Je česká vláda dobrým hospodářem? Má na mysli dobro nás všech? Koná v našem zájmu? Pár úvah na dané téma

Při brouzdání internetem jsem objevil zajímavé materiály k velmi frekventované otázce dotace českých rozpočtů na všech úrovních jistými finančními objemy z Evropské unie… přiznám se, že nejsem specialista na otázky ekonomie a finanční toky v mezinárodním měřítku, ale rád se pokusím vám některé informace informace zprostředkovat… přestože nemohu za data zde uváděna stoprocentně ručit /jsou dlouhodobě před veřejností dobře utajována/, je možno si udělat celkem přesný obraz situace i na starších souborech dat, které v minulosti unikly různými kanály z horních pater naší politiky… názor si udělejte sami a pokud půjdete k volbám, přihlédněte k tomu, jak to tu zavedené politické strany a hnutí vedou…


Úřad  předsednictva  vlády si nedávno  nechal  zpracovat studii »  zaměřenou  na  transfer  dividend  ze  země a  zpětný  návrat  kapitálu,  zejména formou reinvestic zpátky do republiky. Svým způsobem je obdivuhodné, že to tam vůbec někoho napadlo a snad ještě obdivuhodnější je, že tyhle údaje nezůstaly v režimu hlubokého utajení. Protože je to skutečně neradostné čtení! Podívejme se na ta zásadní zjištění, se kterými se nás, prostý lid, oficiální sdělovací prostředky neobtěžovaly nijak zatěžovat, pokud vůbec existenci této analýzy  zaregistrovaly.

Z výše zmíněného materiálu plyne, že na základě českými vládami podepsaných smluv o zábranění dvojímu zdanění zahraničních firem dnes /a kdykoli v minulosti/ odtéká a odtékalo ročně do zahraničí z naší republiky řádově tři stovky miliard českých korun. Třista miliard pro vaši informaci představuje zhruba třetinu toho, s čím český stát ve svém rozpočtu v daném roce může počítat.

Ekonomičtí odborníci se shodují v názoru, že míra odlivu tohoto výnosu v české ekonomice je dlouhodobě dvakrát až dvaapůlkráte vyšší, než by odpovídalo obvyklým normám v zemích podobných té naší. Je zřejmé, že pokud se českým vládám tento problém nepodaří vyřešit, máme do budoucna na průsery zaděláno. Faktem je, že předcházející ministři financí včetně tohoto především řeší EET a podobné drobounké úniky s jejich údajným přínosem do státního rozpočtu v řádu miliard a desítky miliard nechávají bez povšimnutí ze země odtékat.

Jistě, mezinárodní dohody jsou mezinárodní dohody a bez smluv o zabránění dvojímu zdanění by kapitál v tomto množství do naší země určitě neproudil. Jedná se zde totiž o typický vyděračský postoj ekonomicky silných zemí vůči svým slabším protějškům. Jste to tedy vy, kteří svou prací se výrazně podílíte například na tom, že průměrný německý důchodce dříve, než ta milovnice islámu bába  Merkelová začala živit miliony migrantů, mohl trávit tři dovolené v roce na Kanárských ostrovech. Na kolik cest na Kanáry zbývá vám, vy čeští důchodci, po odpočtení nákladu na bydlení, stravu a léky?

Česká republika jako zdroj levné pracovní síly

Proč se tak děje? Zahraniční firmy k nám přicházejí kvůli  kvalifikované pracovní síle, která je  srovnatelná s německou:

Ale tato česká  pracovní  síla  ve  své  většině  dnes není využita  stejným způsobem jako ta německá, ale na práce s nižší přidanou hodnotou, takže její skutečná kvalifikace se nepromítá do  inovativních  výstupů a patentů. Jinými slovy, stát investuje do vzdělání, dodejme — kupodivu ke kvalitě socialistických ministrů školství pořád  ještě  slušného vzdělání — ale nemá  za  to  adekvátní zpětný  příjem! Ačkoli nese  celé  náklady! A nemají je  tedy ani zaměstnanci ve formě odpovídajících mezd. Je to začarovaný  kruh, který jednou skončí postavením naší ekonomiky jako montážního přívěsku technologicky mnohem vyspělejších zemí.

Situace je o to vážnější, že výnosy z divident nejsou prakticky aspoň v nějaké míře reinvestovány v tuzemsku. Téměř všechny prostředky odcházejí ze země nenávratně pryč. Přitom se jedná o to, že právě zahraniční firmy s převažujícím podílem zahraničního kapitálu zabezpečují faktický růst české ekonomiky a sektor v zahraničním vlastnictví znásobil svůj reálný objem od devadesátých let nejméně sedmkrát. Objem české ekonomiky v domácím vlastnictví v tomto období zůstal téměř nezměněn.

Dá se tedy říci, že kvůli výraznému rozdílu mezi odlivem kapitálu z divident a minimálním reinvestováním téhož zde se růst české ekonomiky nepromítá do příjmů českého rozpočtu a to se m.j. stává příčinou toho, že český dělník zastává v německé fabrice tutéž práci za podstatně nižší mzdu.  Vezmeme-li to do důsledku, pak se naše faktická vzdálenost v kupní síle obyvatelstva místo dorovnávání se k zahraničním hodnotám dále propadá.

Danit zahraniční kapitál? To se přece nedělá!

Naše vláda unisono, podobně jako ty předchozí, zásadně odmítá odvody zahraničních firem, které mizí do neznáma, zatížit způsoby, které v civilizovaných zemích každá vláda má a také využívá. Později si o nich něco řekneme. Já ovšem na to nepoukazuji proto, abych vás děsil realitou, se kterou z větší části nemůžeme nic udělat.

Ono ale znalost problematiky odlivu divident do zahraničí staví totiž do zcela nového světla i onu tolikráte maistreamem a vládou vychvalovanou dotační politiku Evropské unie vůči tzv. východním zemím bývalého ruského bloku. Ano, staví do jiného světla právě ty dotace, za které máme Evropské unii a její nikým nevolené Evropské komisi  líbat ruce a nechat si pak vše líbit.

Čím více se u nás i jinde zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení z ní, tím více slyšíme ze všech stran, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace a jak náš národ  umře hlady, když nám nebude „Brusel“ aktivně  pomáhat. A je nám z téhož Bruselu arogantně jistým ožralou bez jakéhokoliv zaznamenatelného vzdělání vyhrožováno, že pokud my nevděčníci budeme dále odmítat radostně přijímat závazky v podobě radarů a základen NATO na našem území, pokud my nevděčníci budeme ukazovat zadek při průjezdu obrněných vozidel americkým „hrdinům“ připraveným bojovat za naši vlast do posledního Čecha a nebudeme plesat blahem při představě, že náš stát zaplaví po vzoru Francie, Německa či Švédska kvalitní cizí samci s jejich úžasnou schopností /byť třeba násilím/ vyspravit náš podle všeho degenerovaný genofond, pak s námi pěkně zatočí.

Je faktem, že tento svým způsobem vzděláním i chováním primitiv, takto /naštěstí již bývalý/ předseda evropského parlamentu, má právě teď zálusk na místo německého kancléře. A kdopak z vás neví, že už jednou vládl Německu vyučený malíř pokojů? Jak asi přípoadně povládne tento vyučený knihovník?  Všichni víme, jak to nakonec už jednou dopadlo!

Je jásot nad dotacemi na místě nebo je to oslavování pouhé chiméry?

Podívejme se tedy, jaká je situace v celkovém toku peněz od nás k Evropské unii a od ní k nám. Kam a jak utápíme ty miliardy, které nám naše hodná matka Unie posílá? A je to pro nás až tak výhodné?

Ukážu vám pár strohých čísel bez velkých rozborů a komentářů. Věřím, že si názor uděláte sami a nebudete potřebovat vysvětlení toho Chovancova úřadu pro uvádění mystifikací na pravou míru…

Prosím, neberme v úvahu desítky miliard rozkrádaných a lidově řečeno jinak „prošustrovaných“ ročně nekvalitním výkonem korupcí prolezlé státní správy. To patří k národnímu koloritu a řekněme si na rovinu, že ani výtky renomovaných světových institucí korupcí se zabývajících naše VIP ke změně chování nedonutí. Miliardy prostě kdesi ročně beze stopy neznámo /?/ kam mizí a jiné to už nebude.

Všimněme proto si jen toho, co je rovněž přímo do očí bijící a co se dá lépe vysledovat. Počítejte se mnou a uvažujte:

Z Bruselu máme možnost získat na další období osmi let 550 miliard Kč (dle aktuálního kursu). Je to opravdu krásné číslo. Tyto peníze jsou nám k dispozici, pokud dokážeme /jakože s tím obvykle máme problémy/ připravit projekčně investiční akce, ve kterých je upotřebíme. Samozřejmě musíme odečíst nezbytnou úlitbu ve prospěch stranických pokladen a kapes VIP jednotlivců na všech úrovních stranické a státní správy. Tuto mimořádnou daň si podle všeho, co odhalují orgány činné v trestním řízení, vybírají prostřednictvím k tomu speciálně vytvořených tzv. ROP v jednotlivých krajích. Mezi ně jistě patří i případ Rath, téměř již smetený za stolu soudy České republiky.

Vláda nás daňové poplatníky obírá o čtyřicet miliard, které naopak od nás ročně do strukturálních fondů Evropské unie odcházejí. To znamená, že za sledované období osmi let přeteče opačnou cestou od nás do Bruselu osmkráte čtyřicet miliard a oproti šanci přijmout pětset padesát miliard nás to bude stát těch miliard třista dvacet.

Započítejme si tedy zdánlivě parádní přebytek 230 miliard mínus nějaké ty miliardové rozkrádačky. Člověk by řekl, díky za to! Jinak to ovšem vypadá, když do těchto kupeckých počtů přidáme i hodnotu z republiky odcházejících zahraničních dividend, které za ono období osmi let bude podle všeho tvořit nejméně osm kráte oněch výše zmíněných třista miliard korun českých. A na stranu aktiv si můžeme připočíst pouze nějakých dvacet miliard z dividend našich firem ze zisku v zahraničí.

To nám pěkně na kulato vytváří za oněch osm let ztrátu pěkně zaokrouhlených 2150 miliard korun.

Heuréka, my se máme, viďte? Hotový zlatý důl! Ovšem pro ty  za hranicemi našeho státu. Angela Merkel prostě oddělí drobky z velikého koláče, který vytáhnou zahraniční /převážně německé/ firmy z naší ekonomiky a hrají si s těmi drobky u nás na Santa Klause. Jásejte, volové, volá český mainstream a tahle vláda, jásejte při představě, jak se budou stavět další golfová hřiště, Čapí hnízda a jiné objekdy podle zachtivek a potřebuvek miliardářů, kmotrů a lobbistů jednotlivých tzv. zavedených stran.

Začíná vám být jasné, proč děláte ve Škodovce totéž co Němci ve Volkswagenu za téměř třetinovou mzdu?

V dobách tzv. totalitní vlády v této republice se tradoval tento vtip. Pokud ho znáte, omlouvám se. Pro vás ostatní je tady:

Víte, co udělá po ránu anglický dělník? Hodí na pánev tři plátky šunky, pět vajec, posnídá, sedne do svého rols-royse a jede se nechat do fabriky vykořisťovat. A dělník francouzský? Ten hodí po ránu na pánev tři vajíčka, posnídá a ve svém peugeotu se opět vydává do fabriky nechat se vykořistovat. A co dělá dělník český? Probudí se, hodí dvě vejce do trenýrek a odjede autobusem do fabriky vládnout.

Co se dnes změnilo? Naštěstí, zdá se, úplně všechno! I my se konečně jezdíme nechat do fabriky přestárlými rachotinami vykořisťovat a koule už dnes také nehážene do trenýrek spartakiádního typu, ale do klasických slipů západní provenience. Za to se na rozdíl od totality se stále více divíme, proč náš státní dluh raketově stoupá.

Tragická nečinnost českých vlád nyní i v minulosti

Vraťme se ještě k onomu problému s odtékajícími dividendami.  Česká  republika je „na bedně“, pokud se týká zemí s  nejvyšším odlivem dividend ze své ekonomiky v rámci EU! Za námi jsou už jen oba existující daňové ráje v EU  – Lucembursko a  Irsko.

vystrizek4Růst české ekonomiky je bez zahraničních firem naprosto  nemyslitelný a od roku 1995 je realizován pouze zahraničními  vlastníky:

vystrizek6Pokud tedy zahraniční vlastníci nebudou reinvestovat své české pobočky a držet je tak technologicky na odpovídající světové konkurenční  úrovni, nebudeme schopni zvládat deficit platební  bilance, což by mělo velmi nepříznivý vliv na směnný  kurz české koruny a celkovou naši platební bilanci. Jde zejména o různé  pseudonáklady mateřských společností typu poskytování know-how, podpory  výpočetních  systémů,  marketingových služeb, obchodních provizí, poplatků za licence a užívání  podnikové značky a stovky a tisíce různých podobných „nutných služeb a výkonů“! Přesně tak se snižuje základna pro výpočet zisku a nazývá se to „daňovou optimalizací“. Ostatně — mnozí  z vás  jsou dokonale  v obraze. Znají to ze své denní praxe.

vystrizek3Že jako dividendy jsou z čistého zisku a že na ně investor má plné právo? Nepochybně ano. Dokonce je pravděpodobné, že ty dividendy jsou výrazně menší, než by  měly být. Protože  naprostá  většina firem zahraničních vlastníků v tuzemsku skutečně tzv. daňově optimalizují! V jednoduché češtině řečeno – nafukují  všemi způsoby náklady, aby byl zisk co nejmenší a nebyl tak zdaňován v plném rozsahu. Holt je-li doposud českým národním sportem v oblasti živnostenského podnikání neodvádět pokud možno  žádné  daně, ve velkém byznysu je to mezinárodní disciplina rozměru letní či zimní olympiády.

Ovšem na rozdíl od olympiády tady vítězí úplně každý, kdo se zúčastní. Všichni to vědí, že to takhle funguje a ty daňové úniky celosvětově reprezentují biliony eur. Podle střízlivého odhadu daňových „optimalizací“ v EU je těch eur na úrovni jednoho bilionu!  A různé státy se proti tomu samozřejmě snaží bojovat. Ovšem jen ty zahraniční, ne ten náš.

České  vlády od roku 2006, kdy se začalo mluvit o nutnosti zavést i zde aspoň trochu pořádek, odmítaly se tím vůbec  zabývat. A to i v rovině sektorových daní, což je dnes v zahraničí velmi  frekventovaný  způsob, jak vylepšit tok financí do státní kasy. Když našinec vidí ty naprosto unikátní  výnosy,  které na  území  ČR dosahují zahraniční majitelé finančních a pojišťovacích domů, energetických a telekomunikačních firem, nebo sektor stavebnictví či tabákový průmysl, nemůže selským rozumem pochopit, co je na  zavedení speciální daně pro tyto sektory špatně! Výjimkou v nezájmu o jejich výběr není ani /doufejme že už poslední/ vláda sociální demokracie.

Sociální demokracie se na oko pokusila sektorovou daň prosadit do vládního programového prohlášení již dříve, ovšem k vlastnímu /a zcela zřejmě radostnému/ údivu při tomto stínovém pokusu o realizaci správné věci narazili na pravděpodobně předem dohodnutý odpor Babiše a lidovců. Ti prohlásili, že to přes ně neprojde a byla to pohřbeno na nejméně jedno další volební období. A vy, kteří chcete na podzim volit ANO, zanechte iluzí, že se v této /a mnoha jiných věcech/ ve prospěch vás, občanů této země, něco pohne. Přesně podle možná trochu neznámého přísloví kur-a ke kur-ě si sedá, hovad- hovad- si hledá!

Jiné vlády před zahraničními investory nepanáčkují jako ta česká!

Viktor Orbán například zavedl nekompromisně sektorové daně pro vybrané obory – finančnictví a telekomunikace. A dokonce šel ještě dál. Nařídil bankám, také většinově zahraničním, že pokud dávaly  maďarským domácnostem hypotéky v zahraničních měnách – většinou ve švýcarských francích /a to se dlužníkům vlivem poklesu  hodnoty forintu začalo neúměrně prodražovat/, musí jim to na požádání zkonvertovat zpět do domácí měny v přesně  stanoveném, pro banky naprosto nevýhodném kurzu! Něco u nás neslýchaného!

Banky samozřejmě vyhrožovaly. Tu odchodem ze země, tu  zdražením služeb pro klienty, tu arbitrážemi. Nebo tím vším dohromady.  Některé  ze  zahraničních bank skutečně odešly. Žádná ale v rámci konkurenčního boje nezdražila a žádná se nakonec  ani nesoudila… Jen prý maďarský bankovní sektor je  podle západních měřítek méně výkonný – rozuměj: nese svým zahraničním majitelům podstatně menší vejvar. Nicméně spousta madarských občanů tím opatřením  byla  zachráněna  před  ztrátou střechy  nad  hlavou. Totéž  aplikují Poláci!

To jsou vlády, které se skutečně snaží zajistit co nejlepší podmínky pro občany svých zemí. U nás ti experti na řízení ve vládních kancelářích přejali argumentaci oněch bank a telekomunikačních společností. Prý by došlo k omezení výběru pro klienty, zdražení  služeb a kdesi cosi. Zvláštní věc. Oni na nás serou a my držíme hubu a chystáme si kravaty, abychom slavnostně vyladěni je mohli jít na podzim zase volit. Skutečně už všichni máme místo mozků koblihy?

Stačí se podívat  na sektor pohonných hmot. Ze země postupně odešla celá řada  velkých s větových  hráčů – namátkou Total, BP, Esso, Aral, Lukoil, Agip… Schází někomu? Máme proto dražší benzín nebo někdo další rád zaplnil jejich místo? A co sektor maloobchodu?  Kdo  dnes vzpomene na Delvitu, Meinela, Plus, Carrefour? Zmizeli z našeho trhu. Máme  kvůli tomu dražší potraviny? Ano, máme, ale ne proto, že by byly příčinou zvedání cen tyto společnosti.

Jenže naši mocní radši přihlížejí tomu, jak Česká spořitelna je zdaleka  nejziskovější částí rakouské Erste, Komerční banka  totéž  u SoGe, podobně  česká pobočka  Unicreditu. Jen česká Raiffeisen je až druhá, za slovenskou Tatrabankou v koncernu Raiffeisen Int. Kdepak sektorová daň! Ta je prostě tabu. Protože prý by to prodražilo konečné ceny pro zákazníka! Dbají na váš prospěch, ti na Malé straně, jen co je pravda!

Podobně je to s u nás hodně diskutovanými cenami mobilních operátorů. Pokud se o to budete blíže zajímat, zjistíte, že pro místně příslušné operátory jsme prostě klasická dojná kráva!  Kráva, která jen trpělivě stojí a nechá se dojit a dojit. Za vstřícného a trpělivého dohledu jak Telekomunikačního úřadu, tak zejména   vlády i Parlamentu České republiky.

Náš předseda vlády odvolal svého vlastního ministra a rozhodl se, že nám předvede osobně svaly při změně naší nijak slavné pozice občanů vůči mobilním operátorům. Možná by jsme se už měli začít obávat, jak při případném zavedení sektorové daně /ke kterému ovšem opět nedojde/ a jiné /pouhé/ kosmetické změny pravidel přimějí naše /ne/ milé O2, Telekomouše nebo Vodafon zdražit či odejít ze země a opustit zdejší Klondajk! Vzhledem k nastalé situaci se můžeme těšit, až EU konečně dotlačí operátory k tomu, že budou  muset poskytovat roaming bez jakýchkoli omezení. Pak si prostě pořídíme nejvýhodnější zahraniční kartu a budeme králové.

Chápete, proč např. v Litvě jsou mobilní služby nejlevnější v EU? Proč v Polsku je neomezený tarif s daleko větší nabídkou  zejména  datových služeb v podstatě za polovic? Chápete, proč v Německu a dalších státech s vysokou kupní silou dostávají zákazníci za  svoje  peníze nesrovnatelně víc než my? Sledujte předsedu vlády, co pro vás jako obvykle /ne/udělá a pamatujte si to. Do podzimu si to pamatujte!

A co je možno udělat s onou optimalizací zisků zahraničních firem v neprospěch českého státu?

Prý nic. a to je špatné! Sektorová daň, jak jsme si řekli, je  jen a jen jedno z opatření, jak získat pro nás všechny trochu více společných peněz pro naše potřeby. Základním problémem je ale právě ta tzv. daňová optimalizace firem se zahraničními majiteli, respektive  s  majiteli, kteří formálně sídlí v zahraničí. Protože to se týká i velké řady velkých českých podnikatelských subjektů, kteří mají pro svou vrcholovou strukturu zřízenu formální koncernovou špičku v zahraničí. Ne, že by to byla česká specialita, ale rozměr, který tohle má v ČR, je v měřítku evropských zemí skutečně ojedinělý! A přirozeně, že minulé české vlády, pokud to někdy jako problém identifikovaly, tak s tím absolutně nic nedělaly. Dovolím si další perličku: vrána vráně oči nevyklove!

Objevilo se tak v minulosti jen naoko několik nesmělých pokusů, ale byly samozřejmě vysoce přehlasovány. A pozor! Jsou v tom namočeni všichni, i ti bývalí, i náš Velký Prognostik předvádějící na náměstích lásku k lidu a létajcí po světě letadly českých miliardářů i ten dnešní důchodce, co neznal špinavé peníze a co se ho kdysi pokusili odstřelit v Sarajevu a on to /bohužel/ politicky přežil a dnes stále dělá toho chytrého. Prostě jedna velká rodina, ti klucí v Praze!

V ekonomickém světě kolem nás už nějaký  čas je v  souvislosti s  onou olympiádou v daňové optimalizaci klíčovým pojmem výraz Google daň. Kdo si chcete o tom, oč se vlastně jedná, něco zajímavého přečíst, klikněte si zde na internetovou adresu

 • https://support.google.com/merchants/answer/7052209?hl=cs

Popisuje, jak se s daňovými úniky pomocí všelikých optimalizací  vypořádávají prakticky jinde, konkrátně ve Velké Británii a USA. Zavedli zákony, které soukromé firmy v podstatě zavazují chovat se vůči hostitelské zemi podstatně vlídněji. Citujme ze znění dostupných anglických pramenů:

U zahraničních společností, které se úmyslně vyhýbají vzniku stálé provozovny, musí dojít ke splnění jednoho, příp. obou následujících předpokladů:
Google  daň  se týká  firem
1 — působících v  UK  bez  stálé provozovny a jejich  počínání  naplňuje  tyto premisy
 • vše je činěno hlavně pro účely vyhýbání se dani a/nebo
 • vzájemnými transakcemi zahraničního subjektu se subjektem A dochází k „effective tax mismatch outcome“, tj. záměrnému snižování daňové povinnosti, a to právě za pomoci těchto transakcí, které zcela jinak postrádají dostatečné ekonomické opodstatnění.
2 — u firem, které  stálou provozovnu v UK  mají , ale naplňují  některý  z následujících  znaků:
V tomto případě bude nová daň uvalena tam, kde v souvislosti s vnitropodnikovými transakcemi vzniká společnosti (residentovi Velké Británie) zdanitelný náklad snižující daň z příjmů právnických osob a současně tato transakce postrádá jiné ekonomické opodstatnění.
 • je dojednána provize mezi společností – rezidentem Velké Británie a jiným subjektem; a
 • oba subjekty jsou považovány za spřízněné osoby; a
 • vyplacená provize (např. za duševní vlastnictví) představuje záměrné snížení daňové povinnosti a současně nemá jiné dostatečné ekonomické opodstatnění.

Umíte si představit, co by se asi tak strhlo v kruzích lobbistů a přispěvatelů do stranických pokladen, kdyby tohle někdo zkusil u nás? Pokud ano, pak taky jistě pochopíte, že to nikdo ani nezkouší! A z těch, co nám dnes vládnou, to zřejmě ani nikdo jiný nezkusí!

Takže  si  dovolím  ještě  malou  citaci  , kterou  je  zmíněný  článek o Google dani  uzavřen:

Nová daň byla implementována do daňového systému Velké Británie s nebývalou rychlostí. Teprveprosinci roku 2014 byl oznámen vládní záměr na „zavedení nové daně postihující mezinárodní společnosti využívající techniky pro agresivní daňovou optimalizaci“ a již 1. dubna 2015 nabyla novela daňového zákona účinnosti.

Takže v Británii od  záměru po definitivní schválení a zavedení  stačilo pouhých  5 měsíců!  Jak to, že to nejde u nás?  Nikdy a u žádného zákona? Jak to, že to ministra financí a vládu nezajímá? Proč se soustřeďuje na EET s malými nabo žádnými přínosy pro tuto republiku a opomíjí možnosti zavést Google daň, která při pravděpodobně stejné administrativní náročnosti může přinést i mnohonásobně více?

Čtěte dál a přemýšlejte. Dobře přemýšlejte a využijte této možnosti kouknout se pod ruce těch pánů nahoře. Je to dozajista fascinující pohled.

Proč myslíte, že se vláda tak zarytě  brání  sektorovým  daním? Mohla by   získat další nemalé zdroje pro státní pokladnu a tím pro nás všechny. Rozhodně  nejméně  srovnatelné  a vyšší než je zisk z EET?  Ale proč asi neuvažuje tatáž vláda o zavedení ve světě již existující Google  daně? Stačilo by britské zákony opsat a trochu možná upravit. Opravdu si myslíte,  že váš zájem a zájem tohoto státu je něčím, co má pro naše VIP nějakou hodnotu?

Není to proto, že vás komunisti naučili držet hubu a krok? Že si k tomu neříkáte své? Protože vám to nevadí?

Pokud ano, závidím vám. Jste šťastní lidé a Bůh vás opravdu miluje.


Zdroj:

 • https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/04/eet-google-dan-a-andrej-babis-v-hlavni-roli-iv/
 • https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/03/eet-google-dan-a-andrej-babis-v-hlavni-roli-iii/

4 komentáře u „Je česká vláda dobrým hospodářem? Má na mysli dobro nás všech? Koná v našem zájmu? Pár úvah na dané téma“

  1. Ještě něco z diskuse:

   Geniální manažer O2…teď je nám to všem jasné…:-)Stejně je to i těmi platy… U nás nejsou nízké mzdy, to jen v Německu je mají nesmyslně vysoké…:-)

 1. Podle Jana Spěváčka je současné období charakteristické tím, že ti mocní si vzájemn lezou po zádech a vzájemně
  si jdou po krku. Ani jim ty miliardy nezávidím. Pokud je získali tím, že někoho vědomě a záměrně poškodili a to se 100% lze potvrdit, tak se jim to vrátí zpět. A vrátí se jim to několikrát i tím, že si sníží svoje vibrace.

  Třebas takový Babiš:
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/babisovy-otazniky-s-kazdou-odpovedi-si-ministr-ve-sve-danove-kauze-vytvori-novy-problem-29119
  když se podíváte na jeho současnou fotografii, tak na první pohled je vidět, že velice zestárnul. Ze to, že chce stále více může zaplatit i svým životem. Životní sílu si za peníze nekoupí. Je to krásné vidět, je přitlačil ke zdi všechny hostinské tvrdou kontrolou daní a na něj vyplouvá na povrch, že sám daně něplatí.

  Ať si politici vzpomenou na jejich kolegu Stanislava Grose. Jeho legendární výrok „Myslím to upřímně“ vybudil ve vnitřních rovinách takový odraz, že to z něho udělalo trosku ještě za jeho života. A nepomohlo mu ani to, že se ke konci života dal na modlení ke Kristu.

  Ale tohle se moc řešit nedá. Celosvětově vznikla situace, že do politiky jsou filtrováni jen lidé se sobeckými tendencemi.
  Nikdo jiný se v politice nedokáže prosadit. A to mohou být jen ti, kteří šelmě slouží.

  My tady v banánové republice Čechy se můžeme radovat. Na Ukrajině se chtěli zbavit zlodějů ve vládě a namísto toho tam mají vrahy. Se současným nastavením sil by to u nás nedopadlo jinak. Nějaké drobné ústupky vládnoucí kliky problém neřeší.

  Vycházelo mi při posledních volbách rozumné volit komunisty. Podle Abd-ru-shina z Poselství grálu je komunismus nádherná stavba postavená na špatných základech. Právě tím v ní vznikají trhliny a může se zhroutit. Je to bohužel jen volba nejmenšího zla.

  Matka Gaia se těchto sobeckých energií po dlouhou dobu nemohla zbavit. I ona splácí vlastní karmu a platí za to, že na počátku svého vývoje zde na Zemi uvěznila mnoho bytostí, kteří odsud nemohli odejít. A Země se jim na dlouhou dobu stala spíše pastí než domovem. Tohle je jedno z velkých traumat většiny tzv. nepravých lidí. Pravý domov nemá mříže a je možné z něj cestovat a poznávat jiná místa. Ale pokaždé se tam člověk rád vrací.

  Jenže její karma se pomalu srovnává, a ona bude mít šanci se těch, co škodí nejvíce zbavit. Bude mít možnost je odmítnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>