Třídění na konci věku? Jakou máme šanci jako jedinci? Kudy kudy cestička? Komentář k diskusi o tom, co je pro vás absolutně nejdůležitější. Jen Kristova Těsná brána a Úzká Cesta vede k životu

V diskusi k mému textu s názvem Třídění na konci věku? Jakou máme šanci jako jedinci? Kudy kudy cestička? » se mi ozval jeden z čtenářů se zajímavým příspěvkem, který na straně jedné odráží jeho intuitivní souhlas s informacemi, které jsou v článku uvedeny, na straně druhé vyjadřuje skeptický postoj k tomu, zda samotný člověk se jako součást toho totálně do hmoty padlého lidstva  může z kolektivní karmy skutečně vymanit vlastní prací na sobě a zajistit si tak vzestup v podobě spasení či znovuzrození v duchu.

Protože se s podobnou skepsí u jinak poctivě hledajících lidí setkávám častěji, považoval jsem za nutné doplnit původní výklad dalším vysvětlením. Tyhle informace pro vás hledající považuji za tak důležité, že nechci riskovat, že jen tak zapadnou do archivu spolu s oním článkem. Zveřejňuji proto příspěvek i mou odpověď zde v podobě samostatného vstupu, aby dotaz i odpověď na něj byly k dispozici všem vám, kteří se o dění na cestě vzhůru skutečně zajímáte.

Diskusní příspěvek je zde:


Blahoželám Pavle, veľmi pekne napísané. Ale obávam sa, že i keď väčšina ľudí pochopí princíp duality » a vydajú sa tou „úzkou cestou“ dostaneme sa iba na štart. Do bodu, keď ľudstvo započalo svoju existenciu na Zemi. Lebo im pojem duality bol jasný, žili v onom Raji.

A je jasné, že vyhnanie z raja, alebo pád do hmoty, má na svedomí niekto tretí. Či už to boli Anunnaky, alebo ďalší, urobili vážne zásahy do našej DNA a tiež zásahy do energetickej štruktúry Zeme, následkom čoho sme boli odstrihnutí od kontaktu s “ Bohom“.

Nemyslím si, že je v ľudských silách, bez pomoci z vonka, odblokovať tieto „zámky“. Naša epifýza je u väčšiny ľudí takmer nefunkčná, takže spätná väzba na svoje vyššie JA nefunguje a osobná skúsenosť prítomnosti Boha je zahmlená.

V takejto situácii je ľahké predhodiť ľuďom hocijakú ideológiu, alebo náboženstvo a potom ho kočírovať požadovaným smerom. Vačšina ľudí sa dnes líši od zvierat iba v tom, že ich mozok dokáže efektívne prijímať príkazy a samostatne ich plniť, bez toho aby o ich zmysle uvažovala.

Vzhľadom k tomuto duchovnému úpadku si nemyslím, že bez zásahu pozitívnych síl z vonka, dôjde k obratu. A ani nepredpokladám, že tích nemnoho „prebudených“ postúpi do ďalšieho „levelu“, lebo v tejto hre ide o ľudstvo ako také a nie o jednotlivcov. Tí sa musia obetovať pre väčšinu.

Tímto svojím názorom nechcem opnovať Tvojmu článku, pretože si tiež myslím, že to o čom píšeš by malo byť prirodzenou výbavou každého človeka.


Moje odpověď zní:

Díky za pohled na věc… jen pár vět k možnosti vyklouznutí z hmoty pro ty, kteří dokáží povznést vibrace své duše nad určitou mez /mez spasitelnosti/…

přechod z této reality do vyšší reality je naprosto možný a obvyklý… řada lidí v každém historickém období dokončí svůj vývoj a tento stupeň výuky opouští… my se to zde přirozeně nedovídáme… co je důležité si uvědomit, že vždy je to jen a jen na osobní aktivitě daného jedince, zda toho dosáhne…

a nebylo to nikdy a ani dnes není jednoduché… vše se staví proti… je velmi obtížné opustit zavedenou širokou cestu vedoucí do jezera síry, kterou Satanu propadlá církev a na jejím základě vybudovaná společnost západního typu připravila jako past pro vás všechny… a je těžké najít a hlavně jít po té úzké cestě, která vede k cíli…

po staletí zde vlastně byla jen cesta alchymie… ve svatost církevních svatých a cestu k vzestupu skrze víru /i v Krista/ tak, jak je lidem nabízena těmi Satanovými pohůnky v kostelích a chrámech — tomu ale snad může věřit jen idiot…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Kristova úzká cesta je použitelná pro širší okruh připravených lidí

Až teď, v době konce věku, je vnášen do tohoto světa opět základní princip Kristova učení o lásce k sobě » jako o vstupní bráně k osobnímu vzestupu… a ta je použitelná pro mnohem širší okruh už dnes k tomu připravených lidí… vzestup jednotlivců nezávisle na osudech „stáda“ je proto naprosto bez pochyb…

pro možnost vzestupu existuje řada indicií… například Kristova /mimochodem zcela jistě církví nedeformovaná/ slova o třídění zrna [i o dvou cestách]… například zde:


24 Předložil jim [Ježíš] jiné podobenství: “Království Nebes je podobné (ř.: bylo připodobněno) člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25 Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel (řecky: přisel mezi pšenici) plevel (ř.: zizanion – plevel podobný pšenici, pravděpod. jílek mámivý, tj. koukol) a odešel.(Matouš 12, CSP)

Význam tohoto podobenství o rozsévači je velký a silný – můžete v něm vypozorovat jasný příměr k situaci, ve které se člověk na Zemi nachází! Velmi pozoruhodně nás přesný Studijní překlad bible zde informuje také o detailu, že jde o „zizanion“ – tedy plevel podobný pšenici – a kdo chce pochopit, ten i zde vidí potvrzení základního axiomu mého učení směrem k vám. O to, že vedle duchovního člověka přicházejícího shora zasadil Satan zvířecího člověka přicházejícího zdola. Ono ten koukol byl totiž naset oním nepřítelem přímo do vás /fenomén ega/, když váš duch spal a nedával pozor.

36 Potom opustil [Ježíš] zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37 On [jim] odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka [pozn. redakce: jak jsme vícekráte dokazovali, Syn člověka je někdo jiný než Kristus »] 38 a pole je svět [Země]. Dobré semeno, to jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého; 39 nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání [konec] věku a ženci jsou andělé. 40 Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, ohněm tak bude při skonání [tohoto] věku.(Matouš 12, CSP)

Syny Království podle tohoto podobenství jsou ti z vás, kteří ve své součtové duši už jedou v tomto životě jen program „láska a sjednocení“. Plevel, tedy synové toho Zlého, jsou ti, kteří i v tomto životě jedou podle probramu „sobectví a oddělenost“. Co z toho plane pro kařdého člověka této země, je nasnadě.

41.Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost (ř.: bezzákonnost) 42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši [k slyšení], ať poslouchá!“ (Matouš 12, CSP)


druhou jasnou indicií jsou pro mne mé dlouholeté zkušenosti s pozvedáváním vibrací ega směrem vzhůru spoluprací /láskou/ ducha…

Individuální Kristova cesta je dosažitelná v běžném životě

To je realita dosažitelná v běžném životě, přitom je to naprosto individuální záležitost a nezávislá na okolí… celý způsob rekonstrukce lidské psychiky, jak ho zájemcům předávám, je v podstatě realizací oddělení osobních energií konkrétní entity od okolního tupého stáda, čímž se otevírá prostor pro totální vymanění se z vlivu egregorů svazujících lidstvo… v praxi se tak realizuje přerod původního padlého duálního člověka s převahou ega žijícího podle vlivu hvězd, v člověka postupně se harmonizujícího, vedeného svým individuálním osudem k energiím ducha až do konečné fáze duchovního člověka, který pozvedl své ego zpět do vibračních výšin ducha a proto přebírá svůj život do svých rukou veden pouze vlastním Já…

a konečně: už vůbec se nechci pouštět do výkladu tohoto hmotného vesmíru jako pouhé iluze, na jejímž pozadí probíhá vývoj každého jedince… hmotná realita jako jakýsi hologram » vnáší do spektra interního dění v nitru jedince iluzi dějů v čase a prostoru, v jehož rámci probíhá ona harmonizace vnitřních energií potřebná pro ukončení zdejší školy maturitou… dotaženo z hlediska vnímání dnešního člověka takzvaně ad absurdum se vám ti ostatní vlastně jen zdají a na to, co považujete za překážky na cestě svého vývoje, po probuzení se k duchu pohlížíte s úsměvem jako na přátelský pokus spolupracujících černých a bílých andělů vás tady něco naučit…

je proto skutečně jen věcí jedince a původního Zdroje, aby našli k sobě Cestu a ten, kdo se dokáže postarat o to, aby se ze závislosti na dění v tomto v podstatě neexistujícím světě vymanil, se z něj prostě zákonitě vyděluje a odchází jinam…

takže neztrácejte naději… tohle může dokázat každý, kdo se v mnoha minulých inkarnacích neflákal a neomezoval své aktivity jen na chlast, žrádlo a provádění těch směšných pohybů na cizím těle… a samozřejmě, pokud si tohle opět nezvolil jako svého koníčka a jediné smysluplné zaměstnání i pro tento život… nikdy nepoznáte, jak na tom jste, dokud se o vstup na úzkou stezku nepokusíte… doporučuji!

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Závěrem bych chtěl ještě reagovat na větu: „Naše epifýza je u väčšiny ľudí takmer nefunkčná, takže spätná väzba na svoje vyššie JA…“ v onom příspěvku.

Lidské vědomí rozhodně nesídlí v mozku

Vatikánské muzeum a jeho dračí (reptiliánské) oko. Samozřejmě tomu tak neříkají. V pozadí vidíte tzv. třetí oko člověka. Co vám říká tato symbolika v sídle Druhé šelmy?
Vatikánské muzeum a jeho dračí (reptiliánské) oko. Samozřejmě tomu tak neříkají. V pozadí vidíte tzv. třetí oko člověka. Co vám říká tato symbolika v sídle Druhé šelmy?
Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter's Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Symbolika šišinky, neboli 3. oka. — Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter’s Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.

Prosím pěkně, mozek a jeho vybavení pro člověka představuje jen převodovou páku realizace jeho myšlenek a citů, tedy produktů nehmotné duše, do hmotné reality »  Běžně se tradující informace o tom, že v některých kulturách je šišinka označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo duchovního kontaktu s vyššími světy, má pouze omezenou platnost.

Skutečné duchovní spojení je správné hledat v kontaktu s božskou Jiskrou ve vlastním srdci a existence tohoto kontaktu představuje intuitivní vnímání člověka » A je ho možné oproti vrozenému stavu dále posilovat pomocí lásky k sobě způsobem, který jsem ve svých textech již vícekráte objasnil. Tím chci zřetelně oslovit ty, kteří toto tzv. vnitřní vidění nemají.

Nebuďte z toho smutní, realizace duchovního spojení, skutečného duchovního spojení s vlastním Já, probíhá po linii duch-srdce /skrze lásku k sobě/ směrem k vysokému vlastnímu Já.

K uskutečnění „úzké Cesty“ rozhodně nepotřebujete stahovat nejrůznější vejšplechty andělů a archandělů, které mnohdy jsou zavádějící. Buďte opatrní, v tzv. channelingu je dezinformací nejméně tolik, co v tzv. mainstreamových médiích typu lžiDnes a podobných! Je to logické, obojí je do značné míry poplatno satanským strukturám existujícím za tímto světem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>