Trochu opožděné a trochu netradiční novoroční přání vám, občanům tohoto státu!

Vážení přátelé,

víte, že český stát a jeho občané se mezi lety 1989 až 2018 dokázali postavit své „sametově“ získané svobodě skutečně čelem a že jsme se za oněch již téměř dvacet let přesvědčili, že pro náš národ, když za to pořádně vezme, neexistují žádné limity? Ano, je tomu tak! A to je níže uvedený výčet všech aktiv polistopadového vývoje nás všech k větší světovosti ještě poněkud neúplný. Podívejte se spolu se mnou na maličký seznam skvělých úspěchů kapitalismu v České republice za poslední dvě dekády a vzpomeňte si s láskou na ty, kteří tehdy v listopadu cinkali na náměstích klíči. Jen a jen díky jejich občanské statečnosti tváří v tvář tehdy ještě stále hrozícím represím ze strany tehdejší komunistické totality můžeme dne s radostí konstatovat, že se nám za ta léta společně podařilo dosáhnout níže uvedených milníků na cestě do lepšího příští nás všech, například:

 • že plyn za všechna ta léta zdražil na jen 15násobek,
 • že se staví o polovinu méně bytů a že ty postavené že zdraží na 50násobek někdejší ceny,
 • že uhlí a dříví zdraží na 15násobek a opět bude na pořadník,
 • že metro zdraží na 32násobek,
 • že se nebude obdělávat většina kvalitní zemědělské půdy,
 • že se vybijí 2 miliony kusů skotu a tráva nebude spásána,
 • že zdraví bude jen pro bohaté,
 • že se bude rodit ročně v průměru o 50 000 dětí méně,
 • že vzroste kriminalita o 300%,
 • že stoupne počet vražd o 100%,
 • že bude ročně milion exekucí,
 • že se národní podniky předají zahraničním vlastníkům a ti si budou odvážet 500 miliard zisku ročně,
 • že národ bude neustále rozeštváván, oblbován a kopán do řiti
 • že bude gigantická korupce a přibudou desetitisíce státních úředníků,
 • že budeme mít stejné ceny jako v Německu, ale sotva třetinové platy,
 • že nám ukradnou vodárny, plynárny, elektrárny, doly a pískovny,
 • že mnoho lidí přijde kvůli exekucím o bydlení a spáchá sebevraždu,
 • že si mnoho lidí nevydělá poctivou prací na bydlení, jídlo, oblečení, poplatky a jízdné do práce,
 • že některé děti se nebudou moci dosyta najíst,
 • že nikdo z politiků obviněných z korupce nebude potrestán,
 • že politici a media budou nutit občany, aby šli do války za cizí zájmy a kvůli obchodu se zbraněmi,
 • že media budou lhát mnohem víc, než v minulém režimu,
 • že se do Evropy pohrnou miliony uprchlíků z islámských zemí,
 • že jim neuváženě bude nabídnuta pomoc a přístřeší,
 • že pak budeme místo kostelů stavět mešity,
 • že se stará, dobrá Evropa stane islámskou atd., atd., atd.

muslim-imigrant-open-or-die

UK-Muslim-protesters-Why free speech is fundamental

Co dodat závěrem? Co nejvíce radosti, štěstí a pohody a co nejméně podobně „kvalitně“ překonaných met z období „nesvobody“ a „útlaku“ z let komunistické totality pro tento rok vám všem přeje

ragauian