Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? A jak to vlastně s těmi Bohy je? 3

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozím dílům:

Kult slunce Sol Invictus, orel je znamením nebe a opak hada, který označuje dolní Zemi.

Minule jsme si řekli, že za přemalovanou fasádou pradávné tradice Slunečního boha Mithry se skrývá několik párů církví podporovaných „ďábelských“ růžků Satanových v podobě rafinovaně skrytých a velmi škodlivých manipulací s myšlením tohoto lidstva. Samozřejmě včetně vás!

Podivné základy křesťanství

První sadu těchto růžků představuje fakt, že z výjimečného člověka, člena bratrstva Esenských, nádherného muže a člověka jako my všichni, člověka, který byl jedním z vynikajících zasvěcenců a proroků starověku, učinilo křesťanství neživou sochu bohočlověka a postupem času zcela převrátilo, zničilo a zprofanovalo jeho učení určené tehdejšímu i budoucímu lidstvu.

Ježíš a jeho pojetí bohočlověka tak, jak je před vás kdysi a dnes staví římsko-katolická církev a její mnohé odnože, je ve skutečnosti danajským darem této církve lidstvu. Mimochodem, právě díky jejímu zhoubnému selhání ateismus jako neméně kontraproduktivní světový názor zejména v českých zemích, na Moravě a ve Slezsku zakotvil tak hluboké kořeny. Být věřící nebo ateista v čase konce věku, obojí je spolehlivou cestou do pekel. Jedinou správnou cestou je znát a vědět.

Církevní organizace představovala kdysi i dnes soubor individuálních zájmů těch lidských bytostí, které postupně pochopily přínos faktu, že se mohou postavit mezi člověka a boha. Byly to bytosti – lidé – přicházející na tento svět z nízkých vibračních světů s vysokým podílem programu ega „sobectví a oddělenost“ ve svých nitrech a napáchaly a páší mnoho zla.

Bůh, jehož obrazem byl sluneční kotouč, byl přístupný a srozumitelný srdci každého člověka a žil v něm. Byl to bůh lásky, plodnosti, úrody a radosti. Lidé k obrazu tohoto boha nosili /a byli si jí vědomi/ božskou Jiskru ve svém srdci.

Byla to křesťanská církev, která hasí a v mnohých z lidí tohoto světa již téměř uhasila onu božskou Jiskru. Je vinna tím, že naučila lidi, že Boha je třeba se bát. Boha, který žil s vámi ve vašich srdcích, vytáhli na nebesa a vytvořili systém, který se stavěl mezi vás a Něho.

Naučili vás bát se a uctívat Boha na nebesích a zcela odvrhli z vaší mysli uctívání Matky Země. Vzali vám ducha a přesvědčili vás, že jste jen těmi padlými tam dole. Doslova vám ukradli to, co je pro vás životně důležité. Vzali vám totiž možnost přístupu k informacím o možnosti vývoje ke znovusjednocení svých duálních částí jako podmínce vzestupu ve vibracích a učinili vás zcela závislými na boží vůli /čili té vlastní za boží vydávanou/.

Byli to právě oni, kteří si uzurpovali právo vám sdělovat božské záměry a příkazy, jak máte žít. A když jste se vzepřeli, posílali na hranice při čarodějnických procesech, zavírali do hladomoren a jinak fyzicky likvidovali. To oni s kříži v rukou a ve jménu lásky k němu vyvražďovali po desítkách miliony jinak věřících lidí v Asii, Africe i Americe. To oni posílali dobré katolíky do světových řeží umírat po desítkách milionů zbraněmi požehnanými jimi na všech stranách těchto konfliktů. A vy mnozí dodnes alespoň symbolicky líbáte onen prsten na krvavém pařátu jejich papeže.

Prostě vás učinili závislými na sobě a závoji iluzí, který postupně kolem Boha a Krista spřádali. Vzali vám svobodu i úsměv z tváří. A nyní podporováni druhou šelmou z Janova zjevení /Spojenými státy americkými/ usilují o to, aby opět mohli vládnout nad životy kohokoli z vás. Právě teď připravují světový fašismus se vším všudy.

Kdo byl Ježíš Kristus?

Samotný fakt označení Krista jako bohočlověka v jeho logickém ztotožnění s původní Mithrovou pozicí slunečního boha je možno ještě přijmout v klidu.

Protože jak si ukážeme, nemá Kristus fakticky k božským energiím vůbec daleko. Protože on tím božským člověkem se skutečně stal. Jen se jím nenarodil. Byl jeho energiemi proniknut až poté, kdy k tomu v řadě předchozích let studiem a prací na svém nitru připravil nádobu svého těla.

Pojďme si nyní i na Kristově příkladu ukázat, že lidské tělo slouží jako univerzální obal či univerzální nádoba spojující samostatně existující energetická těla nižších a vyšších dimenzí téže bytosti.

Ježíš Kristus jako člověk byl svým narozením veskrze tzv. nepravým člověkem, nikoli bohem, jak nám vyprávějí církevní manipulátoři. Byl nepravým člověkem na rozdíl od běžných tzv. pravých lidí té doby i dnes žijících tady na Zemi. Nejdříve si ujasněme, kdo je pravým a kdo je nepravým člověkem ve smyslu výše uvedených vět.

Praví a nepraví lidé

Rozdíly mezi pravými lidmi, jimž je tato Země určena k vývoji, a mezi lidmi nepravými jsou patrné právě v oblasti lidského ducha. Již ode mne víte, že po pádu do hmoty ženská energie původního duálu absolvuje anabázi svého průchodu hmotnými světy, zatímco mužská část energie /neschopna v duchovních světech na hranici s jemnohmotnými světy samostatné existence/ se nachází, řečeno slovníkem lidské medicíny, ve stavu jakéhosi omráčení či komatu.

Více informací naleznete v textu o dualitě člověka:

Duch tzv. pravého člověka se tedy musí k aktivnímu životu probudit. Proto je mu dána šance sestoupit do fyzického těla a kontaktovat se se svojí ženskou energií v součtové duši, aby se v tomto spojení prožívanými obtížnými situacemi v hmotě mohl postupně probouzet a poté probudit. A po mnoha inkarnacích s ní, se svojí vlastní ženskou složkou, i nově sjednotit ve společných vysokých vibracích. Proto mnozí mluví o životu na Zemi jako o škole, případně výcvikovém táboru duší.

Duše člověka patřícího do okruhu pravých lidí postrádá vyšší duchovní těla kromě toho v nejnižších vibracích. Vývojem v mnoha inkarnacích na Zemi se definitivně probouzí k plnohodnotnému životu ve vibračních patrech vesmíru, kde je doma a odkud kdysi po rozpadu z původní duální Jednoty vyšel. Tam také po dovršení svého vývojového cyklu odchází, pokud ovšem nemá smůlu a v době konce věku nelne k nepravdám hlásaným církví, případně nevylil s odporně páchnoucí vaničkou církevního hnusu i dítě čistého Kristova učení a neponořil se do tenat ateismu.

Nepravý člověk, na rozdíl od pravého člověka, má před vstupem do fyzického těla již obě složky své bytosti rozvinuty, mužskou i ženskou energii má v souladu a v rovnováze. Nepotřebuje tedy teoreticky zde na Zemi již na oné rovnováze a opětovném vstupu do jednoty sebe sama pracovat.

Do stavu potřebné nové jednoty a rovnováhy svých mužských a ženských energií se tzv. nepravý člověk dostal již v dřívějších kosmických cyklech, které předcházely cyklu tomuto. A to dřívějším průchodem podmínkami podobnými těm dnešním pozemským buď někde jinde ve vesmíru či v předchozích inkarnacích této Země. Dá se tedy říci, že nepravý člověk může žít a žije trvale mimo tuto hrubohmotnou dimenzi planety Země, která v současné době připomíná spíše slzavé údolí než prostředí k pozitivnímu životu.

Proč jste jako nepraví lidé tady?

Nabízí se oprávněně otázka, proč jste jako nepraví lidé dnes tady. Představte si to třeba tak, že v tom svém nádherném světě vysokých vibračních rovin naplněném láskou žijete v nějaké krásně vesničce uprostřed hájů a luhů, kde se pase v přátelském objetí zajíc s liškou a lev s buvolem o závod válí sudy.

Žijete tam jako čistá a láskyplná, z pohledu svých energií plně srovnaná bytost a je vám tam krásně. A najednou poklid jednoho svátečního sobotního dopoledne je narušen příjezdem božského posla, který přečte výzvu k obyvatelům dané vsi.

V té výzvě se hovoří o tom, že se připravuje záchranná akce na planetě Zemi. Akce, která má zastavit prudce negativní vývoj, nad nímž již prakticky tzv. pravé lidstvo přes průběžná varování proroků ztratilo kontrolu. A že se hledají dobrovolníci pro zvláštní misi, která bude na planetu vyslána.

A vy, volové a tetky /s prominutím/, vedeni láskou a touhou pomoci se přihlásíte a rozhodnete se vtělit na této Zemi jako tzv. nepravý člověk. A podstoupíte potřebné kroky k sestupu na planetu Zemi za cenu velmi bolestného procesu rozdělení své v té chvíli již jednotné a rovnovážné podstaty ve prospěch možného zrodu v lidském těle a přicházíte tak na tuto rovinu bytí znovu rozpolceni.

Pozn.: Prostě sem na Zem nemůžete přijít ve svém originálním balení, ve světelné záři a snést se sem na světelném paprsku. Představte si, že ve snaze pomoci takto slítnete v bílém hávu někam do Prahy, třeba ke „koňovi“ na Václavák a tam začnete lidem vyprávět, jak by se měli změnit a žít jinak. Pokud by vás pražští strážníci neodvedli okamžitě do ochranné vazby, stali byste se velmi brzo obětí lynčování. A mezi těmi zdvořilejšími výroky, co byste se dozvěděli od těch, kteří se lynčování zúčastnili, by nejspíše bylo něco jako: „Ty parchante, tobě se to mluví, si tam někde nahoře lítáš a máš se jako prase v žitě… jen to pojď zkusit žít tady s námi v tom bordelu…“

Protože vaše ženská energie jako na Zemi zrozeného tzv. nepravého člověka je hozena do pozice lidského ega jen lehce a nedokonale, váš program ega „sobectví a oddělenost“ je do vás jen lehce vtištěn a vaší duši proto od prvních chvil vaší lidské stáže na tomto světě dominuje duchovní program „láska a sjednocení“.

Čímž se lišíte od naprosté většiny těch, mezi kterými budete tento život žít. Toužíte milovat, dávat a dostávat lásku a většinou vás vaši bližní a méně bližní obrazně řečeno mlátí přes hlavy, kopou do ledvin a sypou sůl do vašich takto vzniklých ran. Sice vypadají jako vy, ale zdaleka jejich vnitřní energetické nastavení nedosahuje úrovně nastavení vašeho.

A vy žijete jako nádherné něžné srnky či koloušci uprostřed stáda divokých vlků a od první chvíle se divíte, co tu vlastně děláte.

Nutně totiž při zrození projdete procesem zapomnění toho, kdo jste a proč jste tu přišli. České země, Morava i Slovensko jsou jako proroky avizované duchovní centrum lidstva pro příští období vybaveny relativně mnohem vyšším podílem vás nepravých lidí oproti okolním zemím.

Přesto jde odhadem jen o slabé jedno procento z celkového počtu zde žijících lidí. Což je průser, protože na každém kroku narážíte co do počtu v rámci mnoha zbývajících procent převážně na ty, kteří jsou stále ještě poplatní hodně či plně nízkovibračnímu programu ega „sobectví a oddělenost“. A ty vaše totální odlišnost dráždí a vede je z nepochopení vaší jinakosti mnohdy i k intenzívním útokům proti integritě vaší duše a válcování vaší psychiky.

Mám-li velmi krátce charakterizovat vaše prožívání pocitů a myšlenek jako tzv. nepravého člověka této Země, pak asi takto:

  • 1. od dětství a mládí máte v sobě nepochopení pro myšlení a konání řady inkarnovaných duší tzv. pravých lidí ve vašem okolí, kteří nízkými, stále ještě zvířecímu sobectví poplatnými činy a životními postoji vkládají do dění ve okolním světě odpudivou energii nízkých vibrací, ve kterých si oni sami pochrochtávají a doslova se s potěšením válí a které nerozumíte a která vás postupně ničí…
  • 2. opakovaně s nepochopením hledíte na praxi většiny tzv. pravých lidí, kteří se dokážou dopouštět v určitých momentech vlastních osobních nebo kolektivních krizí malých, větších i docela největších podrazů na komkoli ve svém okolí… velmi se vás to dotýká, způsobuje vám to neskutečná traumata a mnohdy vám bere chuť k životu…
  • 3. jsou chvíle /mnohdy časté/, kdy v návaznosti na obě předchozí konstatace prostě nechápete, kde a proč jste se tu ocitli… běží vám hlavou myšlenky typu: proč mne tohle všechno potkává, proč tu vlastně jsem, co mám dělat?…
  • 4. vaše dny mnohdy prozáří jako meteor myšlenky na únik z tohoto světa… v realizaci případného odchodu vlastní rukou vám ovšem spolehlivě brání okrajové, vaší denní myslí možná jen lehce uchopené a přesto varující informace o tom, že toto řešení je z pohledu zákonů Univerza nepřípustné…
  • 5. vše doprovází pocity bezmoci a zoufalství v důsledku neschopnosti sladit trvalou intenzívní nevědomou touhu po ztracené nádheře světů, ze kterých jste přišli, s realitou tohoto živočišnou lidskou malostí a zlobou pošpiněného světa…

Jediným východiskem je poznání

Jediným východiskem z toho je informovanost o tomhle všem tak, jak ji máte právě teď možnost na tomto webu přijímat. A pochopení nutnosti vydat se tou jedinou možnou „úzkou“ cestou práce na rovnováze svého dosud duálního nitra, práce na opětovném urychleném sjednocení svých dříve vibračně rozdělených částí a sjednocení sebe sama. Tedy stavu, kterého jste se vzdali, vedeni touhou pomoci pokolení pravých lidí této Země. Stavu, kterého jste se vzdali a jehož absencí teď trpíte.

Uděláte-li to, pak se totiž probudíte k poznání, kým jste, proč jste sem přišli a co tu vlastně máte udělat. A na cestě tohoto poznání najdete sílu i prostředky k tomu, abyste tohle všechno zvládli. I klid a mír v duši… a poté i návrat tam, odkud jste přišli.

Ve hře je totiž mnohem více než tušíte. Pokud to nezvládnete a zůstanete ponořeni až do své pozemské smrti do energií svého ega, nepodaří-li se vám tedy vnitřně znovusjednotit, pak klidně můžete ztratit to nejcennější: totiž své dříve těžce vydobyté místo v horních světech a opět budete ponořeni do kolotoče opakujících se inkarnací.

Nepravý člověk jako bytost mnohodimenzionální

Vy nepraví lidé jste svým způsobem bohy tohoto lidstva. Přicházíte samozřejmě každý z jiné vibrační roviny Univerza a vaše úkoly zde jsou odstupňovány svou důležitostí podle čistoty úrovně, ze které přicházíte. I vy jste byli kdysi členy týmu spolupracovníků hlavního projektanta při výstavbě planety Země v rámci našeho vesmíru, jak se o tom můžete dočíst z textů v rubrice Nekonečný příběh na mém webu.

Přicházeli jste sem ve skupinách opakovaně vždy ve významných historických meznících právě plynoucího věku a jste proto tady i v době jeho konce.

Pokud ovšem na tuto zemi přicházíte vy, pak do jednotné formy lidského těla může spolu s vámi přijít a také se přichází vtělit energie nejvyššího ducha vesmíru, přímo spojeného s energiemi Stvořitele z vesmíru pro tento vesmír božského.

Zjednodušené principiální schema duální struktury tohoto vesmíru. Země je jedinečná tím, že se zde setkávají bytosti ze všech vibračních úrovní.
Zjednodušené principiální schema duální struktury tohoto vesmíru. Země je jedinečná tím, že se zde setkávají bytosti ze všech vibračních úrovní.

Uvědomte si prosím, že ve vibrační pozici původních domovských duchovních světů nepravých lidí přicházejících do této reality jsou značné rozdíly.

Klíčovým údajem pro „Time Zero“ člověka, které je okamžikem jeho zrodu jako individua, je výše vibrací, ve kterých u dané entity došlo k vypadnutí z Jednoty a zahájení individuálního vývoje. Tato výše je současně limitní pro hranici možného návratu takto z Jednoty „vypadlého“ jedince do domovských duchovních světů. Platí, že nikdo nemůže jít ve vibracích výše než je tento jemu přirozený strop.

Dobrovolný sestup těchto entit vyšších a vysokých světů do marasmu /současným tzv. pravým lidstvem/ zaneřáděné planety Země je neúžasnějším dokladem o velikosti jejich lásky k entitám těch, kteří teprve dnes s mnoha a mnoha omyly hledají cestu zpět k sobě.

Ještě si ujasněme, že více vyvinuté bytosti vyšších světů z řad tzv. nepravých lidí běžně mohou mít vedle základního duchovního těla i několik vibračně výše umístěných duchovních těl podle jakýchsi pater, na které jsou duchovní světy rozděleny. Podrobnosti o oněch „patrech“ ponecháme dnes stranou.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Máte problém spolknout to, že jen přímo ve vás zde na Zemi, existují celkem dvě funkční samostatná vědomí /ego, duch/ a jedno součtové /duše/? Pak vězte, že jako nepraví lidé máte vedle vědomí duchovního těla nejnižších duchovních vibrací /které je buď nepřítelem nebo správně parťákem vlastního ega/ současně také i další samostatná vědomí ve vyšších patrech duchovních světů. A to až po to patro, ve kterém se vystoupením z původní Jednoty realizoval váš přechod k bytosti se svobodnou vůlí.

Pozn.: Jen stručně, vrátíme se k tomu někdy později… Tento vesmír obývají dvě sorty entit. Jedna sorta bytostí živlových, andělských, archandělských a jiných ještě vyšších, které nikdy, v žádné úrovni vibrací duchovního vesmíru, nevystoupily z Jednoty sebe sama a jsou tzv. Bohu věrni. Charakteristickým znakem těchto entit je to, že nemají vlastní svobodnou vůli a beze zbytku realizují ve stvoření tzv. vůli boží. Ostatně, proč myslíte, že jsou zobrazováni s křídly? Druhá sorta bytostí je známa jako bytosti duchovní. Tyhle entity rovněž existují na všech vibračních stupních vesmíru a vyznačují se přístupem k vlastní svobodné vůli. To znamená, že při pobytu v jemnohmotných světech mohou svobodně volit mezi božským programem „láska a sjednocení“ a opačným programem bráchy Satana „sobectví a oddělenost“. Pokud tedy tyto entity žijí již trvale v duchovních světech, pak mají již za sebou  „vědomý“ a „dobrovolný“ přechod k žití božským programem „láska a sjednocení“ v dřívějších cyklech našeho vesmíru a jsou z hlediska svých zkušeností těmi pravými, kteří mohou sejít na Zemi pomáhat ostatním.

Bohové a nepraví lidé

Pravidlo o vyšších duchovních tělech platí samozřejmě v míře nejvyšší i pro nejvyšší duchovní bytost tohoto vesmíru. Tedy pro entitu Syna člověka /Ducha svatého/. Jen s tím rozdílem, že počet jeho duchovních těl je samozřejmě nejvyšší možný, který je dosažitelný v tomto vesmíru. Je si tedy vědom sama sebe na dvanácti rovinách bytí a díky svému sepětí se Stvořitelem má přístup i do vesmíru pro nás božského.

Pozn.: Zde hledejte souvislost s tvrzením, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Z výše uvedeného je zřejmé, že rozsah vibračních úrovní, na které může být vědoma bytost tzv. nepravého člověka, obsahuje celou škálu těchto vibračních rovin. Takže skutečně se mohou v lidském těle inkarnováni setkat bůh i zde na zemi se vyvíjející tzv. praví lidé.

Takže i entita nejvyššího ducha tohoto vesmíru přichází ve významných okamžicích do lidského těla. A přichází jako člověk. Její sestup do hmotného těla je řízen určitými pravidly, o nichž si povíme něco příště.

-pokračování-