Podmínky práce

Prvořadým cílem naší spolupráce je rekonstrukce emocionálních a mentálních vzorců vašeho mikrokosmu. Projdete pod mým vedením cestou vlastní vnitřní změny, která přirozeně zcela změní váš život.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Práce na harmonizaci vaší psychiky s cílem odstranění příčin vašich problémů má svá přesná pravidla a je nutné, aby jednotlivé fáze na sebe přesně navazovaly:

 1. projev vašeho zájmu o práci se mnou předpokládá váš souhlas s faktem, že tuto návaznost budete respektovat –
 2. obvykle práce se mnou představuje pět, šest i více sezení či internetových pracovních schůzek podle složitosti vašeho případu a podle vaší vnitřní potřeby -
 3. jedna lekce má obvykle rozsah dvou hodin práce a můj čas a energie do této práce vložená má mojí lásky k vám jako k výjimečné bytosti dosud disponující funkční světelnou jiskrou ve svém srdci -
 4. lekce je možno spojovat v případě potřeby například tehdy, když klient váží dlouhou cestu za osobním kontaktem a má zájem o vyšší využití svého času -
 5. u těch, kteří jsou svým vlastním vývojem velmi dobře připraveni, mohu nabídnout po zvážení  speciální program, kdy jim budou poskytnuty pouze potřebné detaily k procesu vedoucímu k rekonstrukci žádoucích prvků jejich psychiky a samotné detaily provedení si mohou vyhledat sami -

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NAŠÍ SPOLUPRÁCE

 • při své práci nijak nezasahuji do integrity vašich energetických těl – veškeré potřebné úkony provádíte na základě vlastního kvalifikovaného rozhodnutí svojí svobodnou vůlí pouhým mentálním soustředěním
 • garantuji vám průběžnou komunikaci telefonem, skypem či mailem při vašich případných dotazech i v obdobích mezi jednotlivými sezeními – k tomu patří i základní jednorázová energetická výpomoc, kterou si případně telefonicky vyžádáte -
 • budete požádáni o důslednou mlčenlivost ve věci práce na sobě – důvodem je nebezpečí energetického napojování lidí ve vašem okolí na vás a možnost, že vám budou byť nevědomky bránit v provádění změn vaší psychiky, pro které jste se rozhodli -
 • metody práce, se kterými vás seznámím, jsou většinou mým originálním duševním vlastnictvím a podstata toho, co budete podle návodu provádět, vám bude zcela objasněna – je vaším právem získaných návodů pro práci na sobě samých využít ve svůj prospěch kdykoli později při vaší další práci na sobě či pro jiné -
 • nepracuji s hypnózou – energetické vazby z minulých životů se aktivují prostřednictvím určitých spouštěcích mechanismů v životě tomto a řeším je proto také na úrovni tohoto života – v nutných případech spolupracuji s kvalitními specialisty na danou oblast -
 • svou práci na sobě můžete kdykoli bez udání důvodů dočasně či trvale přerušit – vaše rozhodnutí naprosto respektuji, ovšem bez nároku na vrácení částek již uhrazených sezení -
 • podle mých zkušeností naprostá většina mých klientů přichází ke mně na doporučení těch, kteří práci na sobě se mnou již realizovali –
 • prosím vás proto o to, abyste v případě, že naše společná práce bude mít obvyklý úspěch a vyřeší vaše problémy, nabídli moji terapii i lidem ve svém okolí, kteří ji podle vás potřebují.

DĚKUJI VÁM ZA DŮVĚRU!