Chrám sv. Víta, Praha

Ježíš z Nazareta — údajně výjimečný román o židovství a křesťanství? Nakolik je autentický a pravdivý? Jaké bylo pravé, původní učení Ježíše Krista?

Milí čtenáři, dnes se krátce podíváme do knihkupectví. Mohli jste nedávno na plakátech nebo billboardech zahlédnout reklamu na nově vydanou knihu s názvem „Ježíš z Nazareta“ — což má být údajně výjimečný román o židovství a křesťanství… Nakolik je autentický a pravdivý? Skutečně odpovídá tomu, co Kristus hlásal? Jaké bylo původní učení Ježíše Krista?

Tento údajně výjimečný román o Ježíšovi se chlubí tím, že nevkládá Ješuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli…

jezis-z-nazareta-kniha

Román je jakýmsi převyprávěním biblických kanonických evangelií. Roman Brandstaetter se údajně pokusil vylíčit Ježíše (Jošuu, Ješuu) autenticky — jako Žida, který se narodil do starozákonního židovského prostředí, do starověkého světa pod nadvládou Říma. Do vyschlé krajiny s roztroušenými stády ovcí, do každodenního potu a dřiny. Zároveň je prý ve své interpretaci nesmírně důsledný: Nevkládá Ješuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli.

Byli jsme zvědavi na údajnou autentičnost románu, ovšem při začtení do díla jsme velmi rychle zjistili depresivní pravdu — toto dílo je ve skutečnosti jen nudným a ukecaným převyprávěním autorovy slepé víry v papežský katolicismus, který nemá s původním Kristovým učením mnoho společného.

Autor manipuluje své postavy a hlavně své čtenáře směrem k totálně pokroucenému obrazu Krista, který nemá s reálnou historickou postavou společného skoro nic… Tato slepá víra si ani nezaslouží jméno „křesťanství“. Mohli bychom ji nazvat zfalšovanou a hlavně NEFUNKČNÍ napodobeninou Kristova učení…

Autor za prvé doplňuje biblické texty emocionálním pozadím tak, aby celkové vyznění odpovídalo jeho slepé víře. Za druhé, oficiální církevní tzv. kanonická evangelia rozhodně nejsou zárukou pravdy! Informace o cenzuře Bible jsou podrobně a přehledně rozebrány např. zde »

Dále, máme k dispozici Origenův spis „De principiis“, který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Věrohodnost Origenova je dokonale dokázána!

Pro pochopení je potřeba dát si fakta do souvislostí

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje.

Na www.ragauian.cz je vám k dispozici velmi mnoho faktů a analýz o Kristu a hnutí, které založil. Víme už zcela jistě, že původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Falšování Kristova učení začíná… aneb jak to bylo doopravdy?

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování »

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » To je další podstatný bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legitimity tzv. katolické církvi…

Poté jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas ovčanů » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje absolutní dřeň Kristova učení. Jedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou ;-) Objevili jsme také, že toto státní císařské papežství mělo a má jeden hlavní cíl

Hlavní cíl Vatikánu — zničit původní křesťanské rukopisy a vyvraždit původní pravé křesťany

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammádí
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě

 

Uvědomme si prosím, že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o POZNÁNÍ SAMA-SEBE. Katolicismus byl překroucen v nástroj na ovládání mas ovčanů… stejně jako islám…

Ptejme se tedy především: PROČ TO DĚLAJÍ ty síly co stojí v pozadí?! Komu slouží tato náboženství jako nástroje ovládání lidí… k jakému účelu?

Papež Jan Pavel II. líbá korán — všichni by si měli uvědomit, že vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán — všichni by si měli uvědomit, že vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?