VIDEO: Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat? Agenda 2030 jede! Útok na vaše děti i samu podstatu lidské rasy pokračuje! Poděkujte politikům za multikulti obohacení, které vám štědře dopřávají! 7

Tento text doplňuje předchozí analýzu toho, jakým způsobem Agenda 2030 zcela záměrně přeprogramovává děti, ničí přirozené sexuální chování, rozvrací přirozené mezilidské párové vztahy i rodiny »

Minule jsme si ukázali fakta o tom, jak řízená a pečlivě politiky plánovaná islamizace Evropy nese své plody » Následující reportáž ČT ukazuje pouze nepatrný střípek a špičičku ledovce:

VIDEO: Reportáž ČT, Islámská Belgie — obtěžování žen muslimy na ulicích kdysi civilizovaného města

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura) — Nebojte se o ní, ona se nezbláznila, ale příkaz ovšem zněl jasně soudruzi: Islamizovat, islamizovat, islamizovat...
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura) — Nebojte se o ní, ona se nezbláznila, ale příkaz ovšem zněl jasně soudruzi: Islamizovat, islamizovat, islamizovat…

Jaký je skutečný cíl islamizace?

Je zřejmé, že ani odpůrci islamizace a vlastenci snažící se o záchranu národa nechápou, že snaha o islamizaci Západu není nějakou hloupostí neomarxistických levicových politiků — jde totiž o dlouhodobě pečlivě naplánovaný proces, který má pomocí islámského totalitního politického systému šaríja převzít moc — a převzít ji tentokráte na 100% tak, že ovládne i myšlení „nemyslících“ věřících oveček. Ano, to vše podle nevyslovovaných záměrů těch, kteří podle Agendy 2030 hezky vesele budují světovou vládu NWO »

Opakovaně se vás pokoušíme upozornit na největší skandál známé historie, kdy vznik islámu byl podpořen římskou církví za účelem ovládnutí Arabů, dobytí Jeruzaléma a likvidace původních, nekatolických, PRAVÝCH KŘESŤANŮ v severní Africe »

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

pope-merkel_2864197k

Už tenkrát si temní soudruzi naplánovali že obě náboženství v budoucnu spojí — a to je přesně to, co vidíte dnes naživo okolo sebe! Proto dnes Vatikán i mainstreamoví politici de-facto podporují islám!

V paralelním seriálu uvádíme fyzikální a další vědecké důkazy o tom že naše ego vytváří naši realitu » A vytváří ji na základě své víry, na základě svého přesvědčení, které je programováno výchovou a společností od dětství (viz též tzv. stádní efekt, kterému nemyslící ovčané snadno podléhají). Proto Kristus jasně říká „jen pravda (poznání!) vás osvobodí“ »

Tohle vše temné síly schované pod maskou těch různých -ismů dobře vědí — proto vám neustále mediálně cpou do hlavy lži a hlavně zmanipulované polopravdy, které jsou nejzákeřnější! Cpou vám je do hlavy, protože se tím pokouší zmanipulovat vaše vnímání reality, následně i myšlení a zrušit tak vaši svobodnou vůli… Zkuste se nad tím pozastavit a porozumět — tohle je klíč k vaší OPRAVDOVÉ svobodě!

Protože mají pod palcem tradiční masová média, používají je bezostyšně pro svou propagandu a už nepokrytě cenzurují fakta » Malou ukázku lživé manipulace můžete vidět na dalším obrázku — není nic snazšího než si to porovnat s fakty, která máte k dispozici nejen na tomto webu… Jedna z mnoha důkladně ozdrojovaných analýz je k nalezení např. zde » nebo např. zde se můžete mj. dozvědět, že ve Švédsku aktuálně existuje 61 no-go zón, kde rozhodující podíl obyvatelstva tvoří muslimští přistěhovalci, hromadná znásilnění se stala ve Švédsku novým kulturním fenoménem a právo šaría se už začíná téměř stávat švédskou normou »

Alláhu Akbar :-) A hejtfríí sluníčkáři vám samozřejmě nelžou ;-) …jak by mohli chudáčci Sorosem špatně placení :))

"Nevládní" neziskovka podporovaná vládou zase lže
„Nevládní“ neziskovka podporovaná vládou zase lže

Kvůli této zhoubně bující cenzuře a sórošoidní eurobolševické propagandě jsme nuceni suplovat úlohu veřejno-právních médií  a ukazovat vám poněkud depresivní přehled faktů — protože proti cenzuře lze postavit jen fakta: Islám je totalitní systém vládnutí zaměřený na ovládnutí veškeré populace pod maskou víry ve falešnou modlu-Alláha » Alláhu Akbar!

VIDEO: Jak selhala migrace ve Švédsku (CZ titulky)

Prosím pěkně, pamatujte si, informujeme vás o všech těchto zprávách ne proto, abyste podléhali negativitě, nýbrž proto abyste si mohli objektivně udělat představu, kam vás pastýři vedou…

Cílem globalistů je totalitní zotročení duší na Zemi. Duchovní vývoj bude podle plánu satanských globalistů maximálním způsobem blokován, čímž se z této planety stane ještě dokonalejší vězení pro duše.

Pozitivní zprávou je, že vy sami můžete rozhodnout, zda jim to dovolíte. Stačí změnit sami-sebe, své niterné myšlení, přístup sama-k-sobě »

Podívejme se teď na několik nejnovějších výkřiků globalisticko-bolševické genderové propagandy… Začneme tím zábavnějším — aneb ubavíme se až k pláči:


NA MUŽÍCH NEZÁLEŽÍ? Budete mrkat na drát, jakou (genderovou) roli určili globalističtí neomarxisté mužům ;-)

Gender ideologové tvrdí, že role muže a ženy ve společnosti nejsou podmíněny biologicky, ale jen společností a kulturou. Podle nich se prý tedy mohou kdykoliv měnit.

Pozn.: Slovíčko „gender“ je stejně tak nepřirozené, jako ošklivé — možná by bylo lépe, kdybychom ony politruky nazývali „bezpohlavními ideology“?

Před očima se nám rýsuje sociální inženýrství, které chce vytvořit nového člověka, pohlavně zaměnitelného. Cílem je likvidace vyšší kristovské lásky a její redukce na čistě pudovou potřebu — chtějí lidstvo vrátit zpět na zvířecí úroveň. Kvůli tomu chtějí zasáhnout (naprogramovat) malého človíčka co nejdříve — v dětském věku — prostřednictvím předčasné sexualizace, kdy plánují už od školky dětem lživě ukazovat, jakože že prý každá sexualita je přirozená.

Současně ovšem hodlají nastolit ideovou totalitu, která vám bude přikazovat, jak máte správně myslet… Dohlížet na to bude nová ideo-policie….

Úsvit nových pořádků přináší zpopularizovaná kampaň #MeToo okolo tzv. sexuálního obtěžování. Dosud feministky požadovaly pro ženy možnost dávat najevo svoji sexualitu tak, jak si samy představují. Inovace podle #MeToo spočívá v tom, že prý i muži mají dávat najevo svou sexualitu pouze takovými způsoby, jaké vyhovují femi-nacistkám. A nakolik se jim to daří, posuzují znovu výhradně feministky.

Je nezpochybnitelným faktem života, že ženské tělo je tím nejcennějším materiálem, jejž má lidstvo k dispozici. Právě ono tvoří úzké hrdlo veškeré lidské budoucnosti. Jinudy cesta k novým pokolením nevede. Naopak muž je z hlediska rozmnožování docela zbytný. Zatímco v silách ženy je zplození potomstva počítaného na prstech (obvykle) jediné ruky, jediný muž je schopen geneticky zařídit potomků tisíce. Na každé jednotlivé ženě tedy z tohoto nejdůležitějšího hlediska záleží mnohem více než na každém jednotlivém muži.

V dosavadním řádu věcí bylo na muži, aby ratolesti nejen počal, nýbrž také v bezpečnostním a materiálním smyslu zajistil. Jeho hodnota tak relativně stoupala… Sdílená ekonomická nutnost tak dala vzniknout jisté rovnováze ve vztahu mužů a žen. Jejich spolupráce byla pro přežití a rozvoj nezbytná.

Ne tak dnes, kdy žena je často ekonomicky zcela soběstačná, dokáže děti živit bez spolupráce s mužem. Důležitý motiv k takové spolupráci tak vymizel. A protože její výlučnost coby rodičky zůstala nedotčena, tak její relativní cena zůstává stejně vysoko. Žena nového věku si tak v podstatě může poroučet, co se jí zlíbí.

A přesně tento prostý fakt využívají globalističtí bolševici při svém útoku na samou podstatu „člověčenství“… kdy staví obě pohlaví proti sobě, zatímco ženská a mužská energie by měla spolupracovat na základě opravdové kristovské nepodmíněné lásky! Opět tu vidíme v akci onu archontickou schopnost přetvořit původně dobrou věc (feminismus) do absolutně zvrácené formy…

Lidská společnost je rozvracena na všech frontách

Není náhodou, že neoliberální bolševici se snaží rozvrátit nejen výchovu dětí, ale i přirozené párové vztahy mezi mužem a ženou! Je to součást snahy duchovně zotročit celou lidskou rasu jako takovou a zablokovat její duchovní vývoj. Celá Agenda 2030 je taková — pod pláštíkem zdánlivého „dobra“ směřuje k zásadnímu omezení svobody člověka…

Dále níže najdete příklad další neo-liberální bizarnosti, kterou bychom mohli považovat za scénář filmové komedie, nicméně neo-bolševici to myslí smrtelně vážně :-(

#MeToo: Feminacistka hlídá flirtování na kanadské diskotéce — a to jsme teprve na počátku NWO! Orwell musel dobře znát jejich plány…

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita, se stává zločinem… a rozhodně ne náhodou vidíte na oblečení ženy označení "ANTI-SEX"...
1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita, se stává zločinem… a rozhodně ne náhodou vidíte na oblečení ženy označení „ANTI-SEX“…

Budeme si citovat podle flowee.cz, který informuje o první zkoušce na to, co pro lidstvo plánují globalisté do budoucna. Představte si obecně diskotéku, nebo kulturní centrum a v něm ideo-policejní, gender-policejní dohled, pro který femi-nacistky vymyslely bizarní funkci s názvem „kapitánka souhlasu“ :-) V našem pokusném objektu se ona ideo-policistka jmenuje „Tanille Gejbová“:

Ne to není vtip!

Pokusné kulturní centrum nové genderové totality je nyní oblepeno plakáty, které upozorňují, že ke všemu „intimnějšímu“ musí být dán souhlas :-)

Dozorkyně, ideo-policistka, soudružka Tanille Geibová vítá hosty často už u vchodu a oznámí jim, že je tam od toho, aby jim zodpověděla veškeré dotazy, které se tohoto souhlasu týkají. No, a kdyby snad někdo zažil na parketu nějaké chování, které ho znepokojuje, může za ní klidně přijít a probrat to. „A to v případě, ať už jde o pohled, fyzický dotek nebo i příliš těsný tanec,“ říká Geibová. Už během několika prvních týdnů vyřizovala „kapitánka souhlasu“ stížnosti, které se týkaly „nevhodných“ připomínek, ale i výraznějšího obtěžování. Zda pak Geibová zakročí, vždycky záleží na těch, kteří si stěžují. Těch se nejdříve zeptá, zda má mluvit s lidmi, kteří se údajně „chovají útočně“.

Pokud dá „oběť“ souhlas, vyrazí kapitánka souhlasu do akce. Nejdříve se daného člověka zeptá, jak probíhá jeho noc a zda nepotřebuje nějakou pomoc. „Podle toho, jakou dostanu odpověď, se i představím. Jsem Tanille a právě jsem dostala nějakou zpětnou vazbu o tvém chování. Někomu se kvůli tobě tenhle večer nezamlouvá,
chceš si s ním promluvit?“

Někteří hosté jí prostě jen poděkují a řeknou, že si neuvědomili, že se jejich chování někoho mohlo dotknout. Bylo ale i spousta lidí, kteří kapitánku odmítli poslouchat, a ona pak byla nucena jít za ochrankou. „Pár lidí jsme museli vyrazit,“ říká Tanille Geibová. „Ale vždycky se snažím i těmhle lidem dát svou vizitku, na které stojí, že pokud si budou chtít promluvit, tak je rádi uvítáme zpátky v klubu.“

Kolik takových lidí, kteří by se s radostí do klubu vraceli poté, co je kapitánka nechala vyhodit, existuje, už ale Tanille neříká :-)

Hlavní útok je veden na vaše děti!

To byla jen taková malá úvodní kulturní vložka k pobavení… nebo spíše k pláči? Hlavní útok ovšem je veden na vaše děti — ONI dobře vědí, že je musí „přeprogramovat“ co nejdříve »

Uvědomte si prosím, že podle jejich plánů bude nejen podvázáno sexuální chování lidské rasy, nýbrž nebudete mít ani možnost vychovávat dítě… Globalističtí bolševici hodlají všemi způsoby vymazat skutečnou lásku z lidského života!

VIDEO: TV DW,Barnevernet — Ken Joar Olsen

Dokument německé DW TV z roku 2016 s CZ překladem.

VIDEO: Děti státu, Barnevernet

VIDEO: NORSKO! ZLODĚJI DĚTÍ!

Státní teror pokračuje. Aneb kterak satanistický NWO ničí rodiny, charaktery dětí a skutecnou lásku. Mají plná ústa toho jak chrání děti — ve skutečnosti v 99% procentech ničí to nejdůležitější — přirozené vztahy založené na mateřské (rodičovské) lásce. Snaží se nám nakecat ze stát se postará lépe… až naprší a uschne :)

Ano, jistě některé zásahy jsou oprávněné, proti doopravdy zlým rodičům — nicméně diktatura nekontrovatelného Barnevernetu se prostě zvrhla — absolutní moc vzdy vede k totalitě. To je zákon. „Ochutnejte“, ať víte na co se můžete těšit v NWO řádu podle Agendy 2030:

VIDEO: ÚTEK Z NÓRSKA — Odoberanie detí

Dokument z 2013 o tom, ako poľský novinár-detektív Krzysztof Rutkowski zachraňuje poľské dievčatko v Nórsku, kde bolo násilne adoptované nórskym gestapáckym systémom JUVENILNÁ JUSTÍCIA.

VIDEO: Norskem ukradené děti

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>