butterfly-Danaus-plexippus

Vědomí duše existuje nezávisle na těle: Analýza a důkaz věrohodnosti svědectví neurochirurga Ebena Alexandera

Ukázali jsme v minulých dílech již mnoho svědectví dětí o minulých životech. Připomínám mj. Dr. Stevensona, který tyto vzpomínky vědecky ověřoval » Těch důkazů je tolik, že se člověk jen diví, jak o skutečnosti reinkarnace ještě někdo může pochybovat. Následující text je další potvrzení uvedených informací z trochu jiného úhlu pohledu… Začali jsme v minulém díle svědectvím vystudovaného lékaře, který naprosto vyvrací teze vládnoucího materialistického náboženství.

Neurochirurg Eben Alexander svým kvalifikovaným svědectvím zcela jasně a nezpochybnitelně dokazuje, že mozek není původcem lidského vědomí!

Jak již jsme opakovaně uvedli, zaslepení materialisté se ve své fanatické víře ve hmotu pokoušejí všechna svědectví o duši potlačit a znevěrohodnit. Ve své zaslepenosti se bojí že přijdou o svou slepou víru a neštítí se použít proti svědkům pravdy ani lež. I doktor Alexander byl jimi napaden a nespravedlivě nařčen ze lži. Ukážeme si námitky oponentů a jejich nepravdivost.

Rozhodli jsme se věnovat prostor rozsáhlé studii věrohodnosti Ebenova svědectví jednoduše proto, aby každý mohl vidět že pravdu nelze potlačit nepravdivými argumenty. Pravda snese kritické námitky, které ve výsledku Ebenovo svědectví jednoduše nezávisle potvrzují!

Mnoho našich čtenářů už jistě intuitivně nepochybuje o těchto faktech, ale třeba zde uvedená fakta některým pomohou k pochopení pravdy ve světě, kde je pravda, resp. poznání systematicky potlačováno…

Článek časopisu Esquire o Ebenu Alexanderovi zkresluje fakta! Jaká je pravda?

iands.org-International Association for Near-Death Studies, IncVýzkumník NDE Robert Mays (International Association for Near-Death Studies) v roce 2013 napsal analýzu nepravdivého článku v Esquire. Co dodat? Člověk nerad přichází o své iluze, platí to i pro materialisty v Esquire ;-)

Materialista Luke Dittrich, redaktor Esquire, napsal článek kritický k Ebenově knize „Proof of Heaven“. Dittrich citoval mj. nesouvisející soudní procesy vedené proti Dr. Alexanderovi kvůli údajnému zanedbání povinné péče. Ale — jak je všem myslícím lidem známo — obvinění samo o sobě není důkazem. Něco podobného jsme viděli už například v kauze kostnice Jakuba, bratra Ježíše. Zaslepení fanatici se pokoušeli popřít pravdu, která ovšem díkybohu nakonec vyšla na světlo světa »

Eben Alexander-sister

Dittrich se ale hlavně pokouší zpochybnit centrální předpoklad knihy — totiž že Alexanderovy zážitky proběhly navzdory nefunkčnímu mozku zničenému meningitidou. Dittrich se snaží čtenářům nakecat, že hyper-reálná Alexandrova zkušenost z „nebeské“ říše s krásnou dívkou a motýlími křídly i znalosti získané od „centrálního zdroje“, že to vše byly jen halucinace vyplývající z lékařsky navozeného bezvědomí / komatu. Podívejme se jak je Dittrich věrohodný…

Luke Dittrich je oceňovaný spisovatel. Byl jmenován spisovatelem roku 2004 organizací „City and Regional Magazine Association“. Profesní kvality ovšem nejsou to stejné co morální kvality, jak známo. Silně podpásové a manipulační je mj. vytahování profesních chyb z minulosti. Všichni lidé dělají chyby. Napadá mne podobenství o manželství: Je to jako kdyby někdo zpochybňoval způsobilost libovolného muže ke vztahu se ženou na základě chyb v minulém vztahu. Takovému tvrzení by se jistě všichni vysmáli.

Kompletní originální analýzu a důkazy Dittrichovy nepravdivé manipulace naleznete v článku Roberta Mayse » My se nyní budeme soustředit jen na tu nejdůležitější otázku a klíčové tvrzení:

Je pravda, že mozkový kortex byl stoprocentně „vypnut“? Byl nefunkční a přesto došlo k zážitkům a k setkání se zemřelou sestrou?

Tři údajné nedostatky v Alexanderově příběhu

Dittrich poukázal na tři klíčová místa v Alexanderově popisu, které údajně nebyla potvrzena při přezkoumání: Duha jako předzvěst Alexanderova „návratu“ do naší 3D reality, za druhé Ebenův křik o pomoc a za třetí i tvrzení o hyper-reálném zážitku neuvěřitelné krásy, lásky a moudrosti, ke kterému údajně došlo v kómatu při zcela nefunkčním mozku. První dvě nepřesnosti by bylo možno omluvit snahou vyprodukovat dramatický příběh, jakousi „uměleckou licencí“. Ale poslední chyba by byla fatální, protože ústřední tvrzení Ebenena Alexandera je, že k jeho zkušenosti došlo během týdenního bezvědomí následkem závažné bakteriální meningitidy. Ebenovy lékařské záznamy jsou ze zákona důvěrné. Dokonce i se svolením Alexandera, jeho doktoři odmítli poskytnout rozhovor, s výjimkou Dr. Potterové.

Ebenova odpověď

Conversations Beyond Proof of Heaven, DVD with Eben Alexander, MD, and Raymond A. Moody, Jr., MD, PhD
Conversations Beyond Proof of Heaven, DVD with Eben Alexander, MD, and Raymond A. Moody, Jr., MD, PhD

V reakci na Dittrichovo obvinění, Dr. Alexander vydal následující prohlášení:

Napsal jsem v uvedené knize pravdivý popis svých zkušeností a uvedl jsem v knize jak profesní a osobní úspěchy, tak i nezdary. Stojím si za každým slovem v této knize a toto poselství se stalo smyslem mého života. Cynický článek v Esquire překrucuje fakta o mé 25leté kariéře neurochirurga a je učebnicovým příkladem toho, jak lze nepodložená tvrzení a účelově vybrané informace zneužít na úkor pravdy.

Hyper-reálný zážitek, ke kterému došlo ve stavu lékařsky navozeného bezvědomí, nebo v komatu následkem nefunkčního mozku?

Popírající tvrzení Luke Dittricha závisí především na otázce uměle vynuceného kómatu. Tzv. kóma je podle dnešní lékařské-materialistické definice stav bezvědomí trvající déle než šest hodin, ve kterém: danou osobu nelze probudit; osoba nedokáže normálně reagovat na bolestivé podněty, světla nebo zvuku; postrádá normální cyklus spánek-bdění; a nezahajuje dobrovolné akce. Podle materialistů, v zájmu zachování vědomí, osoba musí mít dokonale fungující mozkovou kůru a mozkový kmen (cerebral cortex & brainstem).

Byl tedy Eben Alexander při vědomí během pobytu v nemocnici? Nikoliv. Sám Alexander svědčí že byl mimo od okamžiku, kdy ztratil vědomí ve svém domě poté, co volal na svého syna „Přeji dobrý den ve škole“ (pravděpodobně kolem 8 hodiny v pondělí) — byl mimo dokud se neprobudil příští neděli ráno pravděpodobně kolem 9 hodiny ráno.

Micrograph showing grey matter, with the characteristic neuronal cell bodies (dark shade of pink), and white matter with its characteristic fine meshwork-like appearance (left of image, lighter shade of pink)
Micrograph showing grey matter, with the characteristic neuronal cell bodies (dark shade of pink), and white matter with its characteristic fine meshwork-like appearance (left of image, lighter shade of pink)

U Ebena se vyvinul závažný případ bakteriální meningitidy. Existovalo mnoho příznaků toho, jak vážný jeho stav byl: Velmi rychlý nástup symptomů, perzistentní záchvat (status epilepticus), přítomnost E. coli (Escherichia coli) bakterií v mozkomíšním moku (CSF), vysoký počet bílých krvinek a vysoká úroveň bílkovin v CSF, velmi nízká hladina glukózy v CSF a CT skeny jeho mozku, které ukázaly difuzní otok, poškození ve všech osmi lalocích jeho mozkové kůry a rozsáhlé rozostření rozhraní šedé-bílé hmoty (blurring of the gray-white junction).

Dále bylo provedeno několik speciálních neurologických vyšetření ukazujících závažné změny: Abnormality indikující poškození kůry a thalamu, zvýšený nitrolebeční tlak, nepohyblivé oční panenky indikující poškození mozkového kmene a test na tzv. „reflex hlavy panenky“ (vestibulo–ocular reflex) který též indikoval poškození mozkového kmene. Alexanderovy motorické reakce se dále snížily na „žádné reakce na bolestivé podněty“, což také indikuje rozsáhlé poškození kortexu a mozkového kmene.

Ano, lékařské záznamy Eben Alexandrovy jsou důvěrné. Ale Alexander publikoval tyto výsledky v článku „My Experience in Coma“ v časopise AANS Neurosurgeon a také v podcastu interview na Skeptiko.com. Dittrich určitě měl přístup k oběma zdrojům.

Nejdůležitějším ukazatelem Alexanderova stavu bezvědomí bylo jeho Glasgow Coma Scale (GCS) skóre 8 (str. 25 v knize Proof of Heaven). Glasgow Coma Scale má rozmezí od 15 (při plném vědomí) do 3 (hluboké bezvědomí). Skóre 8 a méně ukazuje na „vážné poranění mozku“ a stav bezvědomí. Eben Alexander měl GCS 8 při přijetí v nemocnici.

Ale Luke Dittrich (ve snaze zpochybnit Ebenovo tvrzení) se zaměřuje na skutečnost, že Alexander sténal a zmítal sebou a musel být uměle (chemicky) přiveden do bezvědomí. Dittrich líčí, jak to popsala Dr. Potterová:

„Nemohli jsme s Ebenem pracovat, nemohli jsme jej vyšetřit, on prostě nebyl v klidu. Takže jsem musela učinit rozhodnutí o chemickém vyvolání bezvědomí / koma. Opravdu pro jeho vlastní bezpečnost, abychom ho mohli léčit. A tak jsem to udělala… dala jsem ho spát, chcete-li, a dala jej na podporu života.“

Poté, co byl Alexander převzat z ER na ICU, Potterová říká, že doktoři mu tam podávali anestetika, která ho udržovaly v kómatu. Další den ho šla navštívit: „A samozřejmě, že byl stále v chemickém kómatu“, říká. „S podporou ventilace. Snažili se ho probudit aby viděli, co bude dělat, ale on byl v přesně stejném rozrušeném stavu. I když se snažili sedativa ubrat. Ve skutečnosti, pokaždé, když se pokusili odstavit sedativa, mlátil sebou, pokoušel se křičet…“

Takže, na základě těchto prohlášení dospěl Dittrich k závěru, že Alexandrovo kóma bylo vyvoláno a udržováno pouze chemicky, anestetiky…

Ale v knize „Proof of Heaven“, Alexander píše, že strávil sedm dní „v kómatu způsobeném vzácným případem E. coli bakteriální meningitidy.“ V knize podle Dittricha neexistuje žádný náznak, že to byla Laura Potterová, a nikoli bakteriální meningitida, která způsobila kóma, nebo že lékaři na jednotce intenzivní péče ICU udržovali kóma ve dnech, které následovaly po použití anestetik.

Tento bod míří do srdce Ebenova příběhu, protože podle Alexandera neměl mít fungující mozek, a proto jeho vzpomínky nepochází z mozku. Dittrich pokračuje:

[Alexander], konstatuje, že dle konvenčního vědeckého poznání, „pokud nemáte funkční mozek, nemůžete být při vědomí,“ a klíčovým bodem jeho argumentace pro realitu jiného světa (který podle svého tvrzení navštívil) je, že jeho vzpomínky nemohly být halucinací vytvořenou mozkem, protože v tu dobu neměl funkční mozek..

Takže byl Eben Alexander vědomý během jeho pobytu v nemocnici? Dittrich definuje klíčovou otázku:

Zeptal jsem se Potterové, zdali manický, vzrušený stav, který Alexander vykazoval vždy, když jej odstavili od anestetik během prvních dnů jeho kómatu, by splňoval její definici „být při vědomí“.

„Ano“, říká. „Byl vědomý, ale blouznil.“

Tu to máme — pro Dittricha nezvratný důkaz, že Eben Alexander byl při vědomí, i když těžce nemocný, a byl udržován v lékařsky vyvolaném kómatu podáváním anestetik. A Eben Alexander podle Dittricha nesdělil tuto klíčovou skutečnost ve své knize.

Toto je poslední důkaz, který Dittrich potřeboval k obvinění Ebena Alexandera jako podvodníka…

Jak jsme si už řekli, ve všech podobných případech materialisté označují tyto zážitky jako halucinace s dobrým pocitem že se zbavili nepříjemného svědectví.

Pozn. redakce: Jednoznačně, tím argumentem který zbourá bohorovnost všech podobných nevědomých „vědců“, může být právě jen skutečnost absolutně nefunkčního mozku.

Takže, má Dittrich pravdu nebo ne?

Robert Mays se dále ironicky ptá: Ještě jednou, proč dále zkoumat? Není třeba nic dokládat, není třeba ověřovat s odborníky fakta o indikaci, že Ebenův mozek byl vážně poškozen bakteriální infekcí? Koneckonců, v ER a ICU odborníci nebyli. A další lékaři, kteří se podíleli na Alexanderově případu, odmítli poskytnout rozhovor. Ten jeden lékař, který byl přítomen, je určitě dostačující? A ostatní lékaři by nepochybně potvrdili posouzení Dr. Potterové?

Ale co pádné důkazy závažné meningitidy? Údaje všechny pocházejí přímo od Alexandera. Mohl je přece snadno přehánět nebo si je snad dokonce vymyslel…?

Pokusil se Luke Dittrich potvrdit hodnocení Dr. Potterové s kýmkoli jiným, kdo se na případu podílel? S nikým!

Byli Dittrich nebo jeho redaktoři v Esquire vůbec znepokojeni tím, že jejich zobrazení Ebena Alexandera jako podvodníka bylo založeno pouze na posouzení jednoho lékaře? Zřejmě ne.

Co kdyby Dittrich přeslechl Dr. Potterovou? …nebo možná mohl nesprávně pochopit a vyložit co mu řekla? Dittrich nikdy neautorizoval a neověřoval citaci Dr. Potterové. Kdyby jí ukázal, jak jí citoval, byla by dost překvapena…

Členové Alexanderovy rodiny mi řekli, že Dr. Laura Potterová vyjádřila své obavy poté, co byla kontaktována redaktorem, když se poprvé objevil článek v Esquire, a následně vyjádřila svůj úlek z toho, jak její poznámky byly pokroucené. Měla pocit, že Luke Dittrich zkreslil, co mu řekla a vytrhl její slova z kontextu.

A jaké jsou tedy skutečnosti týkající se Ebenova komatu? Pokud by Luke Dittrich četl Proof of Heaven pořádně, byl by našel vědecká lékařská fakta o Alexandrově kómatu v Příloze A, od Alexandrova infekčního specialisty Dr. Scotta Wadeho:

Dr. Alexander had become ill quickly with flu-like symptoms, back pain, and a headache. He was promptly transported to the Emergency Room, where he had a CT scan of his head and then a lumbar puncture with spinal fluid suggesting a gram-negative meningitis. He was immediately begun on intravenous antibiotics targeting that and placed on a ventilator machine because of his critical condition and coma. … Despite prompt and aggressive antibiotic treatment for his E. coli meningitis as well as continued care in the medical intensive care unit, he remained in a coma six days and hope for a quick recovery faded (mortality over 97 percent). (p. 183)

Dr. Alexander onemocněl rychle s příznaky podobnými chřipce, bolestí zad, a bolestmi hlavy. Byl okamžitě transportován na pohotovost, kde měl CT scan hlavy. … I přes rychlou a agresivní léčbu antibiotiky na E. coli meningitidu, stejně jako pokračující péči v lékařské jednotce intenzivní péče, zůstal v komatu šest dní, a naděje na rychlé zotavení slábla (úmrtnost přes 97 procent). (str. 183)

Četl vůbec Luke Dittrich tuto část knihy Proof of heaven?

Takže klíčové Dittrichovo zobrazení Ebenova stavu je celkem výmysl, založený na úplném překroucení prohlášení Dr. Potterové k němu. A v podobném stylu je celý článek v Esquire…

Co přesně je tzv. koma?

Plné porozumění Ebenovu příběhu vyžaduje porozumění tomu, co je kóma a záchvat:

V zájmu zachování vědomí — osoba musí mít dokonale fungující mozkovou kůru a mozkový kmen. Každé významné narušení kortikální funkce — např. něco tak triviálního jako několik závanů éteru — může způsobit ztrátu vědomí. S každým dalším znehodnocením funkce kortexu a mozkového kmene, člověk klouže hlouběji a hlouběji do kómatu, což je stav, kdy osoba nemůže být probuzena, nedokáže normálně reagovat na bolestivé podněty a nezahajuje dobrovolné akce.

Fáze bezvědomí může být mapována pomocí tzv. Glasgow Coma Scale, která posuzuje oči, verbální a motorické reakce. Navíc, další neurologická vyšetření, jako je například „světelný reflex panenky„, indikují stav funkce mozkového kmene. Například, když oční pupily (panenky) nereagují na světlo — to indikuje poškození mozkového kmene atp.

Záchvaty toho druhu, který vykazoval Eben Alexander, tzv. tonicko-klonické záchvaty — to jsou příznaky, které se prezentují navenek jako divoké pohyby — zmítání těla… Během „tonické“ fáze zklidnění se kosterní svaly náhle napnou a osoba může rovněž projevit krátké sténání nebo křičet díky vzduchu vypuzenému z plic. Během „klonické“ fáze záchvatu, se svaly dané osoby začnou střídavě rychle stahovat a uvolňovat, což způsobuje křeče. Mohou se vyskytovat přehnané záškuby končetin nebo silný třes.

Záchvaty jsou způsobeny abnormálním, nadměrným vytvářením neuronových impulsů v mozku. Pohyby svalů a sténání, nebo křik jsou výsledkem abnormální nervové aktivity v různých motorických částech mozku nebo motorických reflexních obvodů.

Alexander vykazoval status epilepticus resp. trvalý záchvat životu nebezpečné tzv. epileptické křeče. Dr. Potterová mu tedy podala 15 miligramů diazepamu (str. 18) ke zklidnění a později ještě další sedativa pro umožnění lumbální punkce (str. 21). Sedativa uklidnila nervovou aktivitu a tím snížila nebo odstranila třes. Je pravděpodobné, že v nějaké pozdější tonické fázi Eben vydal výkřik „God, help me!“ …

Koma a záchvaty vznikly náporem infekce bakteriální meningitidy, která se šíří velmi rychle přes mozkomíšní mok. Bakterie napadly celý vnější povrch mozku, včetně neokortexu, hipokampu a dalších částí limbického systému i mozkového kmene. Tento útok přinesl ztrátu paměti, jazyka a identity a nakonec ztrátu vědomí. Útok také vyvolal divoké neuronální výkyvy … které měly za následek trvalé záchvaty. Eben Alexander byl v komatu vyvolaném meningitidou ještě před tím než byla (Dr. Potterovou) podávána sedativa pro zlidnění záchvatů. Alexander zůstal v komatu vyvolaném meningitidou i poté, co se mu sedativa přestala podávat.

Následuje klíčová citace v přesném originálním znění:

Contrary to Luke Dittrich’s assertion, Eben Alexander did disclose the use of sedatives in a „chemically induced coma“:

„At times, early in the week, I would move. My body would thrash around wildly. A nurse would rub my head and give me more sedation, and eventually I’d become quiet again… By the end of the week these occasional bursts of motor activity had all but ceased. I needed no more sedation, because movement—even the dead, automatic kind initiated by the most primitive reflex loops of my lower brainstem and spinal cord—had dwindled almost to nil.“ (p. 92)

Na rozdíl od Dittrichova tvrzení, Eben Alexander tedy rozhodně nezatajil použití sedativ k „chemicky navozenému bezvědomí“:

„V době na začátku týdne jsem se ještě mohl pohnout. Moje tělo se divoce zmítalo. Sestra mi třela hlavu a dala mi více sedativ, a nakonec jsem se opět zklidnil… Do konce týdne ale tyto občasné výbuchy motorické aktivity všechny ustaly. Nepotřeboval jsem už  žádná sedativa, protože pohyb — a dokonce i automatické, nejprimitivnější reflexy mozkového kmene a míchy — se zmenšily téměř na nulu.“ (str. 92)

Člověk se musí divit tomu, jak pozorně Dittrich přečetl „Proof of Heaven“, aby mohl říci: „Neexistuje žádný náznak v knize, že to byla Laura Potterová, a nikoli bakteriální meningitida, která vyvolala kóma [str. 18 a 21], nebo že lékaři na jednotce intenzivní péče udržovali kóma ve dnech, které následovaly po použití anestetik [str. 92]. “

Závěr? Materialisté jsou mimo mísu

head-in-sand-1

Je až legrační co vše materialisté jako Dittrich jsou schopni udělat, aby mohli popřít fakta, která narušují jejich slepou víru ve hmotu ;-) Chytí se libovolného stébla a s uspokojením zavrhují nepohodlné skutečnosti. Pravda pro ně není vůbec důležitá…

Pro mnoho našich čtenářů jsou jistě samozřejmé tyto znalosti o podstatě lidského vědomí, ale pro některé jiné snad tento text bude užitečným…

Důležité je ale hlavně to, že všichni nyní jasně vidíme prostou pravdu. Pravdu, kterou jsme v naší sérii textů už několikráte potvrdili — lidské vědomí a vzpomínky existují zcela nezávisle na mozku. Eben prožil úžasné věci v době, kdy jeho mozek nefungoval ani trochu.

Mozek je jednoduše jen jakýmsi převodníkem, mostem mezi naším vědomím existujícím v multidimenzionálním prostoru o kterém mluví kvantová fyzika a mezi touto 3D realitou ve které existujeme v tuto chvíli, kdy čteme tyto řádky. Celý materialismus se před našimi zraky rozpadá v prach díky jednoznačným důkazům…

Příště se podíváme na další část Maysova textu, který rozebírá to co Eben prožil.

-pokračování-


Literatura: