/17/ Nepřijetí vlastního ženství

Také já se pořád učím – mými učiteli jsou právě ti, kterým pomáhám najít cestu dovnitř sebe sama. Jsou zdánlivě podobné případy a často mají tak odlišná řešení, že je to k neuvěření.

Stalo se to někdy v srpnu minulého roku: Zpočátku všechno fungovalo tak, jak by fungovat mělo – moje klientka zvládla lásku k sobě a důsledně si chránila své energie…

Provedli jsme důkladnou očistu jejích emocionálních i mentálních struktur – chystali jsme se v dalším sezení nahlédnout do její karmy a popovídat si případně s její karmickou bytostí –

zdánlivě jasný případ – ale najednou naléhavé telefonáty s popisy příznaků velkého problému – vrací se jí plačtivost, lehké deprese, pocity marnosti a nespokojenosti  se životem –

tedy něco, co by tam už podle všech pravidel mé práce nemělo být – pak přišla do poradny popáté

udělali jsme tu plánovanou karmu – nic moc tam nebylo a bylo jasné, že příčinu jejích obtíží je nutno hledat jinde –

podrobně jsme si o nich chvíli povídali – všechny průvodní znaky nesly známky jakési nespokojenosti, která by mohla mít svůj původ v nepřijetí svého bytí zde na zemi –

ale tohle své hmotné bytí zde přece již stoprocentně přijala s láskou ke svému hmotnému tělu ! – takže jak to vlastně je ? –

hledám, přemýšlím a otevírám se vlastní intuici – protože identifikovat správně energii za problémem skrytou, o tom to je vždy především – samotné řešení je pak už hračkou –

a pak to přišlo : jak je to vlastně s jejím ženstvím ? – co když její ztrápená tvář, plačtivost a deprese jsou reakci jejího fyzického ženství na porušení vnímání sebe jako ženy její částí, její duší ? –

není to tak, že má již ráda své hmotné tělo, ale toto své hmotné tělo tak docela neidentifikuje s ženským hmotným tělem ?

může zde jít o hluboké a dosud dokonale skryté nepřijetí svého ženství ? – ale může jít o nepřijetí ženství u matky dvou dětí ? –

pro tyto účely je nejlepší hypotetická místnost – je vynikající pomůckou k zobrazení podstaty vztahů, ať již mezi samostatnými lidskými bytostmi nebo jako v tomto případě mezi částmi jedné lidské bytosti –

stačí rychlý pohled : ona, v pozici duše, stojí zpříma, dívá se ke dveřím v očekávání něčeho asi nepříliš příjemného – otevírají se dveře, vchází také ona, její ženské hmotné tělo –

je zřetelně menší než její sestra duše – vstupuje nějak bázlivě a drží se v ústraní – a ona, duše, hledí tak trochu mimo ni, jakoby se snažila ji nebrat příliš na vědomí

a je to venku – takže téhle půvabné tmavovlásce dělá být problém být ženou, vnímat se jako žena, cítit se jako žena -

a ten problém byl po léta dokonale skryt hluboko v podvědomí, že se neprojevil ani při předchozích operacích k vyčištění emocí a mysli –

a nyní se vynořuje a žádá si řešení – když tušíme, co máme hledat, je to snadné –

jdeme zpět do jejího dětství a hledáme, kde tato energie nepřijímání sebe jako ženy vznikla – je zcela zřetelně aktivní i v jejich 35 letech – a síla energie nepřijímání sebe sama zřetelně stoupá ve dvou vrcholech –

v prvním velmi výrazném v jejích deseti letech – druhém, iniciačním, v období prenatálu, v období šestého až osmého měsíce těhotenství –

hovoříme s ní o tom – konečně přiznává to, o čem nikdy se mnou / a podle všeho dosud s nikým / nemluvila – její maminka si těhotenství příliš neužívala – bylo hodně bouřlivé –

odpor ze strany budoucího otce a jeho matky proti těhotné dívce, jejímu dítěti a sňatku byl veliký -

pochybnosti o otcovství, výbuchy zlosti, záchvaty zloby a nepřijímání zodpovědnosti byly na denním pořádku – svatba nakonec přece jen přikryla vysoký stupeň těhotenství nevěsty –

jako poslední projev odporu ze strany otce ale zazněla hrozba : ale nepřej si mně, když to nebude kluk – narodila se dívka a otec vlastně celý život žije v podvědomém protestu proti ní, protože jeho nesmyslné přání nebylo respektováno –

a to přesto, že čas je vynikající lékař a její rodiče přes bouřlivé začátky spolu žijí už pětatřicet let – ale ty energie nepřijetí, nepřijetí ženy v nejstarší dceři, dával otec najevo po celý jejich společný život

do dnešního dne je pro ni komunikace s ním problémem – a ten druhý vrchol v desíti letech ? – jak jednoduché ! –

to se narodil brácha a ona to vnímala jako ohrožení její beztak obtížné pozice v rodině

hezky to celé u mne proplakala – likvidace této energie nepřijetí byla pak jednoduchou magickou operací – udělali jsme ji –

s odstupem několika dní bylo po problémech – zklidnila se a konečně se dostavila vysoká úroveň radost ze života – a stala se konečně trvalou –

oddechl jsem si – řekli by jste někdy, že krásná žena může trpět neláskou ke svému ženskému tělu ?  -