Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu… a pořád nic moc…

Pokračujeme spolu se Zdeňkem, věřícím křesťanem, v internetové diskusi o Bohu, člověku a věcech kolem… situace se příliš nemění, setkávám se stále s arogantním odmítáním mých „jiných“ pohledů na předmět diskuse a je to stále z mé strany o voze, z jeho pak o koze…

neztrácím však naději, že se Zdeňkovi s mou pomocí podaří prorazit bariéru víry a že pochopí aspoň jisté základní souvislosti všeho se vším, které otřesou jeho „vírou“ v církevní bláboly a dogmatické nepravdy a umožní mu svobodně se rozhlédnout a rozpoznat, kterak je veden od dětství a mládí temným spiknutím církevních pantátů jako ovce na porážku /byť rád a sám se sebou spokojen/…

posledně jsem ve svém vstupu do diskuse uvedl řadu argumentů pro volbu preference tzv. úzké cesty k Bohu, která hledá a poté řeší nutnou změnu lidského vnitřního mikrokosmu při snaze o dosažení opětovné rovnováhy vlastních vnitřních energií…

tedy těch energií, jejichž kolaps zapříčinil kdysi dávno ono dnes už legendární vypadnutí lidské duše z Jednoty, což by mělo být a musí být k zajištění duchovního přežití lidské duše opět napraveno…

celou silou mně dostupného energo-informačního toku ze světů vysokých vibrací považuji za naprosto lživé dnešní pojetí církve a mnohých falešných guru i mimo oficiální církev, kteří vám unisono prezentují onen výpadek z Jednoty primárně jako výpadek z Jednoty s Bohem…

ještě méně přijatelný je pro mne fakt, když vás ti všichni vedou k tomu, abyste jako cíl svého bytí zde považovali únik z pozemské reality k Bohu již za svého života v modlitbách, meditacích či soustředěním se na praxi  východních náboženství…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

odpovědně prohlašuji, že únik z právě prožívané hmotné reality k pokusům o přednostní „sjednocení“ se s Bohem je pohybem po oné legendární „široké“ stezce k Bohu, která nikam nevede…

onu opomíjenou „úzkou“ stezkou k Bohu a tedy i zpět do Jednoty je nutno chápat jako cestu do vlastního nitra, jako přestavbu a harmonizaci vlastních dosud duálně nevyvážených mužských a ženských energií ve vlastním mikrokosmu, což následně přináší ten správný efekt při růstu kompletního vibračního potenciálu duše ve vztahu k božským energiím tohoto vesmíru…

můj diskusní partner se ve svých dosavadních vstupech do diskuse stále ještě nevymanil z pout povinnosti označovat jakýkoli jiný názor než jím zastávaný a církví odsouhlašený jako zásadně nesprávný, nemožný, manipulující a hodný politování… snad se to změní…

a tak mne napadá, být to v šestnáctém století a dovolit si to, co si dovoluji vůči Honzovi jako zástupci tehdy vševládného katolicismu, v církevních lesích by se pro mne ten kubík dřeva určitě našel… nakonec, co když ty církevní lesy byly restituovány právě z důvodů předpokládaného zvýšení potřeby dříví na církevní táboráky poté, kdy se oběma šelmám podaří definitivně převzít vládu nad světem?…

jezuité, tito církevní souvěrci Hitlerových SS a Stalinových NKVD, si s podobnými situacemi vždy věděli rady » a jistě větří svoji šanci i v budoucnosti…

nepěkné vize, viďte… ale reálně připravované našimi vlastními VIP a celou tou evropskou a americkou chamradí » nechme toho a raději se začtěme do dalších Zdeňkových vět… cituji:

No, konečně jste začal mluvit konkrétně… Nicméně chápu, že jste se toho obával… 

Zaprvé – z čeho odvozujete, že křesťané ignorují tělo? Naopak křesťané věří ve vzkříšení těla. Zkuste si přečíst Bibli, nebo nějaké články o posmrtném životě.

Vy samozřejmě jako gnostik tvrdíte, že všechno tělo je špatné. To si ale nemyslím. Jsme poznamenaní zlým, ale ne úplně. I naše tělo nám může sloužit k dobrým účelům. Třeba sex je super, ale lze ho zneužít.

Zadruhé jsem protestant. Rituály žádné nedodržuji a řídím se tím, co je v Bibli. I tak ale musím konstatovat, že váš pohled na katolickou církev je tak 1000 let zpátky.

Ale klidně to rozveďte – v čem jsem konkrétně členem stáda? V čem mám omezený přístup ke svobodě, či pravdě?

Dál by mě zajímalo v čem mám nasazenou masku…?!

Abych si tedy shrnul vaše učení.

Vy tedy na základě jediného verše v Bibli (který říká miluj bližního svého) vyvozujete, že Kristus nám chtěl říct, abychom hlavně milovali sami sebe. A tím se vlastně sami můžeme spasit.

Na podporu samozřejmě citujete Tomášovo evangelium, které (i kdybych k jeho autenticitě neměl výhrady, které jsem již zmiňoval) vykládáte naprosto obrazně a metaforicky. Což já vám z fleku můžu vymyslet 10 různých metaforických výkladů citátů o pohnutí hory, o otřesení se atd.

Ovšem pokud bychom o něm měli uvažovat jako o součásti Bible, pak bychom jej museli interpretovat na základě dalších existující Biblických textů. To vy ale neděláte.

Takže i apokryfní evangelium nakonec zkreslujete.

A zbývá výrok o papežovi, který vyškrtl reinkarnaci z křesťanství. No to je hrozné… A ona tam snad byla někdy zavedená? Kým, kdy a na základě čeho?

Nemáte pocit, že to je hodně vratká argumentace?

Úplně upřímně mám pocit, že jste si prostě vzal teorii, která se vám líbí (rovnováha, reinkarnace, milovat sebe) a odpovídá také tomu, čemu se věnujete jako „poradce“ a zkusil jste jí „naroubovat“ na křesťanství. Snad aby to vypadlo věrohodně…

Když jste našel zmínky gnostiků, tak to ideálně zapadlo do sebe… Zároveň ale nesnášíte církev a křesťany, takže oni jsou ti, které jste nyní umístil na „širokou cestu“ a udělal jste z nich organizaci, která touží po moci a odpírá člověku poznání..

Je mi líto, ale abych mohl o vaší teorii vážně přemýšlet, tak by musela mít nějaký pravdivý základ…

P.S. Toto jsou závěry, které jsem učinil naprosto svobodně na základě zkoumání skutečností tohoto světa, na základě zkoumání svého nitra a na základě zkoumání Biblických textů…

Faktická poznámka redakce: Na předchozí typické křesťanské argumentaci jsou vidět minimálně tři věci: Ani protestanté nejdou v hledání pravdy před Jeronýmovu cenzuru. Za druhé tato cenzura byla evidentně účinná. Mohl bych celý den mluvit o historických souvislostech a detailech falšování původního křesťanství. Každý zájemce najde podrobnou analýzu v rubrice „Tajnosti církve“. Za třetí: Možná nejzřetelněji a nejrychleji mohu ale poukázat na prapůvodní Órigenovy základy křesťanské teologie, tam je vidět křesťanství více-méně ještě v původní, originální podobě » A tato pra-křesťanská teologie je hodně podobná tomu, co se vám pokouší osvětlit Ragauian, např. v rubrice „Dualita lidského bytí“!

Ano, Zdeňkovy myšlenky jsou tentokráte už celkem srozumitelné a pěkně uspořádané… odpověď na mé konkrétní otázky sice v podstatě žádná, ale zajímavých otázek na mně spousta… budu se s nimi muset nějak vyrovnat…

až nyní s odstupem času si uvědomuji, že jsem poněkud pozapomněl na to, že vzhledem k sedmi letům studia teologie, o nichž mne pan Zdeněk dříve informoval, nemám co činit s církevní ovečkou, nýbrž spíše s pastýřem či možná i vlkem v rouše beránčím…

a tohle mu tedy píšu v reakci na jeho mail já:

Rozhodl jsem se na některé vaše otázky reagovat pouze poznámkou, jiné pak trochu rozvést… přirozeně jen v omezeném čase, protože jako můj diskusní partner máte možnost si mé postoje hlouběji prostudovat ne mém webu… píšete:

Zaprvé – z čeho odvozujete, že křesťané ignorují tělo? Naopak křesťané věří ve vzkříšení těla. Zkuste si přečíst Bibli, nebo nějaké články o posmrtném životě. Vy samozřejmě jako gnostik tvrdíte, že všechno tělo je špatné. To si ale nemyslím. Jsme poznamenaní zlým, ale ne úplně. I naše tělo nám může sloužit k dobrým účelům. Třeba sex je super, ale lze ho zneužít.

ano, sex je super… tohle si ještě pamatuji… ovšem v tom ostatním jste při vší úctě k vašemu vidění světa a k vašemu přístupu k naší diskusi střelil kozla přímo mezi rohy… já totiž jako gnostik rozhodně netvrdím, že všechno tělo je špatné… naopak, celým svým životním postojem, prací při pomoci lidem na cestě rekonstrukce lidské psychiky a svým bytím vůbec jsem zastáncem a propagátorem nutnosti přijetí hmotného těla v pozemské inkarnaci lidské duše jako neoddělitelného životního partnera našeho individuálního ducha…

jsem zastáncem a možná jediným propagátorem bezpodmínečné lásky k vlastnímu vědomí těla – egu – a učím zájemce vést je /ego/ vnitřním dialogem ve spolupráci s vlastním duchem k tomu, aby přestávalo postupně být egem a vrátilo se opět do vibrací blízkých a poté i stejných vibracím ducha…

vy to zřejmě nedokážete přijmout přes onu bariéru býlí a popínavých rostlin, které pod vlivem vaší církve obrůstají vaši duši… uvádět důkazy vám nebudu… celý můj web je právě o tom… stačí se jen trochu začíst…

docela trefně jste poznamenal, že pro vás z církevního pohledu má tělo význam až po své pozemské smrti… protože pak bude vzkříšeno… váš církevní přístup k tělu zde je tedy zřejmý… tady na Zemi je tělo se svým vědomím ega, které mu ale v podstatě nevěnujete bůhvíproč pozornost, pro vás jen tou špatnou přítěží /tedy až na ten sex/, kterou je třeba držet zkrátka, aby moc nevyskakovala a nebránila vám v kontaktu s Bohem na nebesích… 

uvedu vám absolutně jasný a nezpochybnitelný důkaz vztahu vaší křesťanské civilizace jako celku k lidskému fyzickému tělu, který vy ovšem znovu přijmout zcela jistě nedokážete… což opět jen potvrdí jeho relevantnost.. .

i ve vašem církevním pojetí pojetí je Bůh Otcem a tedy bezpochyby vlastníkem a nositelem mužských energií… je logické, že pak Země je matkou a nositelkou ženských energií… 

duchovní člověk přichází do uniformy lidského těla shora /tedy od Boha/, fyzický člověk pak zdola /od matky Země/… přicházejí žít spolu proto, aby se opět po eonech věku naučili žít v rovnováze…, aby se obě energie, ženská a mužská, naučily vzájemně harmonicky doplňovat tak jako před „pádem“… 

a vzpomeňme si, jakou roli vaše církev a její kamarádky určovaly po tisíciletí ženě… nebylo to jejich rozhodnutí, že je žena dnes vnímána /téměř/ opět jako rovnocenná bytost bytosti mužské… 

a podívejte na to, jak si vaše křesťanská „civilizace“ po staletí váží ženské energie Matky Země, z níž lidské tělo pochází!… zkuste si odpovědět na otázku, zda to není právě vaše křesťanská civilizace, která usilovně hledí k Bohu a svými odpady a svým faktickým příklonem k Satanovu sobectví v honbě za stále vyšší spotřebou přivádí /a již přivedla/ přírodní prostředí tohoto světa na pokraj zhroucení?…

máte vůbec odvahu pohlédnout pravdě do očí?… … 

Na závěr vám připomenu skutečnou příčinu, proč Kristus označuje lidské tělo jako chrám /duše/… je tomu tak proto, že právě v tomto chrámu se setkává padlá ženské energie ega poplatná Satanu s čistou energií  mužskou věrnou Bohu a hledá u ní pomoc, naději a oporu pro následný vlastní vzestup zpět na „nebesa“ /a tedy do vibrací ducha/… .

a vy křesťané místo toho, abyste aktivovali chrám svého těla a  pomohli „sami“sobě /duch tělu/ k opětovnému nalezení rovnováhy obou svých částí a tím vlastnímu znovuzrození v duchu, se modlíte v těch kamenných chrámech jako pohané k obrazům svého boha a celého panteonu vašich svatých…

nevaruje vás náhodou písmo svaté před důrazně před modlářstvím?…

uff, pěkně jsem se rozparádil… jen aby to k něčemu bylo… jak Zdeňkovi, tak ale i vám… protože tato věty nejsou určeny primárně Zdeňkovi… tyto řádky jsou určeny vám všem, kteří stále ještě váháte, zda se na onu úzkou cestu do vlastního nitra vydat… 

naši vědátoři by v tomto případě toto rozhodnutí označili za strategické… a ono skutečně takovým je… důvody, proč je strategickým, už znáte… o nich a možných výsledcích obou přístupů k sobě jsem vám již hodně vyprávěl… a nejen tady…

je to jen a jen vaše zodpovědnost, jak se zachováte… ptáte se, zodpovědnost vůči komu?… přece vůči vám samotným!… …

pan Honza také ve svém textu poznamenal:

Na podporu samozřejmě citujete Tomášovo evangelium, které (i kdybych k jeho autenticitě neměl výhrady, které jsem již zmiňoval) vykládáte naprosto obrazně a metaforicky. Což já vám z fleku můžu vymyslet 10 různých metaforických výkladů citátů o pohnutí hory, o otřesení se atd. Ovšem pokud bychom o něm měli uvažovat jako o součásti Bible, pak bychom jej museli interpretovat na základě dalších existující Biblických textů. To vy ale neděláte.

Pojďme mu k tomu napsat pár řádků… čtěte prosím:

K tomu mému nedělání jen tolik… vámi zmíněná interpretace existujících biblických textů v konfrontaci s Tomášovým evangeliem je k ničemu… učené disputace vás teologů nad tisíce let starými texty mi ze všeho nejvíce připomíná snahu ukroutit z hovna bič…

vzpomeňte na onen slavný gordický uzel, na jehož rozpletení si vylámali zuby velmi mnozí mocní lidé historie… až do chvíle, kdy přišel Alexandr Makedonský a jednou ranou ho rozťal mečem… i já odmítám gordické uzly umně vázaných nepravd a klamů v podání vašich církevních Otců za poslední dva tisíce let rozmotávat nesmyslným porovnáváním beztak v mnohém lidmi falšovaných biblických textů…

to, co píši, je můj způsob, jak tyto gordické uzly rozetnout mečem slov a vět a zbavit je kouzla jejich neporušitelnosti…   

nyní pro vaše poučení: samotné Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945… nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve… samotný koptský opis z Nag Hammadské sbírky je datován do poloviny 4. století…

evangelium bylo ve starověku všeobecně rozšířené… obsahuje 114 Ježíšových výroků… více než třetina výroků je blízká citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter…  existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve… nezachovalo se však ani ve zlomcích… bylo římsko-katolickou církví dokonale zlikvidováno… proč asi?.. . 

asi proto, že z dostupných historických faktů vyplývá, že předlohou knihy byl soubor původních Ježíšových výroků /někdy označovaných jako pramen Q/… odtud pramení možnost, že Tomášovo evangelium obsahuje autentičtější informace o Ježíšově životě než samotný biblický Nový zákon…

že tomu tak je, mohu potvrdit z dlouholeté praxe s prací s lidskou psychikou… je postavena přesně na zásadách pravého Kristova učení, které na tuto planetu před dvěma tisíci lety znovu přinesl…

literární svědectví o Ježíši Kristu zpracované ve formě výroků a rozhovorů je i podle odborníků na staré texty starší než biografický žánr biblických evangelií… na světlo Boží bylo tedy vyneseno /jistě k neutuchající radosti církve svaté/ opět teprve poměrně nedávno…

podívejme se pro vaši informaci ne na mé, ale oficiální hodnocení pozice textu Tomášova evangelia z pera specialisty na křesťanství… jistě se vám to bude líbit… zde jsou podrobnosti:

Emeritní profesor Dr. James M. Robinson, bývalý ředitel Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu a organizátor expedice v Nag Hammádí, na adresu Tomášova evangelia a jeho vztahu k Novému zákonu prohlásil:

"Tomášovo evangelium odpovídá žánru apoštolské literatury mnohem spíš než kanonická evangelia. Kanonická evangelia se tak dostávají do obdobného druhotného postavení, které dřív deklasovalo jiná evangelia jako apokryfní. Jasné rozlišení mezi tím, co je kanonické a co ne, se začíná ztrácet..."
 
"Konkrétní důvody, které se v rané křesťanské literatuře uváděly pro přijetí nebo vyloučení daných textů, nejsou už dnes často přesvědčivé (...) Běžný tradiční křesťanský předpoklad, že Ježíš kanonických evangelií je právě takový, jakým Ježíš byl, a že jeho učedníci mu rozuměli tak, jak o tom svědčí Apoštolské vyznání víry, a že proto křesťanské pravověří zůstávalo po staletí věrné tomu, co učil a činil - tato konstrukce je už prostě neudržitelná..."
 
"Nový přímý přístup k této jiné podobě raného křesťanství v knihovně z Nag Hammadi má proto veliký význam. Tento objev už ukázal, jak byl tradičně jednostranný náš historický výklad počátků křesťanství. Proces přehodnocení gnostické strany tohoto sporu je v plném proudu. Neboť dříve byl gnosticismus znám pouze z výňatků ortodoxních spisů, které se věnovaly honbě na kacíře a propůjčovaly se zesměšňování a odmítání. Nyní se ukazuje, že gnosticismus si právem zasluhuje naši soustředěnou pozornost. Měli jsme si to uvědomit již dávno, věděli jsme přece, že mnozí přední křesťanští myslitelé raného období byli gnostici." (převzato z časopisu Česká metanoia č. 5/1994)

Co vy na to?… zajímavé, že… to vaše dnešní křesťanství je zřetelně konstrukce postavená na hliněných nohách a je určena pro ovládání a oblbování primitivů, kteří nejsou ochotni věci zpracovávat vlastním poznáním a stačí jim tento mediálně skvěle nabízený nevábný rádoby duchovní pokrm… 

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India
Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

Poznámka redakce: Další, nikoliv zanedbatelný argument pro autenticitu Tomášova evangelia je ten, že Kristovy výroky zapsal přímo jeho bratr Juda Tomáš, zvaný Didymos! Fakta do sebe perfektně zapadají: Tomášovo evangelium je označeno jako tajné — tak se označovaly knihy určené pro pokročilé žáky a Kristus toto masám na náměstích jistě nehlásal. Zato ve své rodině, v kruhu nejbližších ano. Jak prosté:

Připadá vám mé podání panu Honzovi trochu drsné?… možná… ale má hlavu a patu a je v souladu se samotnými znalci církevní historie bible a starých biblických i nebiblických textů… vyvrátit můj pohled pan Honza nemůže… může jej jen bagatelizovat pod nějakou směšnou záminkou… což bezpochyby učiní…

mám tu pro něj ještě jednu chuťovku… pokračujme: 

opravdu parádně jste si naběhl svým postojem k mému tvrzení o existenci faktu, že inkarnace byla v počátcích křesťanství součástí jeho víry a byla z něj vypuzena teprve v souvislosti s přechodem církve do pozice státem uznaného náboženství v římské říši…

vaše ironicky zděšená reakce svědčí o to, že o neschválených částech vlastní církevní historie jako teolog a tedy předvoj církevní inteligence jste neměl a dosud nemáte ani ponětí… napravím to a ty informace vám rád poskytnu… . 

připomínám vaše stanovisko uvedené v mailu výše, které znělo takto: :

A zbývá výrok o papežovi, který vyškrtl reinkarnaci z křesťanství. No to je hrozné… A ona tam snad byla někdy zavedená? Kým, kdy a na základě čeho? Nemáte pocit, že to je hodně vratká argumentace?

ano, mám pocit, že čísi argumentace je hodně vratká… ale rozhodně nikoli ta moje… ta vaše zato padá právě teď přímo na držku…

v období, kdy jsem ještě veřejně publikoval i jinde než na svém webu, jsem dal taky dohromady pár historicky doložených faktů o vztahu křesťanství a reinkarnace… poskytnu vám část textu na dané téma jako odpověď na vaše /cituji/: „A ona tam byla někdy zavedená? Kým, kdy a na základě čeho?“...

kompletní znění článku nese název „Vývoj víry ve znovuzrození a převtělování duší až po její účelové smetení se stolu církevními dogmatiky v prvních pěti stech letech po Kristu“ /část 01 a 02/ a současně s připomenutím v tomto mailu pro vás tento text zveřejňuji na svém webu v rubrice „Reinkarnace“… tam ho můžete najít kompletní… já tady uvedu jen to podstatné… 

Poznámka redakce: V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Víra ve znovuzrození a převtělování duší má své kořeny hluboko v minulosti a je známa v nejrůznější podobě u řady vyspělých kultur v období před vznikem křesťanství a setkáváme se s ní po celé světě.

křesťanství z tzv. pohanského období převzalo toho velmi mnoho…například již dávno před křesťany byla součástí myšlenkového bohatství pozdně antických filosofů. například představa o jediné nejvyšší bytosti… o nade vším stojícím „Jediném“, z jehož vyzařování vzniklo celé stvoření s duchem, duší a hmotou jako formami bytí… součástí starých filosofií byla i nauka o nutnosti odčinění viny neboli vyrovnání následků dřívějších pochybení…

Honzo, co byste vy odpověděl /jen něco rozumného, prosím, ze sebe a ne citát z bible/ na můj dotaz, že existuje-li jediný život, kdy tedy došlo k onomu křesťanskou církví omílanému provinění se proti Bohu?… tedy k onomu prvotnímu hříchu?… snad v prenatálním stadiu našeho života či ve věku do tří let třeba tím, že si dítě hraje se sousedovými kuřaty a jedno nechtě zardousí?

myslím, že mnohem lépe než církev na tuto otázku odpovídá Platon již staletí před Kristem… duše pro něj byla ještě před pozemským zrozením jsoucí a nesmrtelná a stejně tak „vícekrát zrozená“ do hmoty za účelem svého uzrávání během pozemské pouti…

křesťanům prvních století po Kristu nebyla myšlenka reinkarnace nijak cizí… právě proto se v biblických /a dokonce i těch církevními úpravami cinknutých/ nikde nedočtete kromě několika drobných výjimek o reinkarnaci celkem nic… a těch pár zmínek přítomnost reinkarnace v myslích tehdejších lidí spíše potvrzuje než vyvrací...

nebylo ji třeba připomínat ani proti ní brojit… byla částí povědomí tehdejších lidí… proč by vlastně Ježíš a jeho učedníci neměli být s tímto předávaným myšlenkovým bohatstvím o znovuzrození a převtělování duše obeznámeni, nebo dokonce s ním ztotožněni?

zcela logicky se tato myšlenka dá spojit s Kristovou naukou o zákonitém zpětném působení mezi „setím a sklizní“… viz jeho výrok „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“ Gal. 6,7/…

a právě Platon mluví v jednom ze svých slavných fiktivních dialogů se Sokratem /„Menón“, 15/ o duši, která je nesmrtelná, vícekrát zrozená a mnohého znalá, na což se může rozpomenout. poznatky antických filosofů o znovuzrození a převtělení duše zažily svou mohutnou renesanci na duchovně historickém přelomu pozdní antiky a raného křesťanství ve školách neoplatoniků a neopythagorejců na jihu Itálie.

co nám sdělil k otázce k otázce reinkarnace sám Ježíš Kristus?… i v hodně křesťanskými dogmatiky upravené bibli je možno zahlédnout zmínky nasvědčující tomu, že s problémem reinkarnace neměl prorok potíže… nebudu se jimi zde zabývat, jsou v originálním textu přístupny… 

na rozdíl od víry některých nekritických polykačů biblických hovadin vpašovaných do bible křesťanským klérem zejména v období faktické konstituce křesťanství v prvních pěti stech letech n.l. o tom, že křesťanství nikdy pojem reinkarnace neznalo, je faktem, že existoval v křesťanské církvi ve své době velmi slavný teolog Origenes… jeho práce měly značný vliv na myslitele křesťanství až do 6.století.

byl autorem vůbec prvního systematického podání křesťanské nauky s názvem  /De principis – O základech/.. než v Cesareji na pobřeží Středozemního moře založil vlastní filosofickou školu, učil se a vyučoval na teologické škole v Alexandrii…tato škola byla blízká myšlence sjednocení poselství Kristova s poznatky řeckých filosofů…

sám Origenes jako „učený“ filosof podporoval své žáky ve studiu klasické řecké filosofie… ke studiu náleželo i učení o převtělování duše a znovuzrození, jejichž účelem bylo odčinění skutků… Origenes propojil tento myšlenkový proud s křesťanskou vírou v lásku a spravedlnost Boží…

Origenes považoval lidi za padlé anděly, kteří kdysi projevili odpor vůči Bohu a byli vyhnáni na Zemi jako lidské duše… pokud zde na Zemi nechtějí být ztraceni, musí oproštěni ode všech pochybení dojít zpět do říše andělů… 

podle něj si směrování pozemského osudu na této cestě určují lidé svými skutky sami… přitom jim spravedlnost a láska Boží umožňuje vyléčit jejich pochybení poznáním a využitím vlastního pozemského osudu jako „léku“… to jim pak pomůže i na onom světě…

toto pojetí vztahu lidského osudu, Boží spravedlnosti a lásky přejali tehdy mnozí další teologové, neboť dávalo klíčovou odpověď na obtížnou otázku, proč se jeden rodí zdravý a druhý nemocný, bohatý nebo chudý, do dobrých nebo špatných poměrů…

Origenes byl přesvědčen, že „není nespravedlnosti u Boha“ a že nerovnosti v postavení při zrození jsou způsobené samotnými lidmi, jejich bytím a jejich skutky… „Neboť pokud nejsou osudové rozdíly v okolnostech, kde a jak se kdo narodí, ovlivněné rozdílností úrovně provinění duší jednotlivých bytostí, zbývá nám něco jiného než předpokládat, že se tak děje nahodile a bez pravidel?“ ptá se Origenes

jakkoliv byl Origenes a jeho teologické názory včetně myšlenek o preexistenci duše a převtělování pro křesťany ve své době významný, vzalo toto křesťanské uznání tři století po jeho smrti za své…

byl označen za gnostika a heretika a dán do klatby… již za svého života zakoušel ze strany církve a jejich hodnostářů odpor k určitým částem svého učení, ale jeho pozice teologa byla natolik silná, že se dokázal obhájit…

ona naše milá církev v té době měla ještě dost jiných starostí ve snaze stát ve vůdčí silou ve společnosti a potlačit konkurenci… ale od poloviny 3. století a zejména po roce 313, kdy se stalo Milánským ediktem císaře Konstantina Velikého křesťanství státním náboženstvím Římské říše, snaha vládnout vyžadovala jisté drsné úpravy v přístupech k tomu, v co je dovoleno a v co není dovoleno věřit….

od okamžiku, kdy se křesťanství stalo vedoucí silou nemalého významu, se na úkor skutečných filosofů a skutečně hledajících dostávali postupně do vedení církve stále více moci a majetku chtiví jedinci, kteří si rozhodně nechtěli nechat vidět do vlastních karet… to ostatně v neztenčené míře platí dodnes… a nejen pro církev…

navíc římský „Petrův stolec“, představovaný papežem, stejně jako světská moc, představovaná římským císařem, byly spojeny jistým druhem společných zájmů a mnohdy čistota Kristova učení dostávala na prdel skrze ekonomické a mocenské zájmy světských vůdců…

stávalo se naprosto běžně, že se císař rozhodujícím způsobem vměšoval do vnitřních záležitostí církve, pokud to považoval za politicky nezbytné…

kdybychom měli tehdejší českou BIS a ta by nasadila do císařského paláce své klasické odposlechy, mohli bychom se v tehdejší denním tisku dočíst jen náhodou „uniklou“ story o rozhovoru mezi císařem a jeho papežem .. on to nakonec mohl být třeba i monolog, protože nebyli výjimkou císaři, kteří sami sebe povýšili mocí svých legií na papežský stolec…

lidi musí poslouchat císaře, rozčilil se tehdejší vládce… a vy pitomci máte tím svým Kristem zajistit klid a pokoru v jejich řadách… tak přece zněla naše dohoda…

ta dohoda přece zněla tak, že vy dostanete prebendy a moc a už vás nebudou narážet na kůly… ale uděláte, co je třeba, aby se má vláda neotřásala v základech… vaše tradice a váš Bůh mne zajímají jen potud, pokud to vyhovuje tomu, co potřebuji… a jestli tomu nerozumíte,můžeme to vyřešit jinak!!!, zazněla nezakrytá vyhrůžka…

v tu chvíli si jistě nevábně vonící pánové v šarlatových pláštích  vyměnili plínky a zasedli ve svých posvěcených komnatách… zrušíme tu inkarnaci, dohodli se… to by tak bylo, kdyby se křesťan mohl spolehnout, že když něco posere dnes, může to příště napravit… nic takového… vtlučeme jim do palic, že mají jen jeden pokus… pak už nic… buď nebe nebo peklo… a šéf bude spokojen a nechá nám naše funkce i prebendy… 

a tak se stalo, že názorové střety  v církvi, které již po dlouhou dobu způsobovaly problémy, se prodraly vehementně do popředí…

a byly řešeny na několika k otázkám víry svolaných koncilech… církevní koncil je z mého pohledu totálně promrd… čas, kdy se mnoho žvaní o ničem a kde platí stará mafiánská zásada, že silnější pes dupe /jak říkáme my havíři/… výsledek tak bývá předem jasný…  

první koncil, konaný roku 325 ve městě Nikaia, formuloval rané vyznání víry, dogma o trojjedinosti Boží /jehož součástí bylo i rozhodování o přípustnosti reinkarnace a karmy jako takové/ … Origenovi stoupenci se svými názory na koncilu podlehli…

ale následovaly ještě čtyři další koncily, nežli mohly být v polovině 6. století spory kolem trojjedinosti boží, reinkarnace, karmy a  všeho kolem, co bylo na pořadu dne, považovány /alespoň pro Petrův stolec v Římě/ za vyřešené…

a na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli r. 553 byli církevní otcové, teologové a jejich přívrženci, kteří zastávali jiný názor než oficiální /tedy ve sporu vítězící/ „svatá katolická církev“, vyloučeni jako heretici a jejich náhledy a dílo na otázky víry byly označeny za nepřípustné a od té doby silou potlačovány a likvidovány…

samozřejmě i s těmi, kdo se odmítali podřídit… křesťanství, fašismus, komunismus ani demokracie si nedělají problém, když jde o zájmy mocných… nějaký ten jednotlivec, stovka, tisíce, miliony či deseti miliony obětí, co je to proti věčnosti a ochraně jedině správné víry a /nejen/ církevních majetků?… 

což nečtete občas toho kreténa Schwarzenberga s jeho názory o nutnosti v zájmu Bilderbergu zničit nepoddajné Rusko?… jsme skoro o dva tisíce let starší a přitom přešlapujeme na místě…

dokončeme však pro vaše poučení náš příběh:

již 10 let předtím vydal císař Justinián edikt (544), cíleně namířený proti Origenovi /Contra Origenem/…potřeboval zneškodnit Origena a jeho učení, jež bylo pilířem názorů protistrany… chtěl také odvrátit nebezpečí, že by se rozrůstající spory křesťanů staly kolébkou nepokojů v celé říši… východně-řecké a západně-římské zájmy stály totiž proti sobě v opozici… Justinián tedy zavrhl Origena „včetně jeho odporného a zavrženíhodného učení“ /kánon 9. ediktu/.

k němu počítal výslovně téma znovuzrození, o němž Origenes říká: „…podle míry svých hříchů se /lidé/ budou do těla navracet dokonce podruhé a potřetí i častěji, aby se po dokončení očisty navrátili do svého dřívějšího stavu bez těla a hříchu“…

a 165 „svatých“ otců pozdního Konstantinopolského koncilu /553/ Origena 300 let po jeho smrti zavrhlo. „Zastává-li kdo vybájenou preexistenci duše a z toho plynoucí fantastické znovuobnovení /opětovné vtělení/, budiž vzat do klatby“, prohlásili ti jistě nejlepší z nejlepších mezi námi… 

a vy, Honzo, jdete na mně s tím vaším provokativním dotazem /cituji/:

A zbývá výrok o papežovi, který vyškrtl reinkarnaci z křesťanství. No to je hrozné… A ona tam snad byla někdy zavedená? Kým, kdy a na základě čeho? Nemáte pocit, že to je hodně vratká argumentace?

stačí vám to, pane teologu?…  

jak vidíte, občas si i něco prostuduji a přečtu a bible je jen jednou z knih, kterou k tomu využívám… možná byste to měl zkusit taky…  

už těším se, jak mne zase budete trhat na kusy… jen do toho…

tak a máme tu závěr… samozřejmě tuším, že i ty z mého pohledu pádné argumenty v tomto případě jsou k ničemu… ale pokud Zdeněk vydrží /a vy s ním/, dám k později k dispozici výjimečné informace o existenci a vzájemné spolupráci lidských vyšších duchovních energo-informačních těl…

to by mohlo vysvětlit mnohé… například pravděpodobný zdroj mých informací a jejich nekompatibilitu s informacemi Zdeňkovými a informacemi církví vůbec… ovšem jen těm, kteří nemají momentálně vědomí svých duší ponořeno do marasmu nízkého přízemí a nepostrádají schopnost nadhledu nad vlastní hmotnou dimenzí…

je nevyslovitelnou tragedií, že řadoví křesťané a nižší klér u nás i jinde patří mezi ty nejméně schopné naslouchat čemukoli vyššímu… a je šílenou tragédii, že si to neuvědomují…

naopak, radostně a dobrovolně přijímají jak samotná církevní dogmata, tak většinově falšované biblické texty a kladou tak svoji duchovní identitu do rukou šarlatánů typu Duky, Vlka či Halíka… 

počkáme na odpověď Zdeňkovu odpověď, co říkáte?… jistě bude zase sranda…

16 komentářů u „Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu… a pořád nic moc…“

 1. Takováto ohnivá smršť argumentů,by mohla zvládnout jedno oko alespoň pootevřít.Obávám se,že to,ale nebude tento případ.Protistrana pojede svoji…Škoda,že není založena diskuze pod předchozími články o podložené reinkarnaci.Možná by se rozvinula nějaká smysluplná debata lidí,kteří žádné důkazy a přesvědčování nepotřebují a chtějí se hýbat směrem vpřed..

  1. OK máte to mít… ale z mého selského pohledu… fakta jsou prostě fakta, můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat ale to je tak vše co s tím můžete dělat :-))

   1. Já jsem v komentáři nepsal ani o nesouhlasech,ani o protestech.Psal jsem o (možná)smysluplné debatě lidí,kteří reinkarnaci jako fakt berou.

 2. Jardo, promiňte, to byl jen takový malý vtípek, citát podle Járy Cimmrmana :-)

  Otevřeli jsme diskuzi u prvního dílu s důkazy reinkarnace, se zkušenostmi lidí co zažili a vzpomenuli si na své minulé životy… a připravujeme další velmi zajímavá pokračování… těch zkušenostních důkazů je neskutečně velké množství v poslední době k dispozici…

  http://www.ragauian.cz/reinkarnace-aneb-prevtelovani-duse-hmotne-dukazy-most-casu-1/

  http://www.ragauian.cz/category/reinkarnace/

 3. Jen tak mimochodem, Jeshua si za svoje pomocníky nakonec musel vybrat obyčejné lidi. Také mohl disputovat s učenci. Ale nikoliv s běžnými církevními hodnostáři.

  Ti, kteří se napili „jedu“ církevní ideologie (jako třeba onen Honza), musí dopít onen pohár hořkosti až do dna! Teprve potom pochopí prázdnost jejich vlastní ideologie a budou nuceni hledat dále.

  V současné době se jim může stát, že se jim časové okno uzavře a stanou se zrnem, které vyklíčilo při posledních paprscích podzimního Slunce a první mrazíky jej zhubí.

  1. Souhlas, bohužel… nejhorší je, že tito a jim podobní nás obviňují z nelásky k církvi atp… my se přitom snažíme pouze lidem ukázat, jaké bylo původní Kristovo učení

   Rád bych jim znovu vzkázal… koho chcete následovat: Krista nebo papeže? Nene není to jedno!!

   Co myslíte, je důvěryhodnější Origenes, který sepsal první křesťanskou teoologii lehce po roce 200, nebo je je snad Kristu blíž současná katolická dogmatika, založená na Jeronýmem zcenzurované Bibli zhruba okolo roku 350? Kdo z nich asi tak je blíž původnímu Kristovu učení…?

   LIDI PROBOHA PŘEMÝŠLEJTE A UVAŽUJTE NAD TÍM SAMI! Alespoň malinko a nenechte se manipulovat žádnými dogmatiky… to co se tady na tomto webu píše je psáno s láskou ke Kristově pravdě a s ohledem na zákon „jak zaseješ tak sklidíš“… já rozhodně nehodlám sklízet plody lži… proto garantuji všem, že to co tady najdete nejsou nic než ověřená fakta, prosím pěkně!

   http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

   1. Rád bych jim znovu vzkázal… koho chcete následovat: Krista nebo papeže? Nene není to jedno!!
    Máte pravdu, není. Všechna písma jsou jen opory, berličky a ukazatelé k vnitřnímu světu. Některé ukazatelé jsou záměrně otočené, jiné úmyslně nejasné.

    Vidím, že vy „ME“ jste se s rozpory popral a snažil se očistit ony ukazatele z Vaší vlastní víry jak nejlépe umíte. Kéž by to pomohlo i mnoha dalším křesťanům aby pochopili.

    Pochopit je první krok a pak už musí každý sám pracovat na svém dalším postupu.

    Pravý plán tohoto světa a svého místa na něm v té nejdokonalejší podobě máme všichni ukrytý ve svém nitru.

   2. Járo, to je hezké podobenství s těmi ukazateli ;-)

    S Kristovou láskou všem srdečně přeji, aby si dovolili ten luxus, alespoň chvíli se zamyslet, nad důkazy, které zde předkládáme o původní podobě Kristova učení:

    (Tomáš 48) Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

    (Tomáš 106) Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

    (Tomáš 22) Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království.

    http://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

 4. Já to to už i díky Vám vím a už to samé pro mě nemá smysl opakovat.

  =======================
  Mimochodem, není mi jasný termín „Sedmeré srdce“. Ptal jsem se na to Ragauariana mailem, ale neobdržel odpověď. Proč je tam zrovna číslo 7? Myslím, že by jste tento termín měli vysvětlit třeba samostatným článkem.

  Toto jsem napsal do mailu:
  ————————————————————–
  Termín sedmeré srdce jsem nikdy neslyšel.

  Pri hledání termínu v Googlu jsem nasel pouze DVA odkazy! (Hledal jsem to jako složený termín.)
  http://docplayer.cz/2220578-Prichazejici-novy-clovek-jan-van-rijckenborgh-rozekruis-pers-haarlem-nizozemsko.html
  http://www.rosicrucianum.cz/soubory/knihy/P%C5%99ich%C3%A1zej%C3%ADc%C3%AD%20nov%C3%BD%20%C4%8Dlov%C4%9Bk.pdf

  Je toto správně:
  Druhý stav vidomí poznáváme ve svatyni srdce. Principiálně pracuje také toto vědomí nezávisle na obou ostatních. Organicky má sídlo v sedmerém srdci. Avšak zapamatujte si, že toto vědomí nemá nic společného s atomem jiskry Ducha v pravé srdeční komoře.
  ??????

 5. prohledal jsem své maily a ten váš s níže uvedeným dotazem jsem nenašel… nevadí, podíváme se na to teď… Járo, věřím, že jste i již všiml, že nepracuji s materiály převzatými odněkud a pokud ano, obvykle nezapomenu na to upozornit… pracuji s vlastními zdroji informací a převádím je do běžné lidské řeči způsobem, který jistě není dokonalý… řekněme si na rovinu, že po staleních a tisíciletích pádu do hmoty i čeština postrádá bohatost jazyků východních národů, které mají pro duchovní procesy a skutečnosti mnohem bohatší pojmový rejstřík… pokud se tedy můj pojem sedmerého srdce shoduje se stejným výrazem rosekruciánů, nehledejte v tom za každou cenu podobnost… i když být do jisté míry může… kdysi jsem toto učení studoval a není vyloučeno, že tenhle pojem jsem nikoli vědomě převzal od nich… určitě ale přesně neznamená to, co v něm vidí oni… ostatně, rosekruciáni jsou hluboce vtaženi do dogmat římsko-katolické církve a jejich vymezení se vůči ní považuji za celkem formální záležitost bez hlubšího významu… určité části jejich pohledu na člověka a jeho multidimenzialitu je ale možno docela dobře akceptovat a přijmout…

  sedmeré srdce v mém pojetí má souvislost se sedmou čakrou jako fenoménem nejvyšších vibrací v lidském těle… je tudíž vibrací lidského ducha z vibrační roviny nejnižší duchovní úrovně… a duch se projevuje na srdeční čakře a jeho sídlem a distributorem jeho energií v těle je krev… centrem krevního oběhu je srdce a krev je nasycována právě vyzařováním ducha, který má podobu oné božské jikry v sedmé dimenzi srdce… pojem sedmeré srdce tedy u mne znamená sedmou srdeční dimensi, nejvíce vzdálenou dimenzi od dimenze srdce hmotného, podobně jako je sedmá čakra vzdálena od čakry první…

  uvádějí-li rosekruciáni, že v srdci sídlí vědomí, říkají prakticky totéž, co říkám já o tom, že sídlo vědomí ducha je na čtvrté čakře… a pokud říkají, že tohle vědomí nemá nic dpolečného s atomem jiskry ducha, je možné, že tím míní to, že tohle vědomí u člověka může být jen jedním z více duchovních vědomí… a že atomem jiskry ducha myslí to nejvyšší duchovní vědomí, které daný člověk vlastní… o tom píši v pasážích, ve kterých zdůrazňuji rozdíl mezi pravými a nepravými lidmi a fakt, že člověk má přístup jen do takových vibrací, v nichž se stal individuální bytostí…

  toť vše, co se dá ve zkratce k tomu říci…

 6. Děkuji za odpověď.

  Mimochodem, tohle je jedno z dalších neblahých dědictví římskokatolické církve. Zmotat terminologii tak, abychom si vůbec nerozuměli. Hotový Babylón. Pro zajímavost baab-el znamená jiná alternativní cesta k Bohu než ta „Vaše“ úzká.

  Já osobně používám nejčastěji terminologii uvedenou ve známé trilogii Bardona.

  1. Mimochodem, podle encyklopedie: „Babel“ means the „Gate of God“, from Akkadian bab-ilu, „Gate of God“ (from bab „gate“ + ilu „god“)

   Nejsem na to specialista, ale vypadá to spíš jako nějaký technologický konstrukt, jelikož to bylo stavěno… třeba někdo ví víc…

 7. Dobrý den.
  Asi jdu s křížkem po funuse (skončené) diskuzi. Chci jen vyslovit svůj názor. Pročítám si Vaše stránky a dost se mu líbí.Samozřejmě se vším taky nesouhlasím,ale děláte dobrou práci. Ale,s prominutím,tahle série s diskuzí s p. Zdeňkem mi přijde zbytečná. Sice zajímavé názory,ale všichni co přijdou na tyto stránky přece vědí jak to funguje v církvi. Jinak by tu přece ani nebyli. Diskutovat s člověkem,který jede svou cestou nemá smysl. Zveřejnit diskuzi s někým a prostor mezi ní vyplnit popisováním co mi určitě řekne příště a v diskuzích se o něm bavit jak je „vedle“ ? To se mi dost ekluje. Ten člověk pomoc nechce a ani o ní nežádal,takže pro mě by jen platilo „každý je svého štěstí strůjcem“. Ostatní mi přijde jako výsměch tomu člověku. Vím že to tak nemyslíte,neurážejte se,ale mě totak docela přišlo.
  Můj názor na ty dvě cesty. Ta široká je jak šestiproudová dálnice kde si zapnete autopilota a ten to za Vás odřídí. Ta úzká je jak polňačka kde musím přemýšlet a dávat pozor abych si nezničil auto. A mezi nimi jsou ty silnice různých tříd. Pan Zdeněk je asi na D1 (trochu začíná drncat ale je to furt „dálnice“). Ale jednou narazí taky na tu odbočku směrem k poli. Můj názor je,že má na to času dost. Nemyslím si že by se kolo inkarnací zastavilo. Láska slečny třeba není věčná, ale Bůh přece je. A každá bytost jednou do toho světla vrátí. Vždyť jestli je Bůh vše tak co jsme potom my? Církev a podobné organizace jsou jen zpomalovací pásy na silnici. A je to vlastně jejich práce. Lucifer se svými pomocníky nám osvětluje cestu ke světlu tím,že nás pokouší stáhnout do temnoty. Ale žádná temnota neexistuje,jen nedostatek světla. Vždyť i ten Lucifer je Boží anděl co sestoupil do hmoty aby nás dotlačit do světla. To samozřejmě neznamená,že se s ním nebudu spolčovat. Jen je nutno ho tak brát a nebát se ho. A nějaký boj dobra(Boha) se zlem(satanem,atd) je církevní blbost. Copak něco může Boha porazit,když je ve skutečnosti jen ON? ON který skrze nás prožívá život ve hmotě,přece nemůže sám sebe zabít.Jde jen o to se probudit,vytáhnout hlavy z různých zadnic a podívat se do vlastního nitra. To je můj názor. Tak děkuji a nashledanou.

  1. Díky za názor. Ten člověk, o kterém píši, je církevní teolog. Není to pouhý věřící, který tím, že nehledá správnou cestu z církevní pasti, poškozuje jen sám sebe. Je to někdo, kdo aktivně svádí z cesty jiné. Pro něj tedy neplatí, že každý svého štěstí strůjcem. On aktivně vede po falešné stopě jiné. Právě těm jiným se pokouším ukázat duchovní výbavu takovéhoto církevního „vůdce“, pro jejich poučení, pro možnost poznání a možnost volby. Věřit v to, že se stávající funkční kolo inkarnací nezastaví, to je vaše právo. Já vím, že jsem tu přišel tohle říct, protože tenhle cyklus inkarnací končí. Nevěřte neomezeným možnostem a v absolutní boží milost. Proč by vás poslal do školy, aby nakonec nechal udělat maturitu nejen vás, který jste makal, ale i ty, kteří za záškoláctví mnohokrát propadli a jsou pouze v půli cesty poznání?

   Opravdu chcete, aby se Bůh choval jako naši „sluníčkáři“? Vy Češi makejte a my z vašich peněz budeme živit tak odhadem půl milionu běženců?

   Souhlasím se zpomalovacím působením Lucifera. A dospěl jsem k názoru, že je pořád ještě pár lidí, kteří mají hlavu v prdeli /vaše slovo zadnice zaměňuji za správný výraz/ a touží být probuzeni. V jednom možná máte pravdu: místo tichého přemlouvání někdy volím cestu poněkud tvrdší. Ale jen církevní láska je bezbřehá. Moje ne. Moje je čistá a hlavně spravedlivá. Ke všem.

 8. Chlapci, super debata, ale souhlasím s tím, abychom se pohnuli, protože nás není potřeba přemlouvat, my už víme !!!, tak pojďme dál, určitě tam máte něco, co jste nám ještě neřekl ………a nám to jde taky hlavou ………..
  Zuzana

  1. hele ji, Zuzanu… přilítne jako na koštěti, zdrbe nás a už by nás zase někam hnala!… pojďte dál, říká a chce vědět něco, co ještě nebylo řečeno… co by to jako mělo být?.. možná se to nezdá, ale na webu je k dnešnímu dni 478 publikovaných článků a pokrytí témat je podle mne dostatečné… určitě si můžete vybrat… pokud jste zatím jen prolítla rubriky Dvě cesty a Dualita lidského bytí a nezačala jste do tam uvedených informací pronikat, pak to udělejte… jsou ovšem psány srdcem a při čtení hlavou jim možná nebudete rozumět… jsou ale těmi velmi důležitými, které byste číst měla… a co případně vám nebude jasné, se pak třeba zeptáte mne v přímém kontaktu…

Komentáře nejsou povoleny.