Proč klasická magie římsko-katolické církvi vždy tak moc vadila a vadí? Právě proto, že otevírá člověku cestu k Bohu takovou, jaká skutečně existuje

Pozn. redakce: Omlouváme se, nedopatřením byl článek publikován před finální jazykovou korekturou, 14.8.2015 jsme vydali opravenou verzi, kterou jsme navíc rozdělili na dvě části z důvodů lepší čitelnosti. Dále byly doplněny biblické odkazy.

Proč nemůže římsko-katolická církev klasické magii přijít na jméno? Proč jí magie vždy tak moc vadila a vadí?

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Odpověď zní: To proto, že na rozdíl od krvavého církevního pařátu /který ukazuje nikam nevedoucí a tedy falešnou „širokou“ cestu k Otci na nebesích/ klasická magie člověku cestu k Bohu naopak otevírá…

Ano, otevírá člověku cestu k Bohu takovou, jaká skutečně existuje.

Cesta magie totiž otevírá „úzkou“ cestu k Bohu do našeho vlastního mikrokosmu, do lidského nitra!

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Ovšem z hlediska smečky vlků převlečené po dva tisíce let za pastýře je hledání skutečného smyslu života — a nikoli toho mocnými všech věků vnucovaného a uměle vytvořeného falešného — samozřejmě hříchem z nejhorších.

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

A za tento „hřích“ vlastního hledání cesty člověka ke svému vnitřnímu Bohu naše První /vatikánská/ šelma Janova Zjevení » viníky upalovala. Ta Druhá šelma z téhož Zjevení /americká spojeně státovská/ » dnes pro jistotu plošně „humanitárně“ bombarduje a tak upaluje lidi ve velkém!

Prostě, kdo se nepodřídí a nechce jít se stádem, musí být exemplárně potrestán!

Stále častěji se setkávám s těmi z vás, kteří se zajímáte o magii a toužíte se o ní něco více dozvědět.

Již méně často, ale také, se setkávám i s těmi, kteří se od obsahu mého webu odvracejí ve chvíli, kdy /zcela správně/ postřehnou  můj kladný vztah ke klasické magii. Odvracejí se tak od jedné z těch pravých cest, které skutečně vedou ke „spasení“, které církev jen slibuje, ale nikdy nesplní.

Bývá mi vytýkáno, že bych — v zájmu zpřístupnění mých vlastních pohledů do lidské psychiky těm, kteří se magie bojí — měl pojem magie ve svých textech vynechávat. Že to zbytečně některé lidi odrazuje od jinak správných přístupů k sobě i ke světu.

Zásadně s tímto názorem nesouhlasím.

Moje láska k lidem je čistá a spravedlivá. Dávám, co dávám a to, co dávám, nepochází ode mne. Každý může brát, pokud chce. A pokud má problém brát, jak dávám a klade si podmínky, co chce a co nechce přijímat, je to jeho problém a ať si trhne packou. Sám si svým odmítnutím určuje své příští bytí.

Chci se církví tabuizovanému tématu magie dnes věnovat a představit vám ji /byť jen ve zkratce/ takovou, jaká skutečně je. Chci vám dát šanci, abyste si alespoň v náznaku uvědomili, odkud pochází a že její místo v organizaci řádu tohoto světa je nezastupitelné.

Magie — cesta do vlastního nitra, k poznání sama-sebe

Chci vám ji představit jako tu nejnáročnější ze všech variant „úzkých“ cest do vlastního nitra, jako skutečně základní cestu k dosažení vnitřní rovnováhy a tím i stavu opětovné Jednoty sebe sama.

Je to cesta pro vyvolené, pro skutečné „labužníky“ těla, duše i ducha. Je to cesta vlastního svobodného a důsledného vstupu do poznání vnitřního mikrokosmu a skrze něj i k poznání Boha a zákonů makrokosmu.

Je to cesta složitější a samozřejmě komplexnější než Kristova „úzká“ cesta bezpodmínečné lásky k sobě tak, jak vám ji na svém webu opět po dvou tisíci letech představuji. Je to cesta zasvěcenců minulých věků, kteří díky ní udržovali v posledních dvou tisíciletích v této /Satanem a jeho církví spoutané/ pozemské realitě vědomí Světla na obzoru lidského bytí.

Jak magie souvisí s Kristovskou cestou lásky k sobě

Kristova cesta lásky k sobě a s ní související proces vnitřních změn tak, jak vám ho osobně představuji, je vlastně již konečným výsledkem poznání na stezce magie a může být proto realizována bez komplexní znalosti trasy, na níž bylo toho výsledku dosaženo.

Je proto pravdou, že cesta magie není cestou pro každého.

Pojem magie má přirozeně více rovin. Všechny se navzájem podporují a doplňují. Podívejme se nyní na tu méně osobní roli magie v dějinách tohoto lidstva.

Úvodem zopakuji to, co jste už měli možnost číst v mých textech jinde: Bůh tvořil slovem a vy jako lidé jste stvořeni k jeho obrazu. A protože slovo je vyslovená myšlenka, i vy všichni tvoříte slovem či myšlenkou.

Všichni jste mágy! Magická tvorba myšlenkou a citem je přirozenou schopností lidské mysli!

Vaše schopnost být činni na poli magie je tedy přirozeným stavem vaší mysli, ať si to uvědomujete či nikoli. Každá vaše myšlenka uvádí do pohybu kapky energií živlových oceánů jemnohmotných energií a vytváří individualizované živé a do jisté míry inteligencí vybavené živlové útvary /nebojme se je nazvat živlovými bytostmi/, které se pak starají o to, aby byly v jemnohmotných světech vytvořeny podmínky pro sestup každého hnutí vaší mysli do pozemské reality.

Jste tedy všichni mágy, prosím pěkně. Ovšem schopnost magickou cestou v jemných energiích okolního Univerza něčeho skutečně dosáhnout závisí na vaší schopnosti se plně koncentrovat na jedinou myšlenku sledující daný cíl. Z tohoto pohledu — při dnešních šílících myšlenkových pochodech u naprosté většiny lidských jedinců — se nevědomé tvorby magických oživených útvarů těmito jednotlivci nemusíme příliš obávat.

Kolektivní myšlenky, egregory a věk Kali Yugy

Jiné to je ovšem zejména v oblasti kolektivního negativního myšlení, tedy myšlenek provázejících pocity obav, strachu, depresí a úzkostí, které se dnes a kdykoli v minulosti táhly dějinami lidstva jako temná nit. Tímto negativním myšlením vytvořené /byť nepříliš životaschopné energie jednotlivců/ se totiž slévají v kolektivní egregory těchto myšlenkových útvarů a stávají se stabilními. A jsou to právě tyto egregory, které vás v postupujícím období zvaném Kalí Yuga vězní v pozemské realitě dnešního typu.

Pozn.: Kali Yuga označuje dobu železnou, charakterizovanou ignorancí, temnotou, celkovým poklesem dobra a blahobytu ve světě. Naši dobu popisuje následujícími charakteristikami:

 • duchovní temnota, 
 • násilí, lži a pokrytectví, 
 • nevědomost,
 • snížená inteligence a schopnost paměti, 
 • nemilosrdnost, krutost, a intolerance, 
 • peníze vládnou nad právem,
 • chamtivost, závist, sobectví, lenost, 
 • devastace přírody,
 • narůstající počet lidí bez domova a jídla,
 • koncentrace majetku a moci v rukou jedinců,
 • ztrátu ideálů, ctnosti, slušnosti, čestnosti,
 • bujení závislostí, 
 • lidé jsou motivováni nízkými pudy, 
 • zneužívání žen, dětí a zvířat,
 • obohacování náboženských vůdců s jejich touhou hromadit bohatství (viz církevní restituce),
 • vlády ovládané zločinci a teroristy, kteří zneužívají svou moc, a využívají ty, které mají chránit a sloužit jim. 

Děje se tak tohle vše v tomhle světě proto, že žijete dnes tak, jak jste včera mysleli a cítili. Jste to vy sami, kdo jste strůjci této doby.

Řekněme si dále, že tento vesmír je v oblasti pásma vibrací jemné hmoty pln bytostí, které jsou na těchto rovinách bytí činné. Uvědomte si prosím, že duchovní svět jako takový je světem neprojeveným, světem příčin.

Duchovní bytosti se tedy realizují v projeveném světě tím, že na sebe berou jemnohmotná těla takových vibrací, které odpovídají duchovním vibracím světů, ze kterých dolů sešli.

Vaše smysly hmotného těla jsou ovšem připraveny přijímat jen určitou výseč informací v daném vibračním spektru. Proto obvykle nejste schopni ani živlové bytosti přírody, ani již zmíněné bytosti žijící na jiných rovinách vibrací vidět či slyšet ani jinak vnímat..

Tato možnost je vyhrazena jen těm, kteří mají dobře vyvinuté své vnitřní zření otevřenými smysly svého astrálního či dokonce duchovního těla. Ovšem i těm, kteří tuto možnost mají, je celkem k ničemu, pokud neprojdou určitým poznáním těchto světů jiných vibračních rovin a nenaučí se v nich spolehlivě pohybovat.

Vedle bytostí jemnohmotných světů ve vysokých vibračních patrech, které se stále nacházejí na přímé linii od Boha a jsou věrni jeho programu „láska a sjednocení“, je v jemnohmotných světech i spousta civilizací na nízkých vibračních patrech, které mají k této božské linii již hezky daleko a vyznávají svou existencí Satanův program „sobectví a oddělenost“.

Bytosti světla a bytosti temna

Hovoříme tady o bytostech mimozemských civilizací, které se vnitřnímu zření k tomu disponovaných lidí jeví jako bytosti světlého a temného spektra vibrací. A vy, kteří jste si ještě nikdy nepoložili rovnítko třeba mezi církví propagované bytosti světla /resp. touže církví zatracované bytosti temna/ a bytosti mimozemských civilizací, měli byste tak učinit. Tak to totiž prostě je. Někomu se mohou spojit v hlavě jisté indicie třeba při čtení svědeckých výpovědí v naší hloubkové analýze Fatimského Zjevení » I v samotné Bibli, přes snahu tyto věci zamaskovat, se jisté stopy dochovaly:

1 Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2 jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jak se jim zachtělo. (Genesis 6,1-2)

Kdo myslíte např. že byli ti božští synové, kterým se zalíbily lidské dcery? A upřímně řečeno, vůbec se jim nedivím, komu by se nelíbily… Každopádně, církevní teologové mlží ze všech sil, aby jasné sdělení překroutili tak, aby pasovalo do jejich falešného modlářského obrazu Boha. Sám Ježíš říká „váš otec má pro vás mnoho příbytků“. Vysvětlení je prosté — naši milí „synové božští“ jsou prostě bytosti pocházející z jiného „příbytku“, bytosti které se našim primitivním předkům nutně musely jevit jako božští synové a andělé. A samozřejmě vůbec to není v rozporu s ideou Boha, jako zdroje energie všeho co jest, tak jak je definován na počátku Janova evangelia (v této symbolice „Slovo“ odpovídá tvůrčí myšlence a světlo je prostě záření a energie, jak dnešní fyzika dobře ví, stejně tak jako že vše ve vesmíru je kompletně „upleteno“ z energetického vlnění):

1 Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.

3 Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.

4 V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.

5 A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila. 

(Jan 1,1-5)

V zásadě platí, že bytosti, které v organizačních řádech svých civilizacích uchovávají jako řídící božský program „lásku a sjednocení“, používají magii jako tvůrčí sílu tam, kde bytosti civilizací preferující program „sobectví a oddělenost“ používají jako tvůrčí sílu techniku a technologii.

Je to dáno mj. tím, že mnohem vyšší intenzita vibrací myšlení bytostí čistých civilizací umožňuje mnohem intenzívněji tvořit již samotnou myšlenkou. Techniku a technologické postupy při výrobě čehokoli prosím považujte již za rituály šedé až černé magie, které bytostem s vysokým či absolutním podílem ega ve vlastním mikrokosmu nahrazují čistou tvorbu myšlenkou bytostí čistých vibrací.

Bytostí čistých civilizací tedy vedeny svým duchem pracují s božskou silou, která je jim k dispozici a respektují ve svých přístupech k sobě a okolnímu světu platné zákony Univerza a tím pracují výhradně s magií bílou a s theurgií /božská magie/.

Opačné spektrum civilizací vedené svým egem pracuje touž božskou silou, ovšem filtrovanou přes své malé „já“. Tvoří tedy pouze s ohledem na sebe, na svůj vlastní či skupinový prospěch bez ohledu na okolí, tedy zejména bez ohledu na tzv. boží vůli a soulad s ní.

Tyto nízkovibrační civilizace jsou charakteristické orientací na exploataci zvířecí kvality vlastních instinktů a pudů s jejich faktickými omezeními a jejich dovedením k dokonalosti ve spolupráci svého přebujelého předního mozku s programem ega.

Řada entit těchto nízkovibračních civilizací má již prakticky nulovou výbavu vlastním emocionálním tělem a je jim tedy odebrána schopnost prožívat emoce. Jsou proto výrazně technokratické, preferující autoritativní hierarchické přístupy v uspořádání společnosti, podobně jako to v pozemských podmínkách realizoval v minulosti fašismus či komunismus a jak se o to nyní snaží tzv. Nový světový řád v podání elit západní civilizace.

Magie je tedy všudypřítomná, je běžnou formou činnosti nás všech a všech bytostí kolem nás, ať je vidíme či vnímáme nebo ne. Je realitou a způsobem konání v bytí v jemnohmotných světech i hmotných světech, ať již ve své podobě černé či bílé.

Z tohoto pohledu se například na technologický postup výroby železa můžete dívat jako na magický rituál nízkovibrační civilizace realizující záměr především vyrobit zbraně, kterými mohou zabíjet své spolubližní a realizovat tak sobecký charakter svého bytí.

Pozn.: Proto také jste svědky toho, že technologický pokrok lidstva /které je církvemi a světovou vládou jednoznačně směrováno do prostoru velmi nízkých vibrací/ je vždy přednostně realizován v oblasti vojenství, zbraní a zbraňových systémů a využití v civilním sektoru bývá pouze sekundární… Klasické slavné případy jsou třeba Internet, GPS a samozřejmě i výzkum vesmíru. Ano, celý rozvoj kosmické raketové techniky je jen vedlejší produkt vývoje mezikontinentálních vojenských raket. Smutný, ale dobře známý fakt.

Lidská bytost této Země a její výjimečné postavení

Lidská bytost této Země má mezi civilizacemi jemnohmotných světů pozoruhodně výjimečné postavení. Samotné lidské tělo bylo konstruováno svými tvůrci ve světě hrubohmotném tak, aby se mohlo stát nositelem jemnohmotné podstaty bytostí obou výše zmíněných vibračních spekter.

Jak jsem s již nejednou o tom zmínil, lidské tělo představuje svým vnitřním mikrokosmem prostředí, které umožňuje přechod tzv. padlých bytostí nízkých vibrací /tedy bytostí žijících mimo pozemskou inkarnaci v jemnohmotných světech v rámci Satanova programu „sobectví a oddělenost“/ zpět do domovských světů, kde vládne Stvořitelův /božský/ program „láska a sjednocení“.

A děje se to genetickým spojením bytosti zvířecího člověka s jeho vědomím ega /tedy vědomím, které tato bytost má v sobě zakomponovánu z pobytu ve svém současném světě nízkých vibrací/ a spojením duchovního člověka s jeho vědomím ducha, / tedy vědomím, které tato bytost má v sobě zakomponovánu z pobytu ve svém domovském světě vysokých vibrací/.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Proto vám stále říkám, že jste ve svém těle dva. Dvě samostatná vědomí, každé přišlé z jiné vibrační sféry vesmíru.

Duchovní člověk ve vás se rozhodl pro tuto pouť slzavým údolím pozemského života /tak se mu to totiž v určité fázi realizace jeho rozhodnutí zákonitě jeví/, aby pomohl živočišnému člověku přišlému z nízkých vibrací.

Původní civilizace těch dvou, kteří jsou nyní spojeni v jednotné uniformě vašeho fyzického těla, jsou ve svých vibračních jemnohmotných světech od sebe přísně odděleny.

Planeta Země a souboj civilizací

Planeta Země je proto pro ně místem, kde se tyto civilizace střetávají a spolu soupeří a právě proto se na Zemi a v jejím bezprostředním okolí odehrávaly v minulosti a stále odehrávají i válečné střety těchto civilizací — viz např. slavné indické eposy Ramayana a Mahabharata.

Souboj civilizací ale především probíhá právě ve vás samotných. Je přímo symbolické, že tuto vnitřní válku ve svém mikrokosmu nemůžete nikdy vyhrát potlačením, likvidací či jakýmkoliv zastrašením svého ega /tedy oné bytosti nízkých vibrací ve vás/.

Vítězství a konečný mír ve vašem mikrokosmu vám zajistí jen to, když pochopíte, že je nutno všeho se bojící /a vše proto odmítající/ nedůvěřivou bytost ega zahrnout vlastní bezpodmínečnou láskou a laskavostí a umožnit jí vibrační vzestup zpět z kvalit sobectví zvířecí říše do kvalit lásky říše duchovní.

Totéž je nutno poté, až to dokážete v sobě, učinit z vašeho hlediska i v okolním makrokosmu. Zde právě najdete skutečný smysl Kristových výroků o nutnosti milovat nepřítele svého, o nutnosti odpuštění, i smysl výroku „nesuď, abys nebyl souzen“ a řady dalších.

Je mnohdy frustrující číst ve vašich mailech vaše námitky proti mému pohledu na působení církví a roli Boha a Krista samotného v životě lidském i způsob, jakým při tom argumentujete. Velmi mnozí z vás, kteří se oháníte vírou a nutností věřit, absolutně netušíte, že jste otroky těch, kteří vám tuto víru připravili /resp. zmanipulovali/ a skrze manipulaci vašimi rodiči a společností /obvykle ve vašem dětství/ vám ji vnutili.

Jak změnit svět k lepšímu?

Proto vám říkám, že změnit svět můžete jen změnou v sobě samých. Změníte-li se vy, získáte sílu změnit členy své rodiny a vybraný okruh lidí ve svém okolí.

To stejné říkají i jiní, jako např. slavný Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Ta síla ovšem není ve slovech a ve vašem verbálním tlaku na vaše bezprostřední okolí, jak to bývá obvyklé u těch, kteří o sobě říkají, že jsou věřící a jak to znáte z kazatelen.

Tou silou, kterou měníte a nakonec i změníte své blízké a lidi ve svém okolí, je a bude vaše nonverbální působení, váš příklad pozitivního pohledu na svět a klidného a důsledného řešení vlastních životních problémů. Každý z vás tak může nastartovat v sobě proces, který poletí tímto světem a podepíše se nezvratně na jeho fungování jako celku.

Vrcholem stvoření je právě váš lidský mozek, který svojí strukturou dokáže obě roviny vašeho „já“ a „Já“ navzájem propojit a dává vám jako duši /člověku, vašemu běžnému dennímu vědomí/ možnost výběru z klíčových programů sobectví či lásky, které vám tyto dvě bytosti každá podle svého založení nabízí. Tuto svobodnou vůli, tuto volbu mezi oběma programy ty dvě bytosti ve vás dříve, tedy před spojením se  v lidském těle, neměly a nemohly mít.

Je jen věcí vaší informovanosti a poté vaší dobré vůle, který z programu si k žití zde zvolíte. Právě proto, aby vám v tom bylo zabráněno, jste vystaveni dnes a denně po staletí a tisíciletí působení negativních reklamních kampaní těch, kteří si váš vzestup a tedy vzestup lidstva jako takového nepřejí.

Pochopení totální falše křesťanské ideologie tak, jak je vám denně představována a praktikována římsko-katolickou církví a jejími odnožemi, je prvním krokem k poměrně lehce dosažitelnému cíli orientace své psychiky k překlopení nastavení vlastní svobodné vůle ke stále vyššímu a vyššímu stupni exploatace programu ducha na úkor programu ega.

O nepravých lidech z okruhu čistých civilizací » jsem se vám zmínil již v jiných textech. Nehovořil jsem dosud o tzv. nepravých lidech z opačné strany vibračního spektra, kteří se rodí do lidských těl také. Jsou to vyslanci temných světů přímo navázáni na své démonské patrony, kterým plně jim podléhají a plní zde jejich vůli.

Navíc, jak již taky víte, mnohé nízkovibrační civilizace zasahují do poměrů na Zemi za zády tohoto lidstva ve svůj prospěch přímo. Mimo jiné bytosti negativních humanoidních /i jiných/ civilizací se pohybují mezi námi v k tomu připravených fyzických schránách, prakticky k nerozeznání od běžného člověka.

Vhoďte všechny tyto ingredience do jednoho šejkru a řádně protřepte a dostanete tento současný svět a jeho realitu. Boj o Zemi a vědomí lidstva je proto z výše uvedených důvodů i bojem, který nutně zasahuje okolní vesmír s jeho /podle našeho vnímání/ mimozemskými civilizacemi. A nenechává zúčastněné strany chladnými. Důkazů nachází ten, kdo hledá, ve světě kolem sebe nepřeberně…

-pokračování-