Umělá snaha o destabilizaci Yellowstonské sopečné kaldery? Něco o tom, jak si Druhá šelma Janova Zjevení pokouší hrát na Boha…

Tato informace doplňuje text mého článku s názvem Vize možného vývoje řešení současné krize na této planetě v čase konce věku… Až dodatečně po jeho napsání jsem objevil materiál z loňského roku, který hovoří o možnosti manipulace se supervulkánem v Yellowstone. Zajímavě zapadá do možného dění, které jsem vám nastínil. Uvádí možnost, že to může být dokonce člověk sám, kdo se pokusí /a pravděpodobně už pokouší/ vyvolat kontrolovaný /řízený/ výbuch supervulkánu k dosažení určitého cíle…

Yellowstone National Park region

Udělejte si obraz sami:


Pamatujete si na jisté velmi zvláštní seizmické události v oblasti Yellowstonského národního parku? K jedné sérii takových jevů došlo v období 4.–5. února 2014.

Tenkrát seizmometry umístěné v Yellowstonském národním parku zaznamenaly přesně načasované vibrace, které v žádném případě (podle jejich charakteristiky a kmitočtu) nemohly nastat přirozenou cestou. Vše nasvědčuje tomu, že tyto vibrace byly důsledkem cílených a na „kalderu“ (ústí) zdejší sopky zaměřených vnějších vlivů.

Ať již v tomto případě bylo použito cokoliv, podařilo dosáhnout evokovaných rezonančních vibrací v podzemní části „kaldery“ (ústí) zdejší „super-sopky“, přičemž se tento bezprecedentní druh rezonancí zhoršoval z hodiny na hodinu. Podle některých odborníků jediným účelem tohoto úsilí musela být systematická snaha o destabilizaci „Yellowstonské kaldery“ s úmyslem vyvolat explozi této sopky.

Zdravý rozum velí, že tento druh zločinné aktivity nemůže být za normálních okolností možný. Ano, to je zcela jistě pravda, ale jsou pro současný svět, ve kterém žijeme, „normální okolnosti“ typické?

Obávám se, že nikoliv. V takovém případě by akce výše uvedeného rozsahu musela nastat s požehnáním americké vládní administrace. Již nějakou dobu je všeobecně známo, že jisté mocenské síly v USA se snaží všemi možnými prostředky vyvolat mocný celonárodní destabilizační efekt k tomu, aby byly k dispozici důvody k zavedení opatření výrazně omezující občanské svobody v této zemi.

I laikovi musí být zřejmé, že erupce super-vulkánu by mohla totálním způsobem zdevastovat celý severozápadní kvadrant Spojených států a zabít tak milióny obyvatel a to v aktu státem sponzorovaného terorismu prostřednictvím rezonančních energetických zbraní.

Pokud by se to někomu zdálo „přitažené za vlasy“, bylo by dobré si připomenout, že existence podobných technologií je v současné době smutnou realitou.

Podle dat zaznamenaných seizmometry v Yellowstonském národním parku vše začalo dne 4. února 2014 kolem 08:30 hodin místního času. V tuto dobu prostě někdo musel spustit umělé destruktivní procesy, které měly epicentrum v oblasti kaldery (ústí) super-sopky v Yellowstonu.

Charakteristika rezonančních kmitů v podzemí pod Yellowstonským jezerem je více než výmluvná. O čtyři hodiny později, tedy kolem 12:30 hodin místního času se původní vibrace změnily v naprosto synchronizované rezonance s perfektním algoritmem načasování. O další tři hodiny později pak došlo k zesílení tohoto perfektního rezonančního vzoru (viz obr. níže):

yellowstone-contin-station-lkwy-20140204

Na obrázku níže je pak vidět, že se tento přesný oscilační vzorec zastavil krátce po půlnoci místního času dne 5. února 2014. Tato další tabulka je v podstatě plynulým pokračováním událostí ze dne 4. února 2014. Je třeba také upozornit na to, že zemětřesení nebo menší otřesy mohou trvat několik minut s různě dlouhými přestávkami, ale přirozené procesy v žádném případě nemohou vykazovat tak synchronní vibrační vzorec, jako v našem případě a nemohou bez přestávky trvat hodiny (v našem případě prakticky 12–16 hodin). Takový projev zkrátka nemůže být přirozeného původu:

yellowstone-contin-station-lkwy-20140205

Výše uvedené grafy pochází z monitorovacího zařízení: „LKWY SHZ“. Zde je přímý odkaz na příslušný seizmometr:

Podle „US Geological Survey“ (USGS) jsou k dispozici k danému měřicímu zařízení ještě tato data:

LKWY Lake (Yellowstone-Lake) 
44.5652-110.4000 2424.0 (Lat. Long. Depth)
Network: SLCY
Status: Open
Yellowstone National Park, Wyoming, U.S.A. opened 19951019.

yellowstone-contin-station-lkwy

Na výše uvedeném obrázku, který je převzat přímo ze stránek „USGS“, je patrné přesné umístění předmětného seizmografu a zlomová linie (tenká červené křivka), kterou tato instalace sleduje. Vidíte, že tato zlomová linie prochází prakticky středem „Yellowstonského jezera“ a to přímo nad masivním „bazénem“ žhavého magmatu.

Čtenáři nechť sledují další vývoj událostí v této části světového regionu. Zda se někdo pokouší uměle vyvolat erupci „Yellowstonské super-sopky“ nelze v této fázi jednoznačně prokázat. Pohybujeme se na tenkém ledě spekulací, ale zjištěná fakta jsou mimořádně zvláštní povahy.

Zdroj: www.matrix-2001.cz


http://earthquakes.volcanodiscovery.com/map/Yellowstone