Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang... Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie).

K událostem Konce věku — Lucifer, Ahriman a Asur jsou vašimi soupeři na cestě k rovnováze a opětovnému sjednocení sebe sama. Poznejte své nepřátele a s láskou jim nakopejte prdel. /M/

Navazuji na předchozí články v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Tímto a předcházejícími dvěma texty jsme vyčerpali přehled hlavních protihráčů lidstva, o nichž ono má jen velmi mlhavé a často žádné představy. A toho, co neznám, se prostě bojím. Je proto pro ně, ty kluky pitomé odjinud, mnohem lepší zůstat ve skrytu, protože když o nich celkem nic nevíte a proto se jich bojíte, mohou si s vámi dělat, co chtějí.

Humanoidní Elohim a jejich pobratimy humanoidního typu můžete vnímat tak trochu jako součást božího plánu pro tuto zemi. Tito jsou ve spektru mimozemských bytostí kolem nás bytostmi spjatými s vývojem našeho vesmíru a mají v něm své místo. Drakoni, Deros a Dows jsou bytostmi přišlými zvenčí z jiných bublin vesmírů a představují z hlediska vývoje lidstva čiré zlo.

Nacházíme se na počátku vzestupu směrem vzhůru

Rudolf Steiner /1861–1925/, rakouský filosof a esoterik, vidí ve svém díle naši Zemi a sluneční soustavu jako živou bytost, která prochází během jednoho vesmírného dne sedmi inkarnacemi. Ta dnešní je v pořadí již inkarnací čtvrtou a jsme v její polovině — ve chvíli ukončení pohybu ve vibracích směrem dolů do hmoty a na počátku vzestupu směrem vzhůru. V každé předchozí inkarnaci se na planetě Zemi /i když nebyla ještě v dnešní podobě/ vyvíjely živé bytosti, které podobně jako dnes bytosti lidské usilovaly o plné a bezproblémové ukončení svého vývoje.

A stejně tak, jako je tomu i dnes, se to ne všem podařilo. Ti, kteří uspěli, jsou dnes vývojově o jeden, dva či tři stupně nad úrovní dnešního člověka. V literatuře je nazývají anděly, archanděly a archonty. Tyto bytosti z hlediska mimozemského života představují čisté vesmírné civilizace životu na naší planetě přátelské a pomáhající.

Bytosti, které ve zvládání školicího programu tehdy v těch třech předchozích inkarnacích propadly, podobně jako propadnou dnes ti, u nichž nepadlo zrno na úrodnou půdu, zcela zaostaly a dnes se inkarnují do těl zvířat této Země.

I v minulých inkarnacích existovaly bytosti, které maturitu ze svého vývoje nesložily a byly vytříděny jako koukol. Ty bytosti zůstaly ve vývoji ve své době pozadu a jsou tedy oproti dnešnímu lidstvu v napřed pouze o půl, jeden a půl a dva a půl stupně. Jsou tady dnes v podobě entit různých mimozemských druhů Elohim, jak jsme si o tom vyprávěli. A stojí v opozici proti vývoji lidstva.

Můžeme je rozdělit na bytosti typu luciferského, ahrimanského a asurského a konstatovat, že plní z té „špatné“ stránky Stvořitelovo zadání výuky tzv. pravých lidí této Země se vším všudy. Představují tak svým způsobem limitované — řekl bych úměrné zlo, které je kladeno do cesty vývoje lidského jedince v zájmu jeho poznání a překonání stavu ega ve prospěch ducha.

Proto nemají pravdu ti, kteří říkají, že kdyby existoval Bůh, nemohl by tohle vše na Zemi dopustit. Když jde o záchranu vašeho života, také se smíříte třeba s chirurgickým zásahem, kdy vám třeba odeberou některou z končetin. A tady jde o záchranu lidských duší před definitivním uhašením jejich božské jiskry“!

Luciferovo dílo a naléhavé varování

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Prvním z oněch duchů, kteří se opozdili ve svém vývoji na starém Saturnu a jsou zde na Zemi aktivní spolu se stádečkem sobě věrných, je bývalý Stvořitelův parťák Lucifer. Ten dnes působí na lidstvo tak, aby uznávalo jen duchovnost a hmotu má za podřadnou. Je to monumentální světelná bytost, nositel Světla, který stojí za absolutizací duchovního principu. Jeho místem působení je svět tužeb, pocitů, vášní a chtění. Působí i z duše člověka, často jako spalující touha a vášeň.

Ano, je to on, Lucifer — moji milí zastánci meditací a úniku směrem vzhůru od nemilovaného a vámi opovrhovaného ega — kdo řídí vaše kroky. Dříve byla v Čechách baštou Luciferovou /ve smyslu propagace tzv. „čisté“ duchovnosti a úniku z tohoto světa/ bohužel lidmi velmi oblíbená nejmenovaná internetová televize. Byť ji příliš nesleduji, zdá se, že její výklad světa se luciferského pojetí stále ještě drží.

Ti, kteří vyznávají luciferský přístup k životu, považují hmotu za něco méněcenného. Jejich ideálem je vůbec se nevtělovat a pokud už měli tu smůlu, své hmotné „já“ /ego/ potlačit, rozpustit, případně jinak zničit. To vše proto, aby nepřekáželo v něčem, co by se mohlo nazvat jako touha po existenci v podobě jakéhosi odhmotnělého až éterického duchovního dítěte, které se vznáší /ve sladké nevědomosti o čemkoli/ v nádherných energiích duchovní říše. Je až příliš mnoho samozvaných guru, kteří vás za vaše těžce vydělané peníze vedou tímto způsobem nikoli k Bohu, ale rovnou do Luciferovy náruče.

Všechny tyto snahy jsou však pouhou iluzí. Jak již ode mne víte, ego je integrální součástí vás samotných a tyto pokusy o únik z pozemského života pro vás znamenají jen odklad toho, co nakonec stejně musíte udělat. Komplikují vám /obvykle nadlouho/ nezbytné přijetí vlastního ega a jeho transformaci do žádoucí podoby ke znovuzrození v duchu /čili ke znovusjednocení původně z Jednoty vypadlé duální bytosti/.

Lucifer tedy obrací člověka směrem zpět, k minulosti, k dětskému věku lidstva, věku nevinnosti a nezralosti. Cesta s Luciferem je onou Kristovou „širokou“ cestou, která vás k Bohu a znovuzrození v duchu v žádném případě nezavede. Luciferovou doménou jsou ovšem zejména východní náboženství, např. hinduismus a buddhismus.

Tolik varování pro ty z vás, kteří se málem chcete do Indie za svým oblíbeným náboženstvím přestěhovat — jdete špatným směrem po nesprávné cestě.

Ti, kdo upřednostňují východní náboženství, totiž vůbec neberou v úvahu, že je Bůh poslal na Zemi, aby se tady něco naučili, žili tady a produchovňovali v mnoha inkarnacích své vlastní ego /integrální součást sebe sama/, jak vám to zdůrazňuji všude v rámci tohoto webu. Tito lidé v podstatě po dobu svého příklonu k východním náboženstvím zařadili ve svém vývoji zpátečku a pravděpodobně budou mít u závěrečné „maturity“ velký problém.

Takový člověk považuje Zemi a život na ní jako jednolité utrpení a kolotoč reinkarnací jako nutné zlo, se kterým je třeba skoncovat. Jeho ideálem je odmítání hmoty, peněz, praktičnosti a preferování chudoby, askeze, a nezávislosti od všeho hmotného, ale i duševního.

Jen se podívejte na Indii, Bangladéš a další státy východu. Tamější lidé mají za to, že pobyt v hmotném světě je třeba nějak protrpět a to je vede k nezájmu a lhostejnosti k vnějším podmínkám jejich žití a tedy i k netečnosti vůči bídě a snaze o nějaké zlepšení životních podmínek.

Ahriman alias Satan je protipól Lucifera

Druhým z oněch duchů, kteří se opozdili ve svém vývoji a jsou aktivní zde, opět spolu se stádečkem sobě věrných, je bývalý Stvořitelův odborný poradce a „sympaťák“ jménem Ahriman, zde na Zemi ovšem mnohem více známý pod jménem Satan. Ahriman-Satan je temný duch tíže, přitažlivosti hmoty. Na rozdíl od Lucifera neodmítá hmotu, ale naopak, soustřeďuje se na to, aby vše éterické stahoval do hmoty, do hmotných forem.

Působí na myšlenkový svět člověka tak, aby zapomněl na duchovní podstatu světa a života v něm a vnímal vše kolem sebe jen jako projevy smrtelné hmoty. Vede své frekventanty k tomu, aby uznávali jen to, co se dá uchopit, nahmatat, zvážit a změřit. Je tedy „bohem“ všech ateistů, materialistů, vědců, lékařů a mezi nimi psychiatrů a psychologů zvláště.

Na rozdíl od Lucifera /asi se ti kluci zatracení moc rádi nemají/ Ahriman se svým stádem našel své působiště především na tzv. Západě, konkrétně v Americe a Spojených státech. Za klad můžeme považovat to, že pod jeho působením jsou lidé vedeni k tomu, aby využívali možnosti fyzického světa skrze vědu a techniku a aby pracovali na zvelebení podmínek svého hmotného života.

Jeho záporné působení je opět nejlépe vidět v Severní Americe. Američan žije v představě stálého zdokonalování techniky a technologií, geneticky modifikovaných potravin, plánuje získávat z vlastních klonů náhradní díly na své /potom už údajně nesmrtelné/ hmotné tělo, chystá se žít na Měsíci a Marsu pod kruhovými kupolemi s umělou atmosférou.

Pro lidi žijící pod vlivem Ahrimana je historie lidstva jediným stále se stupňujícím vývojem směrem k dokonalejšímu naplňování jejich hmotných potřeb. Představa evoluce lidstva jako periodického jevu /samotné inkarnace Země, vlastní inkarnace do mnoha lidských těl/, ve kterém běží vývoj ve spirále a stále se obnovuje, je pro ně frustrující a nepředstavitelný. Stejně jako myšlenka, že jsou to oni sami, kteří si tvoří svým vnitřním nastavením svou dnešní i budoucí realitu.

Pozn.: Bráno tímto úhlem pohledu jsou snahy lidstva o cestování vesmírem nesmyslnou utopií… lidské tělo je stvořeno právě pro tuto planetu a život na ní a je jakousi „školní uniformou“ pro život tady… až dokončíte svůj vývoj /ať už přestupem nahoru nebo propadem dolů ve vibracích/, tak uniformu přestanete potřebovat, protože na sebe vezmete „šat“, který se v té které vaší mimozemské domovině nosí…  a pokud na to budete mít, vesmírem budete lítat nikoli v tělech dnešního člověka páté rasy…

Ahriman tedy vytváří protipól působení Luciferově a vy, kteří čtete se zájmem mé ostatní texty, jste jistě poznali, že i tito dva lidově řečeno „padouši“ světové scény vlastně opět pro lidstvo hrají velkou duální hru mužských /Lucifer/ a ženských /Ahriman/ energií. I cesta následování Ahrimana je tou „širokou“ cestou, která nikam nevede.

Jistě jste pochopili, že i mezi tím, co vám tihle „experti“ nabízejí, opět musíte hledat rovnovážný stav. A teprve na této „úzké“ cestě středem najdete skutečného Boha.

Takže pozor prosím: Být totální hmotné hovado a chovat se k druhým jako prase — nebo být zase neskutečně hodný debil, který si od těch hovad nechá všechno líbit a nastaví i druhou tvář s tím, že mu to pak Bůh vynahradí — oba tyto přístupy jsou v každém případě cestou, která nikam nevede… Ale vy tu správnou cestu, cestu rovnováhy těch dvou principů, již znáte! Nebo se mýlím?

Uvnitř člověka existují 3 vědomí…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Doplňme si ještě vaši představu o těch třech vědomích, která v sobě člověk má. Ode mne už víte, že v lidském nadvědomí funguje vyšší „Já“ člověka. Dnes si k tomu dodejte informaci, že u tzv. pravých lidí je tomu tak jen s jistým omezením daným aktuálním stupněm vývoje lidské entity v závislosti na uplatnění vlivu „Já“ ve společné duši v dané inkarnaci. Do stavu úplného probuzení „Já“ v člověku v poslední inkarnaci do znovuzrození v duchu supluje vždy určitou část působení dosud nedovyvinutého vlastního „Já“ člověka v potřebné míře /strážný/ anděl doprovázející ho na jeho cestě inkarnacemi. Teprve po dovršení vývoje se vlastní „Já“ chápe plně svého vedoucího postavení in natura.

Tak trochu pomiňme to, co běžně nazývám vaším „denním“ vědomím duše, které používáte dnes a denně v běžném životě. Tady vám žádné další vysvětlení nedlužím. Úplně jinak je to ovšem s podvědomím.

A k obrazu tohoto podvědomí, slavného lidského ega /„já“/, jak ho znáte z mých lekcí /a v té podobě ho znát úplně postačí/ si doplňte informaci o tom, že vaše ego není až tak úplný blbec. Je o něj totiž zájem z mnoha stran. Je totiž například vystaveno působení jak vlivu luciferských, tak ahrimanských sil, a chuděra ego často neví, kudy kam.

Pokud vládne v člověku Ahriman-Satan, přiklání se člověk zpět ke způsobům zvířecí říše se vším všudy, pokud v něm vládne Luciter, je zářným vzorem často nespoutané duchovní „pýchy“ na svoji zdánlivou dokonalost. V každém případě je takový člověk z hlediska plnění konečného cíle svého pobytu ve škole života na planetě Zemi spisovně řečeno v „konečníku“.

Pozn.: Konečník (lat. rectum, počeštěně rektum z lat. intestinum rectum „rovné střevo“) je poslední část trávicí trubice, zakončená řitním otvorem, jímž se vyměšují nestrávené zbytky potravy ven z organismu… to pro představu těch, kteří na tuto pozici aspirují… 

Onen třetí opozdilec ve vývoji, takto „padlý“ anděl, jehož působení nazvěme působením asurským, ten se věnuje spíše vaší vědomé duši než egu. O něm si řekneme něco později. Samozřejmě, Drakoni, Deros a Dows rozhodně nezůstávají při tlaku na vaše ego nijak pozadu…

Jestli máte pocit, že v tomhle světě plném těchto bytostí a jejich vlivů se člověk může tak jedině zbláznit, v podstatě máte pravdu. Lidské tělo je ale tak trochu jako hrad, který vás svými hradbami do jisté míry před všemi těmito vlivy chrání. Jste hodně chráněni jako děti až do doby své pohlavní zralosti. Poté jsou vaše hradby těla obleženy všemi těmito vlivy již naplno. A pokud holdujete drogám, tím vlastně bouráte tento vlastní ochranný „val“ těla a pouštíte je dovnitř. Pokud se pak nestanete zralými do péče psychiatra, je to zázrak.

Zajímavý je pohled na východo-západní směr rozdělení vlivu těch dvou prvních „padlých“ bytostí, tedy v prvním případě padlého archóna Lucifera, v druhém případě padlého archanděla Ahrimana-Satana. Je-li východ naší planety podroben převážně luciferskému vlivu a západ zase převážně vlivu Ahrimana, pak Evropa jako taková znamená jakési místo střetávání uprostřed, kde se vlivy obou uplatňují a kombinují.

Pokud se podíváte na pozici Českých zemí, Moravy a Slezska v rámci Evropy, možná se přestanete divit, že náš národ je rozpolcen. Část občanů našeho státu přijala za svého boha západního Ahrimana-Satana a jím ovládané Spojené státy, zatímco druhá část se obrací k východu s jeho luciferskými energiemi.

Pozn.: jen se mrkněte např. na http://cestyksobe.cz/sirte-viralne-tydenni-meditace-vzestupu-make-this-viral-weekly-ascension-meditation/14710… to je úlitba Luciferovi jako ušitá — protože naprostá většina meditujících /pravděpodobně všichni/ nemilují své ego bezpodmínečnou láskou, neznamená to nic jiného, než že z programů Ahrimana-Satana a Lucifera upřednostňují ten Luciferův duchovní… Cesta k Bohu ale vede pouze a jen přes rovnováhu těchto dvou energií… kdo může, pochopí…  

Úzká Cesta ven z negativity, s egem „nahoru“ ve vibracích a pak zpět do Jednoty sebe sama

A tady je tajemství označení českých zemí jako budoucího duchovního srdce Evropy a světa — právě ona geograficky daná současná rovnováha vlivu obou padlých entit vede v našem prostoru k hlubokým vnitřním krizím velkého množství lidí a ti pak pod dojmem vlastní rozervanosti hledají z toho všeho pozemského zmatku cestu ven.

Stručně řečeno, linie mezi „světlem“ na východě a „temnem“ na západě, jak ji popisuje například Edgar Cayce jako někdejší konflikt mezi Syny Zákona Jediného a Syny Beliahu, dnes vede po česko-německé hranici. Se všemi dopady, které z toho vyplývají.

Je proto naším úkolem na hranici tohoto bipolárního světa hledat a najít tu úzkou cestu k Bohu, cestu vybalancování vlivu  Lucifera a Ahrimana-Satana v nás, která je cestou přijetí bezpodmínečné lásky k sobě, k lidem a světu. To pak již prakticky automaticky vede ke znovusjednocení duálního principu mužských a ženských energií ve vás, a tím i konečnému cíli vašich pozemských inkarnací – nápravě vypadnutí z původní Jednoty sebe sama a tudíž ke znovuzrození v duchu někdejšího ega.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Tedy ani jeden extrém, nýbrž rovnováha, dynamická rovnováha je správně — a přesně tohle ukazuje i kdysi potlačená a dnes znovunalezená úzká Kristova Cesta s velkým „C“…

-pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Když už v textu výše je řeč o humanoidních mimozemšťanech,  nenechme si ujít příležitost pohlédnout jim do tváří, resp. jejich kosterních pozůstatků. Na internetu se aktuálně právě objevil článek, který vám vedle vysvětlujícího textu nabízí i patřičný soubor fotografií kosterních pozůstatků někdejších obyvatel této planety. Prohlédněte si je a čtěte:

Skryté počátky dějin člověka: Tyto obří kostry mění lidské dějiny

22. 9. 2016: „Jedna z nejpopulárnějších knih na světě, Bible, nám říká, že když byli bohové na Zemi, byli obři… Když o tom hovoříte, obvykle to vyvolá smích a lidé si myslí, že si děláte legraci, a přesto — Bible je plná odkazů na existenci gigantů v naší historii,“ říká Michael Tellinger.

1 Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, 2 synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. 3 A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. 4 V oněch dnech byli na zemi obři /v originále Nephilim/ — a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži. /Genesis 6/

Tellinger odkazuje na Nephilim, jak je uvedeno v Bibli — Numeri 13:33:

Viděli jsme tam obry /v originále Nephilim/  — synové Anákovi totiž pocházejí z obrů — a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích. /Numeri 13:33:/

Pozn. redakce: Už jsme upozorňovali, že existují nejednoznačnosti v překladech a nyní je třeba dodat, že v českých překladech většinou nalézáme výraz „obři“, ovšem v originále je „Nephilim“. Např. v překladu TNK je část verše překládána ve smyslu „viděli jsme tam Nefily — Anak(ové) jsou částí Nefilů — a připadali jsme si jako kobylky…“ /we saw the Nephilim there — the Anakites are part of the Nephilim — and we looked like grasshoppers to ourselves/. Někdy se dokonce uvádí že Anak(ové) může být hebrejský překlad výrazu Anunnaki, těch Anunnaki o kterých píše Sitchin. — Překlad TNK je důležitý tím, že vychází z tradičního Masoretského hebrejského textu /The Jewish Publication Society. 1985. JPS Tanakh, a new translation (into contemporary English) of The Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text (Masoretic)/.

obri5

Tellinger je autor, vědec a badatel, který se stal Indiana Jonesem v našem  reálném světě. Udělal několik převratných objevů o pokročilých starověkých civilizacích, které zřejmě zmizely z povrchu Země. Jeho výzkum se zaměřuje na Jižní Afriku, a jeho snahy přinesly několik velmi zajímavých důkazů, které vás mohou přinutit, přehodnotit váš původ a také a to, o čem je řeč v našich učebnicích dějepisu.

obri2

Je pravda, že příběhy v Bibli o obrech nemohou samy o sobě sloužit jako důkaz, ale je zajímavé, že se tyto příběhy objevují ve spisech mnoha kultur v průběhu lidských dějin. Dokonce i Abraham Lincoln v ně zřejmě věřil, jak naznačuje jeho prohlášení učiněné v Niagara Falls v roce 1848: „Oči tohoto zaniklého druhu obrů, jejichž kosti vyplnily mohyly Ameriky, hleděly na Niagáru, tak jak na ni hledíme my.“

Četné příklady existujících fyzických důkazů podporují hypotézu, že se obři kdysi potulovali po Zemi. Jeden takový příklad je část horní kosti nohy s kyčelním kloubem z obra, která byla asi 3,5 metrů vysoká. Tato kost byla v trezorech lékařské fakulty na universitě WITS University, Johannesburgu, od počátku roku 1960 a byla nalezena v severní Namibii. Je to jeden z nejcennějších a vzácných exemplářů, které jsou dnes k dispozici, a jasně ukazují na existenci obrů v jižní Africe, před více než 40.000 lety.

obri3

Podobný objev byl učiněn v roce 1883, kdy Smithsonian vyslal tým archeologů na jižní kopec v Charlestonu. Ve zprávě se uvádí, že tým odkryl mnoho obřích kostí v rozmezí od 2 do 3 metrů. Kosti byly zdobené těžkými měděnými náramky a různými náboženskými předměty. Ve zprávě byla také zmínka, že některé z nich byly lebky, které „byly stlačené, nebo s plochou hlavou.“ Kosti vypadaly jako ty nalezené b Jižní Americe a Egyptě. Zdroj

Vraťme se ještě dále, do roku 1774, kdy osadníci našli něco, co nazývali „Obří město“, které mělo několik gigantických koster, z nichž jedna byla 3 metry dlouhý muž. Zdroj

obri4

„Kromě lidských koster nalezených ve státě New York, je evidován případ „Cardiffského obra“, bílé alabastrové sochy 3,5 metrů vysokého muže, která měla odhalený penis a hieroglyfické nápisy. Tato socha způsobila celosvětovou senzaci a byla v New Yorku vystavována tisícům platících zákazníků, než byla prohlášena za falešnou ze strany newyorských novin, a to navzdory skutečnosti, že vědci z Harvardu i jinde trvali na její pravosti,“ uvedl Richard Dewhurst (níže)

obr1

Seznam by mohl pokračovat dál a dál, a pro další příklady vám doporučuji začít s článkem napsaným Richardem Dewhurstem. To je místo, kde jsem našel několik příkladů uvedených výše. Richard J. Dewhurst je vítězem Emmy a autor celovečerního dokumentu HBO Dear America: Letters Home from Vietnam. Dewhurst absolvoval NYU s tituly v žurnalistice, filmu a televizi, psal a editoval pro History Channel, Arts & Entertainment Channel, PBS, Fox Television and Fox Films, ABC News, TNT, Paramount Pictures, a the Miami Herald.

obri6

Můžete si přečíst článek zde: „The Ancient Giants Who Ruled America“

Přítomnost různých obřích struktur na Zemi naznačuje, že je tato teorie věrohodná. V údolí Rachefova, Egyptě, například, leží chrám, jehož budova byla postavena výhradně z obrovských vápencových bloků, každý o rozměrech cca 5,5m dlouhé, 3m široké a 2,5m vysoké. Některé bloky byly 9m dlouhé, 4m široké a 3m vysoké. Každý blok převyšoval 200 tun monumentu, který se skládá ze stovek bloků. Je opravdu nepředstavitelné, jak mohly být tyto stavby dokončeny, obzvláště, když se zaměříme na jejich přesné umístění, a matematickou přesnost.

obri7

Nejen že tyto bloky musely být přemístěny, musely být vyzvednuty do výše 12 metrů. Přemýšlejte o tom aspoň na sekundu. Ve své knize Otisky prstů Bohů: Důkazy o ztracené civilizaci na Zemi (Fingerprints of the Gods: The Evidence of Earth’s Lost Civilization), Graham Hancock vysvětluje, jaké úsilí by muselo být vynaloženo k přesunutí těchto bloků při naší dnešní vyspělé technologii:

V současné době existují na světě pouze dva jeřáby, které by mohly zvedat závaží této velikosti. Na samotné hranici našich stavebních technologií, jsou to dva, obrovské, průmyslové stroje, které s pomocí svých bariér dosahují výšky 70m a vyžadují protizávaží 160 tun, aby se zabránilo jejich převrácení. Přípravná doba pro jeden zdvih se pohybuje kolem šesti týdnů a je zapotřebí dovedností nejméně 20ti členného specializovaného týmu. Jinými slovy, moderní stavitelé, se všemi výhodami vyspělé technologie, stěží zvedají 200 tunové závaží.

  • http://svobodnenoviny.eu/skryte-pocatky-dejin-cloveka-tyto-obri-kostry-meni-lidske-dejiny/

Pozn.: Tolik onen článek ve Svobodných novinách… v jeho poslední části chci uvést informace o titánských obřích strukturách ve světě na pravou míru… pokud byly dílem těchto obrů, vezměte v úvahu, že žádný tvor z masa a kostí v žádném případě neuzvedne blok vážící oněch výše zmiňovaných dvě stě tun ani pomocí kladek a pák, jak o tom někteří spekulují… rovněž fakt, že pro dřívější časové epochy, než Země padla do hmoty ve své dnešní podobě, mohla mít výrazně nižší hodnotu koeficientu gravitace než je dnešních 9,81, situaci s oněmi stavbami nevysvětluje… nižší nebo nízký gravitační koeficient může být vysvětlením, proč vědci ve stále datově starších nálezech objevují kostry stále vyšších a vyšších humanoidů… ale tyto titánské stavby byly vybudovány díky schopnosti těchto obrů nadaných technologiemi místního odclonění gravitace, kdy bloky ztrácely svou váhu a byly posunovány a na místo stavěny silou mysli svých stavitelů… z dnešního pohledu čistá magie… 


Aktuální doplňující informace č. 2:

O tom, že Matka Země se chystá pořádně otřást, aby setřásla ten otravný lidský hmyz ze svého těla, jsem vás již dříve informoval. O možných přípravách na tuto velkolepou šou svědčí i krátký text, který vám tady přetiskuji. Ono sklouznutí magnetických pólů vědecká obec výrazně podceňuje. Projev přepólování v období Konce věku bude mít zřejmě dramatický průběh. Ať již v oblasti počasí /předpokládají se větrné smrště až několikanásobně silnější než ty nejsilnější hurikány/, tak i v oblasti výbuchů sopek a zemětřesení, kdy má být aktivován celý ohnivý pás kolem planety.  Podle informací zvenčí proběhnou pod pozemským povrchem několikanásobné rázové vlny, které v místech průniku na povrch planety způsobí katastrofu. Zcela jistě se tímto děním bude vyrovnávat i lidská osobní i kolektivní /zejména národní/ karma. Takové zničení severní Ameriky s pádem kusu východní části její pevniny na tektonickém zlomu táhnoucí se nad New Yorkem a Washingtonem do Atlantického oceánu by způsobil dozajista nádhernou nejméně čtyři sta metrů vysokou vlnu tsunami, která by spláchla západní Evropu až po úpatí hor vymezujících českou kotlinu. Jak to říkala ta anglická královna nedávno, kdýž netušila nic o tom, že má aktivován mikrofon před svým vystoupením v místním parlamentu? Nebylo to něco o tom, že musí zachránit svoji rodinu a chystá se opustit Anglii? Proč asi? Tak raději ani nečtěte:

Země se pohnula! Stařešinové Eskymáků varují svět

Americká vládní agentura NASA obdržela nové varování ohledně klimatických změn. Tentokrát přišlo od domorodých Inuitů. Ti prohlašují, že změny klimatu nejsou způsobeny globálním oteplováním, jak se všeobecně tvrdí, ale posuny Země.

Inuité jsou domorodí obyvatelé severních částí Severní Ameriky a Grónska. Stejně jako jejich předkové umí skvěle předpovídat počasí. Varování, které od nich NASA nedávno obdržela, nelze proto brát na lehkou váhu. Tito lidé jsou přesvědčeni, že Země se posunula nebo zakymácela. Poznali to prý podle oblohy, která je teď jiná.

Slunce nyní vychází na jiném místě. A změnilo se nejen postavení Slunce, ale i Měsíce a hvězd

Stařešinové Inuitů si povšimli, že Slunce nyní vychází na jiném místě. Přibylo také denního světla nutného k lovu. Slunce stojí o mnoho výše než dřív a rychleji se oteplí.

Podle Inuitů se nezměnilo jen postavení Slunce, ale i Měsíce a hvězd, a to vše podle nich ovlivňuje změny teplot a pohyby větrů. Pro ně samotné je nyní mnohem obtížnější předpovídat počasí.

To, že se s naší planetou něco stalo, potvrdili všichni dotazovaní stařešinové Inuitů z Arktidy. Informace, které poskytli, vyvolaly mezi odborníky z  NASA velké znepokojení.