Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo. Jak se bránit manipulaci?

Milí čtenáři, Pavel s Pavlíkem pro vás objevili typickou ukázku článku, který psal člověk, který leccos z pravdy o tomhle světě pochytil… ano, i poměrně přesně vidí problém, který lidstvo musí řešit, aby zachránilo svoji existenci a tím vás, čtenáře, orientuje správným směrem… vybízí vás totiž, abyste hledali řešení všeho kolem uvnitř sebe

Přesně v souladu s univerzálním zákonem vícedimenzionálních světů, který hlásá jako fakt, že žijete a do života si v každý okamžik přitahujete to, co máte uvnitř sebe… svět kolem vás vám prostě nastavuje zrcadlo… pohleďte do něj a dívejte se dobře…

Podívejte se očima celého lidstva na to, v čem se ono nachází, a připusťte si, že je tomu tak proto, že svinčík v nitrech lidí dosahuje naprosto nevídaných rozměrů… a buďte k sobě poctiví z hlediska přiznání si podílu na té havárii, do které se lidstvo a svět řítí…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Ono hledání změny uvnitř sebe podle autora článku je hledáním stejným směrem, jakým se vás snaží orientovat i můj web… ovšem ne všechno, co považujeme za „vnitřní stezku“, musí nutně být automaticky onou známou „úzkou“ stezkou na cestě k Bohu podle Krista…

autor hovoří o tom, že teprve poté, když rozsvítíme ono oslnivé zelené světlo ve své hrudi, přestaneme se jako lidé hádat, kdo z nás má v čem větší či menší pravdu a najdeme společnou motivaci a sílu spojit se všichni proti oné nevelké skupině debilů, kteří s námi hrají šílený gambit za účelem stabilizace své vlastní moci… najít sílu odmítnout manipulaci ze strany těch, kteří si za každou cenu chtějí zajistit své místo na slunci — a to i za cenu, že pak už nesmyslné zbytky svých životů případně stráví v naprostém osamění a zoufalství ve svých luxusních podzemních bunkrech…

Když si ten článek ale pozorně přečtete, zjistíte, že z nějakého důvodů autor nepojmenovává ty, kteří podle něj s vámi manipulují a jsou vykonavateli všeho /vámi si dobrovolně přitahovaného/ zla na této planetě… a nepomůže vám pochopit, jaké síly tu jsou ve hře a čemu vlastně máte čelit… bez toho pochopení, bez znalosti nepřítele a znalosti jeho pozic, se ovšem válka nevyhrává…

A aby toho nebylo málo, orientuje vás všechny na nutnost zapojení onoho pomyslného „konektoru“ v hrudi, aniž by vás informoval o tom, jak se to vlastně dělá… ono navrhované soustředění se na představu o tom, jak ovládnout před svým vnitřním zrakem svit a sílu záření toho světýlka, rozhodně nemůže vést k přechodu do rovnováhy vašich duálních energií… to už radši věřte tomu, že vám začnou lítat pečení holubi do pusy…

Celou vahou svých znalostí a zkušeností tak, jak mne máte možnost zde poznat, musím říci důrazně: POZOR!

Takhle to prostě nefunguje a pokud se cítíte spaseni iluzí vize onoho svitu zeleného světla ve vlastní hrudi, podobně jako mnozí v diskusi pod tímto článkem, a přestanete hledat v domnění, že jste už našli — jste s prominutím v prdeli až po uši… ono už je totiž jedno, jestli věříte v čápa, vránu, v to, že si pro vás přijde Ježíš Kristus v oblacích nebo, že si vás do nebe odvede to zelené světélko ve vaší hrudi… vstupenka do jezera hořící síry je vám na dosah…

kolik těchto falešných proroků, byť mnohdy argumentujících věcmi, které můžete přijmout, vás ve skutečnosti vede do nicoty? …kolik sirén posedává na internetových médiích, přednáší vám a píše knihy, které svojí jásavou písní jsou vaší skutečné potřebě znovusjednocení obou duálních „já“ a „Já“ nepřátelské? …protože vábivý zpěv těchto sirén vás láká na cesty, které nikam nevedou…

Podívejme se teď na text článku ze zdroje http://svobodnenoviny.eu/na-zbytek-sveta-je-nyni-uplatnovana-ta-nejstrasnejsi-zbran-kterou-kdy-lidstvo-proti-sobe-pouzilo/#comment-13437… přetiskuji jej v plném znění se závěrečným dovětkem:


Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo

Přátelé, není to obávaná atomová zbraň, či jiná konvenční zbraň, není to také žádná jiná zbraň, která působí jen na bázi hmoty. Není to rovněž ani jakýkoliv prostředek, který by byl z těchto, byť velmi účinných a také obávaných zbraní, odvozen. Rovněž vylučme „bájné zbraně“ jako např. chemtrails či HAARP. Když pozoruji procesy, které se nyní konají a které jsou neustále vytvářeny pozemským agresorem, přicházím k přesvědčení, že tady byla/je trvale používána mnohem účinnější a sofistikovanější zbraň.

To by nebylo lidstvo, aby si skutečně nesáhlo na dno svých možností. To by nebylo lidstvo, aby se myšlení a rozum nepokusilo dát do rukou někomu jinému, že ano. To by nebylo lidstvo, aby teprve, až nebude co jíst a pít, nebude co dýchat, peníze „za všechno“ se naakumulují na účtech pár lidí planety, teprve potom v pláči vzalo druhého za ruku a začalo spolupracovat.

universum

Hmota, jak ji známe, má svoji krásnou a dokonalou strukturu. Z hmoty je vytvořeno všechno, tedy i lidská bytost, její části, orgány, svaly, tkáně, celá nervová soustava. Vypustím tady i nyní to, že nejde ve skutečnosti o hmotu, tvrdou a nepoddajnou věc, kterou vnímají naše fyzické smysly, především oči a hmat, jako něco neměnného, konečného, trvalého a omezeného.

Celá lidská bytost je dokonalým systémem, ve kterém všechno se vším spolupracuje. Každá buňka a stavební subatomární částice vědí dokonale o tom, čeho je součástí a v jakém že to systému s ostatními funguje. Na lidskou bytost působí venkovní prostředí, působí na ni síly, pomocí kterých je rovněž celý tento dokonalý systém, oživován. Pokud by jedna z těchto sil přestala fungovat, lidská bytost by se okamžitě rozpadla. Je to natolik perfektní a dokonalý organizmus, který je v přímé a on-line vazbě na venkovní prostředí.

Nikdo, za celou dobu existence lidstva, nás neučil skutečnému „umění lidské bytosti – umění sebe sama“. Existují však bohužel znalí tohoto systému, existují lidé, kteří vědí přesně, jak lidská bytost, ve vazbě k okolí, funguje. Toto je velké nebezpečí, když „oni ví“ a „my nevíme“. Ve znalostech je skutečná moc. V čem spočívá toto nebezpečí?

Lidskou bytost oživuje nejvyšší esence Univerza, tou je láska, a protože zatím lásce nerozumíme, zkusím ji na chvíli přejmenovat jako „vědomí“. Vědomí je míra napojení lidské bytosti na Univerzální podstatu, kterou bylo vytvořené celé Univerzum s cílem se poznat. Mohu s jistotou 101% a zcela přesvědčen potvrdit, že ten, kdo má a zná tyto principy a vazby k lidské bytosti, má v rukou téměř veškeré děje a procesy, kterými může skutečně hravě vytvářet to, co vnímají naše fyzické smysly, my tomu říkáme „realita“. Protože jsme v zóně Univerza, ve které je povolená na 100% svobodná vůle, vše co chceme, se materializuje, tedy i ta nejnebezpečnější přání těch, kteří lidstvo zotročují.

Mohu to rovněž nazvat „nejúčinnější zbraní“, kterou lidstvo kdy začalo používat. Zablokujte lidem vědomí, zablokujte jejich vazbu a poznání na síly, které jim daly ve skutečnosti život a tímto si je podrobíte. Nepochybně zazněla tato věta v historii. Tady je zdůvodnění, proč je takový chaos na světě, potažmo v České republice. Je tady něco, co je nevyslovitelné, je tady absolutní a velmi hluboký rozkol mezi Východem a Západem. Pokud nyní pominu to, kdo je ve skutečnosti „v právu“, došlo tady k opakovanému použité této „nehmotné zbraně“.

Každá lidská bytost je na jiné úrovni vědomí. Každá lidská bytost je propojená s duchovními silami na jiné úrovni. Použití této zbraně způsobilo to, že komunikační linka – komunikační vlákna, která vedou z nitra lidské bytosti /klidně si to takto představte ze srdce nebo z mozku/, byla odpojena od zdroje, zdroje, který představuje Stvořitel. Nikomu v Univerzu se sice nepodaří tato vlákna zcela zničit, tato vlákna v lidské bytosti stále jsou, jen je ona „vidlička“ vytažena ze zásuvky a spočívá vedle ní. V tento moment se stává lidská bytost neforemní hmotou bahna a hoven – nahrávací deskou, do které je možné velice jednoduchým způsobem nahrát cokoliv, co poslouží osobním cílům.

Přeme se. Lidé se napříč společností a politickým spektrem přou o to, kdo má ve skutečnosti pravdu. Pokud opět pominu, že pravda je proces, že pravda je něco, co se vytváří doslova za pochodu, že pravda je něco, co je fiktivní a bude trvat ještě velmi dlouhý čas, než se toto zformuje do něčeho, co bude možné používat, jako návod, nemůžeme najít odpověď dříve, než onu vidličku opět zasuneme do oné zásuvky. V podstatě jsme všichni zombie. Protlačujeme svoji „pravdu“, ničíme všechny a všechno a to, že si jedna mocnost udělá na planetě Zemi ze Země cvičiště a prostor ke své onanii, je jen výsledek toho, že jsme příliš dlouho nechali tuto vidličku mimo onu zásuvku. Ano, byli jsme touto zbraní odpojeni a nyní spíme.

Spánek je tak dokonalý, že vůbec nevíme, že spíme. Před našimi zraky se odehrává běžný den se všemi, my si myslíme, že skutečnými a pravdivými fakty. Vůbec nemáme ponětí o tom, že otroctví je již tak dokonalé, že ani nevíme, že v něm jsme. V rovině hmotné reality řešení neexistuje. Ano, jistá možnost pohnout s těmito silami by byla přes opětné ukončení života civilizace, ke kterému již mnohokrát, během skutečné historie planety Země, došlo. Bylo to vždy pomocí nejúčinnějších zbraní, které v té době lidstvo mělo, pomíjím i to, že tyto zbraně nemuseli nutně pocházet jen z lidského arzenálu. Nyní však lidstvo sahá k ještě hrůznější zbrani. Tou zbraní je „ovládání vědomí a tvořivých sil ducha“ pro své soukromé záměry. Tato zbraň překonává o 1 mil. úrovní vše, co kdy bylo vymyšleno pro likvidaci života.

Je velmi jednoduché, když znáte a víte, jak funguje hmota, jak fungují síly, které lidskou bytost a celé Univerzum, oživují, jak fungují např. torzní pole, která jsou vytvářena každou aktivitou lidské bytosti, každou její myšlenkou. My si bláhově myslíme, že naše činy se projevují pouze lokálně a tam, kde právě jsme. Ani nevíme, jak se mýlíme..

Jsme naprosto krásné a veliké lidské bytosti. Každý máme obrovské možnosti, kdy po zapojení celého aparátu a potenciálu, který máme všichni již připravený, dokážeme v pár vteřinách, jako národ, jako krásná civilizace, tvořit a vytvořit si zcela jinou realitu. Patříme původem do světelné Vesmírné univerzální konfederace a pár jedinců si podrobilo hmotu planety Země. Pominu také to, že to skutečně bylo na popud venkovního zásahu. Jsme nyní na rozhraní dalšího vývoje. Máme dvě možnosti. První je pokračovat v pasivitě a skutečně padnout až na samé existenční dno a být „venčícím nástrojem a nádobou“ několika lidí, kteří se prostě rozhodli, že si realitu pomocí těchto znalostí podrobí. Druhá možnost je ta, že začneme pracovat sami se sebou, že onu „vidličku“ zapojíme do zásuvky sebe sama a tím již dále nebudeme přispívat k hegemonii, která nyní ve fyzické realitě probíhá.

Je těžké, velmi těžké najít nyní viníka toho, co vidíme kolem sebe. I když mnoho z nás přesně dokáže ukázat na toho, támhle toho, to on nebo ona za to mohou, to je přece jasné – je to támhle ten.. Ve skutečnosti se mýlíme na plné čáře všichni. Je to výsledek použití této nejúčinnější zbraně, mimochodem s cílem stále rozdmýchávat tyto přesné postoje, nikdy nekončící postoje. Věřte nebo ne, je s tím v tomto plánu zotročení, počítáno. Vidíte, jak velmi mocná je tato zbraň a co jsme všechno, svým vlastním přístupem, dovolili. Problém je v nás, nikoliv tam venku a v nich. Proměnou vlastní můžeme způsobit změnu kolem nás. Řešení je tak blízko a zároveň tak daleko, že si to ani neuvědomujeme.

Nejúčinnější obrana: Poznejte sebe-sama!

Existuje ochrana před touto zbraní? Ano. Nejúčinnější ochranou je vlastní uvědomění si sebe sama » Prosím – není to jen pouhá fráze. To je nejmocnější způsob, jak zastavit působení této zbraně, která nás každý den uvězňuje do stále a stále hlubšího, o to víc neviditelného vězení.

Zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou leží ona „odpojená vidlička ze zásuvky“. Je to „atomový reaktor“ lidské bytosti, který čeká na své probuzení, a díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována. Až budete mít chviličku klidu, představte si, že uvnitř hrudi je takové místo, které září oslňujícím zeleným světlem. Zatím je to malý spící zelený miniaturní bod. Ačkoliv to mnoho z vás bude považovat za sci-fi, je to skutečně realita a toto je největší noční můrou všech, kteří pevně doufají, že lidstvo nikdy nedojde k těmto poznatkům.

Denně zkuste zvětšovat tento bod a zase ho zmenšovat, prostě nenechat ho v klidu, cvičit pravidelně s ním, rozsvěcovat ho a zase ho zhasínat. Rozsvěcovat a zhasínat a měnit mu průměr a intenzitu vyzařování. Všechny buňky lidského těla, jakmile zaregistrují tuto cílenou Vaši aktivitu, která je plně kontrolována našim vědomím, se nastaví do módu, který spustí v těle další nádherné procesy. Lidská bytost se stane imunní vůči všemu, co na ni působí přes fyzické smysly a čím je krmena. To je základ probuzení lidské bytosti. Na vaší cestě vám všem přeji to, ať dokážete pořádně rozsvítit a zvětšit toto místo vašich prsou. Všechno ostatní se potom spustí samo.

S láskou Mio.


Závěr: Oč tu tedy běží? O znovu-sjednocení sebe-sama! Jak toho spolehlivě dosáhnout?

a nyní jen krátký dovětek… autor píše /cituji/: „zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou leží ona „odpojená vidlička ze zásuvky“… čeká na své probuzení… díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována…“

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

to upozornění na ono oslňující zelené světlo je na místě… ale není přesné…

 • neříká vám totiž, že v hrudi leží zeleně vyzařující čakra lásky, která spojuje spodní tři čakry vědomí zvířecího člověka /1,2,3/ a horní tři čakry duchovního člověka /4,5,6/ v nás… to rozsvícení je tedy o aktivaci této čakry… o nutnosti spojení obou vašich duálních půlek — té ženské i té mužské, rozvinutím bezpodmínečné lásky na čtvrté čakře vaší bytosti…
 • neříká vám také, že je to důležité ke znovu-sjednocení obou těchto naprosto samostatných vědomí v součtové lidské duši… a už vůbec vám neříká, že pro to musíte něco udělat vy sami…
 • neříká vám, že k aktivaci tohoto světla oné bezpodmínečné lásky k sobě samým v čase konce věku je nejvyšší čas provést něco zcela konkrétního: tuto bezpodmínečnou lásku v sobě probudit
 • a neříká vám hlavně jak ji probudit… že je nutno ji probudit tvrdou prací na sobě, na svém nitru…

jak to udělat, to se dozvíte jen zde na mém webu. Úvod do tématu můžete nalézt např. v rubrice Dualita bytí »

je-li  vám říkáno něco o tom, že neumíte propojit své síly a že jste jako celek slabí a manipulovatelní, je to skutečně tak… ale proč je tomu tak?…  poslechněte si Kristův výrok o tom, že máte milovat bližního svého jako sebe sama… otočte ho, ten výrok, a čtěte: nemilujete-li sebe sama, nemilujete ani své bližní…

takže platí, že pokud nepropojíte své vědomí „já“ ega a „Já“ ducha /v podobě oněch dvou trojic čaker/ rozsvícením onoho světla bezpodmínečné lásky mezi nimi na 4. čakře a tedy lidově řečeno — nebudete-li mít rádi sami sebe, nikdy nenajdete vztah lásky k bližním natolik, abyste místo hádek o to, kdo má pravdu, s nimi na realizaci společné pravdy začali pracovat…

a bez bezpodmínečné lásky k sobě a tudíž bez pravé lásky k bližním se pak samozřejmě nedokážete s nimi propojit k obraně proti síle, která s vámi všemi skutečně manipuluje… a jste definitivně v prdeli…

tou temnou silou, o které autor možná nemá odvahu konkrétně hovořit, je dnes židovství a bohužel i papežské křesťanství /První šelma Janova Zjevení/… a samozřejmě světská moc /různými autory nazývaná různými jmény: např. světová vláda, NWO, globální prediktor, Druhá šelma v Janově Zjevení/, která se pod kuratelou náboženství v podobě Božího trestu /případně i na zapálené hranici/ po tisíciletí upevňovala…

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Náš web přináší k pochopení toho všeho nepřeberné množství materiálu… třeba o tom, jak pravé původní Kristovo učení bylo cézaro-papežskou státní církví od 4. století překrouceno v nástroj manipulace s ovečkami nebo třeba analýzu proroctví, která předpovídají dnešní dobu »

Teď mi prosím dovolte kontrolní otázku na závěr… přátelé, znáte Tomášovo gnostické evangelium nalezené čirou náhodou rolníky v Nag Hammadi v Egyptě » v padesátých letech minulého století?… ne?… nečetli jste zatím o něm ani zde na webu?

pak se s ním seznamte… protože i díky němu dnes víme, co dělat, abychom těm sladkým manipulátorským tlamám ve Vatikánu, Washingtonu, Bruselu a v Praze postavili hráz…

tajemství je skryto v církvemi likvidovaných výrocích Krista /cituji/:

Tomáš 106
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

thomas106

Tomáš 48 
Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

thomas048

kdo jsou ti dva z výše uvedených Kristových výroků?… nejsou to čirou náhodou ti dva ve vás, duch a ego?… ano, jsou, zní má odpověď… a ta hora, se kterou pak dokážete pohnout?… na to už jistě přijdete sami…

Přeji vám k tomu štěstí a úspěch…

POZOR NA SIRÉNY, JEJICH LIBÝ ZPĚV JE VE SKUTEČNOSTI DOBŘE MASKOVANÝM VYTÍM SATANA.

8 komentářů u „Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo. Jak se bránit manipulaci?“

 1. K tomuhle se dá doplnit snad jen jedno. Lidská logika je poškozena a není schopna plnostpektrálně vnímat děje. To poškození se týká dělení na pouhé dva stavy ANO/NE. Ona „vidlička“ v srdeční čakře není vypínač ve stavu On/Off. Nemůže být úplně vypnuta, to by došlo k rozpadu lidské bytosti. Může být pouze velmi zatlumena.

  Její opětovné zapnutí také nemusí být děj typu teď chci, tak se to zapne! Každé chtění ji ovšem maličko nepatrně zvětší.

  Také tuto „vidličku“ může zapnout jen a pouze ten, kdo má plně vyvinuté 2. astrální tělo popřípadě i vyšší mentální těla. To se týká lidí, kteří dokončují svůj vývojový cyklus a nepravých lidí. Těm kdo ji nemají zeje jen díra ve zdi a jsou to zvířata v lidské podobě. Ti, kteří propadli zlu obrací svůj vývoj do rozkladu a jejich vyšší astrální těla budou nucena se rozpadnout.

 2. A ještě mě napadla jedna věc. Pane Karpeta prosím nestrašte tolik „posledním soudem“.

  „Poslední soud“, pokud k němu dojde, by byla nová naděje, šance a pomoc celému lidstvu. Není to trest ani soud v lidském chápání smyslu.

  Zkuste se zeptat Ješui na poslední soud. Ten z takového dotazu rozhodně nadšen nebude a bude velmi smutný. Protože on miluje každou stvořenou bytost a vidí její úžasný potenciál. Jako kdyby se díval na pupeny a již viděl rozkvetlé květy. Ale ví, že soudit bude muset.

  Kdyby k poslednímu soudu nedošlo, tak se stane na Zemi to, k čemu již došlo na mnoha jiných místech ve vesmíru. Ti mocní už mají kontrolu téměř nad všemi zdroji, ale chtějí stále více. Na jejich smrti jim nezáleží, oni zemřeli už zaživa. Na počtu mrtvol jim také nezáleží a už vůbec ne na ekologické katastrofě, které by na Zemi vyhubila vše živé a vrátila vývoj a mnoho miliónů let nazpět v tom lepším případě popřípadě pokryla Zemi radioaktivními toxickými látkami a učinila ji úplně neobyvatelnou jakoukoliv životní formou.

  Daleko lepší jsou pozitivní vize a vytvořit alespoň trochu času aby někdo další se probudil z hmotné halucinace do opravdové reality. O tom pojednává i onen příměr v Bibi o práci na Boží vinici.

  1. milý Járo, tak tedy nemám strašit posledním soudem?… nevím, kdy jsem se tohoto přečinu dopustil, v tomhle článku asi ne… někdy možná… ale ne úmyslně s cílem v lidech vyvolat strach… ano, pokud jde o to říct jim pravdu o tom, co je realitou této doby…
   na druhé straně je ovšem skvělé, že vás občas něco napadá… takže sem s ní, s tou pozitivní vizí… pokud ji máte, dejte ji do placu… kde se o ní mohu dočíst?… už máte svůj web?…
   trousit moudrosti po cizích webech je totiž to nejjednodušší, co může člověk udělat pro své zviditelnění… stálo by za to pokusit se o víc…
   jdete s dobou, pozoruji… ono to sluníčkaření je dnes v módě…
   hezky se to poslouchá… jak to ale vypadá v konfrontaci s realitou?… vezměme si to na příkladu frau Merkelové a spol… pozvala všechny imigranty a otevřela doširoka svoji mateřskou náruč… jednoznačné pozitivní vize, jistě vás potěšila… měl jste radost?… já osobně bych při představě její náruče a mého spočinutí v ní dostal osypky… muslimové ovšem nejsou vybíraví a tak se přihrnuli v množství větším než velkém… za ani ne dva týdny bylo rozhodnuto, že ekonomické migranty bude její náruč vyvrhovat… pak se zpřísnily kontroly na hranicích a vsadím se, že i na plot dojde… pak ji pošlou Němci na smetiště dějin, ale už nikdo nenapraví to, co se stalo… Nová Arábie /dříve Německo/ uvidí světlo světa za pár let… takhle končí pozitivní vize prosazované v rozporu s realitou…
   Paříž není náhoda… budou další Paříže… když nenazvete věci pravými jmény a nezměníte své chování ať již jako jednotlivec nebo kolektiv jedinců, zůstanete žít v iluzích a probuzení bývá tvrdé a nekompromisní…
   to je moje odpověď na tu věc, co vás napadla… až zase vás někdy něco napadne, podělte se s námi o to opět, prosím… pokud to ovšem bude nezbytně nutné…
   jen si dovolím poznámku na závěr: čas pro práci na Boží vinici nebude prodloužen proto, že vy osobně si to přejete…

   1. Myslím, že jsem nebyl úplně dobře pochopen, pokusím se vysvětlit svůj postoj lépe. Těžko se složitější ideje vyjadřují slovy.

    Ona pozitivní vize je přání do budoucnosti. Sám jste psal na těchto stránkách, že všechna lidská přání mají tendenci se plnit. Proto by každý člověk měl snít svůj sen do budoucna, jak bude žít v harmonii a souhlasu s planetou Zemí. Planeta Země je živá bytost, která má také své sny a svá přání. Ona chce aby na ní žila rasa inteligentních bytostí, které uznávají spravedlnost. Které si váží prostředí, které jim bylo propůjčeno a pozvedávají ho na vyšší úroveň.

    Rád bych něco napsal, ale to by dopadlo jako s tím článkem o modré alfě, co jsem Vám posílal. Ještě jste to nepřijal ani nezamítl.
    Na stránkách Jeshua je psáno o Nové Zemi. Ano, Země bude nová, zářící a jasná. Tento proces už nikdo z lidí nezastaví. Jen tam Jeshua opoměl sdělit, komu z lidí bude povoleno na ní žít.

    Země jako živá bytost má také svojí karmu a i ona musela trpět lidstvo za své minulé činy.

    To sluníčkování s emigranty, které zmiňujete je pokrytectví nejhrubšího zrna. Nechám se inspirovat vyššími sférami. Tam nově příchozího vezmou na milost a pozorují každý jeho krok či motivaci. Jakmile není kompatibilní, tak ho okamžitě vyhodí. Tedy mírnou šanci na nápravu dostane.

    Správný postoj, tak jak ho chápu, k emigrantům jsem již psal do jiných diskusí. Musí si svojí prací vydělat tolik, kolik spotřebují. Pro každodenní tvrdé práci by se museli učit náš český jazyk. A pokud by se chtěli flákat nebo způsobili jakýkoliv konflikt po dobu třeba 2 let tak okamžitě pryč. To je jediné etické a oboustranně spravedlivé řešení. Vyžírat jinou zemi je stav, kdy se sami dostávají do neetiky a narušuje to jejich vnitřní integritu. Takže jim tento stav kdy vše zdarma dostanou doslova škodí.

    Své webové stránky mám, ale tam nepíši o duchovních věcech. Vám odkaz pošlu. Možná jednou, bylo by to moc práce a času je málo. Dneska je smutná doba, za socialismu byli řemeslníci vyučeni a řemeslo alespoň uměli. Dnes aby si člověk většinu věcí dělal sám. Např. zedníci jsou schopni zničit vše kolem sebe. A jsou i vykukové, kteří si vezmou zálohu a vědí, že jsou v dnešním systému nepostižitelní.

   2. Moje první odpověď nebyla příliš přesná. Je tu podprahově podsouvána informace, že přijetí uprchlíků je láska a je potřeba ji odmítnout.

    Jenže to, co dělá frau Merkelová nemá s opravdovou láskou společného ani ň. V jejím případě se jedná spíše o strach (bývalá svazačka je vydírána a musí skákat jak loutkař píská) a nebo vypočítavost. Druhá šelma – USA balancuje na hraně propasti a snaží se zničit integritu celé Evropy. Myslí si, že tím oddálí svůj vlastní krach. Většina lidí ve všech diskusích uprchlíky nevítá a v plné nahotě se ukazuje, jak moc jsou politici odtrženi od vlastních lidí, kterým by měli sloužit.
    Pokud se díváme na společnost jako na analogii živého organismu, tak toto je princip rakoviny – importovat do těla buňky na místo, kde nemají co dělat a kde se jen množí. Přesně tímto způsobem jsou využiti uprchlíci.

    Toto video vysvetluje pozadí imigrantů a útoků ve Francii.

    Pokud by se někdo řídil intuicí a opravdovou láskou, tak by se mu dařilo vyřešit i tu nejzpackanější situaci uspokojivým způsobem.

    Existuje mnoho účinných řešení, jak se bránit, třeba umožnit více našim lidem vlastnit krátké palné zbraně a pokud cizí osoba vstoupí nelegálně na pozemek, tak umožnit aby legální vlastník měl právo se bránit. Dále snížit nesmyslně vysoké dávky dre pořekadla: „Kdo nepracuje ať nejí.“ Těch možností je mnoho.

    Mimochodem František Bardon alias Arion zcela jistě dosáhl spojení mezi egem a duchem. A ani to mu neumožnilo zastavit utrpení, které nastalo během druhé světové války a o kterém dopředu věděl. Kdyby takových lidí bylo více, tak by jen jejich přítomnost negativitu rozpustila.

 3. Také tuto „vidličku“ může zapnout jen a pouze ten, kdo má plně vyvinuté 2. astrální tělo popřípadě i vyšší mentální těla. To se týká lidí, kteří dokončují svůj vývojový cyklus a nepravých lidí. Těm kdo ji nemají zeje jen díra ve zdi a jsou to zvířata v lidské podobě. Ti, kteří propadli zlu obrací svůj vývoj do rozkladu a jejich vyšší astrální těla budou nucena se rozpadnout Muzes mi samozrejme kdykoliv rict: Dusane ty jsi nejakej a bavis se ze sve perspektivy a nejsi otevren uplne vsemu a vsem nazorum kohokoliv. A ja Ti na to reknu – ano, mas pravdu

Komentáře nejsou povoleny.