heart-44

Máte rádi sami sebe? Umíte přijmout sami sebe bez výhrad? Uzdravte a zjemněte vibrace své ženské části tak, abyste ji mohli vzít s sebou vzhůru a spolu pak žijte někde jinde ve stavu obnovené vlastní vnitřní jednoty! 5

Vraťme se do oné špeluňky desáté cenové skupiny, kde sedíte jako duch v tragicky nízkých vibracích společně s ženou svého života, plni nelásky a odporu k ní a k prostředí, ve kterém se nacházíte.

Představme si, že si /po období stagnace, odporu a později zoufalství z útoků hmotného okolí/ konečně uvědomíte, co je v této situaci nutno dělat a rozhodnete se koncentrovat svoji sílu správným směrem. Najdete v sobě nakonec sílu a s láskou a trpělivostí se stavíte proti snahám partnerky pokračovat v návycích exploatace energií „sobectví a oddělenost“.

Jde nejen o to, najít v sobě onu bezpodmínečnou lásku /zpočátku ji totiž — onu ženu — není možno ani náhodou považovat za milování-hodnou/, ale také ji ochránit před stálými a velmi negativními energiemi okolních lidí i nízkovibračního prostředí.

Pokusíte se tedy přesvědčit partnerku, že tohle prostředí nejhrubší hmoty v onom baru je značně nevhodným místem pro vyjasnění si vzájemného vztahu a třeba se vám ji podaří postupně dostat někam ven do volné přírody, kde jste už jen vy a ona /v praxi se poněkud stáhnete do sebe a vzdáte se neustálého šumu běhu hmotného života kolem/.

A tam, ve svém nitru, kde přímé působení velmi nízkých energií ostatních egoušků je zanedbatelné, je vaše ego je mnohem více připraveno vám naslouchat a přijímat lásku, kterou ji nabízíte.

vampire2

Proto je v pořadí jednotlivých kroků na cestě rekonstrukce vlastní psychiky zařazena hned na druhém místě ochrana před energetickým vampyrismem » a jako taková má v celém procesu mimořádnou důležitost.

Ostatně, je to dáno i prostým selským rozumem: když chcete změnit chování hmotné ženy a učinit ji schopnou kvalitního manželského soužití, musíte ji v prvé řadě izolovat od jejích bývalých /vlastními muži/ zklamaných kamarádek, které ji stále stahují na cestu konfrontace a přesvědčují o tom, že mužům se nedá důvěřovat.

Pozn.: Svým způsobem ty „kamarádky“ — egouškové ostatních lidí kolem ega vašeho — mají pravdu… vydáte-li se na cestu lásky k sobě samému či sobě samé ve čtyřiceti fyzických letech, máte za sebou čtyři desetiletí vnitřního soužití, kdy ego naráží na každém kroku na nezájem svého ducha a při setkávání ve společném domečku duše má pro ni duch jen krátké výroky typu: vypadni, nepleť se mi pod nohy, zalez někam, odprejskni… proto ego je zpočátku nedůvěřivé a bude vás to stát určité úsilí ho přesvědčit, že jako duch už k němu chcete mít a máte jiný přístup…

V izolaci od působení okolního hmotného světa /tedy někde v přírodě onoho vnitřního světa/ ukryti společně za dokonalou ochranou před útoky temných energií okolí /v dostatečné vzdálenosti od toho baru desáté cenové skupina/ pracujete jako duch na přesvědčování partnerky, že ji máte rád.

Tuto /bezpodmínečnou/ lásku k sobě den za dnem prohlubujete a po její stabilizaci vyhledáváte ve spolupráci s egem bloky, strachy, deprese, hluboce ukrytá emocionální traumata z dětství i minulých životů a nesprávné mentální vzorce.

Zjištěné problémy řešíte spolu s egem společně přemazáváním objevených negativních energií energiemi pozitivními, které i po dohodě sami zvolíte. Metody práce, které jsem k tomu vyvinul, jsou dokonalé a garantují úspěch u všech těch, kteří skutečně zvládnou mít rádi své ego bez podmínek.

A je to. Odměnou vám bude postupné vymizení okamžiků ponoření vašeho ega do hlubin vibrací ďáblovy sféry, tedy do negativity v prožívání některých úseků vašeho života. Bezpodmínečná láska vašeho ducha je totiž kouzelnou energií, které postupně posouvá vibrace vašeho ega na linii ďábel-duch stále výše a tím stále blíže pólu duch. Což neznamená nic jiného, že zlomyslné výpady egoistických lidí kolem vás a stresující události okolního světa vaše duchem milované ego přijímá stále více v klidu a v pohodě.

frog-with-crown

Tím se nakonec uzdraví a zjemní vibrace ega tak, aby ji duch mohl při odchodu z této Země vzít s sebou vzhůru a spolu pak mohli žít ve vyšších světech ve stavu obnovené vlastní vnitřní jednoty. Prostě musí svojí bezvýhradnou láskou dosáhnout stavu, že svou vlastní ženskou složku polibkem změní z ropuchy opět na krásnou princeznu.

Je tedy nutné, abyste přestali žít iluzí o tom, proč tady jste a cele začali žít tento pohádkový příběh vlastního vzestupu sebe sama na cestě ze závislosti na prožívání ďábelské negativity k božské pozitivitě.

A jsme opět u toho: Kdo žije pozitivně, přitahuje si pozitivní zkušenosti do svého života v budoucnosti. Poráží ďábla v sobě a dává v sobě uvnitř prostor Bohu.

Jste svědky toho, jak si neberu servítky při popisu praktik první i druhé apokalyptické šelmy » /římsko-katolická církev, USA/ v současnosti. Na druhé straně je nutno si uvědomit, že stále se zvyšující tlak negativních energií strachu a depresí — v důsledku působení oněch dvou šelem — není ničím jiným než záměrem boží vůle probudit maximální množství lidí západního světa k nástupu na onu Kristovu „úzkou“ cestu směrem vzhůru — tedy cestu vnitřní změny.

Jistě si vzpomenete na mé texty, ve kterých rozvádím myšlenku, že západní civilizace je nejlépe připravena k vzestupu. Chcete-li, aby se ego vzdalo svých výsad a souhlasilo se svým podřízením duchu bezpodmínečnou láskou, je nutné, aby se napřed přesvědčilo, že ono samo ten život tady na zemi nezvládá.

Proto nebuďte smutni, že patříte mezi prostý lid. Lidem typu Klause, Kalouska, Zemana či Babiše a Sobotky byla dána možnost zdokonalit vlastní ego na maximum a oni si ho sami postavili na piedestal, který bude /jak se zdá/ jen těžce jimi /v jejich vlastním nitru/ za jejich života zbourán a odstraněn. Ti jsou pro nastoupení oné „úzké“ cesty již prakticky ztraceni a miliony, stovky milionů a miliardy korun, které mnohým z našich VIP zůstaly a zůstávají za nehty, jsou jen dočasnou chabou náplastí na celkové vyznění propadu u maturity mnoha a mnoha životů.

Z vlastní praxe vás mohu ujistit o tom, že po změně psychiky ve prospěch trvalého prožívání pozitivity nacházejí moji klienti prakticky ve všech případech novou práci a to práci, která jim vyhovuje. A to i při osmiprocentní nezaměstnanosti v tomto státě. Upravují se a zlepšují vztahy v manželství, v rodině i v okolí takto na sobě pracujícího člověka a jeho život se urovnává tím nejlepším způsobem.

Věřte nebo nevěřte, rozhodnutí je na vás!

Ale nyní už nejde o rozhodnutí, které — v případě pochybení — budete mít čas v příštích životech napravit. Nastává čas konce věku a tohle je poslední zvonění!


PS: Znamení se pozoruhodně vrší. Doplňkové čtení v paralelním seriálu: http://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-1-zfalsovane-proroctvi-ktere-nema-nic-spolecneho-s-panenkou-marii/