NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy

Nebeský soudce, Planeta X a mytologické souvislosti. Prorok první poloviny dvacátého století, vypráví o „Posledním soudu“. Posuďte jeho informace prizmatem současného dění ve vesmíru!

Rád bych svým způsobem rozšířil váš obzor vnímání současného dění, které tady na webu rozebíráme v článku s názvem „Nebeský soudce, Planeta X a historicko-mytologické souvislosti…“ dohledatelném na internetové adrese zde »

Nabízím vám originální pohled do proroctví muže, který žil v první polovině dvacátého století a jehož dílo bohužel stojí /např. oproti dílu Nostradamovu/ na okraji zájmu mainstreamu a veřejnosti vůbec.

Tímto prorokem je Ernst Oskar Bernhard /∗18. 4. 1875 – †6. 12. 1941/ a jeho stěžejním dílem je téměř tisícistránkové dílo Poselství grálu — Ve světle pravdy. Vřele jej doporučuji vám, kteří jste se s ním dosud neměli možnost seznámit, k přečtení a podrobnému studiu. Je sice v řadě pohledů na svět poplatné době svého vzniku, setkáte se však v něm s pohledy na člověka, stvoření a kosmos, které jinde nenajdete a které rezonují s dochovanými mýty prastarých civilizací.

Nahlédněte spolu se mnou do stati s názvem „Poslední soud“, ve kterém dnešní dění v období tzv. „konce věku“ zde na Zemi spojuje s kosmickými ději kolem nás. Srovnání jeho informací, prokazatelně pocházejících z třicátých let minulého století, s dnešními konkrétními událostmi, o kterých je řeč v článku zmíněném výše, je svým způsobem inspirující.

Tento prorok už koncem třicátých let minulého století psal o tom, že je nutno očekávat příchod obzvláště významné hvězdy. Podle něj může být opět nazvána Betlémskou hvězdou, protože je zcela stejného druhu, jako ta před dvěma tisíci lety v době Kristova narození. Hvězda má svou cestu v přímé linii od věčné říše až k této světové části. Její jádro má být  naplněno vysokou duchovní silou; zahaluje se hmotností a tím se stane viditelná také pozemským lidem. Jistě a neochvějně sleduje kometa svou dráhu a bude v pravou hodinu na té úrovni, jak tomu bylo již tisíciletí předurčeno.

Klíčovou informací, kterou přinesl již v této době, je fakt, že tato hvězda či kometa přiletí z vnějšího vesmíru, jak píše, přímo z věčné říše čistě duchovního. Má být symbolem a spouštěčem očistného procesu na této Zemi. A přinese údajně léta duchovního osvícení pro lidstvo.

První bezprostřední účinky je možno podle prorokovy vize vypozorovat již počátkem minulého století. Podle něj potrvá léta až k bodu obratu a pak léta, než se země opět z jejího vlivu uvolní. A pak bude Země očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a k radosti svých obyvatel. Nikdy nebyla Země krásnější, než bude potom, a proto má každý na Zemi žijící člověk hledět s tichou důvěrou do budoucnosti a nelekat se toho, co také má přijít, informuje nás dále.

Zdá se, že hvězda, o které se zmiňujeme ve výše uvedeném článku v podání NASA, velmi dobře splňuje onu signální funkci posla z centra duchovního vesmíru pro pozemské lidstvo. Připomeňme si, že NASA Jet Propulsion Laboratory nedávno vydala celosvětové varování prostřednictvím svého systému Sentry Earth Impact Monitoring, který oznámil každému teleskopu na světě, aby okamžitě začal sledovat tajemný objekt, který vstoupil do naší sluneční soustavy z mezihvězdného prostoru. Přišel ze směru hvězdy Vega v souhvězdí Lyry. Tento prostor můžeme právem považovat i podle astronomů za směr vedoucí k samotnému centru našeho vesmíru. Tajemný objekt poprvé detekovaly 18. 10. 2017 detekovaly teleskopy Pan-STARRS na Havaji.

A/2017 U1, trajectory and star constellations
A/2017 U1, trajectory and star constellations

Zpráva dále konstatuje, že zůstává jako prostý fakt, že tento záhadný objekt vůbec první věcí v zaznamenané historii, která byla kdy viděna v naší sluneční soustavě a která pocházela z hlubokého mezihvězdného prostoru.

V závěru příslušné statě prorok upozorňuje, že kdo nechce vidět a slyšet příznaky příchodu změny, kdo necítí jako směšné, stavět všechno to mimořádné, co se již stalo a stále děje, jako něco všedního, tomu přirozeně není pomoci. Chce si buď ze strachu hrát na pštrosa, nebo je zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musí se klidně nechat jít jejich cestou a jejich snadno vyvratitelným tvrzením se lze jen usmívat.

Tady si dovolím důležitou poznámku: I když se Ernst Oskar Bernhard jako věrný křesťan zmiňuje pouze o nutnosti víry k překonání očekávaných kritických chvil pro každého z nás. Svým přístupem k těm, kteří tohle vše nechtějí vzít vážně, potvrzuje mé přesvědčení, že Cesta do oné nové krásné budoucnosti lidstva není pro každého. A s plným vědomím své případné karmické zodpovědnosti za svá slova opět zdůrazňuji, že pouhá víra není samozřejmou cestou k žádoucímu cíli.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Je nutno na sobě aktivně pracovat a rekonstruovat vlastní psychiku tak, aby prvek vědomí ega, ženská složka lidské bytosti, se touto prací ve spolupráci duch-ego pozvedla nad jistou limitující hranici vibrací, která se v danou chvíli stane předělem pro možný přechod na novou Zemi.

Nejde tedy opět o nic jiného než o dosažení vibrační rovnováhy ego-duch /ženských a mužských energií/ v nitru člověka, která zruší zakotvení ega v části planety propadlé energiím Satanovým a samotný odchod nahoru umožní.

Takže Cesta bezpodmínečné lásky ducha k egu » tak, jak vám ji umožňuji poznat, je nejen cestou k lepšímu životu v stávajících podmínkách, ale i vstupenkou na onu Zemi novou, on níž se zmiňují zasvěcenci všech věků a která je podle všech příznaků na na pořadu dne.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Čili třídění bude, ne že ne. Ne všichni vpochodují rázným krokem do oné slibované krásné budoucnosti. Pracoval jsi na sobě v mnoha inkarnacích? Hledal jsi či hledáš řešení svých problémů na úzké cestě dovnitř sebe? Pak vítej v nebi! Meditoval jsi a své ego, legitimní část sebe sama jsi odmítal kultivovat a snažil ses ho odstranit? Pak to bude právě ono, které tvého ducha zadrží ve sféře rozpadu a dočkáš se toho, co ti právem patří!

Tvé ego tě totiž svojí tíží v kritickou chvíli nepustí přes onu vibrační hranici „spasení“! Máš smůlu! Tady nikoho nepodplatíš a nepomůže ani moc ani bohatství! Dnešní mocní budou poníženi a dnešní malí budou pozvednuti! Je na tom něco nejasného? Mělo by vám to připadat logické!

V původním článku o zprávě NASA je zmínka o možné souvislosti průletu této komety/asteroidu jako události ohlašující přílet planety Nibiru alias Planety X. Kolem existence této planety se úmyslně mlží, ale její přítomnost v přímé blízkosti sluneční soustavy je z mého pohledu jasná. I události s jejím příletem spojené stojí za hektickým děním ve světě, které kolem sebe pozorujete. Za tím vším je boj o lidskou bytost: Běsnění vládnoucích elit USA a EU, které kolem sebe vidíte, má plně zaměstnat mysl lidí tak, aby ani ve zbytku času, který jim zbývá, nedokázali vybřednout z rostoucích depresí, strachu a úzkostí.

Satanské síly neustále přikládají pod kotel ve snaze po budoucím dimenzionálním rozpadu Země pustit ze své moci jen minimum z těch, kteří by jinak v klidnějších podmínkách o to usilovali.

Ne nadarmo jste obyvateli Čech, Moravy a Slovenska. Jste chráněni, vy tu možnost stále ještě máte. Využijete ji?


Zdroj a další informace:

4 komentáře u „Nebeský soudce, Planeta X a mytologické souvislosti. Prorok první poloviny dvacátého století, vypráví o „Posledním soudu“. Posuďte jeho informace prizmatem současného dění ve vesmíru!“

 1. Dobrý den Pavle,už jsem jednou na toto téma sem komentář psal.Abd-ru-shin se v Poselství zmiňoval,že přelet komety zažijí jeho současníci.Nestalo se,ale budiž..Dá se podle pohybu onoho tajemného objektu zhruba vypočítat,kdy by mohlo přibližně k přeletu dojít?

  1. Hezký den Jardo, můžete prosím upřesnit, kde bylo psáno o těch současnících?

   Vím jen že psal „brzy“: Vědoucí mluví již řadu let o příchodu této obzvláště významné hvězdy. Počet těch, kteří ji očekávají, neustále vzrůstá; její předzvěsti se čím dál více hromadí, takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat. Avšak co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není ještě vysvětleno správně.

   http://www.ragauian.cz/73-velka-kometa-z-abdrushinova-proroctvi-a-jeji-souvislost-s-planetou-x-ve-svetle-pravdy/

  2. díky za poznámku… také jsem nikde nenarazil na to, že by ta kometa měla zastihnout jeho současníky… jinde jsem tady na webu popsal svůj náhled na trojjedinost energií Syna člověka… Kristus byl sestoupením energie lásky, Abd-ru-shina vidím /i podle stylu projevu v Poselství/ jako vyslance energie čistoty… o obou se tedy dá říci, že byli Syny člověka… ale Kristem ohlášený Syn člověka v době konce věku má mít zde na Zemi k dispozici všechny tři energie… podle mých zpráv je nádoba jeho fyzického těla již se vší pravděpodobnosti tady připravena, očekává se sestoupení jeho energií do této nádoby… a tento akt může souviset s významnou nebeskou událostí… souvisí to zřejmě s poznámkou Abd-ru.shina, že onen vyslanec neměl šanci se v tomhle pozemském temnu prosadit, ale pak se Bůh postavil za něj a Satanovi pohůnci se budou divit… a tohle se ještě nestalo… jsou to vše metafory, ale vidím v tom celkem zřetelně věcné jádro… snad tolik k tomu…

 2. V článku je zmiňovaná přednáška z Poselství která nese název Velká kometa ne Poslední soud jak zmiňuje autor.Tím co jsem napsal výše byl vyjádřen můj subjektivní názor.Když si pozorně přečtu toto:… Počet těch, kteří jí očekávají, neustále vzrůstá; její předzvěsti se čím dál více hromadí, takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat…. tak mně zákonitě napadá,že ti co jí očekávají jsou ti co jsou v tomto momentu žijící,takže mojí súčasníci,a jsou to ti, kteří ji očekávají ještě za svého života.A třičtvrtě století po smrti Abd-ru-shina,je také dosti dlouhá doba na to,aby se naplnilo jeho:.. Takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat…Nesmírně si vážím Poselství,ale sám Abd-ru-shin je autorem slov o tom, že všechno se musí pečlivě a kriticky zkoumat.A to dělám.Jelikož nesleduji dění kolem zmiňovaného tajemného objektu,tak jsem se chtěl zeptat zda existuje nějaká teorie o tom kdy by mohlo dojít k přeletu.Děkuji…

Komentáře nejsou povoleny.