Colour composite image of Centaurus A, revealing the lobes and jets emanating from the active galaxy’s central black hole.

Události Konce věku — pohled do zákulisí světového dění. Kdo je připraven, může si volit cestu. Kdo chrápe, zaspí přestup a je víte kde… /B/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací »

Ujasněme si jedno: tenhle svět je pouhá hra energií. Ale jako každá hra i tato má svá pravidla, své vítěze a své poražené. A je tomu tak vždy. Bohužel, tohle lidstvo tzv. pravých lidí naprosto většinově neví téměř nic o sobě a o rámci vesmírných sil, do něhož je zasazeno.

Moudří bohové ho na čas opustili, aby mohli jako lidstvo i jako jednotlivci uplatnit svou svobodnou vůli a řídit si své dějiny sami. A oni většinově dali přednost setrvání ve vládě zvířecího ega a podřízení se egu — oproti šanci dát se cestou ducha. Člověk ega je tím nejhroznějším zvířetem, jaké si můžeme představit.

Lidstvo proto nutně musí sklidit, co zaselo. Vy, nepraví lidé, jste na Zemi přišli umožnit co nejvíce lidem přechod do vyšší roviny bytí. Vaším údělem je žít mezi pravými lidmi, žít s nimi ve vztazích a svou přítomností jim být nápomocni při zdolávání prahu přechodu.

Platíte za to mnohdy pocity osamění, pocity, které vám říkají, že sem nepatříte, že tohle přece nemůže být svět, ve kterém chcete žít. Vašimi partnery, vašimi rodiči, sestry či bratry jsou obvykle „praví“ lidé a vy se celý život snažíte těm „pravým“ kolem sebe pomoci tím, že se jim snažíte umetat cestičku, aniž byste brali v potaz jejich vlastní pasivitu.

Nejenže jim tím bráníte se naučit starat o „sebe-sama“ a znásilňujete jejich svobodnou vůli, ale popuzujete proti sobě jejich bující ego. Chcete si zasloužit jejich lásku, ale na oplátku sklízíte psychické rány a mnohdy i nenávist. Možná jste právě nyní ve stresu, prožíváte pocit vyhoření, cítíte se nemilováni, prožíváte stavy střídání nálad, depresí a strachů.

Možná jste uprostřed nekonečného hledání cesty klidu, štěstí a spokojenosti v tomhle rozervaném světě. Možná jste absolvovali řadu seminářů, přednášek, zaručených metod, jak dosáhnout toho, po čem toužíte. Možná jste přečetli, co se dalo a stále nejste — a nemůžete být spokojeni, protože to, co zatím nalézáte, není to pravé ořechové.

Pokud se vám to děje, tyto příznaky jasně svědčí o tom, že patříte buď mezi „nepravé“ lidi nebo mezi vysoce duchovně vyvinuté lidi „pravé“ a přitom setrváváte dosud na oné „široké“ cestě hledání řešení svých vnitřních problémů pomocí zásahů zvenčí, které ovšem nikam nevedou.

A dosud jste se nerozhodli opustit tuto nikam nevedoucí, ale snadnou cestu, abyste nastoupili na onu nesnadnou „úzkou“ cestu lásky k sobě a vlastní vnitřní přeměny. Je ovšem nejvyšší čas tím začít.

Co se to proboha právě teď děje?

Co se vlastně právě teď děje? Proč to všechno? Zjednodušeně řečeno, lidé se od sebe odlišili v průběhu mnoha a mnoha inkarnací svojí schopností vlastní vůlí ve své duši /tedy v tom, jak žijí, myslí a jednají/ upřednostňovat program ega /sobectví a oddělenost/ nebo program ducha /láska a sjednocení/.Neláska k sobě /vlastního vědomí ducha k vlastnímu vědomí těla/ vede k nezvládání projevů vlastního ega a k trvalému jeho srážení se s egy jiných lidí s fatálními následky na kvalitu života duše a tedy vás jako „pozemského“ člověka jako takového.

Pokud se ovšem vaše vědomí ega a vědomí ducha sjednotí bezvýhradnou láskou k sobě navzájem /a jedině tehdy/, máte šanci dokončit svůj vývoj započatý v oněch mnoha inkarnacích /opouštíte tím svoji „inkarnační“ past/ a stáváte se oním zrním z Kristova podobenství, zrním, které „padlo na úrodnou půdu“.

Odměnou vám bude v čase konce věku posun /tedy se vší pravděpodobností ještě v tomto životě/ na vibračně vyšší sestru planety Země v jiné dimenzi, kde bude váš život pokračovat v nepoměrně příznivějších podmínkách podstatně nižšího celkového podílu zla. Některé informace o tom jsem již ve svých textech zveřejnil a jejich opakování zde není na programu dne.

Podle síly láskou nezpracovaného ega ve svém nitru ti, kteří nechtějí či nemohou přijmout program lásky ducha k vlastnímu egu /jejich vlastní dosud dominantní ego jim v tom brání/, představují onen koukol, který je třeba vytřídit, aby bylo nezastínil na oné nové planetě to zdravé zrno. A ti, kteří ustrnuli v zajetí zvířecího ega opravdu hluboko, představují ono zrno, které padlo na neúrodnou půdu.

Ti všichni v čase sklizně /čase Konce věku/ opustí Zemi jako zónu svobodné vůle a budou převedeni do světů bez možnosti uplatnění této svobodné vůle. Tyto světy jsou ne náhodou v Bibli připodobněny k jezeru síry.

Ano, tenhle svět se z hlediska historicky kratičkého okamžiku v blízké době výrazně změní. Tady už opravdu nejde o to, zda, ale kdy ty změny přijdou. Budoucnost, jak si později právě tady ještě ukážeme, je věcí souhrnu mnoha faktorů a stále se v čase profiluje a vyvíjí.

V každém případě zapomeňte na svoji starost o lidstvo jako celek. To pouze vaše ego hledá argumenty, aby skrylo svoji nechuť ke změně poměrů ve vašem nitru odkazem na nečinnost ostatních v tomto směru.

Osvoboďte se od své závislosti na svém hmotném okolí, a to včetně lidí, kteří vás tímto životem doprovázejí. Všichni jsou dušemi, které podobně jako vy vstupovaly po řadu inkarnací do lidských těl, aby dospěly k současné „maturitě“. Pokud k ní nebudou připuštěni nebo u ní neuspějí, není to vaší věcí.

Všichni mohli, kdyby chtěli.

Chcete pomoci lidem kolem sebe a lidstvu jako celku? Můžete!

Jste tu za sebe. A pamatujte: pokud skutečně chcete pomoci těm kolem sebe /a lidstvu jako celku/, můžete pomoci. Ale jedině tehdy, když se soustředíte na pomoc sami sobě při své vlastní vnitřní změně.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Všichni jste v těchto chvílích přezkušováni. Vidíte, jak se svět globalizuje » a současně se hroutí zavedené struktury. Zákonitý vzestup planety Země a Sluneční soustavy nad úroveň galaktického rovníku posiluje pozitivní vývoj a tlumí negativní vývoj kolem vás.

Proti tomuto zákonitému trendu se ovšem staví naši méně světlí a nízkovibrační souputníci, kteří s námi sdílejí naši Zemi a chtějí vaším prostřednictvím, prostřednictvím vašich emocí a myšlenek strachu, sporu a nenávisti udržet stávající stav a kontrolu nad Zemí a jejím lidstvem…

Najdete je všude va vládách a parlamentech všech zemí, mezi bohatými lidmi tohoto světa, mezi těmi panáky v církvích a ve suitě jim sloužících a poklonkujících poskoků /novinářů, vědců, špiček armád a členů tajných služeb i normálních pitomců, kteří daru myšlení svého ducha absolutně nevyužívají.

Charakteristickými rysy destrukce božského řádu současného bytí na této planetě je téměř vše, co naprostá většina lidí zejména v západní civilizaci považuje za vymoženost současné doby. Připomeňme si některé základní destruktivní tendence, které dnešní člověk v poklidu přijímá:

  • je to v řadě prvé cílené odtržení lidské bytosti od přírody této Země se vším všudy, počínaje koncentrací života do velkých měst, tragický průnik chemického průmyslu do výroby potravin i naprostý ústup od tradic lidového léčitelství s dobrovolně nedobrovolným přechodem ke zničujícím chemickým preparátům současné farmacie s dalekosáhlými vedlejšími účinky na lidské zdraví…
  • je to v řadě druhé postupná psychická degradace mužské a ženské role ve společnosti, kdy místo hledání vnitřní harmonie a vyrovnání těchto energií v každém z nás se snaží tahle společnost realizovat onu rovnoprávnost se všemi negativními dopady ve vnějším světě se všemi negativními důsledky pro rodinu a velkové společenské klima. Patří k tomu i doslova jásavé vpouštění všech možných sexuálně odlišných menšin do společenského života a zejména do podvědomí mládeže a jejich mediální preference ve vědomí mladé generace…
  • a je to ve třetí řadě postupně sílící neschopnost přirozeného početí dítěte u stále vyššího procenta populace, ústup od přirozeného rodičovství a výchovy dětí ke stále vyššímu růstu vlivu státních orgánů a organizací vstupujících na pole výchovy a dozoru nad mladou generací…

Přidáme-li k tomu uměle vyvolávaný střet civilizací mezi křesťanstvím, židovstvím a islámem a onu výš již zmíněnou snahu světové vlády v podobě pár desítek temných zakomplexovaných a bohužel mocných idiotů s podporou katolické církve udržet nadvládu nad celým světem, dostáváme dokonalou směs rostoucího chaosu, netolerance a vzájemné nenávisti, v němž se ztrácí většina hodnot, kterými lidstvo žilo ještě včera. Každodenní život pod vládou většiny těch zběsilců s jasnou orientací na sebeprosazování vlastního zvířecího ega vnáší do našich životů stále více strachu, depresí a úzkosti. Podle odhadu „odborníků“ jeden z deseti obyvatel našeho státu je v péči psychologů, psychiatrů nebo pravidelně bere antidepresiva.

Pozn.: vy jistě víte, že do lidského těla vnáší ego zvířecí instinkty a pudy a duch pak inteligenci… nedivte se proto prosím Merkelové a jejím souputníkům v EU včetně Sobotky a dalších politických matadorů v naší maličké zemičce, kteří vysoce v sobě preferují sobecké přístupy s cílem udržet vlastní koryta, že jejich konkrétní politické činy činy právě onu inteligenci ducha postrádají… je to naprosto přirozené při jejich orientaci na vlastní zvířecí složku vědomí v sobě… 

A bude hůř. Prosím, abyste opravdu poctivě procítili následující řádky. Zcela zákonitě prostě musí být hůř. Protože i v „Čase konce“ je mezi námi stále spousta lidí, jejichž ponoření do ega a konzumu současné společnosti je sice úplné, ale bude-li jim to hmotné vzato, je zde stále ještě šance na změnu jejich postojů v pohledu na svět a k příklonu k „úzké“ cestě do vlastního nitra.

A právě to, onen příklon k vnitřní cestě a náprava původního vypadnutí z jednoty „sebe-sama“, je cílem bytí ve škole zvané Země. Nikoli stále větší hmotné jistoty a vybavení domácností elektronikou, auty, o drahých zahraničních dovolených nemluvě.

Takže jen současný vír událostí, zhoršující se kvalita osobního i společenského života, živelné pohromy, atentáty, občanské války i střet mezi velmocemi mohou lidem postupně dát přesně to, co /snad/ může ještě u mnohých — dosud sladce chrnících a probuzení odmítajících vést k probuzení se k duchu. Budou uvedeni do krize a šoku z rozpadu hodnot jimi dosud preferovaných a donuceni hledat řešení tam, kde to dosud odmítali.

Vy, kteří už jste se stali lidmi hodnými toho jména, pomozte svou přítomností v jejich životě osvítit nitra blízkých lidí ve svém okolí, aniž byste ovšem házeli perly sviním. Jste svobodni duchem, věřím, že i neodvislí od dění ve svém okolí, plně si vědomi síly své duše, v níž — řečeno Kristovými slovy — „jste učinili dva jedním“ a „získali tak sílu pohnout horou“.

Materiální svět nechť je pro vás jen kulisou denně prověřující pevnost vaší volby programu „láska a sjednocení“ vaší duší jako programu pro vás určujícího. Prožívejte ho, ten materiální svět, s radostí, užívejte ho, ale nebuďte na něm závislí. Uvědomte si, že právě díky svému příklonu k programu ducha „láska a sjednocení“ jste se stali definitivně věčně žijícími a jakýkoli strach jste schopni zvládnout a rozpustit prakticky v okamžiku.

Bezpodmínečnou láskou a přijetím sebe sama a tudíž i láskou k lidem a jejich přijetím v rámci života na této Zemi se stanete hodni jména člověk tady a teď — i v tomto špinavém sobeckém materiálním světě. Nakopete s rozběhem zadek manipulátorům s vaším vědomím a budete si sami řídit svůj život. A nejen nyní, ale i poté, kdy přejdete na vyšší rovinu bytí i fyzicky. Protože vaší duší již v onom tolik hledaném božím království jste.

Tolik k současné situaci považuji za nutné říci. V dalších textech se budeme věnovat Zemi, světu a vesmíru kolem nás. A samozřejmě tomu, co v něm kdo dělá či páchá.

-pokračování-