K čemu slouží tzv. „vědomé dýchání“? Ke spojení se Zdrojem a k poznání sama-sebe? Jakou roli v tom má ego? A co na to říká Paul Brunton? Víte, kdo řídí vaše tělo? Poznejte už konečně sami-sebe! D

Dech je síla a život. Dech je mocný, svědčí o tom východní mudrci, zmiňuje to mj. Paul Brunton ve svém hledání „Nadjá“.

Co je to „vědomé dýchání“?

Podívejme se na terapii, která se nabízí např. na vedomedychani.cz, co nám tam o metodě prozradí. Citujme si:

CESTA K SEBEPOZNÁNÍ A SEBEUZDRAVENÍ POMOCÍ DECHU

»Dech je v přítomnosti. Nádech – pauza – výdech – pauza… Stále plynoucí dech. Aniž bychom si to uvědomovali, dýchá TO něco stále samo. Uvnitř našeho těla. Už jste se někdy zeptali sami sebe: Jsem si vědom/a svého dechu? Co se stane, pokud si opravdu dovolíme vnímat svůj dech se vším, co přináší?

Dech nám otevírá naše vnitřní prostory. Vede nás do kontaktu s našimi potlačenými emocemi, jako bolest, vztek, smutek, naštvání, ale i radost a smích. Pokud jsme jako děti zažívali bolestivé situace a potlačili je, …, naše životní energie se zmenšila a zůstala zadržena v našich dechových a tělesných obranných vzorech. … My se můžeme cítit až jakoby uvězněni v určitých vzorcích – myšlení, emocí nebo chování. Cesta ven z toho je cestou dovnitř, k našemu dechu.«

Pozn.: Všimněte si vážení a milí, že se zde zdánlivě správně mluví o „cestě dovnitř mysli“, o cestě „pomocí dechu“ ke kontaktu s našimi potlačenými emocemi… ovšem autorka nám na konci předchozího odstavce dává najevo, že neví o čem mluví, když používá frázi o „cestě dovnitř, k našemu dechu.“ Ona totiž PROSTŘEDEK (dech) ZAMĚŇUJE ZA CÍL (nalezení sebe-sama)… Povšimněte si také, že daný odstavec se nápadně shoduje s cíli jiné metody „práce na sobě“ — metody práce s tzv. „vnitřním dítětem“ » Není to samozřejmě náhoda! Naši čtenáři již dobře vědí, kdo je ono „vnitřní dítě“, vědí dobře, že je to jistým způsobem skutečně samostatná bytost, oddělená část naší psychiky.

Poznejte už konečně sami-sebe!

A zde je klíč ke „království otce“! Proto vám neustále do omrzení opakujeme — poznejte sami-sebe! Pokud to neuděláte, velmi snadno skončíte hlavou ve zdi na konci slepé uličky! Víte, oni vám všichni tihleti falešní proroci a prorokyně nabízí něco, co třeba i nějak částečně a nedokonale funguje, třeba to někomu i přináší dočasnou úlevu… Ale zeptejte se sami-sebe, nebylo by lepší místo slepé uličky a žalostných výsledků najít tu — sice „Těsnou bránu“ a „Úzkou cestu“ — ale zato tu, která vede k opravdovému cíli a smyslu vašeho života na Zemi? Pouvažujte prosím, nebylo by přece jen 100kráte efektivnější, než snažit se ovládat a řídit následek (dech)… tak se místo toho obrátit přímo ke zdroji? Poznejte už konečně sami-sebe! Proboha proč tihle falešní proroci neustále sledují kouř v komíně, namísto toho aby se obrátili přímo na původce ohně? Na oddělenou část své božské jiskry, která zoufale touží po jejich pozornosti?! »

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Proboha lidi, vždyť je to tak prosté — proč se raději neptáte a nehledáte, kdo má ten dech na starosti?

Kdo řídí vaše tělo?

Pokračujme ještě s citací a všimněme si, jak se původní autorka pečlivě vyhýbá skutečnému POZNÁNÍ sama-sebe, ačkoli to výslovně absolventům slibuje! Dělá to naschvál nebo prostě JEN nic neví? Je jen nevědomá studentka nevědomého učitele (zmíněného jako Bhagat) a oba se nechali chytit do další satanovy pasti nevědomosti? Každopádně oba vedou vaše duše do slepé uličky:

»Když obrátíme svou pozornost zvenku dovnitř, na náš dech, tak může být uvolněno tělesné a emocionální napětí v těle. Tak může začít cesta k uzdravení. Cesta k objevení drahokamů, na které jsme zapomněli, že je máme stále nadosah. K prožitkům radosti, lásky, svobody, sjednocení. Je více technik a přístupů k práci s dechem. Bhagat nás při výcviku prováděl mnohými z nich. Můžeme dýchat nosem či ústy a vnímat jemné energie v našem těle, které dech přináší. Nebo si dovolit vyjádřit emoce, které jsou zadržené v těle již po dlouhou dobu a začneme je cítit právě při dýchání. Nebo, pokud tyto emoce přijdou, můžeme je pouze pozorovat a nevyjadřovat. Pozorovat, jak se přeměňují, jak vyvstávají a mizí. Také mohou během dýchání přijít vzpomínky a pocity z doby, kdy jsme byli ještě v děloze nebo z období porodu a těsně po porodu. Jedním z přístupů k dechu je BBTRS – Systém biodynamický dech a uvolnění traumatu. …

To, co spojuje různé dechové techniky a přináší nám hloubku poznání a pochopení, co nás vede k jednotě se vším, je právě vědomý dech. Tedy plynutí s dechem. Uvědomění si dechu, odevzdání se dechu.«

Chyba lávky! aneb pod sofistikované řečičky zamaskovaná nevědomost!

Následující tvrzení Moniky Hasalové už je lepší:

»Skrze dech se lze spojit se svou silou, se svým podvědomím… Když se s dechem spojíš – propojuješ své vědomí skrze své tělo s Univerzálním zdrojem síly a energie.«

To je i blízko k cíli, ke kterému se vás snažíme navést na ragauian.cz: Dejte pozornost sami-sobě! Obzvláště když chápete co je podvědomí, ego, duše, duch, božská jiskra v nás »

Nicméně, i u Moniky opět chybí poznání toho hlavního — totiž že ve skutečnosti naše oddělená polovina tam uvnitř duše potřebuje přinést energii lásky, aby došlo k jejímu vibračnímu pozvednutí! A energie jde TAM, KAM SMĚŘUJE POZORNOST!

Závěrem žel získáváme smutné pocity ze služeb, které nabízí různé podobné lektorky — mají často jistě i úžasné schopnosti, ale jejich poznání psychiky představuje jen střípky pravdy promíchané s nevědomostí… duchovní služby, které ve finále vedou duše do nikam a už VŮBEC NE k Poznání sama-sebe :-( A pokud se některé tyto „odbornice“ chlubí údajnou zkušeností a údajnou hlubokou moudrostí a dokonce prý schopností vidění souvislostí — pak je ta nevědomost do nebe volající…

Nejvyšší cíl?

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

Někdy následovníci východních učení dokonce i mluví o nejvyšším cíli, kterým pro ně prý je „nic nižšího než poznání sebe-sama“. Chtěli bychom zvolat „hurá“, nicméně i zde se to často projevuje velkým omylem, kdy tito následovníci stále hledají ono „nadjá“ (jak to nazývá Paul Brunton) neboli sama-sebe a na této cestě nevšímavě míjí své ego, jehož by se nejraději zbavili. Smutný paradox, že? Při údajném hledání sebe-sama, sebe-sama nevšímavě minout…

Mimochodem, Brunton sám chápe pojem „Nadjá“ (anglicky „Overself“) v silném ovlivnění naukou jógy a nabízí duchovní cvičení, směřující postupně k jeho odhalení s použitím regulace dechu jako způsobu vedoucího k ovládání myšlenek a k meditaci…

Základním východiskem k duchovní cestě člověka je pro něj slavná pravěká věta: „Člověče, poznej sama sebe!“ Což je dokonale správně. Jenže při dalším zkoumání velmi rychle zjistíme, že jeho východní chápání sama-sebe je chybné, velmi podobně jako u zmíněných dam — jde o známou a CHYBNOU snahu ega se zbavit.

Brunton nabádal žáky mj. aby opustili materialistickou myšlenku na své ego a aby své pravé Já hledali v Mysli. Cesta k tomu vedoucí je prý meditace. Je třeba upřesnit že za „Mysl“ zcela jistě nepovažoval lidské „rozumové myšlenky“, které jsou produktem mozku ega. Je obecně známo, že většina meditací se právě soustředí na jejich potlačení-vypnutí.

Podívejme se ještě jednou na již zmíněnou údajnou „odbornici“ na „vědomé dýchání“, která svědčí o svém evidentně neúspěšném hledání, kdy našla mnoho skutečného poznání jen proto, aby nakonec opět minula Úzkou Cestu i opravdové poznání sama-sebe :-( Citujeme:

10 let jsem pracovala s dětmi a s dospělými klienty s neurologickými a ortopedickými problémy v klasickém zdravotnictví jako fyzioterapeut. Vždy jsem velmi ráda experimentovala a pátrala po tom, jak opravdu uzdravit druhého člověka. Když jsem došla do bodu obrovské frustrace z neúspěchu, pochopila jsem, že první, koho musím vyléčit, jsem já sama. A že stejně tak i ostatní se mohou začít léčit tak, že přijmou zodpovědnost za to, v jakém jsou stavu, jak se cítí nebo necítí. Toto uvědomění přišlo právě při dýchání. …

Pozn.: Zákon zrcadlení je velká pravda, která platí pro člověka v těle obecně… stejně jako to o tom léčení sebe-sama.

Manžel i děti mi zrcadlili mé skryté emoce a já cítila, jak se s tím neumím vyrovnat. Nějak toho bylo moc. Stála jsem na místě a nevěděla, co s tím, neuměla jsem vyjít ze situace, která pro mě byla hodně frustrující. Pak to přišlo – máte 2 měsíce života. Byl to šok. A já tomu nevěřila. Věděla jsem, že se děje v těle něco „špatně“, protože mě hodně bolela kyčel a přestávala jsem chodit. Ale… rakovina? …

Dotyčná Martina Chalupníková se sice z rakoviny vyléčila, ale k poznání sama-sebe evidentně nedospěla… alespoň podle toho, co o sobě uvádí na stránkách:

 • http://vedomedychani.cz/o-dechu/

Nesmysly do nás tlačí nepřekvapivě i materialisté. Většinou jde o již i mainstreamovou vědou vyvrácený blud o sídle vědomí v mozku. Detailní vysvětlení toho, jak to funguje DOOPRAVDY, naleznete zde » Příkladem starých a již vyvrácených omylů zastaralé „klasické“ medicíny je text, který napsal MUDr. Zdeněk Šos na www.reha-arnika.cz:

Kdo řídí tělo?

Následuje chybný a neúplný materialistický pohled ve kterém chybí informace o zdrojích energie těla, které materialisté nedokáží změřit a proto je neuznávají. Uvědomte si a prociťte tuto nevědomost, umožní vám lépe pochopit realitu…

MUDr. Zdeněk Šos: Hlavním řídicím systémem v těle je nervová soustava, která z mozkového centra pomocí nervů ovládá celé tělo. V každé vteřině je zpětně mozek informován o stavu všech orgánů v těle a o každém pohybu. Nic mu neunikne. Celý systém kromě nervů je vylepšen pomocí krevního oběhu ještě řízením přes hormony, které produkují žlázy s vnitřní sekrecí /např. štítná žláza, slinivka břišní, nadledvinka/ a vše je pod kontrolou podvěsku mozkového/ hypofýzy/. A ta samozřejmě podléhá vlivu zase řízení mozku. Vše je dokonalé, ale nesmí do toho zasahovat příliš rušivých faktorů. Pokud to potom organismus nemůže zvládnout, začne dělat chyby.

Pozn. redakce: Tzv. „žlázy s vnitřní sekrecí“ jsou řídicími prostředky-body, skrze které duše energeticky ovlivňuje hmotné tělo — podívejte se na obrázek a sledujte umístění čaker… Materialisté mluví o hormonech, které tělo produkuje, aniž by přiznali že ve skutečnosti neví co ty žlázy řídí… protože MOZEK TO ROZHODNĚ A DOKAZATELNĚ NENÍ » My to ale už víme:

Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním...
Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním…

MUDr. Zdeněk Šos: Bohužel současný svět útočí na náš organismus přemírou informací a odolnost organismu má jen omezené možnosti. Když na člověka útočí přemíra emocí, konflikty v rodině, v práci a v jeho okolí, dříve nebo později začne prostředí negativně ovlivňovat řízení organismu a to se začne projevovat chybami v různých orgánech těla.

Pozn. redakce: V předchozím odstavci nás opět materialisté zavalují bludy ohledně emocí, aniž by tušili, že emoce produkuje ego se sídlem v oblasti solar-plexu »

Hrají si na chytrolíny, když vykládají naučené fráze o tom, jak prý „když na člověka útočí přemíra emocí… dříve nebo později začne prostředí negativně ovlivňovat řízení organismu“… ale při tom nemají nejmenší představu jak ono ovlivnění probíhá ;-) ragauian.cz vám ale vysvělení poskytuje — a nejen to — dává vám i návod, jak své emoce vyladit do pohody »

MUDr. Zdeněk Šos: Psychická změna potom může vyvolávat i tělesné potíže. Na podkladě déletrvajícího psychického přetížení (stresu) se mohou objevovat nemoci jako žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, bolesti v zádech apod. Říkáme tomu somatizace /soma=tělo/ psychických potíží a celé odvětví medicíny se nazývá psychosomatická medicína. A že v takových případech nepomůže prohlídka u lékaře, různá vyšetření a užívání mnoha léků, je asi přirozené.

Pozn. redakce: Je legrační, jak neználci díky své nevědomosti vyvozují ze správně vypozorovaných faktů úplně nesmyslné závěry — a to vše především díky svému materialistickému dogmatickému náboženství. Jsou směšní! Ano, samozřejmě že emoce mají VELKÝ A ZÁSADNÍ VLIV NA ZDRAVÍ TĚLA »

MUDr. Zdeněk Šos pokračuje: Těchto stavů v posledních létech velmi přibývá a i na naše oddělení jsme v minulý rok do kolektivu přibrali na pomoc psychologa, který nám pomáhá rozklíčovat některé situace, které se nelepší při běžné léčbě. A opravdu většinou se zjistí, že náš pacient má problémy v rodině s partnerem nebo při výchově dětí. Nebo v práci nevychází se spolupracovníky, třeba ho i šikanuje nadřízený, možná mu hrozí i propuštění. Někdo začne řešit problémy alkoholem, čímž celou situaci ještě zhorší. … Pokud se objeví… potíže na těle, zamyslete se nad svým dosavadním životem. Protože při léčení musíte začít s řešením těchto problémů, jinak nikdo nebude úspěšný.

-konec citace-

Závěr a skutečný lék pro vaši duši

ragauian.cz vás jako jeden z mála upozorňuje, že neláska sama-k-sobě je tím hlavním důvodem vzniku rakoviny, kterážto je vlastně jakoby způsob autodestrukce nemilovaného těla-ega »

ragauian.cz vám jako jeden z mála dává skutečně účinný návod jak projít úzkou cestu a zrealizovat účinně pravou Kristovskou lásku sama-v-sobě »

Zde naleznete nejmodernější výzkum o tom, kdo DOOPRAVDY řídí vaše tělo » Důkazy jsou nad Slunce jasné, na Konci věku vše vychází na povrch… je přímo šokující, že i mainstreamová „věda“ objevuje existenci ega uvnitř člověka. Protože je ale uzamčena v kleci materialistického náboženství, tak — jak je jejím ne-dobrým zvykem — opět nic nepochopila…

3 komentáře u „K čemu slouží tzv. „vědomé dýchání“? Ke spojení se Zdrojem a k poznání sama-sebe? Jakou roli v tom má ego? A co na to říká Paul Brunton? Víte, kdo řídí vaše tělo? Poznejte už konečně sami-sebe! D“

 1. Dobré ranko, lidé, trocha nedělní poezie:)…jen tak se mi chtělo napsat:

  DUALITA X (=) JEDNOTA

  Jak měkkce a bíle září
  úžasná Luna na tvé tváři!
  Jako by šeptala tajemství věčné,
  že v objetí se Sluncem jednou spočne…

  Však nyní je mi záhadou,
  proč pouze Luna prochází se zahradou.
  Najednou tak smutná zdá se mi,
  když bez svého Slunce zlatého
  prochází se sama na Zemi…

  Luna a Slunce – přátelé společní?
  Ano! Avšak jeden druhému jsou často nevděční!
  Chybou velikou však tento postoj je,
  jelikož nádoba jejich společná vodami života vesluje!

  Kdo v lidském životě je Sluncem, kdo Lunou?
  A kdo nádobou rádoby poloplnou?
  Říká vám něco člověka tělo?
  Co je vlastně tělo? A co by rádo chtělo?

  Tělo je přeci tou nádobou krásnou,
  v níž naděje a přání vzkvétají i hasnou.
  Vzkvétají, když uvnitř muž se ženou
  do přátelského hovoru se dávají.
  Když naopak sobě se vzdalují, potom je zprávou jasnou,
  že i jejich přání a naděje tím hasnou.

  Muž – Slunce, žena – Luna,
  z paprsků lásky je nádoba jejich upletena!
  Proto lidé procitněte,
  ženu i muže v sobě ctěte!

  Od této chvíle totiž víte,
  že dva v jednom jste, spolu pijete i jíte.
  Jste MUŽEM, jste ŽENOU,
  VY! jste tou nádobou naplněnou!!!

  1. TO NENÍ NÁHODA ;-)

   Je charakteristické, že někdy se pravda, která nevyhovuje „materialisticko-náboženským“ fanatikům, objeví spíše v bulvárním tisku než v údajně seriózních médiích — ta totiž nehodící se jim pravdy jednoduše cenzurují…

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-a-kde-se-nachazi-dr-rupert-sheldrake-vysvetluje-co-je-morfo-geneticke-pole-a-morficka-rezonance-vite-ze-lekari-nasli-cloveka-ktery-zil-bez-mozku-3/

   Stejně tak se v bulváru objevuje mnoho svědectví např. o reinkarnaci…

   PS: I když podle prostého selského rozumu to skoro vypadá jako zbytečně nafouknutý objev — údajný nový orgán v oněch bulvárních odkazech vypadá spíše jako jakési zapouzdření, jakoby ochranný obal skutečných orgánů v něm…?!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>