Otevřete nebo zemřete! Konvertujte k islámu, nebo vám uřežeme hlavy! To jsou vzkazy od těch, které evropské vlády s otevřenou náručí vítají u nich doma. Proč by to u nás mělo být jiné?

Nápis na plakátu „OPEN OR DIE“ v rukou migrantů na makedonsko-řecké hranici neznamená česky řečeno nic jiného než

Otevřete nebo zemřete!

muslim-imigrant-open-or-die

13.12.2015: Otevřete, nebo zemřete! Zajímavý argument od lidí, co údajně utíkají z války. Chápal bych nápis jen otevřete, že prosí, at jim pomůžeme. Ale proč ten dodatek, nebo zemřete? Co tím autor chtěl říct. Proč nám takto vyhrožuje. Opravdu jsou tito lidé hodni žití v Evropě? Opravdu si zaslouží naši pomoc?

Dokáže si někdo, kdokoliv z nás představit, že utíkáme do jiné, cizí země, chvilku musíme počkat na hranicích, a mezitím si připravíme nápis, co si připravili mladíčci na fotce?! Mimo jiné, na této fotce žádné rodiny s dětmi nevidím. Ty vlastně vidím jen v reportážích našich médií.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Najde se zde někdo, kdo by tyto lidi, vyhrožující nám smrtí, chtěl za sousedy?

Pane Sobotka, Dientsbiere, Šabatová, prosím, vezměte si je domů. Když jim dáte malý pokojíček, zemřete, když jim dáte malou televizi, zemřete, když jim dáte špatné jídlo, zemřete, když jim dáte starší auto, zemřete, když budete chodit do kostela, zemřete, když jim dáte malé kapesné, zemřete…

Pro myslící lidi je tu otázka: Opravdu je zde v Evropě chcete?

Uprchlík, opravdový člověk co utekl z války, by toto nikdy nenapsal… tzv. ekonomický migrant, jdoucí do Evropy s Alláhem v srdci a jasným cílem nás zničit, ale toto napíše. Je na čase, opravdu důkladně, ale velmi důkladně, zavřít hranice.

ZDROJ: britainfirst.org

Konvertujte k islámu! Jinak vám uřežeme hlavy!

Obyvatelé několika měst ve Švédsku našli ve svých domovních schránkách v minulých dnech tyto letáky. Jsou v nich „jemně“ upozorňování na možnost konvertovat k islámu.

Konvertujte k islámu nebo zemřete!
Konvertujte k islámu nebo zemřete!

Ve jménu Alláha milosrdného, plného milosti. Vy, kteří jste nevěřící … za tři dny vám budou ve vašich domovech uříznuty hlavy. Vaše mrtvoly pak vyhodíme do povětří, píše se švédsky v letáku. který je opatřen symboly fanatiků z islámského státu. Zaplatíte nám džizju za ochranu nebo přijdete o hlavu. Policie vás neochrání ani nezabrání vaší smrti. Smrt si najde vás všechny, ujišťují adresáty autoři letáku. Ačkoliv se informace dostala na veřejnost až nyní, policie prozradila, že letáky Švédové ve svých stránkách našli už 10. prosince. Ultimátum tak zjevně vypršelo a občanům se nic nestalo. Policie přesto vyšetřuje případ jako velmi závažný.

Možná jde „jen“ o hloupý vtip, ale vzhledem k tomu, že se letáky objevily v několika městech, vše nasvědčuje tomu, že se jedná o dobře naplánovanou akci. Je také dost možné, že letáky rozšířili pravicoví extremisté v naději, že vyvolají proti-přistěhovalecké nálady. Policie ale nevylučuje ani verzi, že jde opravdu o výhrůžky islamistů. Některé čtvrti ve Švédsku se v posledních letech změnily na ghetta, kam se údajně bojí chodit i sami policisté.

Pozn. redakce: Islámská ghetta vznikají jako houby po dešti nejenom ve Švédsku » ale i v Německu » a ještě mnohem více ve Francii » Se znalostí faktů můžeme logicky prohlásit, že to vše výše zmíněné rozhodně není náhoda, nýbrž cílené a zcela programové chování islámu. Zjednodušeně řečeno, islámu byl jeho tvůrci vložen program ovládnout svět — důkazů jsme vám v této rubrice Evropa a islám ukázali tolik, že by to pochopilo i dítě z pomocné školy. My si nemyslíme, že by politici zešíleli, nebo snad byli hloupí… indicie bohužel ukazují na to, že islamizace Evropy je jejich záměr… cílem je „idiotizace“ společnosti — nemyslícím ovčanům se totiž lépe vládne!

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Markus Samuelsson, křesťan pocházející původně z Blízkého východu, ale žijící v Gothenburgu, švédským médiím prozradil, že jeho restaurace se již několikrát stala terčem útoku islamistů. Na zdi našel napsané výhružné vzkazy typu „konvertuj, nebo zemři“ a „chalífát už je tady“. Ve Švédsku též vyvolává napětí uprchlická krize, skandinávská země je po Německu hned druhou „nejoblíbenější“ zemí utečenců. Letos do země s populací necelých 10 milionů přišlo 200 tisíc migrantů.

PS: Ti nejvíce zmanipulovaní mohamedáni své výhružky již v Evropě realizují, jak ukazuje např. článek Warning, Graphic Photos!! “Refugees” Beheaded Two People In A Store And The Media Is Hiding It! » nebo SWEDEN: New Photo of what appears to be a beheading victim in IKEA indicates that the asylum seeking knife attackers were likely Muslims »

ZDROJ:

Rakousko: Příspěvek na rakouské dítě je 189 euro měsíčně, příspěvek na imigranta ne méně než 2889 euro za totéž období…

V Rakousku bude stát jeden imigrant daňové poplatníky 2 889 euro měsíčně. Tento přístup povede k demotivaci mladých Rakušanů mít děti, protože podpora na jedno dítě je 159 euro měsíčně, analyzuje člen správní rady Hayekova Institutu a přední rakouský novinář Andreas Unterberger…

Podle něj proimigrantská politika vídeňské sociální demokracie, „je finální politická sebevražda starosty Vídně Michaela Haupta, protože nabízí 2889 eur měsíčně pro každého imigranta, který přichází individuálně, bez doprovodu…

Navíc si všímá souvislosti mezi financováním imigrantů a demografickým vývojem, resp. demotivací rakouských rodin mít dítě.

Podle Untenbergera, osmnáctinásobně vyšší podpora jednotlivého imigranta ze spolkového rozpočtu, než podpora, kterou stát dává na jedno rakouské dítě, povede k vytvoření celé skupiny azylantů žijících na sociálních státních dávkách bez jakéhokoliv zájmu pracovat. V Rakousku je současná měsíční podpora na jedno dítě 159 euro, imigrant bude stát 2889 euro.

Tento neomarxistický multikulturní přístup sociálních demokratů v Rakousku podle Untenbergera jen dokumentuje, že „sociální demokraté a jejich vídeňský šéf ztratili jakýkoliv smysl pro realitu a kontakt s lidmi.“ Untenberger zároveň poukazuje na směšný marketingový tah rakouských levičáků, když místo 2889 euro měsíčně hovoří o 95 euro na den, aby „to lépe a příjemněji znělo v uších voličů“ :-)

ZDROJ: pravyprostor.cz


Další informace:

Jaké jsou pravé příčiny islámské migrační invaze do Evropy?

Velkým nepochopením výše citovaných pravicových aktivistů je jejich hledání příčin islámské migrační invaze na „nesprávných hrobech“. Oni ze svého omezeného úhlu pohledu vidí jen jakýsi vágně definovaný „neomarxistický multikulturní“ přístup… to vše jsou ale jen slupky, které zakrývají velký vřed v hloubce lidské společnosti! Počátky se nacházejí hluboko v historii lidstva, přesně řečeno ve 4. století, kdy vznikla v Římě velká totalitní síla…

Vezměme si podobenství o léčení rakoviny…

Každý jistě chápe, že jediným funkčním léčením je odstranění nádoru. Jakékoliv přikládání obkladů na povrch a léčení symptomů nic nevyřeší — maximálně krátkodobě potlačí následky… a tady jde o „vřed v myšlení lidstva“, o jakési duchovní nevolnictví, které cézaro-papežská církev protlačuje již od 4. st., kdy získala moc a stala se státním náboženstvím s cílem manipulace a zotročení lidí  — církev totiž ve skutečnosti stojí v pozadí všech zmíněných protilidských aktivit.

Důkazů existuje nepřeberné množství — jen jediná otázka zbývá: Co tím Vatikán sleduje? Proč proboha katolická církev tolik stojí o duchovní zotročení lidí a proč papež stojí v čele islamizace Evropy? Nejvýstižnější název pro to je „jezuitský duchovní fašismus“, který jsme dokladovali podrobně v textu o definitivně posledním Vatikánském papeži »

Zde je všeříkající citát od samotného otce všech totalit, jezuity Ignáce z Loyoly:

S. Ignác, patron všech diktátorů říká: Všichni musíme být NAPROSTO stejného myšlení a ve shodě… Pokud náš vůdce (míněna je papežská církev, která má přísně hierarchickou totalitní strukturu) prohlásí že něco je černé, něco co se našim očím zdá bílé, MUSÍME to prohlásit za černé.

Rule 13 of Ignatius's Rules for Thinking with the Church said: "That we may be altogether of the same mind and in conformity ... if [the Holy See of the Universal Church (Roman Catholic Church)] shall have defined anything to be black which to our eyes appears to be white, we ought in like manner to pronounce it to be black."

Viz Loyola, Ignatius; Rules for Thinking with the Church (1999). Bettenson, Henry, ed. Documents of the Christian Church (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. p. 272. ISBN 0-192-88071-3.

Po ovoci poznáte je, pravil Kristus

Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu... Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)
Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu… Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)

Papežské křesťanství není křesťanství

To co Vatikán vydává za křesťanství,  je jen falešná napodobenina originálního Kristova učení

Řím se pokoušel už před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku… a to se také úspěšně zdařilo a jak nám říkají i ty zcenzurované učebnice dějepisu, provedl to s. Konstantin I.

Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?

Prvním velkým úspěchem nové státní církve bylo stvoření islámu a likvidace nekatolíků v severní Africe… Mohamedáni byli skrytě podporováni a ačkoliv pro to na první pohled Řím neměl důvod, s úspěchem byla rukou islamistů zničena i Byzantská říše a dobyt Jeruzalém:

Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím
Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím