Těchto třináct rodin vládne světu. Všechny hlavní světové události řídí extrémně elitářská organizace známá jako Koncil třinácti rodin. Čtěte a poznejte pravdu

V minulých dílech jsme si v několikráte připomněli problém rozdělení společnosti na masově-elitární a popsali si existenci světové elity a fatální dopad jejího působení na stav, ve kterém dnes lidstvo  stále ještě žije. A řekněme si na rovinu: Díky Bohu za to, že lidstvo ještě vůbec žije… ne ovšem díky tomu falešnému katolickému, ale tomu skutečnému, té vše oživující síle  Univerzálního vědomí tohoto stvoření.

Dostal se mi do rukou materiál, který považuji za vhodné doplnění již dříve v této rubrice uvedených informací:

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Někde na samé špici světové pyramidy moci diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin. Jak naznačuje samotné jméno, tento Koncil sestává z 13 nejvlivnějších rodin na Zemi.

Stínové síly za Novým světovým řádem (New World Order – NWO) svým počínáním pozvolna nastolují agendu totální kontroly nad lidstvem a zdroji naší planety. David Icke pro to razí název „totalitní cupitání“, protože „oni“ postupují po jen velice maličkých krůčcích k našemu naprostému a definitivnímu zotročení – momentálně k tomu s drzostí sobě vlastní prosadili, za bílého dne, před zraky celého lidstva tzv. Agendu 2030. Tato agenda prosazuje cíle NWO maskované za zdánlivě, povrchně „hezké“ cíle »

V důsledku toho si masy relativně málo uvědomují skutečnost, že jejich svobody jsou jim pozvolna odebírány, přičemž moc chobotnice NWO neustále narůstá »

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

STÍNOVÉ SÍLY ZA AGENDOU NWO

Přesto přibývá lidí, kteří si začínají uvědomovat, že obyvatelstvo Země je kontrolováno „elitou“ 1% obyvatelstva této Země. Ale kdo chce znát skutečnou pravdu, musí vzít na vědomí, že onen Koncil 13 rodin sestává z méně než z jednoho procenta této jednoprocentní elity, o které byla řeč výše. Elity nikým nevolené, elity, do níž nikdo na Zemi nemůže požádat o členství.

Podle těchto 13 rodin jsou oprávněni vládnout nad tím zbytkem nás, lidstva této Země, protože jsou přímými potomky pradávných /sumerských/ bohů a sami sebe považují za zrozené krále. Těmito rodinami jsou:

 • 1.Rothschild (Bauer nebo Bower)
 • 2.Bruce
 • 3.Cavendish (Kennedy)
 • 4.De Medici
 • 5.Hanover
 • 6.Hapsburg
 • 7.Krupp
 • 8.Plantagenet
 • 9.Rockefeller
 • 10.Romanov
 • 11.Sinclair (St. Clair)
 • 12.Warburg (del Banco)
 • 13.Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

/Osobně mám podezření, že to nemusí být úplný seznam a některé velice mocné linie nám stále ještě unikají./

Dynastie Rotschildů je bezpochyby tou nejmocnější – viditelnou – pokrevní linií na Zemi a jejich odhadované bohatství je kolem 500 bilionů USD! Ti uplatňují svoji moc prostřednictvím světového bankovního impéria, které téměř výhradně vlastní.

Těmi nejdůležitějšími institucemi, které usilovně pracují na zřízení NWO a na naprostém zotročení našeho lidského druhu jsou:

 • 1. The City of London /finance, kontrolované Rothschildy/ – /nejsou součástí Velké Británie!/
 • 2. The US Federal Reserve /finance – soukromá banka, vlastněná Rothschildy/ – /nejsou součástí USA!/
 • 3. The Vatican City – taktiky indoktrinace, klamu a zastrašování – nejsou součástí Itálie
 • 4. Washington D.C. – vojenství, programování mysli, vymývání mozků a odlidňování – /nejsou součástí USA!/

Všechny výše uvedené instituce fungují jako samostatné státy fungující podle svých vlastních zákonů, neexistuje tudíž na Zemi žádný soud, který by je mohl stíhat. Ty četné Tajné společnosti, které dnes existují, fungují jako pobočky mega-korporace, která je vlastněná právě tímto Koncilem 13 rodin.

Ač jsou členové těch tajných společností za svoji práci štědře odměňováni, tak členy těch „elitních“ pokrevních linií nejsou, nevědí ani, kdo jsou jejich skuteční pánové a nemají ani ponětí, jaká je reálná agenda.

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

Dalším nástrojem pro masové zotročení, který proti nám používají, je tzv. vzdělávací systém. Školy už dávno nejsou tím, čím bývaly, a děti se učí memorovat bez přemýšlení a poslouchat bez kladení otázek. Ten vzdělávací systém establishmentu je ve skutečnosti nesmírně drahé udržovat v chodu a ve věku internetu je už zastaralý.

„Proč zastaralý?“ ptáte se možná. Protože internet nám poskytuje volný přístup k téměř nekonečnému množství informací. Tak proč pořád platíme ty ohromné částky peněz za vládní vzdělávání? Protože světová „elita“ vyžaduje, aby se naše děti naučily konformitě s myšlením uvězněným v omezeném schématu předurčených šablon. Aby se takzvaně naučily žít v „závojích iluzí“.

A co s tím můžeme dělat?

Osud lidstva teď visí na vážkách — protože ovládací moc chobotnice NWO se rozrůstá »

Na jednu stranu jsme už velice blízko svému naprostému zotročení, avšak na stranu druhou můžeme snadno podrýt základnu této pyramidy moci prostým poznáním sama-sebe a sjednocením sama-sebe — mírovou revolucí mysli, srdce a duše se postavit proti jejich klamu »

Už roky se ptám, co je největší zbraní, kterou nás zotročují… Je to snad mizerné vzdělání v kombinaci s neustálou indoktrinací? Je to strach vyvolávaný náboženstvím? Je to strach z potrestání (uvězněním nebo zabitím) systémem nebo je to neviditelné zotročení finančním systémem?

Podle mého názoru kombinace všeho výše uvedeného má sice ohromný dopad na naši společnost a způsob, jakým přemýšlíme, ale nejsilnější zbraní proti lidstvu je finanční systém!

OTROCI PENĚZ

Finanční systém vskrytu náš druh zotročuje a my jsme teď využívaní jako otroci peněz » Pracujeme od 9 do 17 každý den v nudném a skličujícím prostředí bez stimulace čímkoliv kreativním nebo konstruktivním.

Ve většině případů je výhradní motivací pro výkon práce příští výplata – bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme, nikdy zjevně nebudeme mít dost peněz. Kroutili jste někdy hlavou nad tím, proč ty mega-korporace (co každoročně hrabou miliardy $ zisků) sypou svým ředitelům miliony po tuctech a tomu zbytku zaměstnanců pokud možno minimální mzdu?

Tak to bylo velice pečlivě zkonstruované, protože lidé, kteří jsou neustále „na hraně“, nebudou mít nikdy čas na sebevzdělávání, vnitřní zpytování – a nakonec – na duchovní probuzení. Ale cožpak to není hlavním účelem našeho života na Zemi? Nejsme tu snad, abychom se stali znovu duchovními bytostmi /a tou duchovností jasně nemyslí zbožnost/ a dokončili cyklus inkarnace?

„Oni“ nepotřebují lidi vzdělané, kteří jsou schopni kritického myšlení a mají duchovní cíle. Ne, takovýto druh lidí je pro establishment nebezpečný! Chtějí poslušné „roboty“ inteligentní jen natolik, aby obsluhovali ty stroje a udržovali systém v chodu, ale dost hloupé, aby nikdy nekladli otázky.

A peníze jsou v tom oním okem „ďábla“

Největší problémy celého světa jsou hluboce zakořeněné ve finančním moru: války jsou výnosné, nemoci jsou výnosné, rabování Země je výnosné, zotročování lidí a nelidské pracovní podmínky jsou výnosné. Naši vůdci jsou penězi zkorumpováni a kolektivní mise lidstva na Zemi byla penězi unesena.

Tak proč vlastně vůbec ten finanční systém potřebujeme? Ve skutečnosti jej nepotřebujeme /přinejmenším už ne/. Planeta nám neúčtuje ani cent za využívání jejích přírodních zdrojů a my dnes máme technologie k jejich těžbě i bez fyzické práce.

ŘEŠENÍ?

K tomuto tématu nám více řeknou brilantní mozky mezi námi, které už desítky let diskutují o konceptu na zdrojích založené ekonomiky. … Jiní lidé už diskutují o plánu transformace k ekonomice budoucnosti, kde peníze už nejsou zapotřebí a všem jedincům jsou k dispozici nejlepší podmínky k dosažení jejich nejzazšího potenciálu – to vše ve prospěch našeho druhu jako celku. … A tak se ptám: Jsme připraveni se takové budoucnosti chopit a uniknout z moci „elit“ ve světě bez peněz nebo jim dovolíme, aby Novému světovému řád, NWO nadále realizovali?


Přituhuje vážení…

Momentálně to ale ani trochu nevypadá že by globalistické „elity“ podobná „rozumová“ řešení hodlaly připustit… naopak, čím dál tvrději pracují na likvidaci posledních zbytků svobody… o tom je ten právě teď vysoce aktuální tzv. boj proti neexistující „ruské propagandě“, proti údajné „hate speech“, proti údajným „fake news“ apod…

Pochopte prosím vážení a milí, to vše jsou jen chatrné záminky k tomu, jak lidstvu zatrhnout poslední zbývající možnosti svobodného šíření informací na Internetu a definitivně uzákonit jedinou „pravdu“ totalitního Velkého bratra NWO — ten kdo bude poté mluvit nesouhlasně s režimem bude jednoduše označen za zločince… Přituhuje vážení… revoluce Nového věku musí začít úplně jinak…

Skutečné řešení začíná uvnitř sama-sebe

Můj komentář: Řešení je jednoduché… tento svět můžeme změnit tím, že změníme sami sebe »

Chtějí „elity“, abychom žili v permanentním strachu? Pošlete je s tím někam… naučte se spolu se mnou žít dvacet čtyři hodin denně radostí a pozitivitou… je to možné! …lidé, kteří touto zkušenosti prošli a dnes už tím žijí, otevřeně o svých zkušenostech hovoří zde na tomto webu v rubrice „Zkušenosti klientů“… chce to jen připustit, že žijete zahaleni závojem iluzí a rozhrnout ho a podívat se skutečnému životu zpříma do očí…