Reinkarnace — další důkazy: Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí souvisí s násilnou smrtí v minulých životech

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé znali realitu reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Řekli jsme si v našem seriálu už hodně podrobností o potlačené znalosti toho, že duše se může vícekrát spojit s tělem, jinými slovy — může se znovu-vtělit, neboli „inkarnovat“. Obyčejně si zážitky z minulých životů nepamatujeme. Někteří z nás ale takové vzpomínky mají a jejich vlastní zkušenost dosvědčuje, že na Zemi žijeme více než jednou.

Mateřská znaménka a fyzické deformace u dětí jednoznačně souvisí se stavem fyzického těla v minulých životech

Podíváme se teď na některé případy prozkoumané Dr. Ianem Stevensonem a Dr. Jimem Tuckerem z University of Virginia. Doporučujeme začít u našich předchozích informací o tomto vědeckém výzkumu — buďte si jisti, že jde o zcela seriózní vědu a jednoduše není pochyb, že převtělování je realitou »

Každému myslícímu člověku vyvstává zcela jiná otázka — nikoliv zda převtělování je fakt či ne — nýbrž, co tento dokazatelný fakt vypovídá o smyslu našeho života. Pro mne osobně je obzvlášť fascinující, že tento poznatek je dokonale v souladu s pravým originálním křesťanstvím, které se nám dochovalo v Origenově spisu „De Principiis“ »

Prostý selský rozum mne pod tíhou uvedených faktů nutí zamyslet se nad tím, proč jsme právě tady a teď na Zemi v těle?!

Malý výběr z dobře doložených vědecky zkoumaných případů

 • Když v Thajsku umírala jedna stará žena, vyslovila přání reinkarnovat se v dalším životě jako chlapec. Její dcera ponořila prsty do bílé pasty a označila zadní stranu jejího krku (což je tradice praktikovaná v kulturách, kde lidé na reinkarnaci věří). — Nedlouho po smrti své matky porodila žena syna. Na zadní straně jeho krku byla stejná skvrna jako značka, kterou nakreslila své matce. Když byl chlapec dostatečně starý na to, aby mluvil, nárokoval si věci, které patřily jeho babičce. Choval se k nim, jako by vždycky patřily jemu.

Toto je jen jeden z mnoha případů, líčených Dr. Jimem Tuckerem z University of Virginia, kdy podle všeho skvrny a značky narozeného dítěte souvisejí s minulými životy. Toto zjištění bylo vyvozeno z výzkumu Dr. Iana Stevensona, na jehož práci Tucker navazuje. Stevenson zkoumal 210 případů dětí s různými stopami či vadami, které souvisely se vzpomínkami uchovanými z minulých životů. Získal pitevní zprávy 49 případů. Ve 43 procentech těchto případů byla rána a skvrna od sebe vzdáleny do 10 cm. Některé z nich však byly od sebe vzdáleny mnohem méně.

V některých kulturách lidé označují zesnulé sazemi nebo pastou, aby je byli schopni rozpoznat při jejich dalším narození. Níže je několik případů studovaných doktorem Stevensonem:

 • Chlapec, jenž se narodil v Indii bez prstů na své pravé ruce, si jasně vzpomíná na svůj předešlý život, ve kterém mu musely být prsty amputovány, neboť se mu ruka dostala do stroje na zpracování krmiva.
 • V Turecku si chlapec se zdeformovaným pravým uchem pamatoval, že byl z boku zblízka střelen do hlavy.
 • Maha Ram, chlapec z Indie, si pamatoval, že byl v předchozím životě zabit brokovnicí z bezprostřední blízkosti. Měl dostatek informací o svém minulém životě na to, aby byl Stevenson schopen najít pitevní zprávu onoho muže. Umístění stop na kůži chlapce odpovídalo stopám po střelném zranění.

Překvapivě mnoho maminek má podobné zkušenosti s dětmi

Některé další případy jsou sdíleny v diskuzích na serverech, které se zabývají minulými životy. Tyto případy pochopitelně většinou nejsou podloženy vědeckým ověřováním, nicméně když už člověk jednou intuitivně dospěje k poznání pravdy o převtělování duše, tak se na ně přestane dívat jako na něco fantastického… a prostě už ví, že jde o všední realitu:

 • Karen Kubicková zaslala fotografii sebe na střední škole. Na krku měla skvrnu. Poslala také fotografii bez skvrny. Karen se svěřila, že si v roce 2011 vzpomněla na svůj minulý život, kde byla ženou jménem Helen, kterou zasáhla zbloudilá kulka do krku, kvůli které v roce 1927 zemřela. Stopu měla na místě, kde ji zasáhla kulka. Poté, co si na to vzpomněla, skvrna zmizela.
 • Další osoba na blogu řekla, že měla značku na zadní straně nohy. Vzpomněla si na svůj minulý život, ve kterém ji kousl had právě do toho místa. O několik let později si uvědomila, že se značka vytratila. Řekla, že tato oblast těla není často vystavována slunci, takže světlo a jiné externí prvky toto zmizení nemohly zapříčinit.
 • Atd. viz níže

Když začnete upřímně pátrat, a případně se ptát svých známých maminek, tak zjistíte, že překvapivě mnoho z nich má podobné zážitky s dětmi. Nikoho by to nemělo překvapit — toto je totiž prostá pravda o životě na Zemi a lži falešné církve na tom nic nezmění. Dále uvádíme jen malý výběr z dalších svědectví, které lze snadno nalézt. KDO HLEDÁ, NAJDE…


Zdroje a další informace:

Proč není Dr. Ian Stevenson známější?

Je to mj. protože Ian Stevenson psal pouze pro akademickou a vědeckou obec a jeho texty — nahuštěné detaily a odbornými výrazy — je obtížné číst. Navíc se úmyslně se vyhýbal populárním médiím, aby se vyhnul lovcům senzací. Nejspíš proto, že chtěl svůj výzkum v této kontroverzní oblasti udržet ve zcela seriózní rovině. A nejspíš se také jistě setkal s agresivitou zmanipulovaných fanatických „křesťanů“, kterým pravda moc „nevoní“. V minulých dílech o „velkých“ případech rozpomenutí jsme viděli, že všichni, kteří byli ochotni svědčit pravdě — všichni byli vystaveni útokům křesťanských fanatiků…

Dr. Ian Stevenson, některé jeho novější knihy

Stevenson-Children Who Remember Previous Lives

 • (1997). Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Volume 1: Birthmarks. Volume 2: Birth Defects and Other Anomalies. Praeger Publishers.
 • (1997). Where Reincarnation and Biology Intersect. Praeger Publishers (a short, non-technical version of Reincarnation and Biology).
 • (2000). Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation (revised edition).
 • (2003). European Cases of the Reincarnation Type. McFarland & Company.

Reincarnation and Biology:

Stevenson-Reincarnation and Biology-A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects

Mateřská znaménka a vrozené vady, které odpovídají zraněním zemřelých osob. Jeho poslední a největší práce (více než 2200 stran) se zaměřuje na tento fyzický projev reinkarnace.

Where Reincarnation and Biology Intersect:

Stevenson-Where Reincarnation and Biology Intersect

Zkrácená a čtivější verze předchozí knihy.