K událostem Konce věku: Zdá se, že jsou blíž, než si myslíte, ty události! Otevřete oči a svou mysl! Zvažte, jak můžete sami sobě a tomuto lidstvu pomoci. Pár slov povzbuzení neuškodí! /P/

13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 "Hle, [já Syn člověka] přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu." 16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. /Zjevení 16/

Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon /řecky αρμαγεδδων, z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl „Hora Megido“/ je událost, jež je symbolicky pojmenována podle skutečného starověkého místa. Podle biblické knihy Zjevení má na tomto místě dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem Všemohoucího Boha, vedeným jeho synem Ježíšem Kristem [Synem Člověka] a mezi vojskem Satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem.

Toto místo je pojmenováno konkrétně jako Armageddon v jediném biblickém verši knihy Zjevení a je ztotožňováno se starověkým místem zvaným Megido v severním Izraeli, kde se odehrálo několik významných bitev. Z hlediska místopisu může jít ovšem o pouhou spekulaci, jedno je však jisté: Určitě jde o geografický prostor odpovídající dnešnímu Střednímu východu, konkrétně Izraeli, Sýrii, Iráku, Saudské Arábii a Kuvajtu (oblast Levanta).

Tato oblast se má stát místem závěrečného boje „velikého dne Boha Všemohoucího“, Zj 16, 14 /Kral/. Má to být také válka, která ukončí všechny války s celosvětovou působností. Mt 24, 27 /Kral/, Mt 24, 29 /Kral/ Mt 24, 36 /Kral/.

Ještě nikdy se nestalo, že by nějaká bitva odstranila ničemnost

Ještě nikdy v minulosti se nestalo, že by se někde v historii lidstva odehrála bitva, která by odstranila ničemnost a lidské sobectví. V žádné ještě nestály proti sobě síly dobra a zla v absolutním smyslu slova.

Tento druh konfliktu /má-li k němu dojít/ proto musí logicky vyvolat Bůh. Ježíš Kristus totiž jednou řekl, že „nikdo není dobrý, jen pouze jeden, a to Bůh“. Lk 18, 19 /Kral/. A navíc, v Bibli se Armagedon skutečně vztahuje na Boží válku.

Biblická kniha Zjevení říká, že „králové celé obydlené země‘ budou shromážděni „k válce velikého dne Boha Všemohoucího“. Zj 16, 14 /Kral/. Toto proroctví pokračuje tím, že budou shromážděni „na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon“ neboli Armagedon. Zj 16, 16 /Kral/ Dále je ve Zjevení uvedeno, že ‚králové země a jejich vojska‘ budou „shromážděni, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem“ Zj 19, 19 /Kral/ Tímto jezdcem podle Bible je Ježíš Kristus [Syn Člověka]. 1Tim 06, 14 /Kral/, Zj 19, 11–12, 16 /Kral/.

Armagedon je tedy předvídán jako válka mezi Bohem a silami neposlušného lidstva

Stane se tak nepochybně proto, aby byli v Armagedonu „zničeni ti, kdo ničí zemi“. Zj 11, 18 /Kral/.

Pozn.: máte, milí čtenáři těchto řádek, už jen z toho, co jste na našem webu mohli číst v posledních týdnech, nějaké pochyby o tom, kdo tuto Zemi ničí?.. a divíte se Bohu, že je chce zničit?.. já tedy ne!.. fanděte mu spolu se mnou!.. a řekněte mu, že to chcete i vy!… já být Bohem, pak ještě pře tím, než budou ti milí kluci hrající si na válku zničeni, použiji na ně známou metodu láskyplného trestu typu ŘPK… /pro vás nezasvěcené ono ŘPK znamená Řetězem Přes Koule/… 

Těšme se na to a věřme tomu, že se to stane, protože právě Armagedon podle všeho má vést k nastolení pokojného světa‚ tedy „nové země“, kterou očekáváme podle Božího slibu, „novou zemi“, v níž bude přebývat spravedlnost‘. 2Pt 03, 13 /Kral/.

Tolik informace z Wikipedie. Rozeberme si nyní některá pro a proti ve vývoji na Středním východě a zamysleme se nad dnešní situací v tomto regionu. Má nebo může mít něco situace kolem Sýrie něco společného s ději popisovanými v Bibli?

Střední východ /jako ostatně vždy v historii/ je a byl významným místem světového dění. Vzpomeňte si na texty psané klínovým písmem na hliněných tabulkách dávného Sumeru tak, jak jsme vám je přiblížili při přetisku knihy Dvanáctá planeta Zecharia Sitchina zde na webu. Právě zde se po svém příchodu na Zemi tehdejší „bohové“ usadili a po bouřlivém vývoji planety plném kataklysmat mezi lety 12000–10000 let př.n.l. /počínaje definitivní zkázou Atlantidy/ založili asi v 4000 let př.n.l. první moderní městské civilizace „černohlavců“, tedy dnešních moderních lidí.

Před Božím soudem má dojít k návratu Židů do „zaslíbené země“

Mj. po druhé světové válce se naplnilo i dva tisíce let očekávané zaslíbení židovského národa o tom, že před Božím soudem dojde k návratu Židů do zaslíbené země, dnešního Izraele. Všechno tedy ukazuje, že pro tento svět a naši civilizaci je Střední východ významnou a klíčovou oblastí, kde se odehrávají mnohé dějinné události. A všechno ukazuje na to /a snesl jsem vám řadu indicií nejen z tohoto světa/, že situace k realizaci Božího soudu je víc než příznivá. To by mohl uznat i každý zapřisáhlý ateista.

Když byly oblasti Středního východu po druhé světové válce zbaveny koloniálního jha, dostaly se do sféry vlivu velmocí, tedy Ruska /tehdejšího Sovětského svazu/ a Spojených států amerických. Koncem století před a po rozpadu Sovětského svazu se staly suverénním hegemonem Spojené státy. S příchodem nového století a tisíciletí jsme svědky prudké renesance zejména vojenské síly Ruské Federace, která se hlásí o svá někdejší práva na obranu svých specifických zájmů ve světě a zejména v tomto regionu.

Ve hře je a vždy v moderní době bylo klíčové postavení Středního východu na dopravní spojení mezi Asií a Evropou a obrovské přírodní bohatství regionu, který zejména nenechavé ruce západních /údajně stále ještě demokratických/ států nikdy nenechaly ležet ladem a využívaly/zneužívaly je ve velkém. Vynechme hlubší rozbor příčin současného stavu, tomu jsme se věnovali jinde. Zdůrazněme jen fakt, že Střední východ se díky oslabování moci Spojených států ve světě v posledních dvaceti letech stal místem  opětovného nástupu Ruské Federace na místo vojenské velmoci i místem, kde si první krůčky v zahraničně politické a vojenské oblasti zkouší nastupující světová velmoc, Čína.

Vzestup moci Ruské Federace a Číny

Vzestup moci Ruské Federace a Číny je pro americké zákulisní loutkáře, vodící na nitkách americkou administrativu totéž jako červený hadr na býka. Vojensko-průmyslový komplex za oceánem si svoji slábnoucí světovou pozici vylepšuje vzrůstající agresivitou a je podle všeho pevně odhodlán zahájit třetí světovou válku. A klíčovou roli v jejich plánech po Ukrajině a Pobaltí nyní dostává oblast Středního východu a Sýrie, kde se vývojem situace postupně dostali Rusové a Američané do bezprostředního vojenského kontaktu.

Na tomto webu vás pravidelně informujeme o vývoji situace v Sýrii a okolí a nejčerstvější  informace jste obdrželi nedávno z textu na adrese:

us-terrorist-Syrian-Rebels

Není pochyb, že situace eskaluje. Legitimní vláda Sýrie podporována leteckými silami Ruské Federace, čínskými vojenskými poradci, iránskými a palestinskými vojenskými skupinami drtí jádro islamistických sil v Aleppu /Halabu/ a jinde v regionu. Na tyto síly ovšem před časem vsadili právě Američané, kteří pod patronací CIA vytvořili podmínky pro vznik islámského hnutí a poté i státu IS, jak ho dnes známe.

To CIA vybrala a vycvičila a na politickou a vojenskou scénu uvedla bin Ládina a Abů Bakra s celou řadou jejich dnes již zvěčnělých či stále bojujících spolubojovníků. Tváří v tvář jejich definitivní porážce ze strany syrských vládních sil a s nimi sil spolupracujících se právě připravují spolu s některými evropskými satelity vojensky vystoupit na podporu islámského státu i za cenu toho, že to nutně znamená přímý vojenský střet s vojsky Ruské federace a možná i Číny.

RF říká: Sýrie je nyní pod „plnou ochranou Federace“ — každý útok USA nebo amerického spojence, bude nyní považován za útok na samotnou Ruskou Federaci!

A od toho je už jen krůček ke světové jaderné válce. Jak jste mohli číst u nás na webu, Rusko zasahující vojensky v Sýrii v souladu s pozváním syrské legitimní vlády je připraveno vést nikoli regionální, ale totální válku se Spojenými státy, pokud budou jeho síly v Sýrii napadeny. Představa Američanů o tom, že se válečné operace omezí na Střední východ, Evropu a samotné Rusko /včetně omezeného použití jaderných zbraní/ je Ruskou federací odmítána a priori od samotného počátku a Ruská Federace sází do případného konfliktu plnou váhu svého válečného potenciálu připraveného k zásahu proti území severní Ameriky.

RS-24 Yars Nuclear Intercontinental ballistic missile
RS-24 Yars Nuclear Intercontinental ballistic missile

A ten potenciál rozhodně není malý. Samotná parita v moderních nosičích jaderných zbraní mezi oběma velmocemi naprosto vylučuje možnost, že by se území severní Ameriky i kterékoli jiné místo na Zemi případně dostalo mimo oblast recipročního protiúderu RF doprovázeného naprostým zničením místní infrastruktury a živé síly. A jak vám tento web postupně připomíná, na straně Ruské Federace jsou k dispozici dosud netušené typy zbraní, které mohou protivníka velmi překvapit a dokážou jeho válečné úsilí v samotném počátku tvrdě paralyzovat.

Což ovšem nám lidem zde u nás může být v podstatě jedno. Jestliže naše vláda svojí mezinárodní politikou vystavila naše území úderům ruských raket středního doletu, už s tím nic nenaděláme. Smutnou pravdou je, že kdyby to nebyly rakety ruské, mířily by na nás  rakety americké. Dnes si prostě nevyberete, pohřeb žehem je prostě „in“.

Pokud to ale nějak dopadne, jak vás stále uklidňuji a dodávám vám naději, pak to těmto českým vládám s jejími VIP a jinou havětí nesmíme nikdy odpustit. Nesmíme jim nikdy odpustit to, že nás postavily do jedné řady s těmi nejhoršími světovými agresory lidských dějin, hovady pouze maskovanými lidskou tváří, lidmi ponořenými až po kořínky vlasů do vlastního zvířecího ega, zplozencům Satana, pro něž je peklo zcela jistě pravým místem k dalšímu soustředění a pobytu /a pokud neexistuje, jak hovoří někteří, je nutné je pro tyto entity rozhodně zřídit!/.

O skutečné situaci mediální presstitutky u nás zarytě mlčí, neinformují vás a demagogicky obviňují z růstu nebezpečí vojenské konfrontace a války pouze Ruskou Federaci.

Co tedy pro nejbližší dny máme americkými „kuchtíky“ v Pentagonu pravděpodobně bezprostředně připraveno k sežrání? Vypadá to, že se hledá již pouze záminka pro vyvolání války, která má nás všechny přesvědčit, že s těmi „hnusnými ruskými agresory“ se prostě domluvit nedá a musí se tedy s nimi jednat tvrdě, ať to stojí, co to stojí.

USAF F-18 colored like Russian Su-34 — false flag operation?
USAF F-18 colored like Russian Su-34 — false flag operation?

Světovými médii proběhly v minulých dnech fotografie amerických stíhacích letounů F18 oděných do ruských válečných barev /naivkům se povídá pohádka o cvičení… ta cvičení se občas skutečně dělají, viz video z r. 2014, vše je to ovšem o kontextu/. Podívejte se prosím třeba zde:

Protože bychom rozhodně neměli věřit na náhody, zdá se, že Washington opět a zase s vysokou pravděpodobností plánuje provedení útoku pod falešnou vlajkou (false flag operation) ve středovýchodním regionu tak, aby z něj následně obvinil Moskvu a získal tak záminku k přímému útoku na jeho vojska v Sýrii.

False Flag Operation: Všechny americké války začaly „falešnou vlajkou“ /a WW3 začne také tak/

Stojíme před obdobou situace před zahájením druhé světové války? Připomeňme si: tehdy nacistické Německo potřebovalo záminku k zahájení války s Polskem a proto německé tajné služby zorganizovaly provokaci v podobě přepadení vlastního německého vysílače v Glivicích úderným oddílem tehdejší tajné služby Sicherheistdienst, který odvysílal v polštině provokativní výzvu k napadení Německa a zanechal na místě pár čerstvých mrtvol vězňů dodaných z koncentračního tábora a navlečených do polských uniforem. A bylo vymalováno. Padesát milionů lidí mělo po starosti se životem.

Kolik lidí zaplatilo životem za válečný konflikt ve východní Asii známý jako „vietnamská válka“? A začal tak hezky: údajným útokem severovietnemských plavidel proti skupině amerických lodí, který vedl ke schválení Rezoluce o Tonkinském zálivu. Ta se stala  právním podkladem pro zapojení USA do nevyhlášené války proti Severnímu Vietnamu. Až v roce 2005 došlo k odtajnění materiálů Národního bezpečnostního úřadu /USA/ a z nich vyšlo najevo, že onen incident se velmi pravděpodobně vůbec neodehrál a hanojské  námořnictvo 4. srpna 1964 na americké lodě nijak neútočilo. Ve zprávě je doslova uvedeno: není to tak, že by se tu noc odehrál jiný příběh; v tu noc neproběhl žádný útok… po pravdě, hanojské námořnictvo tu noc nepodniklo nic, jen se zabývalo záchranou dvou vlastních člunů poškozených 2. srpna…

  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Incident_v_Tonkinsk%C3%A9m_z%C3%A1livu

Naši přátelé a momentální bratři na věčné časy a nikdy jinak zpoza oceánu velmi pravděpodobně připravují totéž, jen v modrozeleném provedení. Přípravě této výše zmíněné „moderní varianty“ pořízení si záminky k napadení protivníka ze strany našich drahých amerických „hochů“  napovídá i mlžná mediální clona, kterou spustil jen pár dní starý incident s ostřelováním amerického torpédoborce údajně se pohybujícího v mezinárodních vodách u jemenských břehů.

Podle amerických zdrojů byly vypáleny šiítskými povstalci v Jemenu podomácku vyrobené rakety s cílem zasáhnout americké plavidlo a ty byly /jak jinak/ spolehlivě sestřeleny. Tohoto celkem průhledného /bezpochyby agenty CIA/ zorganizovaného incidentu využila americká strana k přípravě světové veřejnosti na možnou provokaci útokem pod falešnou vlajkou velmi tvrdým prohlášením, že je odhodlána odpovědět okamžitě vší silou proti komukoliv a kdekoliv na světě, kdo by ohrozil jejich plavidla /rozuměj i případně jejich zájmy, samozřejmě oprávněné/.

Zdá se, že nejspíše bude vybrán nějaký americký torpédoborec v Rudém moři poblíž syrských břehů a zaútočí /a zničí ho?/ americká letadla F16 v ruských barvách. Přirozeně nekvalitní video točené rukou některého „nešťastného“ amerického námořníka, který při tom zahyne /chuděra malá, padne pro slávu své vlasti její vlastní rukou/ zachytí útočníky tak, aby fotografie jasně ukázaly modrou barvu útočících letounů RF /ale samozřejmě i tak, aby se manipulátoři s veřejným míněním nemuseli bát podrobného zkoumání fotografií/.

Když se v troskách zříceného věžáku v New Yorku po 11. září mohl najít nepoškozený pas Mohameda Atty, organizátora leteckého útoku, který měl zahynout v ohnivé kouli vybuchnuvšího letadla o pár desítek metrů výše, je možné už od Američanů očekávat doslova vše.

USA a NATO pak vedeny „spravedlivým hněvem“ /jak jinak?/ budou mít záminku k tzv. odvetnému úderu  proti ruským základnám v Sýrii a budou připraveny válku eskalovat na euroasijském kontinentu jako celku.

Už vidím ty demonstrace na podporu úsilí našich amerických soudruhů spojenců v Praze a ty zástupy českých branců hromadně se hlásících k možnosti zahynout na Ukrajině a v pobaltských státech v ohni atomové války v první linii obrany naší nádherné demokracie ve prospěch českých, bruselských a amerických elit před „zlým diktátorem“ Putinem. „Opory“ našeho státu pak budou jistě se slzou v oku mávat odjíždějícím ešalonům našich hrdinů na jejich cestě do nicoty. Oni totiž /jak to dokazují dnes a denně svými činy/ svůj drahý lid dozajista „milují“ a chtějí pro něj jen to nejlepší /z toho, co po nich zbude, samozřejmě/.

Tak, to bychom měli. Dost ironie a teď vážně. Jak to bylo napsáno v Bibli? Že na středním východě v oblasti zvané Harmagedon /řecky αρμαγεδδων, z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl. „Hora Megido“/ budou shromážděni „králové celé obydlené země“  a budou shromážděni „k válce velikého dne Boha Všemohoucího“ s tím, který seděl na koni a s jeho vojskem?

SHOW MUST GO ON!

Tak už je tam máme. A pokud tam ještě nejsou, už tam míří. Máme tam Američany, Anglány, Francouze, Germány, Čechy, Poláky, Turky, Íránce, Araby, Rusy, Číňany, sem tam jistě i nějakého Japonce, Inda či Australana. Tedy celý svět, vojska všech králů tohoto světa. A šou může začít. Ti všichni jsou těmi, o kterých Bible hovoří jako o těch, kteří jsou silami neposlušného lidstva.

A stane se to proto /říká Bible/, aby byli v Armagedonu „zničeni ti, kteří ničí Zemi“.

Ovšem Bible říká, že nebude bojovat koalice jedněch s koalicí těch druhých. Pouze se o to pokusí. Proti všem těm hajzlům, kteří touží zničit jeden druhého a všechny dohromady, se postaví podle Bible Ježíš Kristus [Syn člověka] na onom symbolickém koni se svým vojskem.

Že by si Bible dělala srandu?

Nemyslím. Nemyslím si ovšem ani to, že by se Ježíš Kristus /nebo spíše Syn člověka, možná nepodstatný detail/ stavěl na koni oproti raketám středního doletu. To nemá zapotřebí… Ale jak to chcete vysvětlit dva tisíce let pozpátku lidem, kteří chtějí vědět, co se stane na „Konci věku“?

Nejspíš nebude fyzicky na bojišti přítomen, to ne. Jen způsobí to, aby tihle velcí kluci hrající si na válku ostrouhali kolečka. Mé informace hovoří o tom, že zasáhnou mimozemské civilizace svými technologiemi, kterými ty válkychtivé zběsilce všech stran umravní. Mán informaci, že právě „rezoluci požadující zásah“ jim již podepsal ten, který se stal člověkem, aby zajistil, že onen zásah shora bude v souladu se svobodnou vůlí člověka této Země. A pokud odkryjí ti nahoře již jednou karty své existence, nezastaví se nejspíš jen u toho. Spláchnou pak tu špínu Země do záchodové mísy dějin a odpadních stok tohoto vesmíru tím, že spustí onu očekávanou očistu Konce věku.

Nejvyšší čas!

Jak, to jsem vám už dříve naznačil v textech této rubriky. Není nutné, aby jste znali podrobnosti. Ti z vás, kteří se to mají dozvědět, se to dozví. Těm ostatním, kteří vlastním přičiněním budou jako nepotřebný odpad této fáze vývoje lidstva na Zemi smeteni do onoho jezera síry, to už může být šumafuk.

Takže? Děj se Tvá vůle, Bože!