9/11? Mějte je rádi, pitomce, protože oni nevědí, co činí. Tím jim postavíte hráz a oni odmrštěni energií vaší lásky skončí v kotrmelcích. Teprve pak jim podejte ruce, zvedněte je a dejte jim, prasatům, znovu příležitost stát se lidmi.

Právě jste zde dočetli sérii článků k událostem 11. září 2001 v New Yorku. Možná tyhle texty ve vás vyvolaly řadu otázek, které vás znepokojily. Možná vás znepokojily natolik, že jste se dokonce pozastavili nad tím, proč se na mých stránkách — hovořících obvykle o naději a řešení životních krizí — objevuje materiál, který odráží tak trochu beznaděj současnosti.

Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!
Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!

Přiznávám, že je to záměr. Záměr, který si dnes vysvětlíme a uvedeme na pravou míru. Je totiž na čase pokročit o další krok ve vzdělávání sebe sama. A řádky o beznaději a bezperspektivnosti lidstva pod aktuálně reálnou katolicko-fašistickou vládou Vatikánu a Washingtonu tvoří tomuto dalšímu kroku dokonalé pozadí.

Catholic Church sends medieval religious fanatic order to Crimea
Takto šíří lásku k bližním Uniatská církev ovládaná Vatikánem. Jejím prostřednictvím šíří Vatikán nenávist vůči Rusku. Foto je z Krymu, když ještě byl částí Ukrajiny.

Ostatně, copak jsem vám již vícekrát na vaší osobní rovině bytí nezdůrazňoval, že všeliký únik do esoterických výšin před realitou tohoto světa toliko pro hovada dobré jest?

Vedu vás přece k tomu, abyste své vibrace ducha stáhli do jemnohmotnosti své duše a dali je v této pozemské realitě k dispozici k pozvedávání a následnému pozvednutí hladiny vibrací vašeho ega. Jen tak, postupnou prací ve svém nitru při rekonstrukci duality vlastního mikrokosmu směrem k opětovné jednotě ega a ducha /srdce a mysli, ženských a mužských energií/ naplníte smysl toho, co jste sem přišli udělat. Pro sebe udělat.

Věnujete všichni hodně pozornosti problému, jak na osobní rovině dosáhnout stavu, kdy si /jak je vám mnohými falešnými guru slibováno/ začnete svou budoucnost kvalitními vnitřními postoji myšlenkovými /a samozřejmě i citovými/ tvořit sami podle svých představ…

Samotný záměr je správný a ono to tak skutečně funguje. Ovšem je třeba znát cestu, jak se k takové schopnosti dopracovat. Opravte mne, pokud se mýlím, ale prakticky nikdo z těch, kteří se k tomu vyjadřují, vám není schopen dát konkrétní a účinný návod k tomu, jak při realizaci výše uvedeného záměru postupovat.

Ode mne ten návod máte. Někteří jste si ho odzkoušeli na vlastní kůži a víte, že to funguje.

Jak dosáhnout zlepšení na rovině naší kolektivní sdílené reality

Ale i vám dlužím vysvětlení toho, jak téhož dosáhnout na rovině kolektivní, na rovině společnosti v naší zemi, na rovině všeho lidstva. Protože i když rekonstrukce vlastního mikrokosmu je pro vás klíčová, touha pomoci ostatním je ve vás rovněž všudypřítomná.

Tomu se budeme věnovat v prvním přiblížení dnes a ještě tolikráte, kolikráte to bude pro dosažení žádoucího stavu potřebné. A to zejména proto, že tohle je oblast, v níž si i vy celkem pozitivně vyladění nevěříte, že byste mohli jako jednotlivci čímkoliv přispět. Opak je pravdou.

Energie lidských myšlenek se neztratí

Způsob myšlení a cítění každého z vás může mít v konečné fázi svůj nemalý význam při mixu pozitivity a negativity událostí „konce věku“. Energie vašich myšlenek a citů je podle stejnorodosti shromažďována v jemnohmotných energetických centrech, kterým se obvykle říká „egregory“. A je to právě energetické působení těchto egregorů a jejich střetávání se, které se promítá zpět do našeho lidského bytí a tvoří realitu našich životů zde.

Nejen tedy v oblasti vlastního mikrokosmu, ale i v oblasti makrokosmu tohoto světa, jste vy — ve svém množství jako lidstvo — hlavními hybateli událostí, které se v něm odehrávají. Já, vy, on, tamten i tenhle dohromady jsme v této a minulých inkarnacích přispěli nemalou měrou k tomu čím žijeme právě teď.

Jsme to tedy i my, kteří jsme společně zodpovědní například za události 11. září i za války na středním východě a také na Ukrajině právě teď.

Princip ďábelského podvodu církve na vás jako lidstvu, kdy vám vzali boha ve vás a umístili ho mimo váš dosah na nebesa /a tudíž vás duchovně znehybnili ve svých dogmatech/, jsem vám už ve svých textech vyjasnil. Snaží se dodnes, ti s kopytem, kozlími rohy a ocasem obtočeným kolem krku jako kolárek, abyste nevěděli nic o tom, že jste multidimenzionálními bytostmi a jaká síla v použití této multidimenzionality ve vás dřímá.

Proto není vhodné zavírat oči před okolním světem a doufat, že to nějak dopadne. Tento postoj volí zejména lidé stále ještě blízcí egu, u nichž pravda o dění v politice a ekonomice vyvolávají strach a deprese. Bohužel těch je ve světovém měřítku většina.

Je tu ale naopak velká šance a příležitost pro ty nejvyspělejší lidské duše a duše vás, tzv. nepravých lidí tohoto světa, k tomu, abyste zde odevzdali svůj díl práce na sobě a budoucnosti tohoto lidstva, jak jste tam nahoře před sestupem do lidských těl slíbili. Nakonec, proto jste tu přišli. Přišli jste posílit linii světla, bez vás by to tu na Zemi dopadlo pěkně blbě. S vámi naděje umírá až poslední.

Vaším úkolem je probudit se

Vaším jedinečným úkolem je probudit se, posunout prožívání ve vlastním mikrokosmu směrem k výhradně pozitivním vibracím své duše a ke sjednocení jejích dvou duálních prvků a poté, kdy tuto pozitivitu v sobě ukotvíte nastálo, přijmout jako fakt svoji schopnost naplňovat pozitivní myšlenková a citová centra této planety láskou, smíchem a radostí a zcela zastavit dotaci center strachu, depresí, úzkostí a nenávisti vlastními energiemi.

To vše na vědomé rovině, při plné kontrole vlastního ega svým duchem. Protože před vaším pozvednutím se ve vibracích ega k vibracím ducha to bylo právě ego, které ve vás mnohdy bez vašeho vědomí a proti vaší vůli dotovalo tyhle negativní egregory.

Je tedy třeba si uchovávat klid a mír v duši a víru v lepší budoucnost. Jedině tak, že budeme ve stále větším počtu a stále větší silou naplňovat ty pozitivní a konstruktivní egregory, můžeme mít šanci nabourat hegemonii egregorů negativity využívané zplozenci pekel v americké administrativě a světové vládě v čele s Vatikánem i jinde.

Příklad, aneb jak to funguje v praxi

Abych vás přesvědčil o síle změny myšlení na životní osud jednotlivce, vrátím se o nějakých patnáct let zpět do doby, kdy jsem praktikoval bílou magii a posléze přímo teurgii. V rámci poznávání magických zákonů a principů jsem byl aktivně činný na rovině jak jemnohmotných vibrací, tak vibrací duchovních.

Jednoho méně krásného dne jsem zjistil na astrální rovině energii výrazného ohrožení života jedné z mých tehdejších spolupracovnic. Šlo o ženu kolem 45 let, v plném zdraví a svěžesti, matku dvou dětí, která si však u mě řešila některé své karmické a jiné problémy.

Byla magicky velmi silná a v případě výronu vlastních negativních energií z hloubi své duše zanechávala nemalé stopy v astrálním světle, které mohly při zpětném výronu zasáhnout její bytí zde na Zemi. A existovala zde z její strany určité spojení k negativitě ve vztazích k lidem kolem sebe, kdy se v konkrétním případě absolutně odmítala vzdát se práva na emitaci intenzívní nenávisti vůči dané osobě za údajnou křivdu z minulosti.

Prověřil jsem si celou situaci výkladem hmotných karet a v něm se ono nebezpečí v souvislosti s touto negativitou rovněž objevilo. Samotné riziko pro zdraví a život oné ženy bylo vyhodnoceno jako možná nenadálá smrt při dopravní nehodě koncem daného kalendářního roku.

Rozborem se objevil pro daný případ signál podmíněnosti, který dával šanci se  fatální možnosti vyhnout. Za těchto podmínek se dalo na tomto případu pracovat. Oslovil jsem tu ženu a ona po dlouhém váhání pod tlakem okolností upustila od svých původních postojů v rizikových vztahových otázkách a s mou pomocí provedla dokonalé vnitřní vyrovnání.

Pokud si vzpomínám, k havárii došlo den či dva před štědrým večerem na jedné silnici na Moravě. Jeden a půltunový vůz nedal Toyotě řízené onou paní přednost na světelné křižovatce a osobní vůz byl kompletně zničen. S jedinou výjimkou: destrukce zůstalo uchráněno jakési „vajíčko“ v prostoru místa řidiče, kde ona paní přežila ve zdraví s jedinou tržnou ranou na hlavě. A to přesto, že musela být ze zohýbaných plechů vystříhána.

Signalizovaná událost mohla mít v závislosti od reakce té ženy na požadavek vnitřní změny průběh od smrtelného úrazu po takto symbolické ohrožení života. Pozitivní změna přišla, události příští se změnily pozitivním směrem.

Podobných případů moje paměť registruje asi k počtu desíti a vždy s dobrým výsledkem. Ze své praxe tedy mohu kvalifikovaně říci, že je možno reálně ovlivnit příští prožívání člověka změnou myšlení z negativity do pozitivity ve vlastním nitru, tedy v mikrokosmu.

Pak se také přesně podle zákona „čím žiješ uvnitř, to si přitahuješ zvenčí“ změní události, které v životě tohoto člověka nastanou.

Co platí v malém, platí i ve velkém

Buďte si prosím jisti tím, že nejste ve věci příštích světových událostí tak bezmocni, jak se někdy možná cítíte a jak vám oficiální křesťanská propaganda tvrdí. Podobně jako za jistých okolností můžete dosáhnout příznivé změny dispozic vlastního bytí, můžete také dosáhnout i příznivé změny dispozic kolektivního bytí lidstva.

Naprostá většina dnes na této planetě žijících lidí je skutečně stádem ovcí, s nimiž si jejich zvlčilí pastýři dělají, co chtějí. Jsou jako šumící lán obilí, který skrze své obavy, strachy a negativní emoce vůbec, stejně jako přes své negativní myšlenky, vyrábí svým pastýřům doslova na objednávku obrovská množství jimi požadované negativní energie.

Vlní se sem, pak zase chvíli tam, přesně jak jim jejich masmédia a ti černo-šarlatovo-purpuroví šašci v sutanách káží.

Představte si, že tito protagonisté temna už po dva tisíce let /a dnes zvláště/ v naprosté většině lidstva vyvolávají strach z války, strach z atomového kolapsu, který se už nedá zastavit. Lidstvo jako celek jim propadá a intenzívně plní svými myšlenkami a emocemi příslušné egregory v jemné hmotě tohoto vesmíru a vytvářejí zpětnou odrazovou vlnu, která je připravena reálně tu válku, hromadné umírání a ničení do jejich životů vnést /a také stále vnáší/.

obama_bin_laden1

Pozn.: Americká administrativa zcela plánovitě rozvrací jeden stát za druhým v Arábii a severní Africe… likvidují svými /z CIA organizovanými/ barevnými revolucemi životní jistoty i ekonomiku málo vyspělých zemí /které ostatně kapitalistický západ vykořisťuje po staletí/… a s radostí přihlížejí tomu, jak se Evropa topí pod přílivy uprchlíků vesměs islámského původu… strach z islámu nutně plní zásobníky egregorů evropského kontinentu a tím Evropu oslabují a připravují si ji /pomocí uplacené páté kolony ničemných evropských politiků/ jako svoji kolonii, která bude skákat, jak ve Washingtonu písknou… stačí se rozhlédnout — po ovoci poznáte je…

Ano, jsou mezi nimi lidé, jejichž intelekt, vzdělání a pocit výjimečnosti daný výchovou v určitých kruzích společnosti, z nich dělá entity novodobých „zvířecích“ lidí se vším všudy — s myšlením a jednáním krvavých šelem neznajících jakékoliv zábrany a ohledy, kromě ohledů na své vlastní zájmy.

Jsou všude a svojí zvířecí arogancí a agresivitou se vždy snadno prosazují do klíčových funkcí v politických stranách, vládách a klíčových orgánech státu a společnosti. Umění krást, lhát a zapírat a pohybovat se v korupčním prostředí jako ryba ve vodě je základním předpokladem pro to, aby se začínající politik a budoucí Kalousek, Sobotka či Klaus mohl později objevit na celostátní scéně.

Nevyberete si. Ti všichni s neopominutelným otiskem vlastního zbytnělého ega na čele jsou přesvědčeni o své jedinečnosti a výjimečnosti a udělají cokoli, aby si zachovali volný přístup k prebendám a moci v tomto státě. A oni umí… a vy mlčíte!

Ale co s tím já, obyčejný člověk, mohu udělat?

Chci vás dnes upozornit, že ještě máme nějaký čas na změnu energetiky prostředí, do něhož je ta naše dnešní hmotná realita ponořena. Není proto pravdou, když si povzdechnete: hochu, co já s tím, obyčejný člověk. Co já zmůžu?

Moji klienti dobře znají způsob, jakým jsem je zbavil strachu a nesprávných mentálních vzorců, které blokovaly pozitivní vývoj prožívání jejich života. Odzkoušeli si v malém, jak účinné je naučit se vlastním problémům neuhýbat, podívat se jim přímo do očí /sobě samým/ a říci: ne, já tě už nechci, probléme, psychický bloku, nesprávný mentální vzorče.

A stejně dobře si odzkoušeli, jak posun vnitřní rovnováhy ega a ducha, od vzájemné nelásky a nenávisti k lásce a pohodě, jak tento posun dokáže nádherně změnit jejich život do trvalé pozitivity. Po odhození strachů, závislostí a nesprávných přístupů k sobě samým, lidem ve svém okolí i ke světu, nastává magická změna…

A v řádu dnů na vlastní zkušenosti zažívají, že skutečně platí, že čím žijí, jak ve svém nitru myslí a cítí, tak jim i život přináší do jejich všedních dnů postupně stále lepší a lepší zkušenosti. A chápou konečně, že si svůj život řídí sami.

A právě zde, na cestě zdokonalení sebe sama, najdete i sílu a způsob, jak výrazně svým dílem ovlivnit nejen život svůj, ale i osud celého lidstva. Tato síla spočívá ve vaší schopnosti chránit si vlastní mikrokosmos účinnou magickou bariérou a ve vaší nově nabyté schopnosti milovat své nepřátele.

Proč milovat své nepřátele? Pokud k nim, k těm zvířatům podobným bestiím ve službě ďábelského programu „sobectví a oddělenosti“, cítíte nelásku, zášť a nenávist, jste jako oni a přijímáte pravidla hry, v jejichž uplatňování jsou oni prvoligoví a vy patříte tak maximálně do okresního přeboru.

Pokud chcete s nimi bojovat, pokud hledáte boj, budete mít boj. A v něm zatím, doposud vždy v dějinách, ta jedna miliontina procenta sviním podobných mocných tohoto světa a jejich nohsledů, nejméně za poslední dva tisíce let, doposud vždy dokázala vyhrát oproti vašim zhruba devětadevadesáti procentům zbytku tohoto světa.

Láska je proto jedinou silou, která jediná může ten věčný zápas bůh versus ďábel uvnitř vás a ve světě vyhrát.

Naplněni bezpodmínečnou láskou k sobě — dokonale chráněni před útoky energetických vampýrů a temných energií všelidských egregorů strachu, depresí, úzkostí a negativity — žijete v sobě v naprostém klidu. Podobně jako já vidíte ostře a jednoznačně tváře oněch bestií v lidské podobě a naplněni láskou jim stavíte naplňováním egregorů pozitivity hráz.

Oslabujete je samozřejmě i tím, že jim nedodáváte ony negativní energie do egregorů, na kterých jim záleží.

Jsem si jist, že většina zatím plně nepochopí to, o čem vám nyní podám zprávu: Uděláte-li onen posun k trvalé pozitivitě vlastního nitra a chráníte-li svůj mikrokosmos dokonale před útoky zvenčí, začíná dělat svoji práci zákon magického odrazu. Ten působí jednoznačně. Vůči vám emitovanou negativní energii odráží a vrací zpět k tomu, kdo ji vyslal. A ten člověk se zahltí vlastní špínou a nutně prosím, nutně na vás přestává útočit, aby nezabil sám sebe.

Kdybych to měl tak trochu přiblížit reálnému životu, aby mi bylo rozuměno, představte si, že se domluvíme a ty hele-jů-es-ej do-prdelo-lezce z České televize postavíme před problém, že jim píplmetry ukáží nulovou sledovanost. Budou pokračovat dále ve své činnosti?

Nebudou. Zahlceni vlastní špínou bez možnosti ji na kohokoliv hodit /vy jste se rozhodli na ně nekoukat/ sami sebe zruší a rozprchnou se.

O energii jde až v první řadě…

Žijeme ve společném informačním prostoru, celé lidstvo. Jemnohmotný svět naší duše sdílíme s řadou mimozemských entit tmavšího charakteru kolem nás.

Platí, že o peníze jde až v první řadě. V kosmickém prostoru jemné hmoty platí obdobně, že o energii jde až v první řadě. A jsme u jádra věci.

Člověk má fyzické tělo a vyrábí si energie. Proto je současné jeho bytí nastaveno tak, aby nízkovibrační mimozemšťané v jeho psychice mohli vyvolávat svými tlaky v člověku strach a negativitu a tyto negativní energie pak odsávali k vlastní potřebě,

Běžný člověk v tomto informačním prostoru je za nesvéprávného pitomce. Housenková dráha citů a myšlenek, neschopnost se na cokoli soustředit, neznalost toho, jak to všechno funguje, žití ve strachu a depresích, rostoucí závislost na antidepresivech a drogách provází jeho život.

Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!
Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!

Ti, co vědí, si s vámi dělají, co chtějí. Kdykoli vám namluví cokoli a zaměří vaši mysl, vaše city tam, kam potřebují. Jsou to hovada, naprosto bez skrupulí, jde jim jen o jejich vlastní zájem. A drží spolu. Vlci vždy drží spolu, aby mohli lépe mezi bezbrannou zvěří vyvolávat ochromující strach, který jim lov značně usnadňuje.

Zastavit je je možno jediným způsobem. Vytvořit jejich působení mentální a emocionální bariéru ve svém nitru. Vlády zemí a jejich nohsledové v médiích patří totiž mezi velmi dobře zorganizované skupiny energetických vampýrů, jak o nich píši jinde.

Vyvolají ve vás depresi či hrůzu z toho či onoho, vezmou vám energii a spolehlivě den za dnem potápí vibrace energie vaší součtové duše — a to pokud možno do co nejnižšího pásma vibrací negativity.

Vy ponořeni do tohoto pásma žijete strachy a depresemi …a zprávou o tom, čím žijete, provádíte dnes a denně novou objednávku energií strachu, úzkostí a depresí pro dny příští. A pro naprostý nedostatek energie se nikdy nedokážete účinně postavit jejich působení.

Kdo je obeznámen s mým způsobem ochrany před energetickými vampýry, ví velmi dobře, že dokonale funguje. Ví ale také, že k dosažení efektu magického odrazu vůbec není nutno oplácet stejné stejným nebo jinak jít na ty, kdo útočí na vás, protiútokem.

Jen naplněni láskou k sobě, k lidem kolem sebe, i ke svým nepřátelům /těm útočníkům/ jim posíláte jejich negativní energie zpět, ať se jimi třeba zalknou.

Zákon magického odrazu také nutně předpokládá, že čím silnější úder útočník vysílá, tím tvrdší a účinnější je samotný magický odraz. A protože působení vlád, tajných služeb a lžimédií je fakticky dnes už mnohdy daleko za hranou černé magie /viz používání znaků a symbolů černé magie v jejich rituálech/, v tom, co se oněm lidem od vás kolektivně vrací /poté co se naučíte energeticky chránit/ je zárodek jejich konečného neúspěchu. A budou-li pokračovat, pak také i záruka jejich sebezničení, jejich „dojetí“ na vlastní praktiky podle známého rčení „kdo s čím zachází, tím také schází“.

Kolik je jich, těch kurev, kteří touží po moci a po majetku, kolik je jich ve světovém měřítku oproti miliardám lidí kteří chtějí normálně žít? Kolik je těch kurev u nás v naší malé republice oproti deseti milionům nás ostatních? Pouvažujte nad tím…

Pamatujte, že stačí jen hrstka spravedlivých, podle Bible jen 144000, aby vše bylo jinak. Stačí tedy jen hrstka statečných, kteří to budou chtít a dokáží …a kde pak jim, americké administrativě Druhé šelmy a jejím tajným službám, světové vládě i papežské První šelmě s její bandou vyděračů a potencionálních i faktických zločinců, kde jí pak bude konec?

Magický vír odfoukne i ty naše zvířecí egoistické šampiony Schwarzenberga, Kalouska, Sobotku, Bělobrádka i Fialu a jinou tuto politickou havěť do zapomnění.

Trochu odlehčení na závěr. Tenhle znáte?

Chlápek takhle na cestách sedí večer v baru a dává si pivo. Ve zprávách se objeví Bill Clinton a chlápek povídá nahlas:

„Hele, ten prasečí rypák zas něco mele.“
Vedle něj se zvedne jiný chlápek a dá mu šílenou ránu pěstí a ten z druhé strany taky. Chlápek nechápe, tak si zas sedne k pivu. V televizi se objeví Hillary Clintonová a chlápek zas vypustí komentář:

„Hele, ta prasnice zas leze na světlo.“
A zas ti dva ho zase praští. Chlápkovi to nedá a ptá se barmana:

„Sakra, co to je? Je tohle snad Clintonův stát?“
„Ne, pane, ale my máme prasata rádi, jsou užitečná a proto je nenecháme urážet srovnáváním s těmi debily ve vládě.“

Nesmíme být jako oni

Ano, nesmíte být jako oni. Smějí se vám do tváří z televizních obrazovek a obrazových šotů /často opilí jako náš nejlepší ministr financí všech dob/ a jsou rádi, když je nenávidíte. To jim dodává sílu. V nenávisti oni, skalní vyznavači zvířecího programu lidské duše „sobectví a oddělenost“, budou vždy dokonalejší a silnější než vy, kteří jste ve svém vývoji od zvířete k duchu postoupili podstatně dále.

Potřebujete se naučit bezpodmínečné lásce k sobě a tím i svým bližním a začít je konečně mít doopravdy rádi. Potřebujete onu již zmíněnou mentální ochranu před jejich globálním i místním působením, protože jen takto chráněni dokážete — nikoli nenávidět — ale milovat i je — své nepřátele.

Ne, nebojte se, nebudete jim padat do náručí a líbat je na jejich zvířecí mordy. Vše za vás udělá zákon magického odrazu. Vy budete s láskou a uspokojením sledovat, jak je dohání jejich karma, božská spravedlnost a oni se propadají do nicoty. Stane se vám tedy to, po čem toužily celé generace vašich předků. Protože i oni toužili se zbavit těchto pijavic na těle společnosti, na těle tohoto lidstva.

Přijďte se to naučit, stojí to za to.