/9/ Nenávist ničí nás samotné

Byl velmi mladý – šlo mu na devatenáctý rok věku – vážil padesát kilo při svých sto sedmdesáti pěti centimetrech a aspiroval na hlavní roli v některém filmu s tematikou nacistických koncentráků… rovnou by mohl hrát hlavního hrdinu – prostě hromada kostí potažená kůží – trpěl tím, hodně trpěl – kluci kolem něj si namlouvali dívky a on jen přihlížel z povzdálí.

Znal jsem ho dříve jako výrostka a pak jsme se setkali na jedné společenské akci – jedlo se a pilo se a pak najednou sedí proti mně a s pláčem v očích říká : brácho, vidíš, jak vypadám a jak žiju?

byl hodně na dně a nebyl čas na odklady – souhlasil s tím, že se spolu blíže podíváme na příčinu jeho potíží -

jeho dětství jsem tak trochu znal – nebylo jednoduché – rodiče žili spolu, ale spíše formálně než fakticky – táta jezdil po montážích a matka měla náročnou práci a spoustu pracovních povinností a osobních kontaktů -

cítil se velmi osamělý a taky byl hodně sám v době, kdy děti nejvíce lásku rodičů potřebují – jak léta šla, stále více si vynucoval chybějící pozornost a dostávalo se mu jí stále jen poskrovnu -

nechápal to svým chlapeckým rozumem a velmi ho to bolelo – opakovaně zraňován se postupně stahoval do sebe a jeho podvědomí ovládly pocity nenávisti k sobě, ke světu kolem, lidem a rodičům zvláště -

jeho podvědomá nenávist k sobě samému energeticky napadla vlastní tělo v pro něj  velmi riskantní zóně – a tak se problém z podvědomí se s postupujícími lety počal přenášet do fyzického těla -

lékaři diagnostikovali ochromení části tlustého střeva, které proto nedokázalo vstřebávat živiny z potravy v potřebném rozsahu – hovořili o jakémsi ochrnutí vegetativního nervstva a o tom, že proti tomuto projevu choroby medicína nezná lék -

operaci pro její riziko a rozsah postižení střeva vylučovali – co tedy s načatým životem ? -

probral jsem to s ním – vytáhli jsme v kratičké regresi do jeho vědomí spoustu v duši zasutých negativních energií právě vůči rodičům a světu – rozplétali jsme emoci za emocí a učil se je brát jako milníky na cestě k poznání a skrze poznání k uzdravení -

předložil jsem mu pohled na sebe sama jako multidimenzionální bytost, která právě řeší zadání, které si k řešení sama v tomto životě vybrala – protože i on podobně jako jeho blízcí nyní nejméně ve dvou svých minulých životech považoval své děti za majetek s inventárním číslem -

majetek, který prostě je a nevyžaduje žádnou pozornost – a tak se jím samým v  život dříve uvedené energie k němu tentokráte vracely v opačném gardu – rozuměl tomu a vstřebával to do sebe -

mladí lidé jsou těmto věcem hodně přístupní a je jen důsledkem úpadku západní civilizace 21. století, že jim místo skutečného poznání nabízí přemíru sexu, násilí a drog -

rozpouštěli jsme dále jeho vlastní negativitu a strachy, které tak ochromovaly jeho třetí čakru a na ní závislý fyzický orgán tlustého střeva – byl svým letitým utrpením ku pomoci tak dokonale připraven, že ač je to neuvěřitelné, zvládli jsme to za pouhé dvě hodinky trochu stranou jinak poklidného popíjení ostatních -

upozornil jsem ho, že se může stát, že se jeho stav přechodně zhorší a ať ho to neznepokojuje – rozpuštění takového množství energetických bloků v krátkém časovém úseku totiž představuje nutnost dostat uvolněné škodliviny z těla fyziologickými pochody a to něco stojí – potkali jsme se pak až po půl roce -

bezprostředně po tom víkendu s onou společenskou akcí skutečně zkolaboval a prožil si pár dní na jednotce intenzívní péče – lékaři, kteří dříve váhali pro vysoké riziko s jeho střevem cokoli dělat, se z nezbytí odhodlali k odejmutí alespoň jeho malé části -

oproti jejich očekávání se další chirurgicky neřešená část střeva nečekaně  zregenerovala – takže se uzdravil se a měl za toho půl roku prvních pět kilo víc – cítil ohromnou chuť do života -

probírali jsme spolu přednosti jedné tmavovlásky, které právě ovládala jeho srdce – dobrá věc se prostě podařila -

dnes je milujícím manželem a otcem šestileté dcery – a zdárně si na svém těle pěstuje trvalé tukové zásoby pro případ, že by se mu tato dramatická životní situace někdy opakovala – rozumné, že ? -