Andromeda-Galaxy-1050x1400

Události Konce věku — proč USA, NATO a jeho evropští poskoci šílí a tolik tlačí na válku proti neexistujícímu ruskému nebezpečí? A jsou odhodláni ji začít ještě letos? /E/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » V předchozím textu v této rubrice jsme si spojili pravděpodobný význam třetího poselství z Fatimy s konkrétní současnou geopolitickou situací mezi světovými velmocemi a výsledek není příliš povzbuzující.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

V této stati budeme věnovat pozornost dalším postřehům, které je možno vyčíst z dostupných zdrojů ohledně dopadu očekávaných událostí na lidstvo a jeho bytí na Zemi jako takové. Opět využijeme především kusých výroků na téma poselství z Fatimy z úst Malachi Martina /23.7.1921 až 27.7.1999/, irského katolického kněze, jezuity, který od roku 1958 působil jako sekretář kardinála Bey ve Vatikánu během příprav na Druhý vatikánský koncil.

Malachi Martin byl jedním z těch, kterému bylo jako tajemníkovi kardinála Bey dovoleno nahlédnout do třetí části fatimského proroctví. Co ještě dalšího stačil tento jezuita do svého odchodu z inkarnace sdělit?

Protože budeme navazovat na předchozí texty v této rubrice, bylo by rozhodně pro vás přínosem, abyste si je přečetli /pokud se tak dosud nestalo/, než se případně dáte do čtení tady. Mám za to, že je to rozhodně velmi zajímavé čtení, zejména pro toho, kdo těm idiotům v mainstreamu nemůže přijít na chuť.

V rozhovoru se svou duchovní žačkou se Malachi zmínil o tom, že  měl možnost nahlédnout /jako asistent kardinála Bey/ do textu třetí utajené části fatimského poselství. A jeho pohledy do zákulisí dění kolem poselství, i další informace zpřesňující jeho pravděpodobné dopady na lidstvo, jsou potvrzovány také z jiných zdrojů a velmi dobře zapadají do dějů, které bych nejlépe snad nazval děním v dimenzích mimo naši pozemskou realitu.

Malachiho duchovní žákyně Suzanne pokračuje ve vyprávění o dalších kontaktech s Malachim. „Během oněch let, kdy jsem znala otce Martina“, říká, „často rozvíjel informace, které mi dal toho prvního dne. Například říkával, že bychom mohli zmírnit přísnost nadcházejících trestů, kdybychom znali obsah třetího tajemství“.

Tajemství jako záležitost „buď-anebo“ s následky, které jsou dány tím, co papežové neudělali a zatajili

Suzanne se Malachiho často ptala na prohlášení, která veřejně učinil během svých promluv a rozhovorů nebo je napsal ve svých knihách. Jeho výpovědi z mnoha období jeho činnosti pak dala dohromady a roztřídila je do tří různých kategorií. Ty vyjmenovává ve své knize The Keys of This Blood:

  • Za prvé jde o informace k fyzickému trestu národů, které zahrnují katastrofy, které lidstvo postihnou na zemi, na vodě a v ovzduší planety.
  • Za druhé jde o duchovní tresty sestávající se z vymizení náboženské víry /i víry vůbec, v cokoli/ a nástupu období široce rozšířené nevíry v mnoha zemích.
  • A za třetí opakovaně prezentuje tajemství jako záležitost „buď-anebo“. Podle něj měl papež Jan XXIII. v roce 1960 povinnost otevřít tajemství, přečíst si jej a učinit, co učinit měl. Tenhle postup by znamenal ono „buď“. Tím, že to neudělal, žijeme nyní v období očekávání toho „anebo“. 

I ona ve své knize zdůrazňuje ústřední úlohu Ruska při realizaci budoucích dějů ve světovém měřítku. Podle ní fyzické a duchovní tresty vypuknou v osudový čas a jejich spouštěčem bude podle třetího poselství z Fatimy právě Rusko.

Mějte zrak upřený na oblohu…

V roce 1997 řekl Malachi tazateli Bernardu Janzenovi: …myslím si, že velký význam pro rozpoznání příchodu onoho „anebo“ má to, co se bude dít na obloze…  „Mějte oči upřené na oblohu“, vyzýval své posluchače. „Myslím si, že znamení Naší Paní se brzy objeví na obloze“, říkával.

Podle něj by to měl být šok pro každého člověka žijícího zde na Zemi. A zejména církev prý bude tvrdě zasažena tím, co se objeví na obloze.

Někdo se jej zeptal, zda to může být „Hale-Boppova kometa“, malá kometa, která se toho roku objevila. „Ne,“ řekl. Očekával jiný druh znamení. Když se neprojevilo do konce června, řekl mi: „To znamená, že to ještě chvíli nenastane; máme ještě trochu času.“

Jaký druh znamení Malachi hledal? Těžko říci, to nikdy neprozradil. Možná to mělo být něco podobného jako zvláštní znamení zmíněné ve druhém tajemství, kde se pravilo, abychom hledali „noc osvětlenou neznámým světlem“ před vypuknutím druhé světové války?

Malachi Martin při několika příležitostech řekl redaktorovi v rozhlasovém pořadu Arta Bella, že kdyby někdo citoval přesná slova skutečného tajemství a zeptal se jej, jestli je to ono, musel by  odpovědět „ano“. Takže volající mu často nabízeli texty k posouzení a očekávali odpovědi.

Posluchači obvykle zdůrazňovali strašlivé pohromy jako zemětřesení, přílivové vlny, tsunami atd. Jednou, poté, co si vyslechl několik možných variant obsahu „tajemství“, o nichž řekl, že nejsou oním textem, jež mu byl v roce 1960 ukázán, řekl také: „Co mají všechny společné je to, že popisují pozdvižení v přírodě, jakoby se sama příroda bouřila proti lidstvu. Některé z těchto věcí jsou v tajemství. Pamatujte si však, až se tyto věci začnou dít, že to není příroda a není to Bůh.“

Tohoto jeho tvrzení si prosím velmi dobře povšimněte. To totiž ponechává stranou dvě možnosti: přímé působení samotné Matky přírody a přímé působení boží vůle.

Jeho popis událostí zveřejněný v knize Keys of This Blood, který zní „půjde o katastrofy způsobené člověkem či přirozené, na zemi, na vodě a v ovzduší planety“ nasvědčují, že v poselství jsou přímo zmiňovány v prvé řadě katastrofy způsobené člověkem.

Zdá se tedy, že to také vylučuje pro tentokráte pohromy pocházející z vnějšího vesmíru, jako jsou kolize dvou hvězd nebo blížící se kometa. Ve skutečnosti se jej jeden volající v pořadu Arta Bella jednou zeptal, jestli předpovědi zahrnují kometu. „Nic o kometě,“ odpověděl Malachi, čímž možný záznam v třetím poselství o podobném zásahu z kosmu prakticky vyloučil.

Pohromy nikoliv přirozené a nikoliv od Boha

A poté Malachi o něco později přímo opět naznačil něco nesmírně důležitého, co potvrzuje mé předchozí úvahy. Řekl totiž přímo: „až se tyto přírodní nepokoje začnou dít, pamatujte si, že to není příroda a že to není Bůh“.

Zdá se tedy, že to bude pravděpodobně vypadat, jako že je to práce přírody nebo Boží akt, ale nebude tomu tak. V minulosti by vyjádření „katastrofy způsobené člověkem“ naznačovalo nějaké člověkem vytvořené katastrofy jako války či nepokoje globálního charakteru. Dnes jsou ovšem známy technologie, o nichž jsem vás stručně informoval minule. A ty umožňují člověku zastoupit Matku Zemi a hrát si na Boha.

Budu v dalších svých textech hovořit i o interních zprávách shora o tom, že až tahle zemětřesení budou probíhat, obě strany o podílu té druhé budou mlčet. Ony vlastně přípravné fáze běží už nyní a například v Yellowstone je možno registrovat zřetelné „ťukání“ ruskými skalárními zbraněmi na kalderu tohoto megavulkánu, jehož výbuch může zničit velkou část Spojených států. Úřady USA reagují pouze omezením přístupu k datům o těchto rojích /zřetelně uměle/ vyvolaných minizemětřesení. Nechtějí prostě vyvolat paniku.

Kdo chce, ať nahlédne do textu na níže uvedené internetové adrese na velmi zajímavý článek týkající se dění v kaldeře sopky v Yellowstonském národním parku:

  • http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7255-informujeme-aktualne-situace-v-yellowstonskem-narodnim-parku-se-priostruje-mame-k-dispozici-exaktni-indicie-o-umele-vyvolane-rezonanci-na-jedne-ze-zdejsich-zlomovych-linii/
Yellowstone, Contin-station lkwy, 2014-02-04
Yellowstone, Contin-station lkwy, 2014-02-04

 

Yellowstone, Contin-station lkwy, 2014-02-05
Yellowstone, Contin-station lkwy, 2014-02-05

 

Ve dnech 4. až 5. února 2014 seizmometry umístěné v okolí kaldery zaznamenaly přesně načasované vibrace, které v žádném případě /podle jejich charakteristiky a kmitočtu/ nemohly nastat přirozenou cestou.

Vše nasvědčuje tomu, že tyto vibrace byly důsledkem cílených a na „kalderu“ zdejší sopky zaměřených vnějších vlivů způsobených člověkem.

Ať již v tomto případě bylo použito jako zdroj působení cokoliv, podařilo se dosáhnout evokovaných rezonančních vibrací v podzemní části „kaldery“ zdejší „super-sopky“, přičemž tento bezprecedentní druh rezonancí se zhoršoval z hodiny na hodinu, než bylo působení přerušeno.

I podle některých odborníků jediným účelem tohoto úsilí musela být systematická snaha o řízené oťukávání „Yellowstonské kaldery“ pravděpodobně skalární zbraní s úmyslem dát Američanům najevo něco, co je asi rozhodně nepotěšilo.

Kdo asi /z pohledu výše řečeného/ jim, Američanům, chce dát najevo, že je drží za koule?

Jaroslav Chvátal, autor původního článku na dané internetové adrese se domnívá, že za tímto děním stojí samotná americká administrativa se svojí snahou vyvolat všemi možnými prostředky mocný celonárodní destabilizační efekt k tomu, aby byly k dispozici důvody k zavedení dalších opatření výrazně omezující občanské svobody v této zemi.

I laikovi totiž musí být zřejmé, že erupce „super-vulkánu“ by mohla totálním způsobem zdevastovat celý severozápadní kvadrant Spojených států a zabít tak milióny obyvatel /prostřednictvím rezonančních energetických zbraní/. Ovšem tohle pojetí příčin stavu, proč americká vláda dělá rozsáhlé přípravy na nějakou vnitrostátní katastrofu, je přehnané.

Od vlády Spojených států, ať již té oficiální nebo neoficiální, která ovšem drží v rukou veškerou moc, sice můžeme čekat vždy jen to nejhorší, ale skutečnou příčinou určitých opatření prováděných ve vnitrozemí Spojených států je léta trvající hrozba zásahu ruskou skalární zbraní, proti němuž je „světový četník“ strýček Sam bezmocný jak děťátko, které přistihli se staženými pamperskami.

Ona vnitřní opatření v podobě připravených táborů FEMA, vlaků pro nucené transporty lidí a statisíců plastových rakví a jiných chuťovek, o kterých jste již jistě četli, podle mého názoru souvisí především s očekávanými ději po takto uměle vyvolaných přírodních katastrofách a případné následné jaderné války, kdy je očekávána obrovská dezorganizace společnosti a mimořádné ztráty na životech.

-pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Podobně jako před uveřejněním třetího článku v této rubrice přišla „tisková mluvčí“ z horních světů s drobnou připomínkou… ta se zřejmě týká budoucích událostí na Zemi… posuďte sami…

Nelze se dostat k Fatimskému tajemství dříve… čas jeho zveřejnění je daný, byla by vyvolána zbytečná panika… Fatimské tajemství nedává smysl, dokud určité události neproběhnou a lidstvo nebude v zoufalé situaci… ty se ho správně jen lehce dotýkáš, více není žádoucí… bude čas se na vše připravit duševně, psychicky, a o to jde… protože jen v případě veliké krize a ohrožení života je dnes ochoten člověk se změnit…

Jak se zdá, člověk si nikdy nemůže být jist tím, co je pro něj do budoucna připraveno… pokud půjde o něco jiného než o totální jadernou válku mezi Západem a Východem, kterou Amíci za potlesku mnoha idiotů u nás i ve světě chtějí zpestřit naše životy, tak i za tu dosud neznámou velikou krizi díky… ať je to cokoli…


Aktuální doplňující informace č. 2:

Těsně před zveřejněním tohoto textu došlo k těžkému zemětřesení ve střední Itálii nedaleko Říma… podle dostupných informací je nutné toto zemětřesení zařadit již do časové řady těch, která byla vyvolána uměle /lidským faktorem/ pomocí skalární zbraně /viz text tohoto článku výše/… informace o očekávaném nebezpečí zemětřesení byla v akáši dostupná nejméně 24 hodin předem, bylo signalizováno, že centrum bude v jižní Evropě… zdá se, že může jít o varování západním politikům v souvislosti s nejnovějším vystoupením Vladimíra Putina, který na fóru v minulých dnech směrem ke Spojeným státům a NATO prohlásil:

Svět stojí na pokraji války a já už nevím, jak mám s vámi jednatnásledovaly další neplánovaná vojenská cvičení!

Pokud je tomu tak, pak může jít podle všeho o způsob nonverbální komunikace Ruska s těmi na západě, kteří nechtějí slyšet slova a věty a melou si stále svoji… a proč právě Perugia? …pod Berlínem či pod Bruselem pravděpodobně nejsou vhodné podmínky k vyvolání zničujícího zemětřesení… oni v tom Berlíně, Bruselu či Washingtonu sice vědí, oč tady jde a proč se jim Země třese pod nohama, ale je jim to jedno… nastoupenou cestu ke konfrontaci nechtějí zastavit… můžeme proto reálně očekávat, že pokud nedojde k radikálnímu snížení napětí na ruských hranicích, dá se předpokládat preventivní skalární úder na geologicky citlivá místa přímo ve Spojených státech /podle některých zatím mlhavých náznaků/ nejpozději v období podzimní rovnodennosti… a to je za chvíli… další podrobnosti k tomuto tématu uvádím v následujících pokračováních textů v této rubrice…

Berte tohle dění ve světě, které se rozbíhá /a vy se o tom všem brzy přesvědčíte/ jako možná poslední varování: kdo se ani teď ještě nerozhodne pro rekonstrukci své psychiky » k dosažení harmonie těch dvou ve vás, aby získal vnitřní skutečnou sílu zachránit sám sebe a odejít „do nebe“, možná zmeškává svou poslední příležitost, jak zůstat člověkem a nadále žít svoji osobní věčnou existenci… protože ona opačná varianta, totiž koupat se v biblickém jezeře síry, to může být možná dobré na záda, ale v podstatě právě v onom jezeře síry bude uhašena už asi navěky božská jiskra těch, kteří se do něj ponoří…

…a dovolte mi ještě poznámku:

Čerstvá informace „odtamtud“ ze včerejšího dne uvádí jako další možnou geologickou událost v příštích dnech zemětřesení, které zasáhne v někde v Evropě m.j. i některé ze známých poutních míst mariánského kultu… byla dána vize sochy Marie vytesané ve skále, ještě ve spojitosti s nějakou jeskyní a prostorem před ní, kterak jsou ničeny seismickou událostí… pokud nešlo o přímé dozvuky události z dnešního rána /následné dozvuky zemětřesení v oblasti Perugie v Itálii/, máme se aspoň zase na co těšit… /doplněno 26.08.2016 ve 20:00/…