Třetí světová všude kolem nás, stačí se jen trochu kolem sebe dívat! Soros se svými kamarády z „deep-state“ se rozhodli, že vás naučí tancovat, jak se v neziskových organizacích píská

Dění ve světě nabývá na obrátkách. Zatímco oficiální média vás denně informují o tak „závažných“ věcech, jako je to, které z televizních moderátorek se zase kulatí bříško či které z dívek mezi celebritami vypadlo z výstřihu ňadro nebo ukázala kahotky… tak v zákulisí tohoto světa zuří hybridní války nebývalého rozsahu, o kterých zatím nic netušíte. Chtěl bych se zastavit u dvou konkrétních případů ze současných dnů, které jsou tak aktuální, že oficiálním kanálům mainstreamových fake-news médií nestojí za pozornost a zároveň představují novou, dosud nepoznanou kvalitu, na kterou se můžeme v budoucnu „těšit“ častěji.

Za tou první informací nemusíme chodit nijak daleko. Máme ji tady doma, přímo na dvoře. Bylo tomu dvakrát v průběhu měsíce, kdy jsme mohli číst na internetu zprávy podobné této:

Zdánlivě nic, na co bychom v posledních letech nebyli zvyklí. Ale přece jen je něco jinak. Pokud jste si podobných zpráv dříve nevšímali, tak si jich všímat začněte. Například si všimněte toho, že dříve tyto pohromy byly obvykle pozorovány v mnohem větším rozsahu a na mnohem větší ploše Evropy a podle všeho pro ně státní hranice nepředstavovaly žádné tabu. Poslední dva případy jsou zvláštní tím, že se nám rozsah oněch živelných událostí miniaturizuje do rámce české kotliny, Moravy a Slezska. O problémech s vichřicí a orkánem za hranicemi naší země nenajdete ani zmínku.

Zdá se, že doba, kdy vzdálenost oněch míst s velkým rozdílem tlaku vzduchu, která tyto živelné události potřebovaly je svému rozvinutí dříve, byla značně rozsáhlejší a proto byla vždy zasažena území několika států najednou, je už definitivně za námi. Poslední případy se podařilo doslova miniaturizovat na území našeho státu. Vichřice a orkán se prostě rozjely na vrcholcích českých západních hraničních hor a svoji zuřivost rozpustily na hřebenech Beskyd a Malých Karpat na východě republiky.

Možná slyším trávu růst, ale maně mne napadá, že pouze u nás máme před významnými volbami prezidenta republiky a za sebou čerstvě volby, které nedopadly pro určité kruhy u nás a zejména v zahraničí podle jejich představ. O tom, že zejména americké, ale i západoevropské tajné služby pumpují stamiliony do neziskovek s cílem podrobit vývoj v naší republice vlastním představám, dnes už snad nikdo nepochybuje. Zprávy o tom jsou na denním pořádku. I nátlakové akce typu barevných „majdanů“ s červenými  kartami rozdávanými v davu českými spolupracovníky americké ambasády jsme už zaznamenali.

Ale zdá se, že se stáváme svědky prvních vlaštovek ekoterorismu páchaných na obyvatelstvu území, které má být podle určitých západních kriterií prostě trestáno za nevstřícný postoj (k NWO). Omezený rozsah posledních živelných událostí na našem území, jeho rostoucí intenzita a rychlý útlum o něčem velmi nepříjemném svědčí. Možná se po pro západní zpravodajské agentury nevydařených prezidentských volbách dočkáme v únoru podobných povodní jako byly na Moravě na konci století a v Čechách na začátku století tohoto.

Jo, holt svět už není takový, jaký býval.

A teď z jiného, trochu vzdálenějšího soudku. Jistě jste ve zprávách ze světa zaslechli něco o rozsáhlých požárech ve Spojených státech. Obvyklá slova o hrdinství a nasazení hasičů a rozsáhlých škodách na majetku. Tyto informace jsou bezesporu zajímavé, ale ještě zajímavější jsou ty, které vám oficiální tisk zatajuje.

Ze zdrojů na internetu se mi podařilo zajistit dostatek fotografického materiálu, abych se mohl pokusit vám zdokumentovat skutečný průběh dění v souvislosti s oněmi událostmi v Kalifornii. Protože to, co se tam děje, je rozhodně něčím mimořádné. Je to mimořádné především tím, že dnes nehoří les a v souvislosti s ním budovy, jako tomu bývalo prakticky každoročně a tak jak je to zcela logicky přirozené — nýbrž hoří budovy především a les mnohdy zůstává v okolí hořících staveb neporušen /jak níže dokumentujeme snímky/.

A aby toho nebylo málo, zdá se, že tyto budovy jsou zapalovány pravděpoodobně z letadel nebo z vesmíru laserovými zbraněmi nebo zbraněmi na principu soustředěných kvant elektromagnetické energie /EMP/. Na snímcích z mobilních telefonů tak ,jak byly svědky událostí v Kalifornii natočeny, jsou vidět ohnivé čáry dopadající shora do míst šířících se požárů.

Pojďme si to prohlédnout:

 

 

 

Věnujte prosím na videu pozornost ohnivým čarám dopadajícím shora do míst zuřících požárů a věnujte pozornost i dalším neobvyklým dříve nevídaným dějům. Ty jsou pro názornost podchyceny i na níže uvedených obrázcích. Zejména si všimněte toho, že centrem hoření jsou samotné domy a mnohdy okolo nich stojí zcela neporušené stromy.

Na dvou níže položených obrázcích můžete vidět snímek městské části před požárem a po něm. Vidíte zřetelně, že jsou vyhořelé přesně pouze obdélníky dříve stojících domů… Příroda kolem je neporušena. Takhle vzniklé požáry mohou být způsobeny EMP zbraněmi, které likvidují přepětím elektrické spotřebiče, elektroniku, ale i kabely a elektrické rozvody obecně, které začnou při takovém útoku doslova hořet…

Pozn. redakce: Tohle není sci-fi, nýbrž technologie již velmi dlouho známá. Jediné co si k tomu zatím nedokážeme představit je potřebný zdroj energie. Nicméně současně dobře známo i to, že americká /ani jiná/ armáda rozhodně nezveřejňuje své nejlepší technologie. Naposledy něco málo z tohoto speciálního zbraňového oboru odtajnili Rusové, ale bez bližších detailů »

 

Zde máte v přímém záběru čistý půdorys takto vyhořelého luxusního obydlí, bez poškození přilehlé zahrady.

Co říkáte na tohle?

Mimořádně zajímavý je pohled, jakým vyhořívají některé stromy, pokud jsou, zřejmě omylem, touto záhadnou zbraní zasaženy. Ano, vidíte dobře, vyhořívají zevnitř směrem ven. Zajímavé, viďte!

 

A nyní se podívejte na tohle! Jak intenzívní by musel být klasický požár, aby dokázal takhle roztavit kov automobilů? Z hlediska fyziky to absolutně nemohl být obyčejný požár, aby dokázal tavit i disky kol… zde je nějaká „energetická“ zbraň jediné logické vysvětlení.

 

 

Rozhodně nemíním dalekosáhle spekulovat o tom, co se vlastně v Kalifornii děje. Na to nemám dostatek informací. Zdá se ale, že přímo v Americe byly použity zatím neidentifikovatelnou silou laserové a EMP zbraně, o kterých jsme už i tady na webu psali. Zbraně zaměřené na ničení domů a infrastruktury, nikoli primárně na přírodu jako celek. Prostě zde probíhá normální válka.

Je těžko z omezených informačních toků hovořit o tom, kdo válčí s kým. Objevují se signály, že může jít o počátek akcí civilizací mimozemšťanů zaměřených jako varování oficiální americké vládě v souvislosti s jejich válečnickými aktivitami. Napovídal by tomu i výběr většiny takto postižených center a konkrétních adres, které odpovídají vilám a usedlostem velmi bohatých lidí, často činných politicky či jinak ve veřejném prostoru.

Není ale vyloučeno, že technologie, kterou vlastní také americká armáda, byla použita proti vlastnímu „neposlušnému“ obyvatelstvu ve státě, který má zaječí úmysly v souvislosti s osamostatněním se z rámce Unie amerických států.

Další z nastíněných možností je, že se jedná o rozhoření boje dvou frakcí globalistických uskupení, které soupeří o vládu nad zemí. Údajně to vypadá na úder kliky, kterou zastupuje Donald Trump, proti klice amerických „elit“, stojících v nedávných volbách za Hillary Clintonovou.

Pozn. redakce: Tato varianta vypadá nejpravděpodobněji, mj. vzhledem k tomu, že v Kalifornii leží Hollywood, který se otřásá sexuálními skandály, započatými na židovského mocného muže nejen Hollywoodu, ale i politické scény USA, Harveye Weinsteina — i to je pravděpodobně součástí této mocenské války. V Kalifornii má /mělo/ mnoho těchto mocných svá sídla… Požár v Bel Air v Los Angeles prý možná souvisí s podzemní základnou Getty Center (spojenou s pedogate, resp. pizzagate), zatímco požár v San Diegu zase se základnou Camp Pendleton. Různé neoficiální zdroje naznačují že to, čeho jsme svědky, je skutečně pronásledování členů chazarské frakce v Kalifornii, která mj. systematicky obětovala a mučila děti v rámci satanistických praktik (pizzagate). Chápeme, že je to tak otřesné, že pro mnohé z nás je těžké tomu uvěřit, ale i zde na ragauian.cz jsme už ukázali poměrně mnoho důkazů o existenci smrtelně reálné satanistické kliky uvnitř vládnoucích „elit“… Pak je tady ta další zajímavost, že totiž Kalifornie se chce od USA trhnout a hlavní představitel této iniciativy se odstěhoval do Ruska, odkud dění řídí. A tak, kromě nedávné hrozby protržení hráze kalifornské přehrady Oroville, Kalifornie hoří…

John Podesta poskytl rozhovor ve svém domě, na zdi je ale kanibalistický obraz dvou mužů s talíři a příbory nad mrtvolou muže.
John Podesta poskytl rozhovor ve svém domě, na zdi je ale kanibalistický obraz dvou mužů s talíři a příbory nad mrtvolou muže.
Marina Abramovič pózuje s kozlí hlavou Bafometa.
Marina Abramovič pózuje s kozlí hlavou Bafometa.
Černý globalistický papá Francis a satanská Bafometova symbolika
Černý globalistický papá Francis a satanská Bafometova symbolika

 


Závěr?

Pravdu se asi hned tak brzy nedozvíme. Ale neměli bychom zůstat v klidu a mlčet k záměrům našich politiků, kteří nás bezbranné chtějí vydat na pospas tzv. sjednocené Evropě. Nebo opravdu chceme dát do rukou těch panevropských šílenců jako jsou Juncker Schulz či Merkelová právo „trestat“ jednou neposlušné české země podobným spalováním měst pro výstrahu před neposlušností Bruselu?

Berlín let 1933 až 1945 a Brusel či Berlín 2017 mají zatraceně mnoho společného na to, abychom mohli být v klidu.


Zdroj: tadesco.cz