/14/ Jen hledání partnera?

Bylo jí něco přes čtyřicet a byla to velmi pohledná žena – děti již odrostly a byly na svém, bývalý manžel byl již taky minulostí…

Další dva vztahy rovněž nevyšly – přišla s tím, že chce se svým životem ještě něco udělat a zdá se jí, že to prostě sama nedokáže. Hledala na duchovních seminářích, hledala na rodinných konstelacích, absolvovala kursy věnované odstraňování psychických bloků a nebyly ji cizí ani jiné terapie. Ale prostě má asi smůlu nebo neví, jak na to – zdalipak to nevím já?

Tak se na vás podíváme, říkám – nebudete mít z toho, co vám řeknu, asi pražádnou radost – pravda vždy bolí, zejména když je o nás samotných – proč se vlastně nemáte ráda?

Ano vy, říkám jí  -  po krátkém váhání dostávám typickou odpověď – a jak se tedy mám mít ráda ? – nic v životě se mi nedaří – rozvedla jsem se, další dva muži mého života jsou pryč, děti mají svůj život a taky to není s nimi ideální – řekněte mi, jak bych se ráda mohla mít ? –

typické zaměnění příčin a důsledků, nemyslíte, konstatuji – nevadí, budeme hledat příčiny vaší nelásky k sobě – ano, ano – jako obvykle je to ukryto v zážitcích z vašeho dětství –

říkáte, že otec chtěl mít syna ? – vyrůstala jste pod stálým tlakem a měla pocit, že nejste otcem přijímána ? – tím myslíte, že ani příliš milována ? –

prožívala jste to těžce, viďte ? – člověk se snaží ze všech sil a není přijímán – a maminka, aby byl klid, tak vás ještě vedla k tomu, ať se tatínkovi podřídíte ? –

tak, tak – a aby jste mohla v rodině se svým otcem žít, zašlapete to vše do svého podvědomí –

proč se tomu říká podvědomí a co to vlastně je ? – je to protiváha vašeho vědomí a je pod vaším vědomím, tedy mimo jeho dosah – proto asi dodnes o tom všem nic nevíte a netušíte, že právě tohle je příčinou vašich potíží –

ta energie nelásky k sobě je ve vás velmi silná – a když je tomu tak, jak vás mohou mít rádi jiní ? – jak může muž po vašem boku milovat ženu, která v jeho blízkosti po dny, týdny či léta vibruje podvědomou neláskou k sobě ? –

ano, je to složité – ano, je to těžko k uvěření – ale tak to prostě funguje – takže první krok ke změně k lepšímu je nasnadě – musíte přestat čekat, až se vám vyřeší život a vy se konečně budete moci začít mít ráda –

je nutné, aby jste přestala být závislá na tom, zda vás jiní rádi mají či nemají a začala se mít ráda vy sama – zkusíme to ? -

chtěla to zkusit – a tak pracovala na sobě podle doporučeného postupu a při příštím setkání  jsem ji vyhodnotil energeticky z hlediska lásky k sobě a sebepřijetí sebe sama jako mnohem lepší –

i ona si pochvalovala změnu svého pohledu na sebe a své okolí – chcete pokračovat ? – nezaváhala, chci, říká –

dobře, a teď mi vysvětlete, proč si necháváte jinými lidmi systematicky ubližovat ? – jak ubližovat, nevím, co máte na mysli –

prostě myslím tím to, že jim dovolíte, aby vás bezostyšně okrádali o vaši životní energii – o to málo energie, které normálně k dispozici máte – vy tomu nerozumíte ? –

prostě váš energetický stav je hodně nízký – vy to ani nepozorujete, protože je to váš normální stav a jste na něj zvyklá – ale je vám těsně nad čtyřicet a nezačínají se podle vašich slov projevovat na vašem hmotném těle problémy ? -

kosti, klouby, občas ledviny, potíže s ženskými orgány ? – to není nic jiného než důsledek mnohaleté energetické podvyživenosti energetických struktur vyšších těl včetně těla hmotného –

chcete se podívat na tento problém blíže a něco s tím jednou provždy udělat ? –

i seznámil jsem ji s principy energetického vampýrismu, které jsou níže v textu také uvedeny – a nacvičili jsme jednoduchou, ale nesmírně účinnou ochranu vlastního aurického těla před negativními energetickými zásahy zvenčí –

slíbila, že na sobě bude za domácí úkol pilně pracovat – pak objevila se znovu a vyprávěla mi zkušenosti o tom, kterak zcela jinak než obvykle dopadla obvyklá hádka s manželem o to, kdo může za problémy jejich syna –

i a ta zlá spolupracovnice se do ní najednou už nestrefuje a několik lidí ji říkalo, že je nějak jiná -

ale hlavně se snad poprvé v posledních letech cítí v klidu, nic ji nerozhází – důsledně pracuje na své ochraně a je to podle ní dar z nebes –

samozřejmě, říkám, to, že jste se začala, byť zatím ne plně, milovat a přijímat sebe, se na vašem stavu blahodárně projevuje – to, že si umíte pohlídat své energie, je pro vaše vnímání sebe sama a svého bytí zde rovněž velikým přínosem –

ale to není vše, co musíme spolu udělat pro úplnou a trvalou pozitivní změnu vaší psychiky – dnes se podíváme, jak to vypadá s vaším „emočním bazénem“ –

ano, je to nutné – copak si nevzpomínáte, kterak jste se posledně zmínila o tom, jak vás u mužů iritují stále stejné projevy chování jako když vám bylo osmnáct či dvacet ?

ale to se děje jen proto, že poprvé jste si negativní emoci z podobného přístupu k sobě prožila v emočně vypjatém období rozpadu svého prvního manželství, že ano ? – ale vadí vám totéž dnes u možného partnera, který, jak sama říkáte, by byl pro vás docela jinak přijatelný, kdyby nebylo tady tohoto ? –

pak ovšem narážíte ve svém nitru na stále stejnou dosud nezpracovanou a tudíž bolestivou emoci – a narážet na ni budete, ale pravděpodobně i na řadu jejich neméně obtížných kolegyň, pokud je z vašeho bazénu emocí prostě nevypustíme –

neodtékajícími zablokovanými emocemi se váš život stává emočně plochým – neříkala jste v prvopočátcích naší práce, že si už ani nedokážete dovolit zajít na schůzku s případným zájemcem o vaši přízeň ? –

nic divného, prostě ani emoci z úspěchu té schůzky, ani případnou emoci z neúspěchu té schůzky nemůžete do svého přeplněného bazénu emocí pojmout – takže budeme vypouštět ? – do příště se jí hodně ulevilo -

cítí se podle vlastních slov volnější, svobodnější ve vztazích k lidem v okolí – začíná znovu prožívat své emoce naplno a díky lásce k sobě a ochraně svých životních energií je kupodivu dobře zvládá, a to i těch pár trochu negativních –

a šli jsme dál – po „bazénu emocí“ jsme vyprázdnili i „hangár myšlenek“ a provedli čtyřnásobné odpuštění všem  kolem žijícím i tušeným současně nežijícím společníkům mnoha jejich lidských i jiných inkarnací –

pak jsme se dostali i na přestřižení karmických vztahů k dvěma klíčovým lidem jejího života – cesta, kterou byť za pár týdnů,  na úzké cestě ke Světlu sama dobrovolně ušla, nás opravňovala k vyžádání si Boží milosti pro její karmické závazky a karmická bytost, ač nerada, nakonec při vyjednávání ustoupila –

tak, a nyní konečně můžeme udělat to, proč jste přišla, zahájil jsem šesté sezení -

mrkneme se do vašeho podvědomí, do sekce zákazů a příkazů, které jste si tam vy sama za svého života uložila – ano, nikdo jiný, jen vy sama – víte, co svítí na semaforu ve vašem podvědomí, když se řekne slovo „muž“ ? –

víte, co tamtéž svítí při heslu „schůzka s mužem“ ? – nebo dokonce „intimní schůzka s mužem“ ? – a co vyskočí na semaforu vašeho podvědomí při slově „sex“ či „milování“ ?

nejste překvapena tou červenou, viďte – tak ji pojďme změnit na zelenou – a pak uvidíte, co to s vámi udělá – poděkovala a šla  žít – přece jen se po měsíci objevila znovu – že by reklamace, říkal jsem si ? –

a nebyl jsem daleko od pravdy – nejdříve vyprávěla o tom, jak to všechno nádherně funguje a jak se její život neskutečně změnil – ale pak to přišlo : prý jestli nemám kontakt na nějakou seznamku s muži, kteří za něco stojí -

najednou se jich kolem rojí spoustu, ale nikdo s těmi parametry, jaké by jejímu změněnému pohledu na sebe a na svět vyhovovali –

zklamal jsem ji svou odpovědí – dokonce jsem ji ani neslíbil, že i při rostoucím počtu mých klientek hledajících nové štěstí se tím budu zabývat – jen jsem ji ujistil, že změna její psychiky způsobí to, že si prostě jednoho krásného dne přitáhne odpovídající protějšek s parametry psychiky pro její změněné vnitřní nastavení vhodnými –

jen to chce trpělivost – vždyť od chvíle, kdy jsme se poznali při prvním sezení, neuplynuly ještě ani tři měsíce -