Letoun USAF WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející nejspíše z exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie mlží o neškodnosti radionuklidů. Jde o planý poplach nebo terorismus?

Máme pro vás hned po ránu jednu zprávu ze světa, která ve vás starších jistě vyvolá reminiscenci na události okolo Černobylu za dob komunistických vlád ve východní Evropě v roce 1986. V oficiálním tisku byl až do tohoto týdne celkem klid, prakticky teprve včera /téměř po měsíci od výbuchu v jaderné elektrárně ve Francii/ se v médiích objevily články, které jednak veřejnost informují o nebezpečí spadu radioktivity ve střední Evropě, jednak uklidňuje jejím údajným  minimálním rozsahem a jemně poukazují na pravděpodobný zdroj ve východní Evropě. Že by zase zlý Putin?

Přečtěte si informace z alternativního zdroje AE News ze dne 21. 2. 2017. Ponecháváme je bez komentáře s poznámkou, že hodnocení situace nemusí být zcela ve shodě s naším pohledem na danou situaci: 

Jaderná elektrárna Flamanville, Francie
Jaderná elektrárna Flamanville, Francie

Dne 9. února tohoto roku došlo údajně ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville, podle tvrzení úřadů, k explozi na tlakových výměnících sekundárního okruhu 1. reaktoru. Je důvod se domnívat, že k nehodě došlo už v lednu. Z celého incidentu bylo uvolněno jenom jedno video (což je svým způsobem podezřelé, protože kamer jsou dnes všude kvanta), které ukazuje obrovský mrak valící se páry, která uniká přímo dole u paty reaktorového sarkofágu. Viz. video RT:

Záběry RT zachytily pouze páru unikající přímo z budovy prvního bloku, což by znamenalo, že k havárii došlo ve strojovně čerpadel a agregátů primárního okruhu. Pokud by šlo o strojovnu sekundárního okruhu, ta je podle informací v protilehlé budově, kde jsou generátory a turbíny.

  • http://www.thelocal.fr/20170209/french-nuclear-hit-by-explosion

Reaktory 1 a 2 byly okamžitě odstaveny po explozi, což může naznačovat, že došlo k explozi tlakovodního potrubí přímo na primárním okruhu 1. bloku. Incident je podezřelý v tom, že výbuch proběhl v místě elektrárny, kde žádné výbušné směsi nejsou. Podle mluvčího elektrárny došlo k explozi ve strojovně elektrárny, kde ovšem jsou umístěné pouze diesel agregáty sloužící pro nouzové napájení energobloku primárního anebo sekundárního okruhu. Francouzi toto neupřesňují a odmítají poskytnout záběry z kamer. Jediná hořlavina ve strojovně elektrárny je obyčejná nafta, která rozhodně nezpůsobuje takovéto mohutné exploze. Takže zbývá pouze možnost exploze tlakového potrubí primárního okruhu. V sekundárním okruhu jsou řádově mnohem nižší tlaky a není pravděpodobné, že by potrubí explodovalo právě tam a zranilo tolik lidí.

Výbuch primárního chladicího okruhu a hradba mlčení kvůli mraku. Co se děje? Došlo k teroristickému útoku?

Podle informací, které redakce AE News získala, mohlo [prý] dojít ve francouzské elektrárně dokonce k teroristickému útoku a úmyslnému odpálení chladicícho primárního okruhu reaktoru a francouzská vláda se snaží všemi prostředky tuto skutečnost maskovat a tajit už od ledna tohoto roku, protože ve Francii se chystají prezidentské volby. Přiznání toho, že došlo k teroristickému úderu na francouzskou elektrárnu, by otřáslo francouzskou společností a mohlo by to ovlivnit výsledek voleb [samozřejmě pro vládu nežádoucím způsobem ve prospěch Le-Penové].

Jaderný reaktor typu PWR
Jaderný reaktor typu PWR

Francouzská elektrárna Flamanville používá vysokotlaké reaktory PWR, kde v primárním okruhu chladicího systému reaktoru je obrovský tlak superhorké páry v tzv. polokapalném skupenství, který musí trubky vydržet, a proto jakákoliv exploze v elektrárně může pocházet prakticky jenom z primárního okruhu, který je vysoce radioaktivní. Reaktor je starý 32 let a je možné, že došlo k únavě materiálu vysokotlakého potrubí na primárním okruhu. Budova strojovny má přívod z primárního okruhu reaktoru, kde je v systému trubek předávána tepelná energie sekundárnímu okruhu. K explozím došlo na úrovni strojovny a je možné, že byl poškozen právě primární okruh s radioaktivní párou.

Nad Evropou se pohybuje radioaktivní mračno

Měření z 2017-01: Radioaktivní mrak jódu 131 v Evropě
Měření z 2017-01: Radioaktivní mrak jódu 131 v Evropě

Zdroj: http://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20170213_Detection-of-radioactive-iodine-at-trace-levels-in-Europe-in-January-2017.aspx

Média v Evropě hlásí mohutný radioaktivní mrak izotopu jódu 131, což je radionuklid s poločasem rozpadu cca. 8 dní. Norové ale hlásí, že jejich stanice zachytily oblak již v lednu, tedy před havárií ve Flamanville. Problém je v tom, že není ale vůbec jasné, jestli k explozi ve Flamanville opravdu došlo až 9. února, nebo nastala už dříve v lednu a Francie se snažila kauzu pouze oddálit a zamaskovat. …

Zasažené oblasti radiačního mraku odpovídají atmosférickému proudění vzduchu ze západu na východ, severovýchod a také jihozápad, což potvrzuje kopírování proudění vzduchu v Evropě ovlivněné Golfským proudem. Exploze ve francouzské jaderné elektrárně potvrzuje, že Francie je ve stavu, kdy není schopná ochránit ani vlastní jaderné objekty a mezinárodní společenství složené nejen ze zemí EU, ale i Ruska a USA by měly ustanovit vyšetřovací tým a měl by být vytvořen tlak na francouzskou vládu, aby přiznala rozsah poškození a způsob, jakým teroristé vnikli do komplexu. Podle indicií se však má za to, že útok (pokud opravdu proběhl) mohli provést jen zaměstnanci elektrárny. Mnozí z nich jsou muslimové.

Francie odmítá uvést, jestli k nehodě došlo na primárním nebo sekundárním okruhu, mlčení zahaluje i datum incidentu, mohlo k němu dojít podle Norů už dokonce v lednu.

Francouzské úřady ubezpečují jednotlivé státy EU, že radionuklid jódu 131 je prý celkem neškodný a prý je ho pouze zanedbatelné množství. V druhém týdnu v únoru zaregistrovalo tento mrak i Norsko a poté následující země, včetně České republiky. Radionuklidy se šíří vzdušnými proudy různou rychlostí a v různé výšce, kde vzdušné proudy mají různé směry. Exploze v Černobylu v roce 1986 se s plnou silou projevila v Evropě až po čtvrt roce, když izotopy cesia zasáhly celou Střední a Západní Evropu. Před několika hodinami média uveřejnila informace, že nad Evropou je další mrak a další vlna jódu 131, situace eskaluje a Francie mlčí. … …

Do Británie přiletěla americká monitorovací letadla

Letoun USAF WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.
Letoun USAF WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Jeden z našich čtenářů nás včera navíc upozornil na další informaci, že 17. února informovaly blogy spotterů o tom, že na leteckou základnu Mildenhall ve Velké Británii dorazily letouny vojenského letectva USA WC-135. Stroje tohoto typu se používají, když je třeba objevit stopy jaderných zkoušek a úniků radiace. Tak tomu bylo mimo jiné při rozboru následků jaderných zkoušek v KLDR a také po haváriích v černobylské jaderné elektrárně (rok 1986) a ve Fukušimě (rok 2011). Izotop jódu 131 je produktem štěpení těžkých jader. Doba jeho poločasu rozpadu je asi 8 dní, proto se jedná, jak se zdůrazňuje v publikacích, o „zcela nedávnou událost“. Jak zdůraznili vědci, podobný únik nijak zdraví ani život lidí neohrožuje, může ale svědčit o jaderném incidentu s jaderným reaktorem nebo o nehodě na nějakém jiném objektu jaderného palivového cyklu či ve výzkumné laboratoři, nebo o tom, že se odehrálo něco s jadernou municí. Konec citace od čtenáře.
Letoun WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Američané tak budou podle všeho svými letadly monitorovat evropské vzdušné proudy a budou měřit radioaktivitu. To rozhodně není jenom kvůli problémům s jódem 131, ale zřejmě se v ovzduší očekává v následujících měsících pohyb dalších desítek nebo stovek izotopů z francouzské jaderné elektrárny. Horká pára primárního okruhu PWR reaktoru přichází do kontaktu s radioaktivními tyčemi přímo v reaktoru a voda tak de facto obsahuje celou Mendělejevovu tabulku a je vysoce radioaktivní. Při explozi primárního parovodu však dojde k prudkému ochlazení superhorké páry, dojde ke snížení tzv. excitace nosného média a do ovzduší spolu s párou uniknou jen vybrané izotopy, které se dokáží vázat na vodní páry. Spolu s jódem to jsou i další radionuklidy, které jsou typické pro únik páry z primárního okruhu.

Dojde-li k úniku radiace, vlády v neomarxistické EU nejspíše vše zapřou, stejně jako komunistický SSSR

Vládám a organizacím pro jaderný dozor nelze věřit… všichni jsme zažili rok 1986 v Československu a neustálé tvrzení Československé televize z Kavčích hor, která chlácholila občany, že k ničemu závažnému v Černobylu nedošlo a není třeba se ničeho obávat. Stejné chlácholení můžeme očekávat i dnes, protože ve Francii vůbec nejde o nějaké ozáření lidí, to nikoho nezajímá. Francouzskou vládu zajímá jediné: Zabránění Marine Le Pen ve vítězství v prezidentských volbách, které by způsobilo konec projektu Berlína na vybudování Nové Evropy podle tzv. konceptu Das neue Europa. …

-VK-


Zdroj: http://aeronet.cz/news/nad-evropou-se-vali-radioaktivni-mrak-pochazejici-zrejme-z-podivne-exploze-ve-francouzske-jaderne-elektrarne-vlady-mlci-francie-se-snazi-bagatelizovat-cely-incident-slovy-o-neskodnosti-radionuklidu/