/08/ Nekázeň myšlenek a citů zabíjí

Byl to opravdu smutný případ – znal jsem ho jen zprostředkovaně přes svého přítele, se kterým jsem se v té době pravidelně stýkal. Ten člověk byl havíř profesí a automechanik duší – všichni o něm říkali, že má zlaté ručičky – kolegové a známí ho měli rádi, udělal pro každého možné i nemožné.

V osobním životě se mu ale příliš nedařilo – manželství bylo všelijaké – zvlášť se na jeho neutěšeném stavu podílelo společné bydlení s její ovdovělou matkou, která se netajila nenávistí k němu.

Je proto přirozené, že garáž a práce s auty mu byla vším – v onen den jsme s mým přítelem probírali nějaké věci oboustranného zájmu – vyprávěl mimo jiné o zázračném zmrtvýchvstání svého už skoro muzejního autíčka právě v rukou onoho muže -

zmínil se při tom i smůle, která ho potkala – byla mu po déletrvajících problémech právě diagnostikována zhoubná rakovina tlustého střeva -

šance na přežití podle lékařských kapacit asi tři měsíce až půl roku – přítel odešel a netušil, že ta informace mi přišla v pravou chvíli -

dlouho jsem se již zajímal o různé sféry práce s energiemi a právě jsem se zabýval praktickým využitím léčivých energií vysokých dimenzí – hledal jsem případy, na nichž bych si mohl prokazatelně ověřit jejich fungování -

ještě tentýž den večer jsem se ujistil, že se nejedná o nic karmického – nebylo, takže jsem mohl začít pracovat – představte si to jako práci  na moderním počítači -

napojíte se na vesmírné centrum akaša, kde jsou uloženy záznamy o všem, co jest – ťuknete na pomyslnou klapku „enter“.a vidíte tělo klienta jako v anatomickém atlase – zobrazí se vám energetický obraz jeho vnitřních orgánů -

pak spustíte program „detekce“ a tím požádáte o to, aby vám na pomyslné obrazovce červeně světélkovalo místo či místa, která je třeba řešit -

pak požádáte o detail trávicího traktu a vidíte, že signál označuje určitý úsek v kličce tlustého střeva – pro jistotu identifikace problému požádáte, aby byly odstraněny obrazy okolních orgánů břišní dutiny -

ono tlusté střevo si pak můžete prohlédnout ze všech stran a v libovolném řezu podle vlastního přání -

tady to bylo opravdu zlé – z pohledu energií byl daný úsek střeva v kontrastu s jeho další celkem přirozeně zdravě zbarvenou částí viditelný jako požářiště ostře červené ohnivé barvy s plazivými jazyky již existujících metastáz -

nebylo pochyb, že lékařská diagnóza je v souladu se skutečností – v takovýchto případech je důležité odstranění příčiny vadného stavu energetiky lidského těla – letmý pohled do akašického zrcadla odhalil to, co se dalo podle znalosti situace očekávat – za spuštěním choroby stálo dlouhodobé silné působení energií oné staré ženy -

ty se, jak jinak, nabouraly do jeho třetí čakry a vysávaly jeho životní sílu z dané části těla –  tchynin odpor a nenávist vůči manželovi dcery byla v kruzích obeznámených s rodinou postiženého legendární -

další postup je standardní : odstřižení energetického kabelu vysávajícího energii z dané čakry a žádost o léčebný zásah energií u bytostí vysokých dimenzí -

bylo to hotovo během chvilky – v symbolickém pohledu na energetiku jeho nitra to vypadalo jako zásah proudem hasicí pěny – ohnisko požáru a jeho jazyky byly postupně uhašeny a zbylo po nich něco, co by nejlépe vystihl příměr k vrstvě ještě dýmajícího dřevěného uhlí -

to jsem napojil na dohašování léčivými energiemi a pak už zbylo jen doufat, že se nestane nic mimořádného -

magický akt měl dva konkrétní dopady – měl jsem zprávy o situaci, které mi můj přítel při pravidelných návštěvách nevědomky průběžně přinášel -

muž se k údivu všech v jeho okolí postupně vzpamatoval a uzdravil – jediné škody na jeho zdraví zanechaly obtížné chemoterapie, jejichž nějakou část mu lékaři neodpustili -

ona stará žena těžce onemocněla a pokud jsem byl s odstupem času informován, zanedlouho zemřela – měla sice již léta, ale jsem přesvědčen, že ji dostihl magický odraz jejího vlastního útoku proti zákonům lásky a čistoty ve vztazích k lidem ve svém okolí -

poslední zmínka o onom muži se ke mně dostala v roce 2000 – žil, zhruba osm let po diagnostikované zhoubné rakovině -