ono.

Stále dalšími zákony omezovat svobodu lidské bytosti je nastolování diktatury a předzvěst fašismu. Prostě nás naši mocní jako ve spirále vracejí do dvacátých let minulého století. A o tom, co připravují, není pochyb. Historie se vždy opakuje, pokud se z ní lidé nepoučí.

Štěstím našeho webu zatím je fakt, že nikdo z nepovolaných nerozumí síle procesu rekonstrukce lidské psychiky. Přesto registruji zvyšující se tlak na moji osobu ze strany různých fanatiků čistoty politického myšlení multikulturalismu, fanatiků vyznávajících ruskou hrozbu za každým keřem a fanatiků přesvědčených o mimořádném životodárném vlivu euroatlantické civilizace a NATO na tento zemský ráj to napohled.

Tyto tlaky mne, vážení přátelé, vedou k tomu, že jsem se začal na webu zásadně vyhýbat politickým tématům a prezentací svých osobních pohledů na věc. Řady mailů i telefonátů z domova i ze zahraničí svědčí o tom, že to podstatné zde, ona rekonstrukce lidské psychiky, je věcí, která oslovuje stále více lidí a já tyto další adepty vnitřní změny nechci o příležitost získat informaci o možnosti práce na své psychice rozhodně připravit. A na veřejnost prosakují informace, že naše policie je již vybavena pravomocemi, že na pouhý policejní příkaz je možno donutit provozovatele internetových sítí k okamžitému vypnutí daného webu až na devadesát dní.

Doufal jsem, že tyto praktiky totality už ve svém životě nikdy nezažiji, ale jak vidíte, mýlil jsem se.

Již jsem se ve svých textech místy zmiňoval o hlubokém zákulisí dějů, které v politické i ekonomické sféře kolem nás probíhají. Je to další kolo boje zla s dobrem, které se snaží dobro definitivně pokořit a využívá k tomu všech dostupných způsobů. Konflikt západu a východu, který se táhne od dávných válek mezi Sury, Syny světla z východu /Lemurie a Asie/ a Asury, syny Beliahu ze západu /Atlantida, Amerika, západní Evropa/, prostě  pokračuje dalším kolem.

Nepíšu o tom poprvé, vím! Ale fakt, že cítím potřebu to opakovaně zdůrazňovat, jistě taky o něčem svědčí. Nejméně o naléhavosti tento pohled na svět do vlastního vědomí nejen připustit, ale i začít pro sebe taky něco dělat.

Vím, že mnozí z vás rádi rádi čtou v článcích esoteriků či na konspirativních webech, že po chvíli největší tmy nakonec vždy přichází svítání. A že zlo nakonec padne na hubu a dobro slavně vítězí. A že nakonec zahřmí, ti špatní si náhle uvědomí, co páchají a nastane všeobecný mír a smíření. Že tedy někdo dokáže přes noc změnit povahu a způsoby jednání výkvětu našich politiků i lidí v okolí, kteří se nám snaží dnes a denně s*át na hlavu.

Skutečnost, jak ji vidím já, ale bude poněkud jiná.

Představte si, že Stvořitel vytyčil pro vývoj dnešního lidstva a jednotlivého člověka v něm oněch pětatřicet tisíc let od chvíle, kdy došlo ke genetické úpravě vložením ducha do bytosti původního zvířecího člověka. A ono období konce věku dnes je chvílí, kdy měl být tehdy v život na planetě Zemi uvedený dnešní člověk připraven vystoupit svým egem definitivně ze zvířecí říše a poté takto obě tyto již opět čisté životní energie ve vzájemné rovnováze mají vrátit zpět do sfér, odkud kdysi jedna z nich v důsledku pádu z Jednoty na tuto Zemi přišla.

Po mnoha a mnoha inkarnacích se prostě mají poslední šanci vrátit se domů. Obohaceni o nesmírně mnoho prožitků, z nichž ty nejnádhernější vy, co dnes již kráčíte po “úzké“ stezce, právě absolvujete.

Vy, kteří jste prošli vnitřní změnou a pochopili pro řadového člověka stále ještě zcela  nepochopitelné, se sami rozhlédněte kolem, kdo na to má. A uvědomte si mnohdy obtížnou, strastiplnou cestu svého marného hledání, než vám bylo nabídnuto znovu po dvou tisíci letech tentokrát nikým nezprasené Kristovo učení o tom, jak je možno i v pozemských podmínkách žít šťastně a jak dosáhnout vlastní silou bodu připravenosti k odchodu z kola znovuzrozování.

A protože také ode mne víte. že onen skutečný, oběma částmi vaší duše realizovaný návrat „domů“ /nikoli ten iluzorní v meditacích a pokusech odhodit vlastní ego/ může člověk nastoupit až poté, kdy sám v sobě vypěstoval k dokonalosti právě ono mnohdy tak pomlouvané a odmítané ego, přestanete být překvapeni, že je to právě bílá rasa, které se v současné době dostává mnoho signálů o tom, že její dny jsou sečteny.

Ano, je tu v práci komický zákon, který přivádí ty po staletí zotročené a bílou rasou utiskované, aby vyrovnali národní a mnohdy i osobní karmy mnoha západních národů. Ale pozor, to, co lidé západních civilizací posuzují jako zlo na nich páchané, je z hlediska vyšší, nad-lidské spravedlnosti nutné a potřebné. Je to pro ně potřebné, protože jim to má pomoci.

Proč to říkám?

Všimněte si, co odstartovalo vaši snahu najít onu úzkou cestu. Byly to osobní krize psychického nebo fyzického rázu, které spustily dění ve vás směřující k hledání východu z nich. Krize, které vám vzaly jistoty hmotného života v tomto světě, dezorientovaly vaše ego často spoustou depresí, strachů a úzkostí takovým způsobem, že se právě ono ego uvnitř vás pak již  nebránilo převzetí opratí řízení vaší duše láskou vašeho ducha.

U některých z vás to bylo patrné více, u některých méně. Někteří jste si tato kritická období zčásti prožili teď, jiní již v inkarnacích přecházejících inkarnaci této a nyní pouze dokončili. Věřte mi, že dokáži velmi dobře tohle u vás zachytit a dát vám právě to, co nyní potřebujete.

Každopádně opuštění široké cesty nevedoucí nikam /a proto do záhuby/ a nastoupení na úzkou stezku vedoucí z této anarchie vně i uvnitř sebe do stavu lásky k sobě a k celému světu vyžaduje hlubokou krizi ega, ze které ono samo nevidí východisko a proto se poddá hlasu ducha, který před sebou cestu vzhůru vidí jasně.

Jako člověk jsem proti migraci, jako duch ji vidím jako možný způsob, který sesílá Stvořitel na ty, kteří by měli již nyní ukončit při maximalizaci svého ega svou pouť pozemskými inkarnacemi. Jako způsob, jak hodit po staletí se zrozující a žijící lidi v Evropě opravdu důkladně do oné krize, která jim vezme doslova všechny dosavadní jistoty a donutí je hledat „cestu“.

Vy víte, jak málo lidí i u nás, v zemi nikdy nepolíbené agresivitou vlastních obyvatel vůči jiným lidem tohoto světa, po té úzké stezce dosud kráčí. Ztrátovost osobností vyvíjejících se v určitém inkarnačním cyklu této planety na jejím povrchu je sice vždy v okamžiku podobného zlomu obrovská, ale platí pravidlo, že musí být dána každé bytosti možnost k tomu, aby přivedla své ego k dokonalosti a transformovala ho zpět do sféry ducha.

A to se nestane do doby, kdy bílé rase, které bylo umožněno na rozdíl od ostatních ras dovést svá ega na samotný okraj dokonalosti jejich vývoje naplněním základních atributů sobectví  touhou užívat si – nikoli prožívat! – skrze vlastnění majetku a uplatňování moci nad ostatními.

Ti i oni musí prostě dostat šanci prožít si ještě před rozhodující událostí tohoto konce věku svoji velikou krizi, aby měli šanci zvednout oči od užívání si hmotných statků a konečně případně podle své vlastní vůle byť za pět minut dvanáct se vydat správným směrem.

Prizmatem tohoto mého pohledu se zkuste podívat, zda někdo podle očekávání mnohých z oněch čistých civilizací sledujících vývoj na Zemi zasáhne, aby tento celosvětový bordel změnil v oázu klidu a pohody.  Co si odpovíte?

Já jsem si jist, že pouze v klidu počkají na ty z vás, kteří jste v sobě dosáhli žádoucích vibrací vědomí duše a pomohou vám se odsud dostat, aby poté v klidu nechali padnou ty ostatní do hlubin toho, co si svojí pasivitou sami objednali.

Pozn: pouze připomínám, že jsem vám již dříve sdělil, že například dnešní zvířata žijící tady s námi na Zemi jsou bytostmi, které na rozdíl od dnešních bytostí lidských s jiskrou v duši o tuto jiskru v minulém období vývoje přišly a proto byly zbaveny vědomí vlastní osobnosti ve prospěch kolektivního vědomí druhu… udělaly ve svém vývoji prostě krok zpět…

Pro zpestření jen hodím poznámku z nedávného rozhovoru s již skoro padesátiletým mužem, který je mi v rodině velmi blízkým. Na to, abych se zabýval něčím podobným jako ty, řekl mi, prostě nemám náladu ani čas. Mým přednostním úkolem letos je udělat doma novou koupelnu a vydělat pár desítek tisíc na letní dovolenou. Těžko říci, co mu jeho vlastní žena vytyčí za prioritu pro rok příští. Určitě si opět něco vymyslí. A vy už možná o něco lépe pochopíte ono lidové přísloví o tom, že kam čert nemůže, pošle ženu.

Dokud tito lidé i za cenu maximálního fyzického a psychického nasazení do roztrhání těla si budou plnit takováhle přání svého ega a bude se jim to dařit, jsou jako duše cestě do zkázy. Ale je šance, že pokud o tu možnost přijdou, budou stát před svým životem zklamaní, zoufalí, bezradní a pak snad připustí, že smyslem života je něco úplně jiného a zatouží po tom. A budou slyšet na to, před čím si dnes zacpávají uši.

Takže co myslíte, bude odvolána od Evropy migrační krize a ekonomický kolaps? Vyhneme se válce s islámem, ze které nemůžeme vyjít vítězně, aniž bychom se vzdali toho, nač jsme zvyklí? Nepřiletí Nibiru či jiná troska z vesmíru, aby nás tady pěkně pomačkala?.. Bude líp?

Odpověď už nechám na každém z vás.

Je jen jediná cesta, jak z toho s jistotou ven. Cesta rekonstrukce vaší psychiky. Jen ta vám garantuje i po období konce věku další vývoj jako sebevědomé osobnosti i nadále nesmrtelné lidské duše.

Pro dokreslení svých slov nyní sáhnu do archivu a znovu vám dám nahlédnout do něčeho, co skutečně charakterizuje váš lidský život a životy všech kolem vás tak, jak je /byť v naprosté většině případů nevědomky/ prožíváte. Je to vize, ale vize pravdivá a je na vás, abyste v tuto chvíli v ději popisovaném touto vizí našli své místo a své poučení.

 Tuto vizi jsem nazval kdysi „Strom života“ poté, kdy mi ji přinesl jeden z mých klientů ze svých výprav do vyšších světů. Onen muž jednoho krásného dne vstoupil svým duchovním tělem do vzestupného pravotočivého energetického víru a byl uveden do situace, v níž si prožil poznání toho, jak to vlastně v tomto vesmíru a speciálně v oné přechodové zóně mezi hmotným a duchovním vesmírem vypadá. Text záznamu je zde:

 * * * * * * *

 — pak slyším vnitřní hlas: jdi k prameni a pokračuj dál stůj co stůj — po chvilce opravdu jsem u pramene, odkud jakoby „vyvěrám“ — vidím hlínu, bahno, močál, všechno najednou potemnělo a já slyším z dálky přicházející křik, pláč, sténání — zoufalé výkřiky o pomoc — zaměřuji se směrem toho zvuku a vidím veliké lidské utrpení — vidím lidi, spoustu lidí — lidé jsou všude kolem v bahně, špinaví, někdo po kolena, někdo po pás, ale tamhle dokonce jen ústa a nos koukají z močálu — cítím, jak já mezi tou opravdovou hrůzou jen tak lehce se poletuji, ten odér bahna a smradu rozkladu, hniloby je hrozný — toto přece není možné !!! napadá mě otázka, proč tady jsou, ti lidé, čím se asi provinili a kdo jim pomůže, těm nešťastníkům — a přichází odpověď — je to nevyhnutelnost dle jejich volby — 
— letím dál a v dálce vidím něco jako pevninu a bláto a močál pomalu ustupuje — vidím některé z těch lidí, kteří se totálně vyčerpaní plazí po špinavé pláži blíž a blíž k pevnině — někteří už sedí na pevnině, objímají se, utírají si navzájem bláto a špínu ze svých těl — vnitřní hlas mi říká: láska, pomoc a jednota tě dovede k cíli —
— najednou se mi mění pohled /cítím jako bych se díval z ohně/, vidím kolem sebe ty lidičky, jak se tulí k sobě a celí vymáčení a studení se nahřívají u hořících větví různě rozesetých po pevnině — všude je sice ponuro, ale díky ohni ono temno slábne a cítím, jak paprsky světla ohně se rozpínají a ukousávají víc a víc z té ponuré atmosféry — tu a tam vidím i náznaky úsměvů těch zbídačených bytostí — pak vidím nějaké obrovské spletence něčeho — je to jako bludiště z nějakých trubek nebo hadic — netuším, co to je, ale někteří z lidiček po tom začínají chaoticky lézt, jakoby to chtěli přelézat — sem tam padají, ale začínají si navzájem pomáhat, protože jeden tu nic moc sám nezmůže — podávají kameny a po nich popolézají, někteří jsou už i výš a je úžasné pozorovat, jak se snaží jeden druhému pomáhat — tři tlačí jednoho, aby vylezl výš a on jim potom podává ruku a oni za ním lezou — jako mravenci v mraveništi —
— a můj pohled se najednou začíná jakoby vzdalovat víc a víc — už vidím opravdu ty lidičky z dálky malinké jako mravenečky — ovšem to, co přichází za pohled z té velké dálky, je naprosto šokující —
— to nejsou žádné hadice nebo trubky, které jsem viděl, ale kořeny obrovského stromu — vidím nekonečně velikánský strom, mohutný kmen, ze kterého vybíhají obrovské větve a menší a menší tvořící korunu, která není dohlédnutelná směrem vzhůru — jak ale pohled míří výš a výš, je víc a víc světla — je to úžasné — vidím, jak tak v půli se ta temná spodní část stromu mění do prozářeného nebo spíše světelného stromu, který čím výš tím víc nabírá na intenzitě své záře — až úplně nahoře se doslova rozpouští ve zlatobílém světle —
— co mě ale udivuje ještě víc, je to, že tak, jak po tom stromě lezou lidičky zespodu snažíce jít výš a výš, tak i opačně, světelné bytosti různých hustot světla sestupují po větvích shora a shazují těm lezoucím zespodu něco jako zářící lana různých délek — a ti zdola, co dolezou k tomu lanu, ovazují si jej kolem pasu a ono je to jakoby potom nadnáší a pomáhá jim stoupat výš a výš — to vše se děje v onom pásmu přechodu z temné do světelné části stromu, o kterém je mi řečeno, že je stromem života —
— naprosto úžasný pohled a nepopsatelný prožitek — a slyším vnitřní hlas, který mi říká: i ty ses vydal na cestu dolů, abys pomohl

* * * * * * *

Jistě poznáváte cestu ženských energií oním močálem až k té pláži a ten obrovský zápas na cestě vzhůru kořeny toho stromu, které jsem vám ve svých výkladech trochu jinými slovy povyprávěl.

Jistě rozpoznáváte i cestu mužských energií směrem dolů jemnohmotnými světy na pomoc těm tam dole.

A je to právě znalost informací o tom všem a návod k jednání, který jsem vám poskytl, který vás činí způsobilými stát se samými sebou, řídit si vlastní život, řídit si vlastní existenci nejen v této hmotné dimenzi, ale i v místech svého budoucího pobytu. Protože jak říkával Kristus: Otec má mnoho příbytků… tedy nejen tento Satanu téměř propadlý, pozemský…. Takže ona vám mnohými slibovaná nová Země prostě nemusí být nuitně Země tato. Cenu vstupenky do ní už ode mne znáte.

Mějte krásné jaro!

ragauian

 

1 komentář u „Jarní rozjímání nad životem a nad světem, nad stavem našeho bytí zde a nad tím, co se s tím dá dělat. Co takhle začít se skutečnou láskou k sobě právě teď v květnu?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>