Psychopat Babiš: Nedovolím kvóty. Nelže. Jen neříká pravdu! Za vašimi zády se chystá zavést přímý dovoz (převážně muslimských) migrantů z Afriky!

ČTĚTE PROSÍM! Ohrožena je existence našeho státu, národa, kultury…

Dne 2. května 2018 se uskutečnila v Marrákeši 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji. Na její závěr byla přijata „Marrákešská politická deklarace“ a „Marrákešský akční plán 2020“. Tím, že byla za Českou republiku podepsána tato deklarace, je ohrožena další existence našeho státu, národa, jazyka, kultury. Stačí se podívat na detailnější zprávu o konferenci v Marakéši, která navazuje na námi již také podepsanou Agendu 2030, podle které má být do r. 2030 v Evropě 56 miliónů (převážně muslimských) migrantů. Do ČR jich tedy legálně přijdou statisíce.

Jistě se těšíte na muslimské zvyklosti, zvykejte si… vážně tohle chcete?

Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám...
Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám…
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them
Mohamedánští "uprchlíci" ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle slimáckého práva šaría může být taková žena klidně zabita i znásilněna
Mohamedánští „uprchlíci“ ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle islámského práva šaría může být taková žena zabita i znásilněna — pro slávu satanského boha Alláha

ANS komentuje: Evropská unie tuto agendu otevřeně organizuje a platí z našich daní, které odvádíme prostřednictvím státní kasy do EU (stejně jako další členské země). A za této situace se u nás ještě najdou lidé, kteří sní o „reformě“ EU.

EU však velmi rychle ruší naše státní hranice, z nelegálních migrantů vyrábí za pomoci neziskovek legální migranty a bude je rozdělovat do jednotlivých evropských zemí, kde jim budeme vyplácet měsíčně více než dvojnásobek našich průměrných důchodů!

A volby — díky hlasům (některých) našich občanů — vyhrála strana, která tuto naši zkázu podporuje, ačkoliv oficiálně tvrdí něco zcela opačného. Jako Aliance národních sil spatřujeme jediné řešení v urychleném odchodu z EU dle Lisabonské smlouvy, článek 5.

Babišova vláda podporuje příliv Afričanů a muslimů do Evropy a ČR!

babis-eu-dotace-capi-hnizdo

5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji přijala deklaraci, která vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy. Jediný stát, který byl proti této deklaraci bylo Maďarsko, oznámil maďarsky ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle tiskové zprávy českého ministerstva vnitra podepsal tuto deklaraci jménem vlády Andreje Babiše ministr vnitra Lubomír Metnar.

Posranci ANO navíc podpořili tzv. Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci — tedy de facto migrační kvóty

Poslanci ANO podpořili v Evropském parlamentu jednohlasně tzv. Globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci — tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území. Toto právo delegují na nikým nevolenou OSN/IOM a ty jim budou befelem přikazovat migrační kvóty a rozhodovat o tom, odkud a jaké migranty přijmou. Vše bude probíhat pod dohledem a ve spolupráci s EU/Sorosovskými neziskovkami.

Hlasování hezky přehledně — zapamatujte si dobře kdo hodlá udělat z vašich dětí muslimské oběti:

PRO PROTI ZDRŽEL SE
NEPŘÍTOMEN
ANO Ježek, Dlabajová, Charanzová,
Telička
ČSSD Poche Keller Poc, Sehnalová
ODS Zahradil, Tošenovský
KDU-ČSL a TOP09 Niedermayer, Polčák, Pospíšil Zdechovský, Šojdrová Svoboda
KSČM Konečná Kohlíček, Maštálka
Svobodní Payne

muslim-imigrant-open-or-die

Tohle vše je další závažný krok k realizaci Agendy 2030, dlouhodobě mocipány plánovaný, jak vás opakovaně varujeme » Co je ale průšvih, že zde po sobotkovcích opět máme další vlastizrádnou vládu, která de-facto likviduje náš národ zevnitř… Když se podíváte na hlasování, je to vlastně ještě horší, protože ČSSD, která má lví podíl na implementaci Agendy 2030, nyní hlasovala jen napůl… tedy o něco lépe než ANO. Je to peklo.


Co je obsahem Marrákešské deklarace:

 • sice na jedné straně hovoří o prevenci a boji proti nelegální migraci a pašování lidí, avšak bez přijetí konkrétních závazků nebo opatření proti těmto jevům;
 • na druhé straně však v naprosto převažující části dokumentu vyjadřuje další podporu masové migraci Afričanů do Evropy jako pozitivního jevu a zabývá se opatřeními na její legalizaci;
 • popisuje migraci jako fenomén, který je pouze dobrý a příznivý a který přispívá k celosvětovému rozvoji a růstu
 • podporuje migraci z Afriky do Evropy, neboť počet obyvatel Afriky roste, zatímco počet obyvatel Evropy klesá;
 • vyjadřuje podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (obsahující plán a společný závazek přemístit do uvedeného roku celkem 56 milionů migrantů do Evropy), který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), přičemž na tento dokument má nyní navázat další dokument pod názvem Globální kompakt pro migraci, který je připravován rovněž tímto úřadem. 

Ten má být podepsán dokonce vedením EU, a to bez souhlasu členských zemí unie v září 2018 s právní závazností a vymahatelností pro jednotlivé členské země EU. Jeho podstatou je nahrazování nelegální migrace přes hranice jednotlivých států legální migrací organizovanou a zajišťovanou neziskovými organizacemi bez možnosti zásahu vlád členských zemí EU. Tuto deklaraci podepsali zástupci přítomných afrických zemí, jakož i členských zemí EU vč. ČR zastoupené ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem (ANO) s výjimkou Maďarska, které její podpis odmítlo. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (FIDES) v této souvislosti dokument označil za „extrémně promigrační a odporující zájmům Maďarska i Evropy“.   Zástupcům dalších členských zemí EU zájmy jejich zemí a Evropy zřejmě na srdci neležely.

Těmto skutečnostem naprosto neodpovídá prohlášení odboru tisku a PR MV ČR, které informuje pouze o:

 • nových závazcích afrických zemí v boji proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství;
 • podpoře ČR těchto nových aktivit zaměřených na boj proti nelegální migraci v souladu s její dlouhodobou politikou;
 • podpoře aktivity na stabilizaci migrace v rámci Afriky a
 • české účasti na financování migračních programů MV, která v letošním roce činí 305 mil. Kč (z toho 55 mil. Kč pro region Sahelu a 250 mil. Kč do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na pomoc Libyi při ochraně hranic, kde je ČR pátým největším přispěvatelem).

Z této deklarace, tak jako z předchozích dokumentů k této tématice je zřejmé, že:

 • EU je přímým spoluorganizátorem migrace obyvatel třetích zemí do Evropy a ČR;
 • EU nyní usiluje o legalizaci této podle platných zákonů dosud stále ještě ilegální migrace;
 • hovořit o „boji proti nelegální migraci“ při současné snaze o její legalizaci je z hlediska jejích dopadů pro Evropu a ČR zcela kontraproduktivní. Její legalizací (již v domovských zemích migrantů) a následnou organizací jejich převozu do Evropy tak odpadnou poslední překážky v obsazování Evropy migranty a celý plánovaný proces podle Agendy 2030 se tak jen zrychlí.
VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!
VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!

BABIŠ ČINÍ A ZEMAN MLČÍ?


Aliance národních sil:  

1/ vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvedeným postupem, který je jednoznačně na úkor českých národních zájmů a obyvatel ČR;

2/ obrací se tímto na: a/ poslance PS Parlamentu ČR s dotazy:

1.  zda, kdo a kdy dal ministru vnitra v demisi p. Metnarovi (ANO) mandát k podpisu takového dokumentu;

2.  jak chtějí poslanci (v případě jejich negativní odpovědi) celou záležitost řešit a jaká opatření učiní k zamezení recidivy podobných záležitostí;

b/ předsedu vlády v demisi p. A. Babiše, zda a kdy vláda projednala a odsouhlasila po-stup ministra vnitra v demisi p. Metnara před jeho odjezdem do Marrákeše;

c/ vedení ČSSD a KSČM s dotazem, zda i nadále hodlají za těchto okolností spolupracovat ve vládě s ANO či tuto vládu jakkoliv podporovat;

d/ na členy a příznivce hnutí ANO s dotazem, zda souhlasí s tímto postupem jejích vedoucích členů a co hodlají v případě jejich negativní odpovědi dále učinit. Je třeba si v této souvislosti jasně říci, že jejich hlasy odevzdané ve volbách v současnosti napomáhají likvidaci našeho státu, národa, jazyka, kultury a způsobu života.

3/ vyzývá občany ČR napříč českou politickou scénou, kterým není lhostejný jejich vlastní osud, osud jejich dětí, naší země a národa, aby se obrátili  na prezidenta republiky pana Miloše Zemana s žádostí, aby zvážil vhodnost a dopady definitivního jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR z důvodu možného ovlivňování jeho rozhodování a postojů zvenčí s ohledem na jeho rozsáhlé podnikatelské aktivity a nedořešené osobní kauzy.

ZDE je informace MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/ministr-vnitra-se-v-marrakesi-zucastnil-konference-k-resenimigrace.aspx

ZDE je informace z Maroka: http://www.maroc.ma/en/news/time-has-come-africa-deal-migration-issue-spirit-fullsolidarity-minister

Za povšimnutí stojí například tato slova, která zazněla při zahájení konference:

 • migrant se stane ústředním hráčem v evropsko-africkém prostoru…
 • migrace bude stále narůstat bezpečným, řádným a pravidelným způsobem…
 • migrace je pákou pro společenský rozvoj…

Za ANS: Ing. Jaroslav Tichý PhDr., Vladimíra Vítová, Ph.D., Praha 10.5. 2018

I mainstreamový Reflex musel přiznat, že statistiky o islámském terorismu nelze popírat. 2017-01-05
I mainstreamový Reflex musel přiznat, že statistiky o islámském terorismu nelze popírat. 2017-01-05
Také mainstreamový německý FOCUS musel přiznat, že existuje velké množství sexuálních útoků na ženy ze strany islámských migrantů...
Také mainstreamový německý FOCUS musel přiznat, že existuje velké množství sexuálních útoků na ženy ze strany islámských migrantů…