Ragauian: Poznámky k Sitchinově Dvanácté planetě: Proč lidé netuší nic o minulosti osídlení Země a proč tohle, co vnímáte jako tento svět, zasvěcenci nazývají světem zahaleným do těžkých závojů iluzí?

V rubrice Planeta X pokračujeme v uveřejňování statí ze Sitchinovy knihy o dosud lidstvu neznámé planetě, která podle záznamů na hliněných tabulkách získaných při vykopávkách ve starých městech v dnešním Iráku, Iránu a Saúdské Arábii tolik ovlivnila někdejší a tím i dnešní lidstvo… v této knize máte jistě vítanou příležitost nahlédnout hlouběji do zákulisí historie tohoto světa a poznat to, co vám jako poznání ne náhodou tato společnost oficiálně dát odmítá…

Proč má označení „Planeta X“ nebo též „Desátá planeta“ mystický a prorocký význam? A jak to souvisí se Sitchinovou 12. planetou? Vždyť jde o dvě různá čísla?!

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Pozn. redakce: Jak dokazuje mj. výše uvedený obrázek sumerské pečetě, existuje 11 větších těles ve Sluneční soustavě. Sumerové totiž mezi ně počítají i Měsíc a samozřejmě i Pluto! Dále nám sumerské záznamy říkají, že na počátku historie Sluneční soustavy byla jedna planeta zničena (pravděpodobně se jmenovala Tiamat, viz též epos Enuma Eliš). Proto Sitchin píše o 12 planetách… No a přesně tohle je důvod, proč americká NASA vyškrtla Pluto ze seznamu planet… a udělala to přesně proto, aby znovu a opět obelhala lidstvo a zatajila ovečkám ten fantastický — a přitom dokonale dokázaný fakt,  že 10. planeta byla nedávno znovu-objevena — píšeme o tom v paralelním seriálu » A nejenom to, že byla znovu-objevena — byla objevena právě proto, že se momentálně znovu nebezpečně blíží Zemi — a americká Druhá šelma Janova Zjevení » tento vědecky dokázaný fakt ovečkám v žádném případě nehodlá prozradit…

Kniha sice je staršího data, ale nic novějšího s tímto tématem jsem nikde /zatím/ neobjevil…  většina z vás se s ní pravděpodobně nikdy nesetkala, protože byla jako obvykle záměrně znevážena puncem „konspirativní“ teorie… je ale nutné, abyste se s ní seznámili… jednak proto, že její pohled na historii lidstva a této planety je nadčasově inspirující a pro dnešního člověka něčím důležitý… a samozřejmě i proto, že je svým způsobem /byť ne ve všech detailech/ pravdivý…

Důležitý je i tím, že by vás měl pobídnout k tomu, abyste pozvedli oči od všedních problémů, kterými jste /opět ne náhodou/ touto společností a těmi, kdo ji globálně řídí, zcela zavaleni… je důležitý i tím, abyste aspoň na chvíli zapomněli na experty ve Strakovce a ve státních budovách na Malé Straně i jinde po celé Praze i na ty jistou /a nemalou/ omezeností oplývající politiky v areálech EU a vládách po celé Zemi a na své znechucení jimi…

berte s nadhledem činy všech těch exponentů i tichých přisluhovačů moci temných bohů ukrytých velmi dobře před vaším zrakem na astrálních rovinách blízkých naší realitě… i oni mají své nezastupitelné místo v této škole duší…

i když Sitchinův pohled na historii Sumeru je dnes už v některých směrech překonán, jeho dílo je stále výjimečné vlastní přidanou hodnotou „tušení“ prolínání se světa bohů se světem lidským… pojďme se podívat do období, kdy nám vládli „bohové“a vládli dobře… a ujasněme si, kteří z nich a proč nás jako lidstvo stáhli od prožívání „zlatého“ věku až do dnes hezky hluboko upadlého věku „železného“…

jak už jsem výše poznamenal, přes nepříliš optimistický vhled do současné doby z pohledu historie lidstva prosím nevnímejte tento svět jako špatný… dívejte se na něj z nadhledu jako na svět, který funguje jako příležitost k vašemu vzestupu… jen díky snažení temna se po eonech věku studia v mnoha inkarnacích můžete svobodně rozhodnout, že opustíte zcela v myšlenkách i činech satanský program „sobectví“ ve prospěch Stvořitelova programu „lásky“… pokud se vám to podaří, udělali jste maturitu a z této školy duší budete propuštěni…

na rozdíl od věku zlatého, stříbrného i bronzového je tento železný věk  charakterizován hlubokým pádem do hmoty v podobě totálního příklonu většiny jeho obyvatel k Satanově zvířecímu programu ega…

nemůžete najít lásku a štěstí ve vnějším světě prožíváním programu svého ega?.. naráží vaše ego bolestivě na ega jiných lidí a jste z toho v depresi, úzkosti a strachu?.. využijte návodu, který vám nabízím na tomto webu a dejte se jinou cestou… hledejte lásku a štěstí tam, kde skutečně existuje… v sobě, ve svém nitru… zaměňte onu širokou cestu hledání čehokoli v okolním makrokosmu za onu úzkou cestu hledání ve vlastním mikrokosmu…

což vám všichni neříkají, že svět vám nastavuje zrcadlo? …to neznamená nic jiného než to, že je-li vám mizerně v každodenním životě, je zbytečné řešit přednostně problémy ve světě kolem vás… je nutno se ihned ponořit do sebe a vyřešit problém uvnitř vás… nebude-li vyřešen problém uvnitř, zrcadlo ve vnějším světě vám ho nepřestane zrcadlit a budete v průseru pokračovat až do hořkého konce…

tíha vašich životů v současné úpadkové době je poslední /a vítanou/ příležitostí k tomu, abyste se rozhodli odložit ve své součtové duši program ega a přijali program ducha… je poslední příležitostí k provedení posledního a rozhodujícího kroku směrem k přijetí programu „lásky a sjednocení“ v sobě jako způsobu vaší příští existence…

Pokud to nedokážete, bude hůř…

Ale zpět k věci… ve svých lekcích rekonstrukce lidské psychiky všude na webu vás upozorňuji, že bez pochopení toho, kým jste, kým vlastně taky jste a jak to ve vás všechno funguje, si nikdy pořádně neporadíte se sebou samými a tudíž i se svým životem tady a teď…

podobně jako vy bez přesné znalosti pochodů ve svém nitru » nedokážete zvládnout a pochopit sami sebe, tak i jako lidstvo této Země bez pochopení své historie, svého pravého původu a místa v tomto stvoření jste jen hříčkou v rukou sil, které vás formují tak, jak si to rozhodně nepřejete… a jste proti tomu zcela bezmocní, jak to nakonec na sobě dnes a denně poznáváte…

a přitom to začínalo kdysi tak hezky… zlatým věkem, kdy vládci — bohové — skutečně vládli a lidé byli dobře vedeni… a pokračovalo to věkem stříbrným a bronzovým až po dnešní věk železný, kdy přímý vliv vašich dobrých bohů odezníval… ti z bohů — Synů Světla — z období ranější historie této Země, kteří stáli za vašim zrozením jako lidí páté rasy s hmotnými těly, museli opustit na čas otěže vlády nad touto Zemí…

příčinou bylo ponoření planety Země pod rovinu ekliptiky naší galexie, do jakési oblasti „mínus“ pod linií plochy „Zero“, kde láska nutně vyklízí prostor egu…

genetickou linii vlády temných bohů — Synů Beliahu — která vládne stále ještě světu i dnes, můžete sledovat již od egyptských vládců a kněží přes lid Izraele do dnešních dnů tzv. světové vlády v čele se tajnými spolky poplatnými starým žido-zednářským tradicím v Americe a Evropě, které dirigují větovým děním…

představitelem těchto temných sil jsou entity ukryté za pojmem „Hospodin“ starého zákona… vzpomeňte si, jak tento „bůh“ Židů připravuje podle biblických textů prostor pro vládu /sebou samým/ vyvoleného lidu pokyny k rozsáhlému vyvražďování tzv. pronárodů /bezvěrců/…

vzpomeňte si, že to byli opět lidé poslušní boha Hospodina, kteří na stopy jeho působení v historii lidstva naroubovali Boha křesťanů s celou tou degradací původního Kristova učení, na které poukazuji jinde na svém webu… a právě oni stojí i za vznikem dnes tak problematického islámu… i o tom se na tomto webu něco dočtete…

jimi, těmi temnými bohy, jste vy lidé už hezkých pár tisíc let vedeni jako lidstvo nikoli k rozvoji svých životních perspektiv a skutečnému cíli svých životů zde, nýbrž právě naopak: k fašistickému teroru jednoprocentní elity držící ve svých rukou moc po tisíciletí nad zbytkem světa, aby nakonec prosadila pro lidstvo jako takové maximální manipulaci a nesvobodu… máte být zcela a bez výhrad podřízeni jejich egu…

Destrukce Evropy pomocí islamizace — Evropa je likvidována svými vůdci a ovečky převážně vůbec nic netuší, jen slepě věří propagandě — budiž jim země lehká — spěte sladce, to jim můžeme popřát

Přesně tyhle zpátečnické a naplno možno říci – satanské – síly stojí za dnešním západním křesťanstvím i za muslimským přístupem k světu » Destrukce, které jste jak v Evropě, tak v Americe svědky skrze snahy o míšení ras, jsou finálním řešením ze strany těchto entit zbavit se odporu, který jejich tlak neustále ještě vyvolává skrze národní tradice zejména ve slovanských zemích…

vedeni ze zákulisí „Hospodinem“ /pozor, je to entita žijící po tisíciletí/ podobně jako se tohle o „bozích“ minulosti vypráví v mýtech/ usilují dnes o totalitu fašistického typu s celosvětovou působností (NWO!)… blíží se totiž poslední zvonění jejich vlády…

Bytosti Světla se po čase vracejí díky posunu dráhy sluneční soustavy zpět nad světový galaktický rovník a doba panování oněch starých temných bohů je u konce…

Vy jste měli možnost za mnoho svých inkarnací na této Zemi uplatněním své svobodné vůle neustále zjemňovat nastavení své duše z hlediska naslouchání a realizace podnětů ega a ducha v ní a tudíž ve svých životech zde… většina lidí teto Země selhala a je stále hluboko propadlá do ega /vyznává stále ještě velmi výrazně satanský program ega a oddělenosti/…

jen ti z vás, kteří své mnohé inkarnace nepromrhali tak zcela honbou za slávou, bohatství, žrádlem, sexem či jinými zvířecími atributy své lidské přirozenosti, mají šanci se chopit příležitosti k dosažení své vnitřní rovnováhy mužských a ženských energiím /jing-jang/ a mají tak blízko k cíli mnoha svých životů…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Je jen třeba přestat kráčet po široké cestě etablovaných náboženství, protože ta nevede k cíli… je nutno znát pravidla /tedy odhodit závoje iluzí/ a nastoupit jednotlivě a postupně ve stále větších skupinách na onu úzkou cestu vnitřní změny, která jediná vede k cíli vašich inkarnací… na cestu do vlastního nitra, protože jen změna k lepšímu ve vašem mikrokosmu a v mikrokosmech těch kolem vás může vést ke změně k lepšímu v makrokosmu, který nás všechny obklopuje… a může vás osobně spasit…

ale pojďme k prohloubení Sitchinova „tušení světla“ v historii tohoto lidstva… vezměme za základ mou informaci pro vás o vícenásobné dimenzionalitě člověka a o dvou základních vědomích v rámci ní… protože dnešní člověk je bytostí, která v sobě slučuje v přímé linii po lidech žijících ve starověkém Sumeru entitu člověka zvířecího a člověka duchovního…

podrobnosti o tom, o čem je tady řeč, si prosím zájemci dosud neseznámení s těmito informacemi mohou vyhledat zde na webu — např. v rubrikách Dvě cesty a Dualita lidského bytí »

z pohledu informačního toku, který je mi k dispozici, velmi stručně řečeno, platí: z vědeckého pohledu existuje řada vývojových typů předvěkých lidí, které již splňují z hlediska stavby těla požadavky na označení „člověk“… nejsem odborníkem na toto téma a proto si vypomohu odstavcem z historicky.blog.cz… přečtěte si spolu se mnou:

Hominidizace je proces, který rozděluje naše předchůdce na lidoopy a na zástupce lidské větve. U obou skupin se zvětšil mozek a došlo k přebudování centrální nervové soustavy. Zvýšila se hybnost horních končetin a zlepšila obratnost rukou. Hominidi byli schopni používat primitivní nástroje a příležitostně podnikali lov na malé a střední savce. Zástupci lidské větve prodělali radikálnější vývoj než zbývající hominidi. Dokázali se pohybovat po zadních končetinách. To mělo velký vliv na řadu změn v jejich tělesné konstituci, různých fyziologických změn a změn v oblasti chování a sociálních vazeb. Druhá fáze zahrnuje rozvoj rodu Australopithecus a vznik rodu Homo. Postava našich předků se zvětšovala, prodlužovala se délka dolních končetin, zkracovala a rozšiřovala se pánev. Postava se napřimovala. Zásluhou pohyblivého palce, který byl schopen protistojného postavení proti ostatním prstům, se zvětšila obratnost při manipulaci s předměty. Zvětšoval se mozek a mozková část lebky, obličejová partie se postupně zmenšovala. Čelisti se zkracovaly, špičáky zmenšovaly, rostla velikost stoliček. Byl to především vývoj lebky a ruky zástupců rodu Homo, který vedl k jejich postupnému odlišení od příslušníků rodu Australopithecus. Ve třetí etapě nastal mohutný rozvoj rodu Homo, který byl završen vznikem druhu Homo sapiens.

velmi hezký příběh… vysvětlení fáze, kdy dnešní moderní člověk typu Homo sapiens obsadil své místo na špici vývoje živých bytostí zde na Zemi, se věda zbavuje jednoduchým prohlášením o tom, že /cituji/: „ve třetí etapě nastal mohutný rozvoj rodu Homo, který byl završen vznikem druhu Homo sapiens“…

co dále říkají vědecké teorie o lidském druhu Homo sapiens?… vůbec nebude na škodu si to připomenout… zde je opět citace ze stejného zdroje:

Homo sapiens — byla to opět Afrika, odkud se vynořil nejvyspělejší druh člověka. Africký Homo erectus měl patrně nějakou výhodu, která mu dopomohla k rychlejšímu vývoji než erectům v ostatních částech Starého světa. Tou výhodou mohlo být nejhustější osídlení erectů. Různé tlupy v Africe se mezi sebou křížily, až se z nich „vyšlechtil“ anatomicky moderní člověk. Ten posbíral mnoho kladných inovací, jež mu zajistily jeho zdárné rozšíření po celém světě. Například u nějakého jedince se mohly vyvinout dokonalejší hlasivky, jež mu umožňovaly vydávat artikulované zvuky. Z artikulovaných zvuků se u něho i jeho potomků začala vyvíjet první skutečná mluvená řeč, doplňující vhodně řeč posunkovou. Nová řeč umožnila dokonalejší dorozumívání mezi členy tlupy. Díky rozvoji mluvené řeči se za několik statisíciletí bouřlivě rozvinul i mozek. A tak se v Africe zrodil Homo sapiens. Anatomicky moderní člověk (nebo-li Homo sapiens sapiens) se zrodil v Africe někdy před 100 000 lety.

krásná pohádka pokračuje… obvykle precizní vědci se zde spokojují opět s velmi vágními formulacemi… podívejme se například na tvrzení /cituji/: Homo sapiens – byla to opět Afrika, odkud se vynořil nejvyspělejší druh člověka. Africký Homo erectus měl patrně nějakou výhodu, která mu dopomohla k rychlejšímu vývoji než erectům v ostatních částech Starého světa. Tou výhodou mohlo být nejhustější osídlení erectů. Různé tlupy v Africe se mezi sebou křížily, až se z nich „vyšlechtil“ anatomicky moderní člověk.

až se z nich „vyšlechtil“ moderní člověk!.. je nám předkládáno k věření, že zase /podobně jako při vzniku života na Zemi!/ někdo zatřepal pytlíkem ingrediencí a hop, už tu není lidoop, ale Homo sapiens… tedy kolo kolo mlýnský udělalo bác a jste tu vy, potomci člověka, který úspěšně správným způsobem zmutoval někdy dávno v Africe… ať žije Darwin a jeho vývoj druhů!

Podle mých informací se lidská bytost anatomicky vybavena prakticky shodně s dnešním člověkem se objevila v Africe již před více než sto tisíci lety…

je ovšem pravdou, že podle vykopávek starověkých měst v Sumeru a Akkadu, jak píše správně Sitchin, můžeme zaznamenat počátky naší civilizace před zhruba třemi až čtyřmi tisíci lety před naším letopočtem… on sám se nad délkou pobývání v člověka v období barbarizace pozastavuje v kapitole nazvané Nekonečný začátek »

Proč tahle stagnace? Co se dělo dříve?

Tvrzení naší vědecké obce o minulosti člověka totiž naprosto postrádá klíčový rozměr tohoto děje… naši milí studovaní ateisté neřeší otázku zapojení ducha do vývoje nejvýše vyvinuté pozemské bytosti zvané zvířecí člověk…

ona anatomicky již vyspělá bytost, prakticky již plně podobná dnešnímu člověku, mezi oním zhruba více než sto tisícím rokem př.n.l. a rokem cca mínus dvacet pět tisíc let př.n.l. totiž postrádala „maličkost“, kterou má dnešní člověk

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Neměla dvě samostatná vědomí, t.j. vědomí ducha a vědomí ega jako máme my…

Oněch více než sedmdesát pět tisíc let př.n.l. se pohyboval po Zemi tzv. zvířecí člověk plně v intencích Darwinovy teorie o přirozeném vývoji živočišných druhů… byl vybaven nikoli individuální, nýbrž pouze kolektivní zvířecí duší podobně jako všechny dnešní zvířecí druhy… a jeho vědomí duše, kterým na Zemi žil, bylo tehdy vybaveno pouze jediným přítomným vědomím ega s jeho zvířecím programem „sobectví a oddělenost“… žil proto cele vybaven pouze zvířecími instinkty a pudy…

Neměl tedy ducha /který ostatně podle moderní vědy prostě neexistuje, nedá se nahmatat ani zvážit/…

Zkuste věřit biblickému textu ve chvíli, když hovoří o tom, že člověk byl stvořen k obrazu božímu… vezměte jako fakt, že vše ve stvoření je dáno tvůrčí činností, která je podmíněna proudící božskou energií od zdroje…

tuto energii používá Stvořitel, aby jako bytost vyššího, nám vibračně nadřazeného světa, se svým generálním ředitelem našeho vesmíru Duchem svatým /Synem člověka/ vytvořili tzv. praduchovní vesmír a světy, civilizace a bytosti v něm.

tuto energii používají bytosti na praduchovním a každém dalším stupni tvoření  našeho vesmíru k realizaci svých tvůrčích záměrů k tvoření na vlastní a nižších rovinách bytí… podobně jako my lidé tvoříme např. šlechtěním genů stáda vysoce dojivých krav, ušlechtilých plemen psů a koček atd.

proto platí, že naši „bohové“, bytosti ve svém vývoji o stupeň či více vyspělejší než my, stvořili člověka dnešního typu vnesením sobě vlastní duchovní složky do těl původně již vysoce vyspělého zvířecího člověka této Země… a vůbec to není v rozporu s tvrzením, že člověk byl stvořen k obrazu božímu… právě totiž tito „bohové“ jako stvořitelé dnešního člověka v sobě na rozdíl od satanských bytostí toho ducha měli a protože sešli na tuto Zemi po božské linii, pracovali na božím díle jaksi v zastoupení…

ti bohové, jejichž práci na zvelebení lidstva v období Akkadu a Sumeru Sitchin přepokládá ve svých pracech a sbírá na podporu jejich existence řadu podkladů ve vykopávkách Středního východu a v bohatství záznamů na hliněných tabulkách z tehdejšího období, stáli skutečně na počátku posledního kosmického cyklu před zhruba 25 tisíci lety př.n.l. u genetické úpravy původního zvířecího hominida k přijetí ducha, tedy entity duchovního člověka.

provedli prostě genetickou úpravu původně vyspělého zvířecího nosiče umožňující jeho spojení se světelným tělem právě onoho postupně se zhmotňujícího člověka, kterým byli oni sami… vsazením duchovního prvku do těla zvířecího člověka realizovali zrod pozemského člověka dnešního typu…

takže onen původně zvířecí člověk žijící pouze výdobytky zvířecí existence, tedy pudy a instinkty, dostal další vibrační rozměr svého nitra… totiž přístup k myšlení, myšlence a její tvůrčí síle… byl tedy řečeno slovy starých textů „stvořen k obrazu svých bohů“, potažmo k obrazu božímu…

okamžik, kdy se ze zvířecího člověka stal člověk duchovní, se nedá přímo zjistit z kosterních pozůstatků… podle mých informací k tomuto stvoření člověka dnešního typu „bohy“ došlo na počátku běhu této planety posledním zvěrokruhem, tedy zhruba před 27 tisíci lety…

pokud máte problém to pochopit, vzpomeňte si na antické báje plné podivných tvorů a strašidelných oblud… ono totiž schopností genetické manipulace nevládly jen bytosti přišlé po linii božské, tedy po linii světla. Genofondem pozemských zvířecích tvorů manipulovaly i bytosti satanského typu /vzpomeňte si na vzájemný boj Synů Světla a Synů Beliahu/ v minulosti této Země.

Důkazem jsou dávné zkazky o kentaurech /spojení koně a člověka/ nebo o satyrech /člověk a kozel/ či Minótaurovi /člověk a býk/ a jiné… někteří bohové si prostě dělali ve svých genetických laboratořích, co se jim líbilo…

Závěrem ještě poznámku

Proč vznikl dnešní člověk v období cca 25 tis. let př.n.l. a historie naší současné civilizace začala někdy před čtyřmi tisíci lety př.n.l.? Jen si vzpomeňte vědění starých Indiánů o čtverých katastrofách ničících lidstvo a jeho předchozí civilizace… ta pátá, zničení ohněm, je někde před námi… když se díváte na chování matky Země i dění na Slunci » udělejte si názor sami…