Lež a podvod jako základ tzv. demokracie aneb jak si mocní tohoto světa dělají z lidstva p*del ve své válce za globální nadvládu

Lež ze strany politiků se stala normou chování a říká se tomu politický marketing. A lež v podání politiků je, zdá se, společensky stále více přijatelnější. Budeme jim to trpět do nekonečna? Nebo najdeme odvahu jim vystavit účet za jejich proradnost, hamižnost a neschopnost hájit skutečné zájmy normálních lidí? Dělají si s vámi, voliči, v mezidobí mezi volbami, co chtějí a vy jim to trpíte.

Můžete udělat chybu, to ano, to se stává. Volili jste je a oni vás klamou, okrádají a podvádějí. Ale pokud se nepoučíte z té chyby a budete je volit znovu, nezasloužíte si nic jiného, než ještě hlubší pohrdání, se kterým budou přistupovat k vašim oprávněným zájmům v dalším volebním období. A ty další volby se blíží.

Rád bych vám do toho letošního října předložil pár důvodů, proč je nutno k těm, kteří si udělali z vlády nad vámi stabilní byznys, podstatně změnit přístup. Začněme dnes třeba tím, že se podíváme do světa a na nejhrubší porušování svěřených mandátů politiky světových mocností. Uvidíte, že ne všechno, co vám historie přináší, je pravdou. Často jsou to jen mýty, které tu pravdu mají před vámi natrvalo skrýt.

A ty podvody mocných ve světovém měřítku je důležité si připomenout možná o to více, že jsme právě nedávno byli svědky opět další významné akce západních tajných služeb a americké vlády pod tzv. falešnou vlajkou v podobě útoků raketami na syrskou vojenskou základnu s předem připravenou provokací v podobě použití plynu proti lidem v Sýrii. Staré psy novým kouskům prostě nenaučíš.

Pozn.: nezapomeňte prosím, až budete volit, kterak ti naši „ratlíci“ na povel té zámořské zákeřné psí bestie začali unisono přištěkávat něco o tom, že vše je jasné, že za všechno může Asad a tento zásah do práv suverénního státu je správný a na místě… nezapomeňte na to prosím zejména proto, že může přijít chvíle, kdy titíž ratlíci /opět ve snaze si zachránit svá koryta/ souhlasně odštěkají i to, že znovu restaurovaná německá Geheime Staatspolizei začne bušit na dveře vašich domovů v rámci „ochrany demokracie“ a lidských práv Evropské unie například tehdy, když se začnete bránit přílivu imigračních přebytků, které budoucí fýrer Schulz do vaší země ze svého vlastního rozhodnutí brzy přidělí…

Takže se pojďme na ten světový cirkus v provedení samozvaných vládců světa podívat zblízka. Začněme citátem z díla Umění války, dva tisíce let starého díla, součásti čínské kultury, kterou zpracoval podle originálu britský autor John Milford a kterou v češtině ještě /a možná vůbec/ neuvidíte.

„Všechny války jsou založeny na podvodu“ — Sun Tzu, The Art of War

Tak například president McKinley kdysi tvrdil Američanům, že loď Spojených států Maine byla potopena v Havanském zálivu španělskou minou. Americký lid, rozhořčen tímto viditelně provokativním útokem, podpořil Španělsko-americkou válku. Sám americký kapitán lodi Maine ale trval na tom, že byla potopena výbuchem lodního kotle, což také prokázalo poválečné vyšetřování. Žádná mina to neexistovala. Ale válčička, která americkým miliardářům kolem Rotschilda přinesla vládu nad zdroji ostrova Kuby, se uskutečnila. A umírali v ní prostí Španělé a Američané, lidé jako vy, nikoli oni miliardáři!

lusitania sunk by a submarine 213776a

7. 5. 1915 nechal bankéř J.P.Morgan potopit zaoceánský parník Lusitania proto, aby zatáhl USA do I. světové války »

Americký vliv v zájmu světovládných plánů ropné kliky kolem Rotschilda ukončil první světovou válku Versailskou smlouvou, jejíž podmínky diktovali právě Američané, i když se na válce v Evropě zúčastnili jen okrajově a na poslední chvíli. Chystali tak pro své hybatele z pozadí prozíravě zárodek dalšího konfliktu, který je měl přivést k ovládnutí slovanských zemí, především pak Ruska s jeho obrovským surovinových bohatstvím.

Mysleli na budoucnost, protože Rusko se vyvázalo z první světové a nebylo částí Versailské smlouvy a nebylo možno mu nadiktovat, co bylo zapotřebí. A že předvídali dobře, o tom svědčí fakt, že původně zamýšlená bolševická revoluce placená /jak jinak/ opět zprostředkovaně Rotschildovými fondy » a která měla rozvrátit zemi a v nastalém chaosu jí rozparcelovat na západem ovládané kousky, jim byla Stalinem ukradena a ruské ropné i jiné zdroje zůstaly mimo jejich dosah. Takže zaúřadovaly prozíravě uvalené těžké reparace na Německo a v takto uměle vyvolané obrovské poválečné krizi opět tytéž peníze vyzvedly do vlády Hitlera a nasměrovaly ho směrem na východ »

Dohody zemí Evropy s Hitlerem — v letech 1934–39 tzv. Západ Hitlerovi mohutně pomáhal a také vyzbrojoval jeho armádu. Ano přesně takto, nepřímo a pokoutně pracuje Druhá šelma...
Dohody zemí Evropy s Hitlerem — v letech 1934–39 tzv. Západ Hitlerovi mohutně pomáhal a také vyzbrojoval jeho armádu. Ano přesně takto, nepřímo a pokoutně pracuje Druhá šelma…

 

Když znáte pravou motivaci tzv. Západu, tak vše najednou dává dokonalý smysl!
Když znáte pravou motivaci tzv. Západu, tak vše najednou dává dokonalý smysl!

Mnichovská dohoda měla jediný a zcela záměrný cíl — posílit Hitlera a uvolnit mu cestu na východ do Ruska »

Oblíbený trik mocných grázlů — útok pod falešnou vlajkou

A Hitler lhal Němcům, aby mohl začít realizovat světovládné plány svých chlebodárců. Jednoduše prohlásil, že Polsko zaútočilo první — viz ze strany Něnecka SD a Himmlerovými SS zosnovaný přepad glivického vysílače. Němci pak, přesvědčeni, že jsou v ohrožení, následovali Hitlera do Polska a tím i do druhé světové války.

Pak Franklin D. Roosevelt prohlašoval, že napadení Pearl Harboru bylo překvapením. Nebylo, kdepak! To USA využily válku s Japonskem jako záminku ke vstoupení do válečného stavu s Německem. Roosevelt jen potřeboval vzbudit dojem, že Japonsko zaútočilo jako první. Podle osmibodového plánu navrženého Úřadem námořní rozvědky Roosevelt Japonsko záměrně vyprovokoval k útoku, např. tím, že uvalil americké sankce na dovoz ropy a dalších paliv na japonské ostrovy. V rozporu s oficiální verzí se japonská flotila se neplavila bez používání radiokomunikace, jak se traduje, ale naopak. Celá akce byla zamýšlená jeko varování Americe. Zprávy o pohybu Japonců byly Roosveltovi diplomatickými cestami včas doručeny a dekódovány.

Nečinnost americké vlády a vojenského velení byla úmyslná. Potřebovali Pearl Harbor jak koza drbání, aby mohli vstoupit na mocenské bojiště druhé světové války. A aby ji mohli vybojovat rukama lidí jako jste vy. Protože v sázce bylo převzetí britského impéria pod správu USA a to už za to stojí.

President Johnson zase lhal o událostech v zálivu Tonkin, aby poslal Američany do války ve Vietnamu. Ve vodách zálivu nebyla žádná torpéda. Johnson využil zprávy nezkušeného operátora sonaru, aby dohnal americký Kongres k vyhlášení války, v níž zahynuly miliony lidí.

Je nevyhnutelnou realitou, že politici budou vždy lhát svým národů, aby je obelstili a vehnali do válek, které by tyto jinak neakceptovaly. Toto tvrzení není nějakým spiknutím, ale pouze snahou poukázat na tento nepopiratelný fakt.

To nás přivádí k současnosti.

Lhala americká vláda, nebo přesněji, lhal prezident Bush a jeho poradci kongresu, aby iniciovali dobyvačnou válku v Iráku? Lhali všichni, i Havel a slavná česká vláda!

Tuto otázku si lidé začali klást poprvé po rozšíření zprávy, která unikla z vnitřních politických kruhů na Britských ostrovech. Ta jasně ukazuje na rozhodnutí začít válku a následné „přizpůsobování“ informací tomuto úmyslu. Už jen to je, jak se říká, přistižení při činu. Faktem je, že již dlouho před tím, než tato zpráva pronikla na veřejnost, byl úmysl americké vlády jasný. S pomocí Velké Británie, lhala, aby si zajistila podporu veřejnosti pro válku v Iráku.

Prvním krokem k tomu byla „Nebezpečná Akta“ Tonyho Blaira. Dokument obsahující tvrzení, která měla podpořit popud k válce. Netrvalo dlouho a akta byla zpochybněna. Obsah spisu měl ale i přes to dát dobrý důvod k invazi, i když tvrzení v něm byla více než zastaralá. Použití takovéhoto materiálu, který viditelně nemohl být směrodatným, je jasným důkazem, že šlo o úmyslný pokus o podvod.

Objevilo tvrzení o „mobilních laboratořích na biologické zbraně“. Zveřejněno bez jakýchkoliv důkazů o skutečných laboratořích, fotografie těchto přívěsů byly ukazovány ve všech hlavních amerických médiích. Spolu s tvrzením, že jde bezpochyby jen o část mnohem většího arzenálu, který chrlí biologické zbraně hromadného ničení. Toto tvrzení bylo vyvráceno, když se ukázalo, že zmiňované přívěsy nebyly ničím jiným než generátory vodíkového plynu, používané k nafukování meteorologických balónů. Tento fakt však už byl znám jak USA tak Velké Británii, protože to byli právě Britové, kteří tyto jednotky vyrobili a následně do Iráku i prodali.

Powellova řeč k Organizaci spojených národů byla jedna lež za druhou

 • Powell tvrdil, že Irák zakoupil speciální hliníkové roury, které se dají jedině používat v odstředivkách na obohacování uranu. CIA i Powellův Státní úřad shodně potvrdily, že tyto roury byly části střel, které měl Saddam legálně povoleno vlastnit. Po invazi nebyly žádné odstředivky, hliníkové roury ani nic takového nalezeno.
 • Powell také OSN tvrdil, že fotografie také ukazují půři použití chemických zbraní používaná dekontaminační vozidla. Ale když inspektoři OSN navštívili Irák po invazi a lokalizovali tato vozidla, zjistili, že jsou jen hasičským vybavením.
 • Powell tvrdil, že Iráčané vlastní ilegální rakety a odpalovací rampy ukryté mezi palmami v západním Iráku. Žádné z nich nebyly nikdy nalezeny.
 • Powell tvrdil, že Iráčané mají 8 500 litrů Antraxu. Žádný nebyl nikdy nalezen.
 • Powell tvrdil, že Irák má 4 tuny VX /velmi smrtícího/ nervového plynu. OSN ale potvrdily, že byl již zničen. Jediný VX, který byl kdy nalezen, byly malé vzorky, ponechané Američany k testování. Když OSN pojaly podezření, že americké vzorky byly použity ke kontaminaci iráckých válečních hlavic, Američané si raději pospíšili, aby všechny rychle zničili a nemohlo být provedeno oficiální porovnání.
 • Powell tvrdil, že Irák stavěl letadla dlouhého doletu řízená na dálku, sloužící k transportu biologických zbraní. Ale jediná objevená letadla řízená na dálku, byly průzkumné letouny krátkého doletu.
 • Powell tvrdil, že Irák disponuje s 100–500 tunami chemických a biologických látek pro válečné účely. Také pro toto tvrzení neměl Powell žádné důkazy a zpráva DIA /Defence Intelligence Agency – Úřad národní obrany/ vydaná ve stejnou dobu tvrdila pravý opak. Po invazi nebyly v Iráku nalezeny žádné biologické ani chemické zbraně.
 • Powell tvrdil, že „nejmenované zdroje“ potvrdily, že Saddam dal svým velitelům povolení použít na obranu biologické zbraně. Žádné takové zbraně nebyly v Iráku k obraně nikdy použity a samozřejmě ani nikdy nalezeny.
 • Powell tvrdil, že 122 milimetrové válečné hlavice nalezené inspektory v Iráku jsou chemické zbraně. Hlavice byly prázdné a neukazovaly žádné známky, že by kdy chemické zbraně obsahovaly.
 • Powell tvrdil, že Irák má tajný arzenál ilegálních střel dlouhého doletu Scud. Žádné nebyly nikdy nalezeny.
 • Powell tvrdil, že má audio nahrávku dokazující, že Saddam podporoval Usamu Bin Ladina. Ale nezávislý překlad této nahrávky odhalil, že Osama si ve skutečnosti přeje Saddamovu smrt.

Powellův debakl u OSN se týkal také špionážní fotografie pořízené z vysoko letajících letounů a družic. Na těchto snímcích bylo označeno několik rozmazaných skvrn. To měly být laboratoře a skladovací plochy pro zbraně hromadného ničení, zahrnuté do Saddamova destruktivního programu. Na fotografiích se nedalo rozeznat, o jaké objekty by mohlo jít. A jako i v předchozích případech, během inspekce po invazi se ukázalo, že nešlo o nic závažného.

A jen tak mimochodem, satelit, který, jak Powell tvrdil, pořídil ony snímky, byl v té době mimo provoz. Otázkou také zůstává, proč Powell ukazoval černobílé snímky, když zařízení, která byla v tu dobu v provozu nad Irákem, fotí barevně.

Další „průkazný“ materiál obsahující dokumenty, které prezident Bush prezentoval v jeho řeči k národu v roce 2003. Podle Bushe tyto dokumenty dokazují, že Irák nakupoval tuny smolince, nazývaného „Žlutý koláč“, z Nigeru. A protože Izrael vybombardoval před lety iráckou jadernou elektrárnu, bylo usouzeno, že jediný Saddamův důvod k nakupování této látky je stavění bomb.

Tato lež byla vyvrácena velmi rychle. Bylo poukázáno na to, že Irák má obrovské zásoby uranové rudy na svém území a nepotřebuje ji tedy dovážet z Nigeru nebo odkudkoliv jinud. Mezinárodní rada pro atomovou energii celý podvod odhalila prohlášením, že dokumenty, které Bush použil nebyly jen výmysly, ale výmysly tak okaté, že se dá jen těžko uvěřit, že nikdo z Bushovy administrativy nepoznal, že jde o podvod.

A na závěr, skutečným důkazem, že nám lhali o iráckých zbraních hromadného ničení je, že nikdy nebyly žádné nalezeny. To znamená, že každý kousek papíru, který kdy domněle prokazoval, že Irák tyto zbraně vlastní byl úmyslný podvod, výmysl a lež. A jak jinak. Nemůže existovat žádný takový dokument, protože Irák nikdy žádné takové zbraně neměl. Vždyť přeci už sama existence padělaných důkazů o těchto zbraních je vlastně prokázáním viny. Když si někdo dá práci vytvořit falešné důkazy, tak už asi ví, že žádné pravé neexistují.

Vše, co americká vláda měla k dispozici, byla vymyšlená kauza „Žlutý koláč“, nafukovací zařízení na meteorologoické balóny vypadající jako laboratoře na biologické zbraně a fotky se zavádějícími popisky. Někdy se někdo musel rozhodnout dát ty smyšlené popisky na ony fotografie, předstírat, že jednotky k nafukování balonů jsou pojízdné laboratoře a dát do oběhu daqlší falsifikáty.

A to vše ukazuje na záměr nás všechny oklamat.

Právníci to nazývají zlý úmysl. To vše neznamená jen, že Bushův kabinet lhal lidem a americkému kongresu, ale dokonce že i od počátku všichni věděli, že dělají něco protiprávního.

Všechny ty řeči o „selhání tajných služeb“ jsou jen další lží. K žádnému selhání nedošlo. Samozřejmě, že všichni armádní agenti, kteří tvrdili, že roury na hlavice jsou jen části pro uranové centrifugy obdrželi prémie, zatímco Pentagon se přičinil o vyhození Jose Bustaniho, ředitele Organizace pro kontrolu chemických zbraní, protože se ten se pokoušel poslat inspektory do Bagdadu k ověření skutečností a stal se nepohodlným.

Prezident Spojených států a jeho „komplicové“ lhali svému národu a poslali ho do dobyvačné války

Zastánci americké vlády jistě poukážou na citát zmíněný na začátku tohoto článku jako na důkaz, že lhát lidem, je normální součástí vůdcovské pozice a měli bychom si na to zvyknout. A protože to dělají všichni, neměli bychom současnou vládu obviňovat. Ale to je šílenství. Také nikdy nechytíme všechny vrahy. Ale když už jednoho chytneme, zacházíme s ním co nejpřísněji, aby trest odstrašil další vrahy od páchání podobných skutků.

My nyní víme, kdo jsou zločinci. A i když víme, že oni i jiní politici v historii lhali, aby začali války, neděláme k jejich potrestání vůbec nic. Avšak pro své čisté svědomí nemůžeme natrvalo ignorovat tyto lži, tento zločin, jinak podpoříme i budoucí politiky, aby pokračovali ve lhaní a využívali naše děti k vedení zbytečných válek.

Lhaní jako pomůcka k válčení je více než jen odsouzeníhodné. Je to nejvyšší možný zločin, který může vláda spáchat proti svému národu. Takové lhaní není jen zneužitím národní armády a peněz pro falešné důvody, ale i bezprávná vražda spáchaná v hromadném měřítku. Takové lhaní je zradou důvěry každé osoby, která se rozhodne sloužit vlasti v armádních službách. Takovým lhaním vyjádřila Bushova vláda /a i ta naše/ vojákům a jejich rodinám svůj názor — že nemají žádné právo vědět, proč byli posláni na smrt. Nic jim do toho není.

V demokracii jsou politici voleni jako zástupci lidu. My, lidé nesouhlasíme s tím, aby nám naši politici lhali. Vláda, která vládne bez souhlasu není demokratická, ale totalitní.

Měli byste se zlobit, ba co víc, měli byste být zuřiví, a to ani víc ani míň než rodiny, které ztratily své syny a dcery ve válce. Ať je vaše slovo slyšet: „Tato válka začala lží“. Musíte být rozzlobení, protože i v momentě, kdy píšu tato slova ta samá vláda, která nám už tolikrát lhala, teď používá úplně ty samé lži o Iránských atomových schopnostech resp. o Assadově chemickém útoku, atd.  atd. … Je to více než jasné. Když jim prošly lži, aby začali válku v Iráku, americká vláda bude dál lhát, aby začala i válku v Iránu a pak další a pak další a další a další…Protože dokud budete mlčet a nebudete jednat, lháři nebudou mít žádný důvod přestat.

Dokud nebudete jednat, lháři nebudou mít důvod přestat. Žádný z nich. Je na čase dát těmto lhářům „padáka“.

Breaking The Silence: Truth And Lies In The War On Terror

Jen pravda nás osvobodí. A nezávislý aktivista, novinář John Pilger si dal hodně práce s hledáním pravdy:

Jeho dokumentární film ‚Breaking the Silence: Pravda a lež ve válce proti terorismu‘ (2003) byl uveden do šesti měsíců po invazi do Iráku v březnu 2003 a dva roky po invazi do Afghánistánu v říjnu 2001. Film rozebírá pravdu která leží za krycím pojmem ‚válka proti terorismu‘, vyšetřuje rozpory mezi americkým a britským zdůvodněním války a skutečností na zemi… Pilger mj. vysvětluje, že americká akce nemá nic společného s bojem proti terorismu, ale místo toho je součástí války za globální nadvládu a řízení cenných zdrojů ropy na Středním Východě.

„Jedinou věcí nezbytnou pro triumf zla nad lidmi je to, aby dobrý člověk nic nedělal“ — Edmund Burke

Pozn. red.: Připomeňme největší zastánce „irácké lži“ z řad českých politiků: Václav Havel, Miloš Zeman, Cyril Svoboda, Jaroslav Tvrdík, Jan Vidím a mnozí další…


Zdroj a další informace: