Transformace, rok 2012 a vy / 2 /

Je to právě praxe Kristovy bezpodmínečné lásky k sobě samému na oné „úzké“ cestě  lidského bytí, která propojí a sjednotí rovinu duchovní i rovinu fyzickou v naší lidské duši  dohromady v jeden celek.

A přes takto realizovanou spolupráci vědomí ducha a vědomí těla se dostanete k rozvinutí oné multidimenzionální síly, kterou plně můžete použít pro úpravu svého života zde na zemi i jako základ pro svůj návrat do světů ducha, ze kterých jste vzešli.

Absolutně nemusíte mít obavy o to, že přijetím Kristovy bezpodmínečné lásky na cestě své vnitřní změny se stanete v rámci tohoto materiálního světa slabými a budete pouhou hříčkou v rukou těch kolem vás.

Multidimenzionální síla vaší celistvosti a jednoty těla a ducha je reálnou a skutečnou silou, kterou pak využijete k tomu, abyste si vy sami dále řídili svůj život podle svých představ k naprosté vlastní spokojenosti.

V možnostech vašeho takto transformovaného nitra bude i dokonalé zvládnutí vlastních emocí, a to až k úplnému odstranění stavů vnější i vnitřní negativitou podmíněných nepříjemných a často vaše psychické zdraví ohrožujících stavů nezvladatelného emocionálního napětí.

Na této cestě změny najdete také prostor pro tzv symbolické rozvázání existující karmy, vyrovnání živlových nerovnovážných stavů v oblasti osobních charakterových vlastností a v neposlední řadě budete mít prostor a reálnou možnost zapracovat na naprosté změně podvědomých mentálních vzorců chování ve prospěch těch, které vám život usnadní místo toho, aby vám ho jako dosud komplikovaly.

Jen poznámečku na okraj: někde jsem na internetu zachytil údaj, že na antidepresivech je dnes závislých asi půl milionu našich spoluobčanů. A to má být údajně jen vrchol ledovce, kdy vedle těchto oficiálně v ordinacích psychiatrů registrovaných pacientů je zde mnoho lidí, kteří psychofarmaka nekontrolovaně užívají až zneužívají.

Považuji v této souvislosti za potřebné vám říci, že lidé závislí na užívání těchto podpůrných prostředků, se na cestě mnou zde prezentované  transformace svého vědomí s jistotou své dávky psychofarmak postupně zbavují a do několika málo týdnů až měsíců je trvale pro nepotřebnost vysazují.

Chci vás ujistit, že se budete mít možnost na své cestě transformace v reálu přesvědčit, že je skutečně možno prožít jako fakt to, že dokážete milovat své nepřátele.

Vaše rekonstruovaná psychika totiž natolik zesílí, že se vás absolutně již nijak nedotknou ani opakované energetické ataky ze strany těch, kteří vás dříve svojí agresivitou zraňovali a psychicky pravidelně poškozovali.

Samozřejmě že jim, svým dřívějším „nepřátelům“, nemusíte poté zrovna s láskou padat kolem krku. Psychický efekt vaší získané vysoké odolnosti vůči stresu z negativity okolí automaticky spustí to, co je zasvěceným známo jako „zákon zpětného magického odrazu“ ve váš prospěch.

Prožít si to, jak nádherně to funguje, to opravdu stojí za to.

Automatické působení tohoto zákona „magického odrazu“ zabrání spolehlivě opakování nežádoucích aktivit vašich bývalých „nepřátel“ a vy s láskou v srdci si v klidu uvědomíte, že tito lidé prostě jen nevědí, co činí.

A nevědí, co činí, protože ještě nedozráli ve svém vývoji člověka této Země na úroveň, kdy pochopí, že tenhle způsob existence, který je jim vlastní, musí být opuštěn.

A věřte tomu, i oni budou jednou jiní a možná právě vy svou transformací a totální vnitřní změnou přístupu k nim jim k tomu hodně pomůžete.

Dejte si prostě příležitost změnit po léta stejné a pro vás jako ženu třeba zatraceně obtížné prožívání každodenního života s partnerem, který se s lety stal dokonalým energetickým vampýrem a vysává vás až na okraj vašich sil.

Tisíckráte jste se možná pokoušely změnit jeho chování k sobě, ale marně. On totiž platí možná málo známý zákon tohoto Univerza, který hovoří o tom, že nikdy nemohu změnit toho druhého jinak než tím, že změním sebe sama. Změňte se a pPak bude nucen se změnit i on.

Tak se prostě pojďte změnit a je to ! A máte vyhráno ! Pokud jste při popisu přínosu této osobní transformace nabyli dojem, že se při ní dají zabít dvě mouchy jednou ranou, nemýlíte se.

Ano, na konci své práce se v průběhu týdnů až několika měsíců přesvědčíte o tom, že je možné mnohem lépe žít svůj život vezdejší ve hmotě a současně intenzívně duchovně růst prožívanou láskou k sobě a svému okolí do vysokých vibračních pater, aniž byste jakkoli kvůli tomu museli unikat z pozemské reality.

A to zcela nenásilně a přirozeně vlastním přičiněním. Nepotřebujete k tomu žádné guru, žádné zahřmění shůry ani zásluhy ve prospěch tohoto světa společnými meditacemi třeba za záchranu amazonských pralesů před jejich zničením.

Mohu vám s určitostí říci, že mne to stálo léta pokusů a omylů a všelikého klopýtání, než jsem došel na své cestě transformace tak daleko, abych vám její jednotlivé stupně dnes mohl nabídnout.

Těch let bylo téměř dvacet a za tu dobu jsem naprosto s jistotou poznal, že rozhodně není nutno z všedního života unikat do duchovních aktivit a běžné problémy všedního dne, své blízké a jiné lidi kolem považovat a priori za něco, co nám v naší duchovní cestě brání a překáží.

Naopak, pokud to tak někdo dosud vnímáte, je vaše cesta k duchu pouhou iluzí a měli byste ji v této její podobě opustit. Protože vše je dohromady v životě lidském vzájemně provázáno.

Dění v naší každodenní realitě je totiž stálou zkouškou kvality naší postupující vnitřní transformace a mělo by být pro vás vítanou příležitostí k ověření si nově osvojených změn ve vašich vlastních energetických strukturách v praxi každičkého dne.

Vzpomeňte si prosím na věty typu „vidíš třísku v oku jiného a nevidíš břevno v oku svém“ nebo větu “nesuď, abys nebyl souzen“ a věřte zkušenému : mají i ve vašem životě absolutní platnost a nevěnujete-li přísnému dodržování jejich pravého významu ve svém životě pozornost, jste v zajetí iluzí, které mají s vaším směřováním k duchu rozhodně málo společného.

Ale pojďme zpět k procesu transformace. S odstupem jednoho roku mohu říci, že můj původní záměr se podařil.

Ozvala se řada z vás, které zveřejněné informace oslovily a na jejich základě došlo ke kontaktu a následné spolupráci při řešení vašich problémů.

Okruh toho, co k řešení bylo vámi předkládáno, mne samotného překvapil svojí šíří. A mohu zodpovědně říci, že při práci na nich se ukázalo, že se u této metody transformace lidského vědomí jedná o univerzální postup pokrývající celou škálu obtíží na rovině lidské psychiky i zdraví hmotného těla.

Jde tedy o univerzální postup, který zabírá prakticky v každém případě a je všestranně použitelný.

Popisovat blíže samotný postup procesu transformace není v plánovaném rozsahu tohoto textu možné. Jistě se opět k tomu někdy v podobě obohacené o nové zkušenosti někdy vrátím.

Ale přesto jen tak namátkou si povšimněme aktuálních vstupů k řešení, které se v mé poradně sešly za období letních měsíců. Jsou mezi nimi případy těžkých partnerských rozvratů, problémy obtíží ve vztazích s rodiči a členy rodiny vůbec, neschopnost získat si či udržet práci i případy zvané v praxi psychiatrů jako „posttraumatický syndrom“, „sociální fobie“, „spánková obrna“ a další.

Tedy i případy, se kterými se tzv. moderní věda a její protagonisté obvykle nevědí rady. V ústavech pro choromyslné je stále zavíráno mnoho lidí, kteří jsou zdraví a jejichž problémem je pouze hluboká neláska a mnohdy i patologická nenávist k sobě a světu kolem.

Odstraňte ji, vážení studovaní specialisté na lidskou psychiku, jinak než tím, že člověka omámíte a zbavíte svéprávnosti a nakrmíte ho svými drahými chemickými preparáty s dalekosáhlými negativními vedlejšími účinky.

Umožněte jim v reálu prožít cestu jejich vnitřní změny, do které jsou svým vývojem tlačeni. Pak máte o pacienta méně.

Je ovšem otázkou, zda vaše ústavy v současnosti a budoucnu nebudou doslova vyrábět pacienty / jako už tolikrát v minulosti totalitních států, jakým se ten náš dnešní postupně stává /, aby utrhly svůj kus z koláče rozdělovaného zdravotními pojišťovnami.

To vše a mnoho jiného je skutečně v reálném čase řešitelné, pokud se k tomu opravdu rozhodnete. Podmínkou úspěchu je, že klient má určitou kvalitu svých osobních vibrací či je připraven k práci na sobě hloubkou právě prožívané hluboké osobní krize. A to samozřejmě neplatí pro každého.

Z mého pohledu je těch, kteří mohou v praxi touto transformací projít dobrovolně z vlastního rozhodnutí jen velmi málo. O něco více je těch, kteří se cestě transformace otevírají v důsledku svých nelehkých životních krizí.

Bez této krize by i mnohé totiž nikdy nenapadlo hledat cestu transformace a jít po ní cílevědomě a vytrvale.

Žili by stále svůj běžný život s jeho přednostmi a omezeními a na svůj tělesný, duševní a duchovní vzestup, který si dali před svým odchodem do inkarnace do životního plánu, by prostě dále házeli bobek.

Tak jako to dělá zatím naprostá většina, odhadem až devadesát procent našich spoluobčanů, které by nikdy ani nenapadlo si vůbec připustit, že by se nějak mohli v sobě změnit.

Ale pozor, nikdy se nemá říkat nikdy. I mnozí z nich mají tu změnu ještě v plánu. Vžijte se do role Stvořitele jako někoho, kdo posílá pravidelně lidi na školení do školicího střediska zvaného Země a oni na to kašlou a místo studia hrají karty, chlastají či jinak utrácí svůj vzácný čas zde.

Když víte, že se blíží konec školení a víte, že i oni to vědí a stavějí se k tomu hluchými a slepými, co asi jako Stvořitel uděláte ?

Ano, prostě spustíte globální proces, který obrátí v niveč jejich životní jistoty a vystaví je těžkým a v budoucnu stále těžším a těžším životním situacím v reálném světě tak, až se jim přestane líbit a nebudou to zvládat.

Zoufalství z toho, jak se jim život rozpadá, pak určitě aspoň část z nich probudí k práci na sobě. Ti, kteří se neprobudí ani pak, budou nutně těmi, o nichž hovoří bible jako o zrnu, které padlo na neúrodnou půdu.

Pokud si to dáte do souvislosti se současným děním v tomto světě, vězte, že nahlížíte Stvořiteli přímo do kuchyně. I těm devadesáti procentům dosud spících lidí je solidní dát příležitost k probuzení. Je to logické, nebo snad ne ?

Tady hledejte odpověď na otázku, nakolik je pravděpodobný katastrofický či pokojný vývoj v příštím období.

Nezapomínejte, že životní krize není hrozbou. Naopak, berte ji jako skvělou příležitost k vlastnímu povznesení a napřete své síly k odhalení příčin krize a jejich odstranění. A věřte tomu, že vaše poctivé hledání a úsilí řešení najít bude ze strany těch bytostí, které vás shora vedou, vhodně podpořeno.

Přes padesát procent lidí přichází ke mně se slovy podobným těmhle : víte, já ani nevím, nějak jsem se dostal či dostala a k vašim textům a ty mne tak oslovily, že jsem prostě musela přijít.

Oni ti naši andělé strážní totiž nás, když nechceme slyšet, dokážou pěkně osolit. Kdo to ví lépe než já, který jsem tuto cestu transformace prošel systémem pokus omyl, aniž by mne vedl kdokoli z tohoto světa.

Vy, kteří mne osobně znáte, víte, že kotníky mých nohou, klouby, páteř a jiné části mého těla stále ještě nesou hluboké stopy rádoby něžných štulců ze strany těch, kteří tvrdě dohlíželi na to, abych se na své cestě transformace příliš neflákal.

A že se těším jejich z mého pohledu jako člověka mnohdy nepříliš laskavé a neutuchající péči stále, to vám jistě nemusím zdůrazňovat.

Je pravdou, že obtížnost nalezení příčin vašich potíží a práce na jejich odstranění je případ od případu rozdílná. Ale je také pravdou, že samotná úspěšnost prováděných změn podle vlastního vyjádření vás klientů je velmi vysoká.

Tolik tedy pro dnešek. Vím, že jdu ve svých textech jiným směrem než naprostá většina těch, kteří se také pokoušejí získat váš zájem o své vidění světa. Nemějte mi za zlé, že stavím orientační tyče k vašemu vlastnímu nitru jako k cíli vaší inkarnace.

Nezapomínejte prosím, že vy, dnes lidé této Země, jste mezi svými inkarnacemi obyvateli mnohdy i vysokých jemnohmotných a třeba i duchovních světů a přišli jste sem udělat se sebou to, co vám tato Země jedinečně nabízí.

Proto hodnota informací, které mnozí sbíráte a kumulujete ve svých vědomích jako podstatné, se z hlediska vaší skutečně nutné práce tady a teď může ukázat jako kontraproduktivní.

O tom, zda mají Marťané anténky nebo je Phobos mimozemskou lodí, v těch horních světech víte prakticky vše. Tady je ale tohle vědění zavádějící, pokud nesledujete současně hlavní cíl své inkarnace : transformaci svého nitra.

Připusťte prosím, že na tomto mém tvrzení může být něco pravdy a pohlédněte i tímto směrem. Protože pohlížením směrem ven ze sebe, ať již v hranicích tohoto světa či kosmu jako takového, jste strávili pravděpodobně všechna svá dosavadní léta života. Je na čase to změnit.