K událostem Konce věku: Nejbohatší rodiny planety dokonale kontrolují světové dění přes finanční trhy /R/

Pro dnešek se seznámíme tak trochu s názory z třetí, běžně málo nahlížené strany světového politického spektra. Seznámím vás s pohledem na svět ze strany profesora Muhajida Kamrana, vícekancléře univerzity Punjabu v pakistánské Lahore a doprovodím ho vlastními komentáři tam, kde to považuji za podstatné.

Profesor Muhajid Kamran jako člen národa žijícího v oblasti neklidné střední Asie vidí situaci v politické a vojenské oblasti Středního východu obzvláště vyhraněně a nebojí se nazývat věci pravými jmény. Připomeneme si některé jeho myšlenky z  knihy „Velký podvod — Korporátní Amerika a permanentní válka“, která vyšla již v dubnu 2011 v Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistán.

Nechť je tento text pro vás dalším orientačním bodem ve spleti dezinformačních kampaní, které se dnes a denně linou z oficiálních médií a kterým z nedostatku nadhledu mnozí v naši zemi věří a berou je ke škodě nás všech vážně. Seznamte se s autorovým pohledem na počátky dění, které nám dnes již naprosto dokonalá strategie státního monopolu na pravdu znát neumožní. Naopak, usiluje ze všech sil s podporou falešných bruselských elit o zákaz a kriminalizaci každého názoru, který nedrží oficiální linie. Fuj, pánové!

V čem tedy vidí tento pakistánský profesor příčiny neutěšené stávající světové politické a vojenské situace a jak v oné knize vydané před třemi roky dokázal odhadnout příští vývoj s ohledem na dominantní roli agresivity Spojených států amerických v Asii i ve  světovém měřítku? Čtěte prosím:


Nejbohatší rodiny planety stojící za politickými loutkami v USA a některých dalších západních státech /Velká Británie, Německo/ dokonale kontrolují světové dění přes finanční trhy

Kdysi to začalo v Evropě a poté byla do toho zatažena i Amerika. Dění kolem ovládání států skrze finanční oligarchii má kontinuitu, kterou lze vystopovat až do doby, kdy /zejména židovští/ bankéři objevili, že je ziskovější poskytovat úvěry vládám než jednotlivcům.

Tyto bankovní rodiny se skrze jimi v podstatě financované politické špičky dostaly během posledních dvou století k velkým majetkům /zejména obvyklou podporou válečných konfliktů na obou stranách válčiště/ a postupně se stále více dostávaly skrze půjčky oběma válčícím stranám při potřebě znovuvybudování válkou zničených infrastruktur do pozice, že vládám a celým národům diktují svá pravidla hry.

Je nemožné pochopit skutečné důvody dvou světových válek v minulém století i důvody hrozící třetí světové války » pokud se na konkrétní dění před jejich vznikem nepodíváme jako na důsledek zcela úmyslně zvolené taktiky rozdmychání těchto válek nadnárodními monopoly v zájmu světových finančních elit.

Bylo to tak v obou světových válkách v minulém stojetí a současná zřetelná snaha o zahájení třetí světové je podle Muhaída Kamrana téměř jistě motivována snahou amerických a světových elit zmocnit se a kontrolovat střední Asii /Eurasii/ a skrze její dopravní a surovinový potenciál ovlivňovat nátlakem a vojenskou silou dění v lidnatých zemích jako je Rusko, Čína, Indie, Pakistán a další.

Jedinou cestou pro lidstvo, jak z toho ven, je podle autora knihy  Spojené státy na této cestě zastavit. Což je něco, co je velmi obtížné, protože protivníkem zde není prostý Američan, který chce žít podobně jako chtějí žít všichni jen trochu normální lidé celého světa. Proti lidstvu stojí tady stojí pouze zájmy samozvané /Elohim vyvolené a podporované/ elity s plejádou dobře zaplacených slouhů ve vládě USA a potažmo i v Evropě a jinde ve světě.

Pro tyto elity ně totiž existuje jediný zájem: ten jejich! Věří ve své přežití v podzemních městech pro pár vyvolených a jsou připraveni lidstvo obětovat na oltář svých zájmů. V žádném případě nechtějí opustit své dosud absolutně privilegované pozice.

Soukromé banky FED prakticky vlastní USA

Twelve Reserve Banks buildings from 1936
Twelve Reserve Banks buildings from 1936

USA jsou podle Muhajída Kamrana zemí kontrolovanou  prostřednictvím soukromých centrálních bank Federálních rezerv, FED a ty jsou kontrolovány hrstkou bankovních rodin, které je založily »

Kamran mj. uvádí zajímavou informaci: Ve své knize „Tajný tým“ plukovník Fletcher Prouty, zpravodajský důstojník amerického prezidenta v letech 1955–63, zmiňuje pozoruhodný okamžik, při kterém údajně Winstonu Churchillovi v jedné situaci za druhé světové války unikl při poslechu zpráv o bombardování Rotterdamu unikátní povzdech. Podle autora tento výrok zaznamenali všichni tehdy v hlavním štábu přítomní lidé a zmiňují je v historicky dostupných materiálech.

Churchill tam seděl, naslouchal zprávám a pak, jako by pro sebe, řekl: „Neomezené ponorkové válčení, neomezené bombardování – to je totální válka“. A po chvilce při pohledu do mapy zamyšleně připojil: „Čas, oceán, jakási hvězda, která nás vede, a vysoká kabala z nás udělaly to, co jsme.“

Prouty dále uvádí: „Byla to nejpamětihodnější scéna a odhalení reality z úst člověka, který ze své pozice nutně musel znát a také znal pravdu o zákulisí velké hry ambicí samozvaných a nikým nevolených elit tohoto lidstva“.

Pokud tedy pro velkého Winstona Churchilla existovala „vysoká kabala“, která rozhodovala o dění tehdy, je to samozřejmě opět ona, která činí takové kroky i dnes /a opět bez ohledu na národy této Země a jejich potřeby/. A tato všemocná skupina zůstává určující pro dění tohoto světa, protože sází na to, že vy všichni dohromady ani jednotlivě nikdy nepochopíte celý rozsah její moci a nulovou lidskou etiku jejího chování při prosazování svých cílů. A tedy se ji nepostavíte na odpor.

Samozvané elity a jejich zájem

Tato elita vlastní média, banky, vojenský a ropný průmysl. Ve své knize „Kdo je kdo v elitě“ autor Robert Gaylon Ross st. o roli této elity ve Spojených státech uvádí: „Domnívám se, že vlastní americké ozbrojené síly, NATO, tajné služby, CIA, Nejvyšší soud a mnoho dalších nižších soudů. Zdá se, že kontrolují, přímo nebo nepřímo, většinu státních, okresních a místních složek na vynucování práva.“

Elita měla v průběhu 20. století v úmyslu dobýt svět využitím státní mašinerie USA. Princip jejich působení dokonale naplňuje výrok Amschel Mayer (Bauer) Rothschilda, který již v roce 1774 na shromáždění dvanácti nejbohatších mužů Pruska /nikoli křesťanského vyznání/ tehdy ve Frankfurtu uvedl: „Války by měly být /námi/ řízeny tak, aby národy obou stran upadly hlouběji do dluhů.“ Dále na stejném setkání své spoluvinníky na přípravě dnes už realizovaného spiknutí proti tomuto lidstvu informoval: „Paniky a finanční krize by měly nakonec vyústit v celosvětovou vládu, nový řád celosvětové vlády / NWO.“
Tohle není plán pětiletý, jak jsme ho znávali za komunistů. Komunisté byli žabaři a ty pětiletky jim příliš nevycházely. Ale tihle maníci přijali plán pětisetletý a jejich potomci ho plní do detailů.

Pozn.: Opět vám mohu náznakem potvrdit podle své znalosti v oboru magie, že jisté tajné rituály /zejména v souvislosti s lidskými obětmi  /specielně obětování dětí/ tak, jak byly zveřejněny v některých dostupných materiálech o zednářských ložích a dalších ještě více utajených bratrstvech těchto „nadlidí“ a jak občas unikly na veřejnost, že jsou s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou černomagickými rituály umožňujícími vstup duší zemřelých předáků těchto rodů do nově zrozených těl dětí narozených v jejich vlastních rodinách… dá se tedy říci, že v řadě případů jsou to stále stejné entity, které opakovaně v nových tělech pracují na dovršení svého díla započatého před třemi čtyřmi sty lety možná právě tehdy v onom Frankfurtu… podobnost s inkarnacemi dalajlámy » o kterých jsme vás informovali dříve, není nijak náhodná… jsou z jednoho hnízda, proto si tak dobře rozumí, že ano… a odkud jste na svět přišel vy, pane ministře kultury Danieli Hermane?…

Umělá velkovýroba ideologie a demagogie na zakázku „elit“

Aby byly připraveny na výzvy současnosti a zejména budoucnosti, proto tyto samozvané elity vlastní řadu „mozkových trustů“, které neustále pracují na expanzi, konsolidaci a pokračování její nadvlády nad světem, píše Muhajíd Kamran. Cílem těchto „mozkových trustů“ je nalezení způsobů, jak co nejlépe ovládat veřejné mínění, aby elity mohly ukrýt své záměry za mlžnou clonu demokratických ideálů a blafů politiků o bratrství, rovnosti a svobodě.

Samotná „demokracie“ ovšem v jejich pojetí neznamená nic jiného než svobodu pro ně, pro ty mocné. Kdykoli jsou připraveni „demokracii“ v případě potřeby odhodit a nahradit tvrdou diktaturou. Dokladů o tom najdete všude více než dost /americké tábory FEMA atd./ Pečlivě se kryjí za clonu sobě věrných a do popředí nastrčených politických loutek, které navenek vystupují s maskou volených zástupců lidu. Věrnost lidu, který je volil, trvá určitě ještě nejméně dva dny po volbách. Pak už na to není čas, jsou před nimi jiné úkoly. Jaké, o tom jsme už hodně psali, a nejen my.

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Velmi dobře jsou známé četné organizace pracující v zájmu elit. Jsou to například Královský institut mezinárodních záležitostí (RIIA), CFR (Council of Foreing Relations), skupina Bilderberg, Trilaterální komise a mnoho dalších podobných. Jsou zcela financovány elitními bankéři a pracují pro ně.

Tyto mozkové trusty vydávají časopisy jako Foreign Affairs, ve kterých jsou tyto imperialistické a protilidské názory vydávány za „progresivní“ a obecně „prospěšné“, baleny do pozitivních frází a pak, je-li potřeba, rozšiřovány ve formě knih, kterým se dostane široké publicity.

Mezi známá jména takovýchto prodejných myslitelů pracujících za nemalý žold světové vlády finanční oligarchie patří např. Zbigniew Brzezinski a Henry Kissinger, píše pakistánský profesor Muhajíd Kamran. Názory těchto dvou i dalších jim podobných „elitami“ skvěle placených a protěžovaných neokonzervativních distributorů obecně „jedlých“ myšlenkových schémat pak jsou využívány k rozsáhlé propagaci a demagogickému vnucování okolnímu světu podle zásady „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“!

Jen pro ilustraci si přečtěte následující citáty z komplexní výzkumné knihy profesora Petera Dale Scotta „Cesta k 9/11 – Bohatství, říše a budoucnost Ameriky“ /University of California Press, 2007/: … Bundyho harvardský chráněnec Kissinger byl jmenován poradcem pro národní bezpečnost poté, co předsedal důležité „studijní skupině“ v CFR /COUNCIL on FOREIGN RELATIONS/. Jako bývalý asistent Nelsona Rockefellera byl Kissinger placen Rockefellerem za to, aby psal pro CFR knihy o omezeném válčení. Také byl silně aktivní v Rockefellerově neúspěšné kampani na post prezidenta v r. 1968.  

Následující citát ze strany 38 této knihy je také velmi odhalující: „Vztah Kissingera a Rockefellera byl komplexní a zcela jistě intenzivní“. Jak napsal investigativní reportér Jim Hougan: „Kissinger, ženatý s bývalou Rockefellerovou asistentkou, vlastník vily v Georgetownu, jejíž nákup mu umožnily pouze Rockefellerovy dary a půjčky, byl vždy chráněncem svého patrona Nelsona Rockefellera, i když ten ho přímo nezaměstnával.“ Profesor Scott dodává: „Příchod Nixona a Kissingera do Bílého domu v r. 1969 se kryl s tím, že se David Rockefeller stal generálním ředitelem Chase Manhattan Bank. Nixonova-Kissingerova zahraniční politika uvolňování napětí byla v Souladu s Rockefellerovým tlakem na internacionalizaci bankovních operací Chase Manhattan.

Takže v r. 1973 se Chase Manhattan stala první americkou bankou, která otevřela kancelář v Moskvě. O pár měsíců později, díky pozvání zařízenému Kissingerem, se Rockefeller stal prvním americkým bankéřem, který mluvil s čínskými komunistickými vůdci v Pekingu. 

Pozn.: já jen dodám, že účast našich vypečených výtečníků, zejména Schwarzenberga /ale i dalších/ na jednáních Bilderbergu, rozhodně ani pro ty, kteří jsou jeho příznivci, neznamená nic příznivého… podobně jako Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak zakroutit krkem kapitalistům, tihle naši experti se u amerických neoconů učí metodám, jak nás všechny dostat pod knutu jejich biče… fandové těchto kreatur hřejí hady na svých prsou…

Jak manipulují veřejným míněním

Mimo těchto strategických „mozkových trustů“ založily přední mozky světových elit řetězec výzkumných institucí zaměřených na výzkum a realizaci vhodných metod na manipulaci s veřejným míněním způsobem, jakým si tyto elity přejí. Jak poukázal John Coleman ve své odhalující knize „Tavistock Institute pro vztahy s veřejností – Formování morálního, spirituálního, kulturního, politického a ekonomického úpadku Spojených států amerických“, byl již v r. 1913 ve Wellington House v Londýně založen stejnojmenný institut pro manipulaci s veřejným míněním.

Sám o tom píše: „Moderní věda masové manipulace se zrodila ve Wellington House v Londýně, kdy zrodu tohoto čilého dítka asistoval lord Northcliffe a lord Rothmere. Britská monarchie, lord Rothschild a Rockefellerové byli zodpovědní za financování tohoto podniku… účelem Wellington House bylo provést změnu v názorech Britů, kteří se silně stavěli proti válce s Německem, což byl úctyhodný úkol, který byl doprovázen „tvorbou názorů“ prostřednictvím průzkumů mínění“.

Pozn.: Od těchto dob pro dnešek se datuje snaha ovlivnit veřejné mínění při průzkumech volebních preferencí žádoucím způsobem ve prospěch těch, kteří stojí u moci…

Již bylo i u nás nejednou prokázáno, že například výběrem respondentů a vhodně formulovaných otázek ve výzkumech veřejného mínění je možno dosáhnout jakýchkoli výsledků »

Tato manipulace se rozhodně nevyhýbá ani českým, moravským a slezským luhům a hájům… nevěřte proto průzkumům, orientujte se vždy vlastním úsudkem…

Personál těchto výzkumných ústavů tvořili např. Arnold Toynbee, budoucí ředitel studií na Královském institutu zahraničních záležitostí (RIIA), lord Northcliffe a Američané Walter Lippmann a Edward Bernays. Lord Northcliffe byl spřízněn s Rothschildy prostřednictvím sňatku. Bernays byl vnukem Sigmunda Freuda, což je fakt, který nikdy nezmínil, a právě on vyvinul techniku „vytváření souhlasu“. Když se Sigmund Freud přestěhoval do Británie, také se stal (tajně) společníkem této instituce prostřednictvím institutu Tavistock.

Podle Colemana byl Bernays „průkopníkem používání psychologie a dalších sociálních věd při utváření a formování mínění veřejnosti, takže si veřejnost myslela, že takto vyrobené názory jsou její vlastní“.

Institut Tavistock disponuje částkou šesti miliard dolarů a má pod svoji kontrolou 400 přidružených organizací, spolu se 3,000 mozkovými trusty, většinou v USA. Stanford Research Institute, Hoover Institute, Aspen Institute of Colorado a mnoho dalších, věnujících se manipulaci s americkým, jakož i globálním veřejným míněním, jsou to odnože Tavistocku.

To pomáhá vysvětlit, proč je americká /a obecně západní/ veřejnost natolik zhypnotizována, že je neschopná vidět věci jasně a reagovat a je naprosto mimo realitu.

Výzkumník zabývající se Bilderbergy, Daniel Estulin, cituje z knihy Mary Scobey „Vyživování lidství“ výrok přisuzovaný profesorovi Raymondu Houghtonovi, že CFR již velmi dlouho dával najevo, že „absolutní kontrola chování je na spadnutí… aniž by lidstvo pochopilo, že krize je za rohem“.

Mějte také na paměti, že v současné době je 80% amerických elektronických a tiskových médií vlastněno pouze šesti velkými korporacemi a tedy vlastněno nepřímo onou elitou. Na globální úrovni jste svědky tak sprostého a zákeřného proudu překrucování, lži a výmyslů distribuovaných médií finančně ovládaných elitou, že se ani nemůžete divit tomu, že mozek většiny lidí i u nás je prost vlastních podnětů a jeho myšlenkové pole je zcela vyplněno neustávajícím tokem propagandy.

Vymývání mozku širokých poddajných vrstev těch lidí, kteří žijí ponořeni pouze do svých každodenních radostí a starostí a nevyvíjejí vlastní  myšlenkové úsilí, je tak dokonalé, že jsou připraveni se nechat těmi bestiemi již potřetí na století vehnat bez odporu do světových jatek. 

Pozn.: Kde myslíte, že si berou vzor noviny vlastněné Babišem /Reflex, Lidové noviny, Mladá fronta dnes aj./… nebo Česká televize či Český rozhlas?… očekáváte, že vám řeknou pravdu? …vy si opravdu myslíte, že Slovák Babiš bude mít něco proti tomu, když se tu vevalí vlna imigrantů? …svůj nesouhlas se vstupem imigrantů, kterým přispěl k tomu, abyste ho v těchto volbách volili, kdykoli odvolá, když se mu naskytne možnost za státní peníze zásobovat uprchlická centra u nás svým chlebem a kuřaty z Vodňan…

Význam Euroasie

Proč jsou USA ve střední Asii? Abychom to pochopili, musíme se podívat na texty loutek placených elitami – Brzezinského, Kissingera, Samuela P. Huntingtona a podobných. Je důležité poznamenat, že příslušníci „elit“ platili a stále platí mozkovým trustům za vydávání knih jako součást strategie poskytování vážnosti následným nezákonným, nemorálním a kořistnickým akcím, které jsou prováděny na příkaz právě těchto elit.

Názory nejsou nezbytně jejich vlastními – jsou to často názory mozkových trustů, které hledají cestu, jak nejlépe veřejnost ovlivnit správným směrem. Tyto loutky pak jakoby „vědecky“ formulují a vyhlašují politiku a plány na příkaz svých pánů jako produkt svého „originálního myšlení“. A k jejich myšlenkám se pak jako k výsledkům vědeckého přístupu k politickým a společenským vědám přiklánějí /samozřejmě nemaje jiné volby/ právě ty elity, na jejichž objednávku byly zpracovány například prostřednictvím subjektů jako skupina Bilderberg atd.

Ve své nekonečně arogantní knize „Velká šachovnice“, vydané v r. 1997, Brzezinski vyjádřil filosofii stojící za stávající americkou vojenskou rozpínavostí ve světě. Začíná citací velmi známého názoru britského geografa sira Halforda J. Mackindera (1861–1947), dalšího pracovníka elity. Mackinder byl členem „Coefficients Dining Club“, založeného členy Fabiánské společnosti v r. 1902. Ale o tom až příště!

                                    -pokračování-