Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Syn člověka a jeho Soudný den přichází. Vy sami budete soudit sebe tím, zda pochopíte alespoň nyní pravý Kristův princip o nutnosti lásky k sobě jako klíčové energii Nového věku. Láska k sobě je tou perlou, která je vám tady opět hozena do klína. Rozšlapete ji jako před dvěma tisíci lety? 2

Pozn. redakce 28. 9. 2017: Doplnili jsme související Kristův výrok o dvou cestách, který rozhodně stojí za důkladné promeditování a procítění!

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

K lepšímu pochopení níže uvedených řádků vám doporučuji nahlédnout do textu na mém webu popisujícím soužití dvou zcela samostatných bytostí v nitru člověka /viz http://www.ragauian.cz/pravidla-souziti-dvou-vnitrnich-bytosti-ve-vas-7/ a textu trochu netradičním způsobem popisující proces pádu ženské energie  původně jednotné božské Jiskřičky a pozdější proces jejího znovusjednocování se svou partnerskou energií mužskou /viz http://www.ragauian.cz/jak-clovek-vypadl-z-jednoty-a-jedna-jeho-cast-pristala-tvrde-ve-hmote-6/.

Po fázi pádu do hmoty a rozpadu původně jednotných božských Jisker /celistvých Bohů mikrokosmů/ jednotlivých /dnešních lidských/ bytostí na duálně pravou a nepravou Jiskřičku /duch-ego ve společné duši/ se vývojem zde na Zemi opět pravá a nepravá Jiskřička postupně připravují ke spojení v nově celistvého Boha vlastního mikrokosmu dané lidské bytosti /nazývané návrat do Jednoty sebe sama/ a poté se společně s dalšími již opět zralými /a tedy nově celistvými, do Jednoty sebe sama navrácenými/ Bohy mikrokosmů jiných lidí okolo jako jednotlivé „počítačové čipy“ podílejí na rozšiřující se kapacitě součtového Boha makrokosmu /chcete-li, Boha tam „nahoře“/…

Navracejí se tak do opětovné Jednoty s Bohem makrokosmu, tedy vracejí se zpět k životu v některé z vysokých čistých civilizací tam ve světech vysokých vibračních dimenzí, tedy zpět do kontaktu s množinou těch Bohů mikrokosmu, kteří buď kdysi pádu do hmoty odolali nebo se do Jednoty vrátili již v dřívějších fázích vývoje vesmíru… a chcete-li to slyšet, principem života na této planetě je to, že tzv. pravý člověk vstupující do svého vývoje zde na Zemi na samotném počátku jako Satanem dosud vězněná temná Jiskřička ženské energie /fakticky bytost dosud žijící coby příslušnice některé z temných mimozemských civilizací/ je v mnoha inkarnacích konfrontována se záchrannou misí vlastní mužské Jiskřičky, která ustála původní pád a setrvala v duchovní sféře… to se děje v opakovaných vstupech do společného fyzického těla a v jedné auře a je na spolupráci těch obou samostatných entit, zda této opakované možnosti školení využijí k společnému vzestupu zpět do světů vysokých vibrací, kam původně spolu patřily…

Pozn.: Hovoříme-li o vzájemné spolupráci, je řeč o tom, že je nutno si osvojit zejména v závěrečné inkarnaci právě vzájemnou bezpodmínečnou lásku mezi mužskou a ženskou energií ve vás… i vy, co si myslíte, že se rádi máte, netušíte, jak hluboká neláska až nenávist v lidské bytosti existuje mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou v důsledku toho, že onen vnitřní muž je hluboce raněn její „nevěrou“ v důsledku odchodu ze stabilního společného soužití /Jednoty/ v dávné minulosti jejich vztahu… to hlavou nepoberete… to je si prostě třeba prožít! A kdo to neumí, má smůlu!

Tuto možnost nápravy mají dánu obě části původního jednotného duálu z boží vůle. Ale, vážení čtenáři, to není primárně o tom, že onen rozpad duálu a přechod ženské energie do hmoty by byl „proti něčemu“, není to žádné provinění. Prostě ta ženská ve vás toužila po něčem novém dosud nepoznaném!

Protože teprve poznáním lidství tady na zemi se původní duchovní bytost stává komplexní, zralou. Proto to zkoušejí!

Ale mají smůlu v tom, že pokud si některá entita z těch několika miliard právě se pokoušejících „dvojic“ o společný „návrat tam nahoru“ myslí, že proto ani v čase konce věku nemusí sama nic udělat /jen žrát, srát, souložit a meditovat/, děsně se mýlí. Bohové oněch mikrokosmů sdružených tam nahoře do společenství Boha makrokosmu mezi sebe nepropustí žádného nehotového jedince, aby jim tam dělal bordel, jako to např. dělají dnešní vousatí primitivové po celé Evropě. Jejich trajektorie /tedy těch, co na sobě nechtějí nebo neumějí pracovat v žádoucím směru/, dobrovolně nastoupená naprostým nezájmem o to podstatné v lidském životě, je nutně povede do onoho příslovečného „jezera síry“, tedy zpět k životu ve sférách života bez svobodné vůle. Tam budou dále žít, řízeni a ovládáni centrální temnou mocí /prostřednictvím čipů a počítačů/, jak se to na ně tady i na Zemi ostatně již chystá.

Bůh ma krokosmu i samotní dílčí Bohové svých vlastních mikrokosmů tam „nahoře“, těch 99,999 procent pozemských lidí – součtových duší – dosud neprobuzených z totálního zaujetí svým egem v inkarnaci zde na Zemi /i prostřednictvím těch, kteří se proto ponořili dobrovolně do lidských těl/ ukecávat a do nekonečna přesvědčovat nebudou. Jednou zazvoní zvonec a pohádky bude konec.

Možná si říkáte, že tohle všechno přece Bůh nemůže dopustit, to, co se děje a ještě bude dít. Štěkáte však na nesprávný strom. Křesťanský Bůh, u kterého i vy ateisté občas hledáte spásu, je padlým Bohem, Satanem. Výměnu Kristova Boha Otce za Otce Satana stihli papalášové církve za necelých dva tisíce let. A ten to bez problémů dopouští, protože to vlastně běží podle jeho plánů. Ale ani skutečný Bůh makrokosmu nemá v úmyslu zasahovat ve prospěch tohoto lidstva jako celku. Satan je pro něj do jisté míry respektovaným partnerem, něčím jako sparing-partnerem při výchově lidských duší. Dodává škole života na Zemi svým působením zde grády. V podstatě je to svým způsobem dohodnutá hra na území k tomu tady vymezeném. Jakési oboustranné prospěšné příměří. Pro vás je to ale doopravdy.

Ti co stále podléhají církevní lži o spasení pro každého, by si měli připomenout Kristův výrok, který jasně říká že „mnoho“ /jich/ jde do záhuby…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Bohužel pro lidstvo se se ztrátami tady počítá. Při každé sklizni jsou totiž ztráty, to ví každý dobrý hospodář. Při pravidelných sklizních na závěr jednotlivých učebních cyklů v rámci jednotlivých inkarnací planety Země bývají obvykle ztráty veliké. Ale co se dá dělat, do sýpek patří jen zrno. Koukol je třeba vytřídit, jak vás informoval již Ježíš Kristus. Snažte se nebýt koukolem.

Kryon dále říká: „Když usednete k meditaci, když usednete k modlitbě, když uctíváte Boha, proč zvedáte ruce a modlíte se k někomu jinému a ne k Bohu ve vás?“

Připomíná, že lidstvo si tuto novou energii musí začít uvědomovat, a že cesta k budoucnosti není o projektování sebe sama /svého ega/ do svého okolí, ale o zvnitřňování sebe sama. A připomíná: váš problém současné doby je v tom, že Bůh uvnitř, tak jak ho vnímali lidé starodávní, se vám proměnil v Boha tam „venku“!

Pozn.: Pochybuji, že by Kryon četl mé texty a přesto se náramně shodujeme, určitě k zármutku těch církevních budižkničemů ve Vatikánu a všude jinde ve světě… a ostatně, to, co on říká zájemcům v roce 2016, jsem na svém webu uveřejnil již před deseti lety… viz

To vám nejenom odebralo povědomí Boha z vašich niter, pokračuje Kryon, ale vy, lidské bytosti, jste se zároveň pro sebe jako jednotlivci i celek stali bezcennými, nepotřebnými,  zasluhujícími si jen to špatné. Stali jste se bytostmi bytostně přesvědčenými, že se před Bohem na nebesích a samozřejmě jeho údajně delegovanými zástupci na Zemi v čele s tou kreaturou ve Vatikánu se musíte ponižovat a plazit, aby si vás ten jejich nepravý Bůh /Satan/ vůbec všiml.

Evoluce lidského ducha podle Kryona právě teď přináší změnu oné energie ponížení a zmaru /tou novou energií je energie skutečné lásky k sobě, poznamenávám já, když on nemůže/ a prostřednictvím této nové energie začne růst vaše sebe-vědomí, sebe-důvěra a začne se aktivovat váš vnitřní kompas. Oznamuje vám /opět Kryon/, že se konečně prosadí koncept Boha uvnitř, který naposledy v době nejvíce duchovně upadlého tzv, Železného věku lidstva přinesl na Zemi Ježíš Kristus, ale který byl těmi vatikánskými hovady v sutanách za poslední dva tisíce let totálně zlikvidován.

Nyní nadešel čas, říká Kryon, abyste začali přehodnocovat, co je přehodnotit potřebné. Vnitřní kompas lidské bytosti, to je mnohem víc než pouhá intuice, je to přítomnost Boha uvnitř každé jednotlivé lidské bytosti, Boha, který potřebuje být aktivován. Vaší vlastní činností uvnitř sebe, vaší vlastní vnitřní aktivitou aktivován!

Pozn: Snaží se, Kryon, kluk jeden nebeská, div si nestrhá mysl svého kontaktéra, jak se vás snaží přesvědčit o něčem, co on sám může definovat  jen velmi nepřesně nebo vůbec… chodí proto jako pešek okolo a tak trochu mlátí prázdnou slámu /což ale tak mnohým lidem předstírajícím vlastní duchovnost vyhovuje, protože po nich nevyžaduje žádnou aktivitu/… naznačuje vám /Kryon/ něco o aktivaci Boha, který už v člověku je /a vždy byl/… naznačuje i něco o přehodnocování něčeho uvnitř, co však nepojmenovává, a když tak jen velmi neurčitě… nechápu, proč konečně někdo z těch tam nahoře jednou neporuší pravidla a ve chvíli, kdy vám jde o všechno, vám rovnou neřekne, že musíte objevit a aktivovat lásku svého ducha /Boha svého mikrokosmu/ ve svém srdci a bez jakýchkoliv podmínek ji darovat sami sobě — svému tělu — a jeho vědomí, svému egu — které přišlo k vám prostřednictvím matky Země a je tedy rovněž božím dílem? Proč vám /ku*va fix/ už někdo shora neřekne, že ego je nedílnou částí vás samotných a má být milováno?

Tak to tedy opět vezmu na sebe… dobře teď poslouchejte, co vám říká „ragauian“: Dokud nesjednotíte láskou svá duální „já“ a „Já“, dokud nedosáhnete vnitřní rovnováhy ženských a mužských energií, nikdy v sobě nenaleznete onu sílu pohnout horou /svých problémů/, o níž kdysi Kristus řekl ve svém slavném originálním, církví nezfalšovaném citátu z Tomášova evangelia, toto:  48 Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne nebo případně v další zaznamenané verzi toto: 106 Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne. A k tomu, jak se to konkrétně dělá, vám „ragauian“ místo vágních keců vyslanců shora /tak trochu o ničem/ dává k dispozici své texty na adresách:

…a nabízí příležitost si to nechat vyložit při osobním setkání… jedinou alternativou k tomuto přístupu k sobě, je totiž dělat stále znovu a znovu i v dalších inkarnacích ču*áky těm zvířecím týpkům v Praze, Bruselu, Londýně, Pakingu, Moskvě a Washingtonu, co je má Satan na povel… a pokud nezasáhne podle Kristova slibu Duch svatý alias Syn člověka, pak si buďte jisti tím, že z milého lidstva budou v historicky nejkratším čase očipovaní NWO otroci napojení na centrální počítač, jak už je to u mnoha temných mimozemských civilizací dávno realizováno… i z vás, milí lidé, budou ti otroci, a z vašich dětí jakbysmet!

Ale pak Kryon přece jen přitvrzuje a přestává si brát servítky: vy se pořád cítíte vinni /říká/, stále máte nějaké předsudky a dokonce i při meditaci hledáte „vnější“ zdroj: Drahý Duchu, toužím po tamtom, pomoz mi s tímto… drahý Duchu, miluji Tě…“ Co kdybyste to zvnitřnili, doporučuje vám! A nazvali to tím, čím to ve skutečnosti je? Ve starších dobách jsme vás učili /říká Kryon/, že ta nejlepší otázka, na jakou se kdy můžete Boha zeptat, je: „Řekni mi, co potřebuji vědět.“ A nyní vám sdělujeme, že ta otázka je nově stejná — jen se na to začněte ptát Boha uvnitř sebe. Tolik k tomu Kryon. A říká dále:

Zvnitřnění tohoto znamená, že když usednete k meditaci, jako první uctíte své tělo, protože tam sídlí Bůh — v každé jednotlivé částečce DNAVe stovkách biliónů kousků — tam všude je Bůh.

Pozn.: Tedy Bůh per partes… znal jsem kdysi vědmu, která měla nespočet žáků… vždy je vedla do meditací s poukazem na to, že chtějí-li k Bohu na nebesích, musí svého „egouška“ zničit, zahrabat, zašlápnout, zrušit… učila své žáky falešně, byla — a dodnes pravděpodobně je  falešným prorokem… chtěla, abyste v sobě v touze po Bohu na nebesích zapřeli Boha v sobě… a nebyla jediná — byly jich, těch „vědem“ /a jsou stále/ mraky… nezůstalo něco z té jejich falše zadrápnuto ještě i ve vás?

Když Kryon říká, že máte cítit v prvé řadě své tělo, protože v něm je Bůh, já vám to mohu upřesnit: Ano, vaše ego, ono vědomí vašeho těla a ženská energie přicházející do vaší součtové duše od Matky Země, je vedle vašeho ducha tou další, druhou a tedy duální částí Boha ve vás! Takže Bůh není jen ve vás, vy sami jste Bohy! Bohužel, do vyřešení vlastní duální rovnováhy ženských a mužských energií jste jen potencionálními, dosud rozpolcenými Bohy, kteří musí dokončit svůj vývoj zde na planetě… do doby toho vyrovnání jste v sobě i Satany…

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha a tudíž sjednocení sebe-sama…

 

Existuje /podle Kryona/ váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo podle channelingového zdroje prý prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. A je v tom údajně víc, než byste si mysleli. Protože pak platí, že pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl.

Ne ten Zdroj, který sídlí kdesi ve vesmíru, ale Zdroj ve svém nitru, onu božskou jiskru ve vašem srdci. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, radí vám Kryon. Možná byste mohli začít /podle něj/ takto: Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

Pozn.: Tohle nemohu ponechat bez odezvy… já o žádném kvantovém kousku v člověku nevím… co ale vím jistě, je fakt, že člověk, který je sjednocen bezpodmínečnou vzájemnou láskou ve svém nitru a i jinak má v sobě díky práci na sobě samém rovnováhu svých duálních energií, vlastní pak onu sílu, s níž může pohnout tou příslovečnou horou… spojením obou duálních rozdílných přání v jedno sjednocené přání třeba v meditaci zasáhne Zdroj a vyvolá v něm příslušnou reakci s mnohonásobně vyšší jistotou než případě, dokud je člověk duálně rozerván… to člověk, pokud není zrovna idiot, politik nebo papež, prostě může pochopit… a proč tomu tak je?

Zaprvé: Nejsme-li vnitřně jednotni, nevíme-li o Bohu v sobě, míříme-li svým přáním na Zdroj někde ve výšinách  makrokosmu a proto dojdeme cíle mnohem nesnadněji, protože je daleko a navíc se přitom ego a duch přetahují a tím obvykle míjejí cíl…

Zadruhé: Jsme-li vnitřně sjednoceni, víme-li oba v sobě, po čem toužíme a nehádáme se uvnitř, víme-li, že náš vlastní Zdroj je v našem srdci, pak na na tento Zdroj řádně sjednoceni dosáhneme bez problémů… námitku mám i proti způsobu oslovení onoho Zdroje, toho Boha v uvnitř sebe, jak to doporučuje Kryon… říká-li Kryon, že Bůh je ve vás jako duch přicházející od Boha Otce i současně jako ego přicházející od Matky Země, pak jste nutně bohem vy sami a nemusíte k Bohu v sobě hovořit jako k někomu jinému, jako to činí například křesťané ke svému satanskému Bohu na nebesích…  staňte se rovnou oním duchem-Bohem, který miluje a pomáhá své kdysi hodně a dnes už jen trochu pokleslé ženské energii, své ženě, svému egu, se znovu dokonale pročistit a opět se naplno stát částí opět celistvého, sjednoceného Boha ve vás… a rázem se stavíte na počátek realizace skutečné lásky k sobě samému… je to jasné? Je to totiž duch /částečka Boha/ ve vás, který na tuto Zemi přišel vyzvednout zpět na nebesa svoji kdysi padlou část, své ego /částečku Satana/… a platí tedy, že vy jste i tím bohem i tím Satanem, přesně podle rozhodnutí své svobodné vůle v té či oné chvíli… přeneste na potřebný okamžik své vědomí duše do osobnosti ducha a ten rozhovor by tedy měl znít takhle nějak: Hele, srdíčko moje, tělíčko moje sladké, ty víš, že já, tvůj duch, tě miluji… pomoz mi prosím, potřebuju se něco dozvědět… oslov božskou jiskru ve svém srdci s mojí otázkou a sděl mi prosím její odpověď… a neměj prosím z ničeho strach, nejsi na to samo… jsme přece na vše dva a víš, co říká Kristus: Když se staneme jedním, když tedy budeme táhnout za jeden provaz, budeme mít sílu pohnout horou… což neznamená nic jiného, než že si spolu poradíme se všemi problémy, například s těmi, které nás a hlavně tebe, lásko moje, trápí… a budeme se mít spolu fajn…

Už se vám někdy stalo, že vaše vědomí dokázalo komunikovat se Stvořitelem uvnitř vašeho těla, ptá se dále Kryon. Pohlédněte na tuto cestu, kterou jste všichni ignorovali tím, že jste ho hledali /rozuměj Stvořitele/ na jiných místech /rozuměj v nebi/. V současném scénáři svých životů jste nějak dostali do bodu, kdy jste eliminovali Gaiu /rozuměj ženskou stránku svého bytí/ a vytvořili jste si modlu — nedokonalého Boha — na nebesích. Boha, který vás natolik „miluje“, že kdybyste řekli nějakou špatnou věc, šli byste za to do pekla.

Pozn.: Já Kryona doplním — tak tohle není /proboha/ žádný opravdový Bůh! Já i Kryon se spolu ptáme: Udělali byste to vy vašim dětem? …vyhrožovat jim a případně je posílat někam do tak ošklivých míst, jako je peklo? A já jako ragauian dále dodávám: Tohle skutečně není Bůh… Bůh na nebesích v podání všech pozemských náboženství je jen ďábelský výmysl těch, kteří vás chtějí spoutat strachem z neznáma a proto vám zatajují, kým vlastně jste! Místo Kristova Boha Otce vám podstrčili originál Satana… a ten jejich rukama a rukama prodejných politiků a jim podobným hajzlům restituoval u nás lesy a teď se se státem soudí o náhradu dřeva, které bylo za léta komunistické vlády v těchto lesích vytěženo… což Kristus neříkal: po ovoci poznáte je? Tohle ovoce páchne sírou jak prase!!!

A /opět říká Kryon/: Vy jste Bůh! Uvnitř vás je úplný motor; je to tam všechno. A nyní nadešel čas, abyste to vzali, zažehli jiskru a skutečně to spatřili. Je možné, že každá jednotlivá buňka vašeho těla ví, o čem teď mluvím?

A Kryon pokračuje: Neexistuje nic, žádná věc, která by byla příliš velká pro Boha ve vás. Nezáleží na tom, co cítíte, je jedno, jak moc se znepokojujete, nezáleží na tom, o čem si myslíte, že se možná nikdy nezmění nebo čím si teď zrovna procházíte, je zde most k Bohu ve vás, který to vše vymaže, a mírumilovná řeka lásky vámi bude protékat, tak jako nikdy dřív. Lidé to ve vás uvidí — lidé, kteří zažívají tytéž věci, kterými jste si museli projít vy, to ve vás spatří, protože vy jste si to osvojili, objevili jste, kde je Bůh. A ironií je, že pokud se navrátíme do minulosti, samotní starodávní to takhle dělávali celou dobu a vy se nyní znovu probouzíte k jednomu z nejopravdovějších poznání lidství. A ani to nikdy nebylo schované. Je to jenom o tom, že jste se museli dostat do bodu, kde to chcete vidět a probudit. Část duchovního probouzení v této nové energii je o uvědomění si těch věcí, které jsou zde, ale vy jste je dříve neviděli. A vy náhle /s onou skutečnou láskou k sobě — moje poznámka/ přijímáte koncepty, o kterých byste dříve ani neuvažovali, a budete mít myšlenky, jež patří vám a nejenom k duchovním učitelům nebo channelerům.

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568
Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

 

Pozn.: V tomhle má pravdu, tenhle váš duchovní učitel… ale vy jste z toho většinově pořád stejně zmatení, viďte! Již jsme si vysvětlili, proč ten Kryon jen naznačuje a nehovoří jasně… proč vám nedá návod, co dělat… prostě nesmí… ale já vám ho dát mohu… já vám ho dávám… to se mnou se máte šanci nyní znovu probudit k jednomu z nejopravdovějších poznání lidství… jen se musíte odhodlat k tomu, že se skutečně chcete zbavit nekonečných závojů iluzí ze strany těch, kteří vás chtějí vést a sami jsou slepí… protože vaše cesta, ona „úzká“ cesta k Bohu je až příšerně jednoduchá… všichni ti pitomci kolem vás vymýšlejí stále nové a nové kraviny, aby sobě i vám dokázali jak jsou skvělí… rádi říkají: jsem duchovní, ale vane z nich chlad jimi nemilovaného ega…  

Dále opět Kryon: Nástroje pro to všechno, o čem hovoříme, už jsou tady. Jen dlouho „spaly“. Celá představa probouzení se ze spánku, není už jen metaforou, je skutečností. Tak je to vnímáno. Vyjdete z místnosti s novým uvědoměním, možná i dokonce s novým přístupem — přestanete hledat odpovědi venku, protože jsou po celou dobu ve vás. Meditujete tak, jak jste vždy meditovali, ale teď nacházíte vnitřní rovnováhu, což se projeví venku — ve vašich činech, ve vašem vědomí, v tom, jak jednáte s ostatními, v tom, jak zdravíte Boha ve vás nebo v každém, koho potkáte na své cestě.

Pozn.: Vy, kteří jste prošli u mne lekcí lásky k sobě, pozvedněte ještě jednou svůj hlas a napište tady do diskuse to, co dlužíte ostatním lidem v této zemi… napište jim třeba jen jedinou větu, o které dobře víte, že je naprosto pravdivá a potvrzuje Kryonova slova výše… napište ostatním, že jste to byli právě vy, kteří jste dvou hodinách této lekce „vyšli z místnosti se zcela novou zkušeností, se zcela novým uvědoměním si sebe sama,  dokonce s novým přístupem — přestali jste hledat odpovědi venku, protože byly po celou dobu ve vás…

A vy, kterým se to nově podaří — s tou meditací to příliš nepřehánějte! Žijte to… pamatujte si moje slova: V osvojení si způsobu myšlení a cítění nové energie tohoto věku zvané „skutečná láska k sobě“ se totiž skrývá splnění všech pozitiv, které vám falešní proroci jen slibují a ke kterým vám nedají návod… budete mít rádi sami sebe, přijmete konečně sami sebe, budete žít tady a teď, budete si řídit svůj vlastní život a váš život bude trvale pozitivně vyladěn… 

Hovořili jsme již tolikrát o soucitných činech, mluvili jsme o změně vědomí, která promění vaše činy, sdělili jsme vám, že to vede ke zdravým věcem a představuje to delší život, říká dále Kryon. Tohle je vývoj nové lidské bytosti! Vaše tělo si na to bude zvykat, bude si to osvojovat a pochopí, že poznáváte Božského Stvořitele v něm samotném, v jeho buňkách.

To je krok číslo jedna k tolika věcem, které vlastníte, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je můžete mít /říká Kryon/. Teď vím, kdo je v této místnosti, kdo toto poslouchá (a čte). Co držíte, právě nyní, a co vás natolik trápí, že vám to vytváří obavy a strach? Co to přesně je v lidské povaze, že vás to nutí projektovat si to „strašlivé“ do ještě něčeho mnohem strašlivějšího? (Kryonův smích.)

A tak, ať je to cokoliv, čeho se bojíte, tak jste to učinili ještě strašlivějším. Tohle je myšlenkový vzorec staré energie, který bude zcela a úplně vymazán za pomocí síly získané tím uvědoměním si existence lásky Boha v sobě a k sobě samým. Temnota nemůže existovat, když vládne láska. Nenávist zde nemůže existovat, když vládne radostAni smutek nemůže být tam, kde je smích králem. A toto je učení dneška. Změnili jste směr ze směru ven na směr dovnitř. Připojujete se tak ke starodávným, kteří to znali už od počátků, jelikož to bylo intuitivní. Začnete nabírat energii od samotného zdroje Gaii, protože to je váš partner tady, nemůžete bez ní přežít, říká Kryon.

A pokračuje: Ztělesnění toho, kde a jak koná Bůh, obrácení reality dovnitř, je klíčem. Věděli jste, že když tohle začnete uskutečňovat, vaše biologie se začne posouvat? Věděli jste, že vaše chemie se začne měnit a věděli jste, že laskavost pole bude mít větší důsledek na vaše zdraví? Protože najednou jste spojení s tím, s čím nikdy předtím. Je-li Bůh „tam venku“, jak byste mohli přijmout zodpovědnost za vlastní vaše zdravíJe-li Bůh venku, jak byste mohli mít vnitřní mír?

Pozn.: Chápete, o čem Kryon hovoří? Říká vám /cituji/:obrácení reality dovnitř je klíčem“… je tomu dva tisíce let, kdy vás Kristus upozornil, že jdete většinově /jinak řečeno z 99,9999 %/ nesprávnou cestou k Bohu, tou širokou, která nikam nevede… ode mne již dlouho víte, že cesta rekonstrukce lidské psychiky, cesta dovnitř sebe, cesta lásky k sobě je tou úzkou Kristovou cestou, která k cíli vede… a ono Kryonovo „obrácení reality dovnitř“ je podle vás o čem? O čem to celé tedy je? Proč existujete? Co tu děláte? Kdo jste? Logika toho by měla být jasná… Bůh jste vy… a vaše vědomí může kolektivně změnit planetu v okamžiku… protože vy /všichni/ jste bohové… vy všichni dohromady tvoříte součást Boha…

KRISTUS ŘÍKÁ NĚCO O TOM, ŽE „UČINÍTE-LI DVA V SOBĚ JEDNÍM /TEDY SPOJÍTE SVÉ NITRO LÁSKOU K SOBĚ A STANETE SE SKUTEČNÝM BOHEM SVÉHO MIKROKOSMU/, STANETE SE ROVNĚŽ SYNY ČLOVĚKA… A BUDETE TO VY, SAMOTNÝM KRISTEM OHLÁŠENÍ SYNOVÉ ČLOVĚKA, KTEŘÍ SE V ČASE KONCE STANETE TĚMI, KTEŘÍ TEN SVĚT ZMĚNÍ PRO SEBE K LEPŠÍMU!

Bohužel, těch 99,9999 % lidí této země jsou hluší, slepí, jak dvoudenní králíčci po narození… velmi pravděpodobně bez šance se probudit… o to se tady stará spousta idiotů řídících se pokyny Satana v sobě… 

Je toho víc — o tom budeme pokračovat jindy, pokračuje Kryon.  Drazí, jak tu sedíte a posloucháte (a čtete), vy všichni, chci, abyste věděli, že tato zpráva je tak naplněna… neexistuje slovo pro popsání lásky, kterou teď váš partner ve vás může vnímat, není zde žádné slovo k popsání toho, jak moc je Stvořitel vaší součástí, je zde vzájemné plynutí lásky, která teď proudí z druhé strany závoje přímo k vám! Když ji rozpoznáte, pochopíte, zvnitřníte Stvořitele. Dokud byl „mimo“ vás, byl jenom tak v tichu. Když ho přijmete do sebe, budete žít déle. Když to uchopíte, začnete být celiství.

Pozn.: Poslední Kryonovy odstavce již nekomentuji… říká, co říká, blbě sice a dost nesrozumitelně, ale přesto říká to, co by mělo být řečeno… a vy, kteří na to máte, tomu rozumíte… a pro ty ostatní jsou to perly, které stejně bez mého komentáře nebo s ním zase rozšlapou jak ty divoké svině!

Závěrem náš nebeský posel říká: Já jsem Kryon a neříkal bych vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo a končí své povídání.

A mně zbývá jen dodat: Já jsem ragauian a jsem tu pro vás. A říkám vám tyhle věci, protože to tak je! Ale na ty z vás, kteří nechcete nic pochopit a nic pro pochopení neděláte, zvysoka s láskou seru… staniž se vaše svobodná vůle! Amen…

Ale Nový člověk pomalu přichází, v tom se s Kryonem shodneme.


Zdroje:

24 komentářů u „Syn člověka a jeho Soudný den přichází. Vy sami budete soudit sebe tím, zda pochopíte alespoň nyní pravý Kristův princip o nutnosti lásky k sobě jako klíčové energii Nového věku. Láska k sobě je tou perlou, která je vám tady opět hozena do klína. Rozšlapete ji jako před dvěma tisíci lety? 2“

 1. Dobrý den , osobně mohu potvrdit žě vše co říká ragauian je pravda , doporučuji všem . Jde o skutečné znovuzrození.
  Chce to trochu práce , ale odměna je krásná
  Přeji hezký den
  Roman a Romča

  1. ty jsi ty a já jsem já… podle ovoce poznáš mne, podle ovoce poznáš sebe… když idioty, kteří se nám pokoušejí vládnout, nazývám idioty, církevní prasata, která lidem ukradla jejich Krista, nazývám hovady, držím se jen Kristových slov – tvá řeč budiž ano, ano – ne,ne… a snáším nespočet důkazů o tom, že je tak nazývám právem… učím lásce, která je čistá a spravedlivá, ne té bezedné, podlézající a nesamostatné, jak bývá v kraji zvykem… dávám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo… když tomu nerozumíš, dějě se ti tak po právu… ber, neber, tvůj problém…

   1. já ale souhlasím, jen „sere, idioti, prasata“ není nic, co by oko nevidělo a ucho neslyšelo :) každopádně to, kam směřuješ, nepoužívá nadávky, protože pochopení se slituje i nad vrahem (ale netoleruje ho samozřejmě)

   2. Vždyť ty jsi vlastně v jádru primitiv, takto ses odhalil a takto budeš odrazovat téměř všechny. Ještě, že máš štěstí, že já hodnotím dle znalostí :) Na to, jak jsi starý, tak jsi pln zloby, která je inkopatibilní se vším, co zde píšeš…. Vědět ještě ale neznamená chápat, ty to bohužel evidentně nechápeš, i když si myslíš, že ano

    1. usměj se a dej si Kitkat, vševěde… na rozdíl od tebe já tě soudit nebudu… necítím potřebu ti cokoli zdůvodňovat… ani slova, která v místech, kde to uznám za vhodné, použiji… prostě to doporučení, ať si jdeš číst jinam, vezmi prosím vážně… a budeš pln vnitřního klidu a lásky… ať ti slouží… přeji ti krásný zbytek babího léta…

    2. Rád bych jen malou poznámku. Zkuste ty vyhvězdičkované výrazy skutečně brát jako uměleckou licenci, záměrnou provokaci, záměrný autorský projev ve snaze probudit ty co na to mají. Osobně mi tyto výrazy také nesedí, nicméně s pochopením vnímám záměr za nimi. Na vás pane zato je krásně vidět duchovní princip zrcadlení… který obviňuje někoho z nechápání, přitom přesně ten problém má sám.

     Zkuste se také vžít do role někoho, kdo má za úkol ukázat/připomenou lidem Úzkou Cestu, která jediná spolehlivě vede k pozvednutí vibrací vědomí a k návratu do Jednoty… někoho kdo vidí jak antikristovská církev velmi důkladně od 4. st. dodnes potlačuje vědomost o této Cestě. Ačkoliv Kristus předpověděl že většina lidí půjde po široké cestě, přesto by se jistě ani on sám necítil spokojeně když se setkává s těmi co se pokoušejí zničit jeho veškeré bolestivé úsilí tuto znalost na Zemi přinést… je přímo děsivé potkávat se navíc s tím efektem že mnoho zmanipulovaných oveček aktivně bojuje proti tomu, co jediné vede zpátky do Jednoty! Takže ty šelmy bojují o to aby tu Úzkou Cestu zablokovaly pokud možno všem. Co myslíte, líbilo by se Kristovi dívat se na snahu zlikvidovat vše proč tady byl? Nebyl to snad také on, kdo v chrámu „rozmetal stánky obchodníkům a modlářům“?

     A krom toho Kristus byl vtělením lásky, Zjevení předpovídá příchod Syna člověka, který bude mít navíc spravedlnost! A to právě proto že Stvořitel si nemůže dovolit přivést nahoru nedospělé duše aby mu tam dělaly „bordel“… JE JEDINÁ CESTA!

     No pokud vy snad máte jiný návod jak jít zpět nahoru, jistě jej všichni rádi uslyší!

   3. Dobry den,

    uz nejaky cas sleduji tento web, intuintivne jsem zde nasel clanky s informacemi, ktere se schodovali s tim, co jsem si vzdy myslel tak nejak pro sebe – hlavne o dnesni cirkvi, EU, tzv. islamu, ale take ohledne toho, ze kazdy by mel zacit hledat u sebe. Obcasna vulgarnost projevu je z meho pohledu uzita ve snaze pro zdurazneni psaneho, ale musim se priznat, ze pro me uplne zbytecne, pokud clovek cte clanky zde, tak takove „zdurazneni“ podle meho spise odrazuje. I styl projevu cloveka o nem rika mnoho, to by si mel kazdy uvedomit. Muj komentar pisi ale z jineho duvodu a to ze i po dukladnem precteni „navodu“ porad mam v informacich zmatek a stale me neni jasne, jak presne tedy nastartovat popisovanou „uzkou“ cestu. Osobne neuzivam slovo „Buh“ rad, je prilis zprofanovane, ale je mozne v jednom clanku jasne a prakticky popsat, jak by takovy zacatek spravne cesty mela byt, tim myslim jasne napsani cim zacit a jak pokracovat a vyhnout se tak osobni konzultaci, ktera je za A) zpoplatnena, za B) uplne nekde jinde nezli se spousta ctenaru fyzicky nachazi? Predpokladam, ze dostanu list odkazu na drive uvedene clanky, ale i tak pisi, treba se mylim.

    S pozdravem
    Jura333

    1. také vám dobrý den… děkuji vám za váš zájem o moji práci… potěší… jinak jak vidím, další kritik mého přístupu ke způsobu, kterým podávám svůj pohled na věci našeho společného zájmu… nenechává vás stejně jako jiné tady můj přístup v klidu?.. pak je to skvělé!.. říkám tomu léčba šokem a jsem rád, že to funguje… a co říká můj styl projevu o mně, si plně uvědomuji a nemám proti tomu námitek… jsem člověk z masa a kostí a nedělám ze sebe svatouška, jako to dělají mnozí, co káží vodu a chlastají whisky… pokud máte vy nebo někdo jiný problém s jistými výrazy v mých textech, je to váš problém, ne můj… znáte ten Kristův výrok o třísce v oku mém a trámu v oku vašem?.. ano, možná to některé odradí… ale možná se budete divit, že to odradí právě jen ty, co to odradit má… ono při používání těch expresívních výrazů totiž jde o dosažení potřebné magické rovnováhy energií, o klasické vyrovnávání jing jang, o dosažení rovnovážného stavu… hmota a duchovno má být prostě v rovnováze… i tohle k ní patří… chcete srozumitelný návod?… není vám jasné, jak přesně nastartovat popisovanou úzkou cestu?.. možná, až vy nebudete /snad někdy/ slovo Bůh považovat za příliš zprofanované, něco pochopíte… to, co jiní chápou a vy ne… a když to ti jiní nechápou zcela, pak bez podmínek a výhrad požádají o pomoc a setkají se u mne s pochopením… učím rovnováze duálních energií v duálním světě… proto začínám od základu: pracuji s lidmi tak, aby byla dodržena rovnováha energií již mezi námi… čili jejich energie za energie mé… pokud mi svoji energii z objektivních důvodů nejsou schopni dát, prostě požádají a ty mé energie dostanou jako dar… vy se na to díváte po svém… vaše volba… žádné odkazy neposílám… zato posílám upřímné přání, ať tu cestu naleznete v souladu se svými předpoklady… a zdarma…

    2. PS: Juro, ještě jednu věc, která mne napadla včera po jedné zasvěcené debatě u kafe :-)

     Zkusím to (mnohokrát již opakované) podat v kostce trochu jinými slovy. Třeba to (nejen vám) umožní lepší představu Cesty:

     Nejspíše znáte příběh o oddělení původně jednotné duchovní jiskry od Jednoty (oceánu vědomí, Zdroje, Boha, atd… slovíčka jsou jenom symboly, neulpívejme na nich). Ten archetypální příběh Genesis je důležitý aby člověk pochopil, že do duálního systému této Země lze vstoupit jen jako duální (jin-jang) duše a TO SNÍŽENÍM VIBRACÍ VĚDOMÍ. Proto každý z nás tento proces musel projít…

     Tedy každý z nás má dnes v sobě nízkovibrační (nízkofrekvenční, hmotnou, temnou, nevědomou) polovinu a nyní na Konci věku, kdy se životnost školy duší na Zemi blíží do stádia „rozkladu“, musí pro svůj návrat provést OPAČNÝ proces

     Musí proto navýšit vibrace (frekvenci) svého egoistického vědomí, ta světlá polovina je stále „nahoře“. Nechápající následovníci východních nauk se často svého egouška pokoušejí „rozpustit“. Nejraději by jej nechali „zmizet“. Dělají proto všelijaké kejkle, ovšem bez významného úspěchu. Protože jin-jang duše je nerozlučně spojena a duch prostě nemá tu sílu své ego zničit. Protože my sami jsme ego, jinak bychom tu na Zemi nebyli (museli bychom vymazat své tělo, pokud bychom nechtěli ego)…

     A tady přichází kristovské řešení: Svou temnou polovinu můžete účinně a natrvalo POVÝŠIT VE VIBRACÍCH jen LÁSKOU K SOBĚ, tedy láskou ducha k onomu nízkovibračnímu vědomí. Proto zdůrazňujeme poznejte sami-sebe. Podívejte se znovu na energetický diagram těla nahoře v článku. Když ve své mysli poznáte projevy své temné poloviny, můžete ji s láskou kultivovat k vyšším frekvencím, podobně jako dobré matky láskyplně vychovávají své malé řádící egoušky. A malé děti na lásku reagují velmi dobře, jak je všem známo…

     Pro jistotu dodám i to co je všem jistě zřejmé (ovšem antikristovská náboženství na Zemi to překrucují a potlačují). Zřejmé je tedy doufám i to, že matky nenechávají ubližovat svým dětem. Domyslete si to prosím…

     Postupně tedy to, co je „dole“, láskou posunete „nahoru“ ve vibracích. Můžete to dělat sami, ale ragauianovy techniky vám to hodně urychlí.

 2. Krásný den všem !
  Je to nyní zrovna rok, kdy jsem poprvé oslovila ragauiana. Mohu potvrdit, že to byl ten nejkrásnější rok v mém životě a k lepšímu se změnilo úplně vše!
  Pavla a Pavlí

 3. Vy ktorí sa pohoršujete nad občasnými tvrdšími slovami si uvedomte jedno a to že život nie je prechádzka ružovou záhradou alebo let na obláčiku šťastia život je aj boj v ktorom treba biť silný , keďže ako bolo na tomto webe už x krát napísane hmota súvisí s EGOM v každom z nás. Netreba sa pohoršovať z niekoho kto ma záujem a chce a vie pomôcť, treba bit pozorný pred tým kto ,,vodu káže a víno pije,, . .Kto ma kopec sladkých rečí a úsmev na všetky strany a vedzte že takých to pozná každý z nás v našom okolí. Ragauian vám vie pomôcť ak vy budete chcieť , viem o čom hovorím .

 4. Pěkný den, absolvoval jsem s ragauianem lekce rekonstrukce psychiky a mohu potvrdit, že po letech hledání a objevování slepých uliček jsem konečně našel cestu. Cestu k sobě, do svého nitra, ke svému Bohu. Zbavil jsem se psychických problémů, vyléčil z nemoci, kterà mi přes deset let ztrpčovala život, a ten se stal radostnějším a já sám sebevědomějším a úspěšnějším. Jednání pana Karpety je laskavé, ale i rázné a pokud občas použije silnější výraz, tak je to proto, aby zdůraznil význam svých slov, aby probudil spící ze spánku, sranda pomalu končí a v nastávajícím zápase nejde o nic míň než o lidskou Duši…

 5. Dobrý den, ahoj Pavle,

  děkuji za krasný článek. Mne se tvůj styl psaní velmi líbí. Možná je to proto, že jsem taky ze Severní Moravy a zde se takto vyjadřovat není nic neobvyklého, zkrátka kraj razovity.

  Dále nevidím důvod proč by se politici papežnící a další nemakačenkové neměli pojmenovávat těmi správnými výrazy.

  Z vlastní zkušenosti Vám mohu potvrdit, že to co Pavel píše je pravda.

  Je až k neuvěření jak se Vám život začne po absolvování jeho lekcí měnit a zrcadlit Vám vaši vnitřní změnu.

  Nejde to ovšem bez práce. Jak to slibují někteří falešní proroci. Jako, že se máte nechat prozářit světlem atd. Prostě bez práce nejsou koláče, to platilo, platí a platit bude.

  Doufám, že Vám neuniklo s jakou razancí Vás Pavel vzývá, k tomu aby jste se konečně rozhoupali a ti kdo mají to štěstí a dostali se až na jeho stránky začali se sebou konečně něco dělat. Zřejmě již nezbývá mnoho času…

 6. Dobrý den,

  býval jsem při-zdi-sráč, hlavně nebýt viděn, bál jsem toho co si o mě lidi myslí. I když jsem nědělal nic zlýho, vždycky se našel někdo, co si na mě smlsnul a já se tím trápil a neměl se rád, takové malé osobní peklíčko. Jenomže tomu je konec, už žádný plácání se ve sračkách.

  Po návštěvě u pana Karpety jsem neodešel jako někdo jinej, ale jako informovanej. Předal mi životně důležité vědomosti. Začal jsem na sobě makat. Z počátku dřina jak sviňa, ale s úžasnými výsledky.

  Za přednes pana Karpety jsem vděčnej. Během lekce na mě rázně zahartusil, tím se ve mě něco hnulo, jako bych se probudil a začal na sobě makat. Takže za mě sto bodou. Děkuji.

  Otík

  1. Přesně! Jak to cítím, je to dost jednoduché, jde o rovnováhu jin-jang — přitom současně musíme přežít mezi soutěživými egoušky ostatních… a bez lásky k sobě a přiměřené podpoře svého malého já to nepůjde… „rozpouštění ega“ je cesta do pekla.

   Není to úplně snadné… ale ani zas moc složité! Kristovská Cesta lásky k sobě je všem k dispozici na ragauian.cz

 7. Dobrý den,
  jsem velmi vděčná a šťastná, že mi můj dobrý kamarád doporučil stránky ragauian.cz! Pan Pavel Karpeta je ztělesněná čistá boží Láska a jeho styl psaní je potřebný, abychom se probudili! Díky němu jsem na Cestě k sobě dovnitř, mám se více a více ráda. Už si dokážu před zrcadlem říct: Raduško, Ty jsi ale krásná žena :-) a už to myslím upřímně! Dějí se mi úžasné změny v mém životě. Vím, že nechci usnout na vavřínech – mám před sebou ještě spoustu práce…..Děkuji Vám pane Pavle, že JSTE!!!
  Všem doporučujeme spolupráci s panem Karpetou,
  Radka a Raduška

 8. # Proč vám /ku*va fix/ už někdo shora neřekne, že ego je nedílnou #částí vás samotných a má být milováno?
  A proč vy máte klapky na očích? Je to napsáno už v channelingovém materiálu od Jeshui, který jste tady citoval.
  Mimochodem úplně to samé je psáno v Bráně k opravdovému zasvědcení od Františka Bardona. BKOZ má jeden velký problém, je zakusovací a tak jak je napsána se cvičit nedá. Mnoho lidí bez vedení si na tom vylámalo zuby. (Mohl bych být konkrétnější – kdyby mi někdo napsal, že to to stojí.)
  Někdo to v tom vidí a někdo ne.

  Kdyby jste se ptal přímo vědomí Krista, tak by jste dostal odpověď typu: „Když přijde jaro, tak květina sama vykvete a nikdo ji o květu nemusí poučovat.“

  Je to skvělé, že jste mnoha lidem pomohl.

  Když jsem vás požádal o radu, tak jste mě odkopl jako odpad.
  Jako kdyby „duchovní úroveň“ ještě k tomu iluzorní byla nemoc.
  Ješua prohlásil: „Mezi mnou a kýmkoliv jiným není rozdíl. Jediný rozdíl je v čase a protože čas je způsob, jak vnímáte události, tak tento rozdíl je pouze iluzorní.“

  Mimochodem mám pocit že uměle vytváříte daleko větší krizi, než jaká panuje ve skutečnosti.
  Ješua ve svých textech napsal cituji: „Některé energie se rozpadnou“ – ale už se v tom jaké nevrtá. Z jeho pohledu jsem jak já tak i vy tak i kdokoliv jiný kvantem energie.

  1. jen těch příspěvků na tento web co už jste poslal!.. škoda, že jste si nezaložil svůj web a nepodal nám nějaké ucelené vysvětlení svého pohledu na svět a na cestu z něho ven… přivítám to, až se tak stane… do té doby platí mé rozhodnutí vaše náhledy nekomentovat… ale pište dál, rád je uveřejním… pokud nebudete ovšem příliš osobní… už vám někdo řekl, že je tu jisté nebezpečí, že můžete vidět třísku v oku jiného a nevidíte trám v oku svém?… až přijde vaše jaro a vaše květina vykvete, dejte mi vědět… rád si ji přijdu prohlédnout…

   1. #škoda, že jste si nezaložil svůj web a nepodal nám nějaké #ucelené vysvětlení svého pohledu na svět a na cestu z něho #ven
    Já upřímě nevím. A myslel jsem, že něco takového mohu hledat právě u Vás.
    Kdybych sám věděl, tak nehledám informace na Vašich stránkách.

    A navíc duch, který je mojí podstatou, s tím nesouhlasí. Kdybych cokoliv dělal proti jeho souhlasu,
    tak dopadnu velice špatně – už se mi stalo, že mě naprosto připravil o čas. Ráno jsem se probudil, dalo mi velkou práci v poledne udělat snídani a netuším, co jsem dělal a najednou byl večer. Ani jsem se nestihl naobědvat.

    V tomto případě jsou ty jeho argumenty naprosto jasné: 1, nevzešlo toto přání ode mě. 2, internet je přeplněný informacemi, ale lidem chybí správně nastavený vnitřní kompas a ten se nedá nahradit dalším textem kdekoliv ……

    Ale co v tomto životě mám dělat, to z něho nevypáčím. Na přímou otázku dostanu divnou odpověď, která může znamenat všechno možný.
    Ješua výslovně napsal, že každá duše má určitý plán, co chce zažít. Podle Ješui se to pozná tak, že když tuto činnost dělám,
    tak mám jakési vnitřní potvrzení a radost.

    Ale i tak jsem jeden malý internetový počin udělal tím, že jsem pomáhal s překladem knížky a tu jsme dali lidem
    volně k dispozici.

    #už vám někdo řekl, že je tu jisté nebezpečí, že můžete vidět třísku v oku jiného a nevidíte trám v oku svém?
    Toto opakujete pořád.

    Na druhou stranu, pokud vidíte, že někdo, pokud se nezmění, tak do roka zemře a máte jediný povolený pokus něco naznačit, tak to není záviděníhodná situace.
    To se stalo třeba v případě mé mámy – když jsem jen tak jemně něco naznačil, tak dostala hysterický záchvat jako obvykle
    a stalo se, jak jsem byl upozorněn. Nemohu nikomu vpálit do očí, že jsem se o něm bavil s „andělem smrti“.
    Více jsem toho udělat nedokázal.

    A ani tak bych pravděpodobně nedokázal pomoci.

    Třeba u sousedky jsem viděl symbol smrti skoro rok před úmrtím a neřekl jsem ani slovo. Co kdybych viděl chybně.

    Duchovní světy se chovají tak, že jednou jemně upozorní, podruhé silněji a pokud to ignorujete, tak napotřetí
    se s Vámi už vůbec nebaví :(.

    Sám uvítám zpětnou vazbu, ale musí to být upřímné. Často se stává, že hodnocení druhé osoby obsahuje více informací
    o hodnotícím subjektu – tedy postaru: „podle sebe soudíš jiné“.

    Podle Ješui jsou v této realitě dva největší prohřešky – strach a odsudek druhé osoby.

    1. Jaro, jsem tak ráda, že jsem dočetla az sem!! I ja prožívám podobné věci, moje duše se se mnou nepáře a jsem za to ráda. Viděla jsem anděla smrti a pochopila, nešlo se nepodřídit změnám. Dvakrát jsem cítila, že umřu, jako bych se rozpadala na molekuly, celé telo vibrovalo až přišla myšlenka, něco, co mám okamžitě udělat a to celé se zastavilo jako mávnutím proutku. Atd.. deje se mi pořád něco takového. Mám i stejný názor, že v pravý čas jsem vedena a možná nejen já, ale každý, takže jsem se přestala bát o děti a věřím jejich duším, že tu nejsou proto, aby bloudily:-)
     Ani nevíte jak se mi ulevilo, že ještě aspoň jeden člověk je podobný….juchuuu

  2. Járo na téma Ješuy bych rád dodal toto: Pokud to vezmu čistě faktograficky, tak jediné skutečně věrohodné informace přímo od Krista máme v Tomášově evangeliu… ostatní jsou jen channelingy a tohle je navíc vytrženo z kontextu — to jak citujete: „Když přijde jaro, tak květina sama vykvete a nikdo ji o květu nemusí poučovat.“

   Proč myslíte že sem na Zemi Kristus (a Buddha atp.) přišel? přišel jsem právě proto aby umožnil alespoň některým duším se vymotat zpátky „nahoru“ do Jednoty po Úzké cestě v omezeném čase co nám zbývá. Těch, co to zvládnou bez návodu není mnoho, protože tento svět je silně manipulován… manipulováni a negativně programováni od dětství jsme všichni… tím se to komplikuje. Musím se opakovat, ale šanci nalézt má JEN TEN KDO upřímně HLEDÁ. ragauianova metoda člověku umožní nalézt nejpřímější Cestu a pokud vás r. odmítá tak vám nejspíš chce naznačit abyste nejdříve zkusil důkladněji poznat sám sebe. Zkusil jste už pozorovat své myšlenky? Kdo je kdo tam uvnitř? Vy nejste jen duch!

   Pokud upřímně hledáte, možná by pro pochopení mohl pomoci i pohled z trochu jiného úhlu, jak jsem psal v jiném komentáři:

   http://www.ragauian.cz/syn-cloveka-a-jeho-soudny-den-prichazi-vy-sami-budete-soudit-sebe-tim-zda-pochopite-alespon-nyni-pravy-kristuv-princip-o-nutnosti-lasky-k-sobe-jako-klicove-energii-noveho-veku-laska-k-sobe-je-tou-p/#comment-984

Napsat komentář k Petr Křesina Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>