Setkání se Stvořitelem

Záznam setkání se Stvořitelem: O zlatavě křišťálové pyramidě a zážehu Světla nové duchovní civilizace na Zemi.

Vše se odehrálo ve vysoké světelné dimenzi, kde zní jen hlas Stvořitele. Jde o oblast duchovního vesmíru, kde neexistuje tvar či forma. Pro kontakt s touto zónou je i duchovní Já velmi vyspělého člověka vystaveno extrémní zátěži.

Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie... reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. // Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body — The star tetrahedron or Merkaba is created when an upward-pointing tetrahedron (representing male, fire and blade) merges with a downward-facing tetrahedron (representing female, water and chalice). They become interlocked and interpenetrating, representing the power of love in the heart chakra.
Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii — ducha, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii — tělo, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie… reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. // Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body — The star tetrahedron or Merkaba is created when an upward-pointing tetrahedron (representing male, fire and blade) merges with a downward-facing tetrahedron (representing female, water and chalice). They become interlocked and interpenetrating, representing the power of love in the heart chakra.

Vidím obrovskou pyramidu, na jejímž vrcholu září nekonečně silné světlo. Toto světlo na samém vrcholku vytyčuje svojí září dopadající do nekonečna protistrany černé tmy své území, území pyramidy nově vzniklé duchovní civilizace.

Samotný čin zážehu první jiskry a následné pročištění do síly plného splynutí s Božím světlem umožnilo zažehnout tuto pochodeň světla nové civilizace tomu, kdo nese Stvořitelovu energii. On ji nese a otevírá dveře pro další, kteří vibračně souhlasně rezonují a hledají uplatnění v této nově vznikající civilizaci světla.

Onen člověk, ve kterém je stále více ukotvován zdroj Světla shora, sám však nic neřídí přímo. Na cestě osvojení si bezpodmínečné lásky pouze umožňuje, aby dříve neprojevené se za pomoci jeho vlastní vůle v dané nesvaté dimenzi projevilo.

Bezpodmínečnou láskou je podpořeno vše, co koná na své cestě. Zda a u koho to bude přijato, to už závisí jen na volbě toho, co si kdo vybere či zvolí.

Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla byli přivedeni do fáze svého bytí, kdy absolutně zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě ke Stvořiteli.

Vědomě nebo nevědomě, ale vždycky, si každý něco vybere, něco zvolí. To, co vybere, následuje, a jedinec koná a vytváří následky. Buď kladné nebo záporné. K tomu si může nést tzv. dědictví z minulosti v podobě karmických svazků až do úrovně kolektivního vědomí planety.

To je ten onen výchozí bod, bod počátku, bod volby a přijetí následků ať (+) či (-), věc síly a kvality emocionálního prožitku hmotného těla. Soudí tím sám sebe a připravuje si svoji budoucnost…

Energie Stvořitele schází k tělu člověka dolů a vytvořila v temnotě prostor a ozářila ho natolik, že vzniká zárodek oné nové civilizace. Zatím sice tenký, statický, ale houževnatý. Světlo tryská z vrcholku pyramidy a je třeba pomocí něj a přes něj vše uvést v pohyb, oživit. To je práce pro toho, kdo touto energií vládne. A pro všechny, kteří se zavázali být mu nápomocni a k tomu se probouzejí.

Uvnitř pyramidy se rozlévá Božské světlo. Je ukotveno v tom člověku a dále šířeno těmi, kteří se stále probouzejí. To skrze ně v prostoru září. Je nádherné, to Božské světlo, které vychází, byť ho mnozí nechtějí či nemohou vnímat.

Na Zemi přichází energie Syna člověka v podobě energií lásky, čistoty a spravedlnosti. Tyto energie soudí před změnou stávající svět a každou lidskou bytost v něm tím, zda budou či nebudou přijaty.

Energie lásky, spravedlnosti a čistoty přichází do tohoto královstvím tmy, temnoty a protikladu, aby je učinilo svým.

Vidíš a uvědomuješ si, člověče, že mnohé bytosti v této úrovni se všemožně snaží se pročišťovat a tím stoupat vzhůru. Pociťuješ nesmírnou radost, když část svého Světla uděluješ darem každé té hledající bytosti. To ji pomůže tolik, že ona sama se dokáže »probudit« a uzří na vlastní oči Božské světlo nového království.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Onou jiskrou prozření je právě učení o bezpodmínečné lásce k sobě. O tom, že člověk jako Duše je součtovým projevem vědomí ducha a vědomí ega. Ego je vyslancem černé temnoty a tmy, která u vstupu do dimenze duality je na příkaz našeho Stvořitele povinně vkládána pro zachování rovnováhy do každé duše této lidské rasy. Je to o rovnováze jin-jang.

Vkládáním černé do bílé je zajištěna nekonečná smyčka bytí. V oné smyčce se nachází bytost Duše, která svolila, že ponese Božské světlo. A je to z vůle Božského světla, že Duše bere do sebe i pokleslou energii v podobě tmy a protikladu.

Tak vznikl duální jedinec. Skutečný unikát (!) na bázi ega a ducha v duši.

Duše jako součtové vědomí má od Stvořitele dar. A sice učinit vždy volbu dle své svobodné vůle.

A tak Duše, dáno momentálním stavem ega a ducha, volí a bere volbu za volbou a tvoří vlastní »takzvanou realitu«, kde na základě jí vytvořených příčin se vytváří jako odpověď manifestace následků.

Pokud Duch zcela přijímá a pomáhá svému temnému protikladu v podobě ega pročistit se, pozvedá jej do vyšších úrovní bytí,.pak  ubývá černých oblastí a dochází k transformaci vědomí. Monáda z přetlaku černé se začíná vracet do rovnováhy, harmonie a středu. Sílící světlo vše kontroluje.

To je ta pravá a jediná možná cesta, cesta bezpodmínečné lásky k sobě, cesta která vede k osvícení.

Jen vy jste svého štěstí strůjcem!!


Autorka obrazů: Laural Virtues Wauters — mandala artist, educator, storyteller and author who blends the mystery teachings of nature with Jungian psychology to shed light on the origins of belief.

https://mandalachakra.wordpress.com

Dvě cesty životem aneb Příručka pro použití Země