Chrám sv. Víta, Praha

Prezident Miloš Zeman: Církve při prvních restitucích řekly „toto je náš poslední požadavek.“ Uplynulo mnoho let a ukázalo se, že slibovaně „poslední“ požadavek církví nebyl poslední!

Ve veřejném prostoru se opět objevují církevní majetkové požadavky a dokonce žaloby ohledně tzv. restitucí…

Nepřijde vám to také jakési podivné s těmi církevními restitucemi? Neříkal on náhodou Kristus něco o životě v chudobě?

Proč tedy ta majetková nenasytnost těch, co se svévolně a neoprávněně prohlásili za „zástupce boha“ na Zemi? Nejčastěji církev obhajuje své majetky tím, že je potřebuje ke své údajné „službě“. Doopravdy? Službě čemu nebo komu…?! Na druhou stranu se církev také dovolává vrácení toho, co jí bylo údajně neoprávněně zabaveno…

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine I, 324, emperor is shown wearing the radiate crown, evidence of his continued devotion to the Sun God, Apollo.
Coin of Constantine I, 324, emperor is shown wearing the radiate crown, evidence of his continued devotion to the Sun God, Apollo.

 

Je přitom veřejným tajemstvím, že církev své majetky získávala nejen z darů věřících, ale často i díky kolaboraci s vládnoucími strukturami —  je dobře známo, že papežská církev byla od začátku především mocenským nástrojem k zotročení poddaných. V mnoha dokumentech je dobře doloženo, jak císař Konstantin I. vychytrale stvořil státní katolickou církev jako nástroj ovládání poddaných oveček a překroutil přitom Kristovo učení naruby. Komplexní přehled faktů s důrazem na duchovní stránku věci jsme pro vás připravili také na ragauian.cz »

Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Nezapomeňte: papa má vždy pravdu! Roku 1415 byl upálen. Jak láskyplné. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.
Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Nezapomeňte: papa má vždy pravdu! Roku 1415 byl upálen. Jak láskyplné. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.

 

Státní cézaro-papežská církev nejdříve bohatla ze zotročení poddaných — otroctví a nevolnictví měli ve Vatikánu vždy moc rádi — a to přesto že bylo v rozporu s Kristovým učením — viz odst. „Jeronýmova korespondence, důkazy a stopy k pravdě o Bibli“ » Naše země mají neblahé zkušenosti i z dob násilné rekatolizace, kdy církev bohatla díky násilné likvidaci nekatolíků krádežemi nekatolických majetků. Máme za to, že myslící lidé už také velmi dobře chápou následující prostý fakt: Majetek a peníze jsou nejsilnějším a velmi rafinovaným nástrojem moci » A toto je také hlavní důvod chamtivosti a nenasytnosti církevních papalášů v restitucích!

Nejsme fanoušky prezidenta Zemana, ale přesto jej budeme citovat, jelikož jeho vyjádření je jedno z nejvýstižnějších:

Prezident České republiky Miloš Zeman: Říkám nenasytnost, ne nenažranost, což je totéž, ale je to zdvořilejší

Prezident Miloš Zeman zamlada
Prezident Miloš Zeman zamlada

„Doufal jsem, že přijetím restitučních zákonů, ať už si o nich myslíme cokoli, ale zákon je zákon, končí trvalý spor mezi trůnem a oltářem, a že nebudou žádné další restituční spory. A v této situaci jsem citoval slova papeže Františka, která mně řekl při mé návštěvě Vatikánu: církev je služba.

A rozumím tomu tak, že to není služba klerikům, dokonce ani ne jenom služba věřícím, ale služba všem bližním.

A neustále jsem vyzýval, aby církev věnovala alespoň část prostředků získaných restitucemi na společensky užitečné sociálně orientované akce, z nichž velký význam mají i hospice — mimochodem papež požehnal dva základní kameny těchto hospiců v České republice…

…a nyní stojím před jiným úkolem, před zjištěním, že moje optimistická prognóza, nebo spíše očekávání, se nesplnily, a že církev podala tisíc pět set majetkových žalob…

…z toho sto padesát právě v Jihočeském kraji,“ prohlásil prezident Miloš Zeman na závěr třídenní návštěvy v Jihočeském kraji.

„Myslím si, a v tom souhlasím s panem hejtmanem, že návrh zákona o zdanění církevních restitucí je reakcí právě na tyto masivní žaloby. Projednávali jsme to i s panem senátorem Jirsou, který je praktikující katolík, ten mně řekl, že biskupská konference je údajně proti těmto žalobám, byl jsem také informován o tom, že první soud tyto žaloby zamítl, nicméně toto zamítnutí prvoinstančním soudem ještě není judikát, to znamená závazný právní předpis,“ pokračoval dál prezident.

„Když ze setkání se starosty postiženými těmito žalobami vzešel námět, abych se sešel s kardinálem Dukou, se kterým mám velmi korektní vztahy, tak jsem samozřejmě tento námět přijal, a abych jenom neposlouchal, ale abych také trochu přispěl k řešení tohoto sporu, tak věřím, že jak pan kardinál, tak i já budeme mít příležitost toto téma projednat,“ dodala hlava státu.

„Zdá se mi, že určitá nenasytnost v této věci je na škodu porozumění obou stran, a všimněte si, že jsem vychováván k použití mírných výrazů, proto jsem použil výraz nenasytnost, místo výrazu nenažranost. Je to sice totéž, ale zní to, jak víte zdvořileji,“ uzavřel Miloš Zeman.

Existuje i další smlouva z doby Nečasovy vlády, kdy se církve zavázaly dále nežalovat a neusilovat tak o další majetek

Hejtman Michal Hašek: „Požádal jsem Jiřího Zimolu o zaslání schváleného návrhu zákona včetně důvodové zprávy všem hejtmanům, abychom se s ním seznámili a dohodli se na stanovisku Asociace krajů ČR jako celku. Otázku žalob církví a řádů proti krajům a obcím dlouhodobě vnímám jako velký problém a snahu prolomit zákon o církevních restitucích, kde kraje ani obce nejsou tzv. povinnou osobou. Protože vedle zákona existuje i stále platná smlouva mezi státem (zastoupeným tehdy Nečasovou vládou) a církvemi, ve které se mj. zavázaly církve dále nežalovat a neusilovat tak o další majetek, — proto zadám za Asociaci krajů (a projednám i podporu Svazu měst a obcí, příslušných výborů Sněmovny a Senátu) analýzu plnění této smlouvy ze strany církví s návrhy možného dalšího postupu veřejného sektoru při hájení veřejného majetku. Pacta sunt servanda… Smlouvy se mají dodržovat,“ zcela logicky uvádí Michal Hašek.

Uplynulo mnoho let a slibovaně „poslední“ požadavek církví nebyl poslední!

www.psp.cz: 47. schůze, 156. hlasování, 8. listopadu 2012, 00:32 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.
www.psp.cz: 47. schůze, 156. hlasování, 8. listopadu 2012, 00:32 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

»Naprosto chápu snahu Jihočeského kraje reagovat na žaloby katolické církve. A protože už něco pamatuji, což je mnohdy nebezpečné, tak si připomínám, když jsem byl poslanec Federálního shromáždění a proběhla první vlna církevních restitucí, že tehdy vedoucí představitelé církví, ale zejména katolické církve, říkali, cituji: „Toto je náš poslední požadavek.“ Konec citátu. Od té doby uplynulo mnoho a mnoho let, ale, jak se zdá, poslední požadavek nebyl poslední « řekl první den v červnu 2016 při své návštěvě Jihočeského kraje zastupitelům kraje prezident Miloš Zeman.

Od té doby uplynulo skutečně mnoho a mnoho let, ale, jak se zdá, poslední požadavek církví ještě nebyl posledním. Připomeňme si, co se stalo například konkrétně 8. listopadu 2012, kdy byl za podivných okolností přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, který uvedl v život převody ohromného množství majetků…

Jména hlasujících poslanců, která lze najít na oficiálních stránkách poslanecké sněmovny www.psp.cz, si pamatujme pro budoucnost » Přesně 102 poslanci potvrdili světově bezkonkurenční největší převod majetku (podle bývalého premiéra Jiřího Paroubka) „nenažrané katolické církvi“.

Profesor Pavlíček, odborník na ústavní právo tvrdí: Obrovské majetky, které se vracejí církvi, jsou popřením nikoli komunistických zásahů po únoru 1948, ale přímo pozemkové reformy po 1. světové válce

„To, k čemu dochází, je popření a snaha o zvrácení toho, co pozemková reforma znamenala. Maximální výměra zemědělské půdy měla být 50 nebo 250 hektarů veškeré půdy. Obrovské majetky, které se vracejí, jsou popřením nikoli zásahů po únoru 1948, ale přímo pozemkové reformy po 1. světové válce,“ tvrdí Pavlíček.

Hovoří o tom, že po roce 1989 se postupovalo v tom smyslu, že existujícím řeholníkům budou poskytnuty k řeholnímu životu budovy, tedy určitý majetek na základě výčtového zákona. Stát se zákonem rozhodl poskytnout majetek na činnost církve. Později ovšem podle profesora zvítězilo pojetí, že právo katolické církve je rovnoprávné suverénnímu státnímu právu a že církev má právo vůči státu vznášet žaloby.

„To je naprosto falešné, je to návrat před osvícenství a před josefínské reformy u nás,“ říká Pavlíček v rozhovoru pro Právo.

Po ovoci poznáte je aneb Fakta jsou fakta

halik-je-islamista

Nenasytnost nebo nenažranost? Bohužel je to ještě horší než jste si mysleli…

Ano, vážení a milí čtenáři, jak neustále opakujeme, Kristovy výroky a celé jeho učení bylo církví překrouceno naruby. Další důkaz vidíte právě i na církevních restitucích — Kristus nikdy nechtěl budovat mocenskou organizaci, která si bude hromadit majetky, aby mohla vládnout nad ovečkami…

Například ze slavného kázání na hoře: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes…“ (Mt 5,3). Tato věta má evidentně na mysli především skutečnost nelpění na majetku — neříká totiž, že máte být chudí hmotně, ale v duchu — tj. nelpět na majetku. Ovšem u církve vidíme pravý opak — touha po majetku jako nástroji moci nad ovečkami… nic na tom nemění fakt, že oficiálně je to maskováno „bohulibými“ účely. Církev v dějinách permanentně prokazuje svou protilidskou povahu, jak je historicky nezvratně dokázáno:

Církevní protilidskou tvář vidíme právě i teď — církev znovu porušuje Kristovo učení i přikázání o chudobě a dokonce žaluje stát proto, aby získala ještě větší pozemskou moc… aby mohla ještě lépe vládnout nad ovečkami! Tomu se říká peklo na Zemi!

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

A vůbec celá obhajoba legitimnosti papežské církve a její údajné apoštolské posloupnosti je jedním velkým podvodem, už proto, že prvním vůdcem Ježíšova hnutí po jeho odchodu byl jeho bratr Jakub… máme pro to jednoznačné důkazy » A je to daleko horší — ono totiž to původní učení Jakubovy Jeruzalémské církve obsažené v tzv. evangeliu ebionitů bylo zlikvidováno rukou ne-svatého s. Jeronýma »

Není to samozřejmě náhodou a dokonce je to vše předpovězeno ve slavném Janově Zjevení »

Církev se totiž již ve 4. století stala antikristovskou a její současné učení je jen NEFUNKČNÍ napodobeninou originálního Kristova učení » A ano: Máme důkazy o tom, jak to bylo provedeno! V žádném případě vás proto nemůže překvapit chování drakoniánské církve, která namísto toho aby vedla duše k vzestupu, činí pravý opak…

Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku
Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

 

Rozhodně vás pak nemůže překvapit, že papež namísto toho, aby bránil území Evropy, kde jsou inkarnovány » nejpokročilejší duše… tak namísto toho činí pravý opak a prosazuje natvrdo islamizaci Evropy a likvidaci veškerých duchovních hodnot, které byly vývojem pracně dosaženy » A není to samozřejmě náhoda, jelikož církev ve 4. století ovládla síla, která je symbolizována jako drak a tato síla církvi vládne neustále až do dodneška »

A od té doby papežství, tu více, tu méně, tahá za mocenské nitky v pozadí všeho dění v tzv. západní civilizaci. Přišla sice doba, kdy její moc byla omezena a ona symbolická První šelma Janova Zjevení utrpěla smrtelnou ránu rukou Napoleona… nicméně v nedávné době byla její moc vzkříšena uzavřením paktu s fašistou Mussolinim, Frankem i Hitlerem » A to už jsme v současnosti, kdy obě šelmy zuří na maximum a snaží se vytvořit onen symbolický „obraz šelmy“, který je předpovězen ve Zjevení » A to je přesně ta doba, ve které žijeme a na vlastní oči můžeme zažít vytváření světové totality podle vzoru papežského nevolnictví. Jen je to teď lépe zaobaleno pod rouškou tzv. „politické korektnosti“ Orwellova „newspeaku“, takže většina oveček zůstává ve šťastné nevědomosti — budiž jim Země lehká!

papal medal-Pope Callistus III (1455-58) Papacy Claims Authority Over the Kings of the Earth
Pope Callistus III (1455-58) Papacy Claims Authority Over the Kings of the Earth

A jaké z toho všeho plyne ponaučení?

Vše co se na Zemi děje je součástí velké školy lidstva. Jedinou naší záchranou je pravda, abychom se už dále nenechali manipulovat. Řešení nenajdeme vně sebe, nýbrž na úzké cestě do vlastního nitra… jak nám říkají mudrci už celá tisíciletí.

Ještě jednou zdůrazňuji – tento text není útokem proti křesťanům – naopak by rád všem pomohl k pochopení smutné reality: Kristovo jméno zneužívají ti, kteří ve skutečnosti před námi jeho informace chtějí skrýt. Neustále ženou lidstvo do dalších a dalších uměle vykonstruovaných konfliktů stylem rozděl a panuj. Kdy to konečně pochopíme? Lidičkové, informace jsou zde! A je na každém z nás, jaké z toho učiní závěry…

Nakonec úžasně pozitivní slova — mluví Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete i na tomto webu » 

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu myslíte vážně, poznejte nejdříve sami-sebe!

Tiara: Pius IX
Tiara pro popa Pia IX. s latinským nápisem: *1* IESV CHRISTI VICARIO INFALLIBILI *2* ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI REGVM *3* ATQVE POPVLORVM PATRI… v anglickém překladu to znamená: *1* To the Infallible Vicar of Jesus Christ *2* To the Supreme Governor of the World on Earth *3* To the Father of Nations and Kings… Větší rouhání neexistuje.