Jsem muslim a přebírám tvou zem! Děsivé video z Velké Británie ukazuje, jak to bude už brzy vypadat i v ČR, pokud necháte naše politiky u vesla i v dalším období!

Jste rádi, že vám tato vláda přidá od nového roku na důchodech a minimální mzdě?

Jste rádi, že vám tato vláda z vašich daní podle direktiv Agendy 2030 » přispívá na import neboli tzv. integraci muslimských imigrantů?

Už se těšíte, jak jí vyjádříte svou vděčnost ve volbách? Pak byste se jí ale měli zeptat, kam až je vláda společně s „vůdci“ nové Evropy z Berlína a Bruselu ochotna v zaplevelení českého prostoru muslimskou imigrací zajít! Protože fakta hovoří jasně: její představa tzv. multikulturního sblížení má šílené  dopady o nichž si můžete přečíst níže. Chcete tohle pro své děti a vnuky? Přečtěte si tenhle článek a zhlédněte poučné video:


Britská patriotická strana s názvem „Británie na prvním místě“ provedla malý test britské multikulturní snášenlivosti ze strany muslimů v zemi. Ve městě Luton, který je vzdálený cca. 60 km od Londýna, uspořádala malý křesťanský průvod, který nesl kříže a účastníci průvodu rozdávali stranické letáky s křesťanskou tématikou. Co se potom strhlo, to zachycuje výše uvedené video. Muslimové začali vykřikovat, že to je jejich země. Muslimská žena oblečená v černém hábitu vykřikovala, že do ní vstoupil Alláh a že i křesťanské ženy by se měly zahalit. Na celou akci dohlížela policie, aby to neskončilo krveprolitím. Po nějakém multikulti soužití a snášenlivosti nebylo nikde ani stopy. Multikulti je iluze. V Lutonu je válečný stav, pokud vyjdete do ulic se symboly křesťanů.

Arabský „rovník“ byl již v mnoha britských městech překročen

Luton je typickým příkladem města, kde proces Kalergiho plánu na likvidaci západní civilizace je reprezentován tzv. Arabským rovníkem. To je situace, kdy podle Koránu v určité oblasti, obvykle ve čtvrti nebo ve městě překročí muslimská populace 50% ve vztahu k původnímu obyvatelstvu. Muslimské ženy mají úkol rodit potomky a navyšovat muslimskou populaci. Dobrá žena v Islámu má porodit 7 dětí, což jí zaručuje Alláhovu přízeň po smrti. V chudých arabských zemích se kvůli ekonomické slabosti toto většinou nepodaří, číslo potomků se u ženy zastaví obvykle na 4 až 5 dětech, ale když rodina emigruje na západ, kde je štědrý sociální systém, porodnost raketově stoupá, v Británii jsou zcela běžné rodiny, kde žena má 8 i více dětí a nastává situace, kdy žena rodí při 8. nebo 9. dítěti, ale její první dítě už rodí také, protože nejstarší dceři je 16 let, což je průměrný věk prvního těhotenství u arabských žen ve Velké Británii. Arabové tak doslova zasypávají svoji městskou čtvrť dětmi a Arabský rovník je dosažen obvykle už pod 10 až 12 letech v dané lokalitě.

http://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/3193705638.jpg

Nadávky a sprosté útoky proti křesťanům. Pohrdání. Přivlastňování si země. Jakmile je realizován Arabský rovník, muslimové se přepnou do bojového režimu. Už je to jejich země v tom okamžiku. Nasunutí Arabského rovníku do měst má na svědomí vstřícná imigrační politika státu, štědré dávky na děti a šílená úroveň imigrace. Velkou zásluhu na posunutí Arabského rovníku do Británie mají neziskovky, které migrantům vyřizují papíry, doklady a především žádosti o dávky a podporu. Velká Británie podporuje náboženská centra, mešity, které mají nároky na mohutné státní příspěvky. Neziskovky pomáhají muslimským obcím vyplňovat žádosti o dotace.

Stejnou činnost budou provádět i v ČR neziskovky, jako jsou např. Meta CZ nebo Evropské hodnoty. Kalergiho plán na míšení ras v Evropě má realizační předstupeň, kterým je islamizace Evropy, převýchova dětí ve školách do podoby euročlověka, který nebude mít problém se pářit s protějšky jiných etnik a odebrání zbraní občanům, aby se tomuto procesu nemohli nijak bránit. Video zachycuje, jak to bude jednou vypadat i v ČR. Nasunutí Arabského rovníku je třeba zabránit hned na začátku. Migranty nepřijímat, posílat je zpátky tam, odkud přišli.


Zdroj:

  • http://aeronet.cz/news/video-jsem-muslim-a-prebiram-tvou-zem-desive-video-z-velke-britanie-ukazuje-jak-to-bude-uz-brzy-vypadat-i-v-cr-sk-titulky/