VIDEO: Politici lžou že jsou proti migraci — současně ji ale podle směrnic EU podporují. Důkazem je také vítací a zvoucí video vyrobené (prý) neziskovými (prý) nevládními sórošovci za podpory vlády

Jak se volby blíží, tak stále více vystupuje na povrch v plné nahotě přetvářka politiků…

Ti podle průzkumů dobře vědí, že lidé se oprávněně obávají o svou budoucnost a budoucnost svých dětí, o budoucnost kterou ohrožuje agresivita islámu… mnozí rovněž už dobře vědí, že islám používá imigraci jako zbraň »

Takže tito politici se naoko přetvařují, že jsou proti imigraci nadiktované z Bruselu — ve stejnou chvíli už ovšem dobře vědí, že v budoucnu budou muset mohamedány přijmout!

Brexit-Cameron

Tedy pokud nevyhlásíme referendum o vystoupení z EU…

Jak to víme tak jistě?

Např. i proto že ČSSD má v programu „evropské hodnoty a integraci“ — prostě podporu EU » Ta stejná merkelovská EU ovšem hodlá mohamedánské ekonomické migranty do ČR, Maďarska, Slovenska atd. protlačit za každou cenu mocensky, násilím pomocí sankcí a soudů…

…přičemž např. Evropský soud minulý týden odmítl žaloby Maďarska a Slovenska na migrační kvóty, kterými se země EU v roce 2015 zavázaly přerozdělit si mezi sebe 120000 migrantů z Itálie a Řecka.

  • http://zpravy.idnes.cz/soudni-dvur-eu-zaloby-kvoty-zamitnuti-slovensko-madarsko-uprchlici-1iy-/zahranicni.aspx?c=A170906_094547_zahranicni_ane

Rozhodnutí Evropské rady se tehdy řídilo Lisabonskou smlouvu, tedy většinovým systémem a země V4 byly tehdy ve svém odporu proti kvótám přehlasovány. Polsko tehdy zradilo a hlasovalo nakonec pro kvóty — to se změnilo po polských parlamentních volbách. Angela Merkel nyní na volebním shromáždění kritizovala Maďarsko, že na verdikt Evropského soudu reagovalo tím, že verdikt sice vzalo na vědomí, ale zároveň Orbánova vláda uvedla, že na jejím rozhodnutí nepřijímat migranty se nic nemění. … Na řadu přijdou hrozby, výhrůžky sankcemi, uzavřením penězovodů a evropských dotací…

  • http://zpravy.idnes.cz/merkelova-madarsko-migranti-prerozdelovani-fmt-/zahranicni.aspx?c=A170912_110636_zahranicni_bur

Politici se tedy před volbami přetvařují, že jsou proti vnucené merkelovské migraci — přitom ji ale bez publicity, skrytě a nenápadně, podle směrnic EU dál vesele podporují.

Důkazem je mj. vítací video pro migranty, které vláda nechala vyrobit. Ano je to legrační — občané ze svých daní platí svou budoucí likvidaci, autogenocidu svého národa » Není to legrační? Nemyslíte?

Vítejte v České republice! Ministerstvo vnitra ČR nechalo vyrobit video pro migranty

Projekt „Vítejte v ČR“ je prý určen cizincům ze třetích zemí, kteří na území České republiky již přijeli a plánují zde dlouhodobě pobývat. Jeho cílem je poskytnout cizincům základní informace o životě v ČR.

Povšimněte si prosím opět pozadí této akce — opět v pozadí stojí ty stejné globalistické peníze. Rukopis Agendy 2030 je nepřehlédnutelný » Ano takto se z ovčanů dělají voli!

Pozn.: Aby bylo zcela jasno — VŠEM jsou dostupná fakta, že v ČR je mnoho imigrantů, mj. např. Vietnamců a Ukrajinců — proto každé sluníčkářské obvinění typu že my všichni jako národ nejsme dost solidární a odmítáme imigraci, je prostě lživé! I my máme rádi své bližní a imigrace v únosné míře může být obohacující pro všechny. Pokud se vás pokoušíme varovat, tak především před nebezpečím mohamedánské imigrace, kterou Fýrer Merkelová za každou cenu protlačuje do Evropy. Důvod je jednoduchý — islám a jeho šaríja je podobně jako bolševismus totalitní ideologie, která je velmi dobrá v mocenském ovládnutí země. Soudruzi neomarxisté v EU prostě potřebují na „konci věku“ v rámci budování svého NWO duchovně-myšlenkově ovládnout Evropu — a islám duchovně zotročuje lidi velmi dobře…

Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice "neziskovek", začnete se doopravdy bát...
Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice „neziskovek“, začnete se doopravdy bát…

Realizátorem projektu je občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi (podporovanými vládou, Sorosem a spol.), IOM (organizace pro propagaci a realizaci migrace za podpory globálních finančních „elit“), zástupci integračních center a pracovníky odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra České republiky.


 

Údajně „neziskové, nevládní a občanské“ organizace? Vše je jinak než se zdá!

Ačkoliv výše uvedené video je vcelku neškodné a jde spíše jen o informace pro migranty, přesto hodně vypovídá o tom jak vláda podporuje migrační záměry Bruselu. Připomeňme si krátce, jak probíhá ona manipulace: Aby se dodalo shora nařízeným příkazům zdání demokracie, jsou za kulatými stoly neprůhledně konzultovány s organizacemi, které jsou označovány za „neziskové“ a „nevládní“ a „občanské“, ale při bližším zkoumání zjistíme, že „neziskovky“ jsou placeny jak vládou, tak nadnárodními organizacemi, které tyto příkazy podporují či přímo zadávají.

Vláda pracuje na strategickém dokumentu rozvoje do roku 2030, který významně ovlivní životy občanů ČR a — v případě přijímání migrantů — i celých dalších generací v této zemi. Na veřejnosti po celou tuto dobu neprobíhaly žádné konzultace a ovčanů se samozřejmě nikdo neptá, naopak vidíme velkou snahu skutečné cíle zaobalit, aby se ovečky nepoplašily. Takže údajná demokracie je ve skutečnosti vládou byrokracie.


„Po ovoci poznáte je“, to je slavný a neskutečně pravdivý Kristův výrok

Každý nechť si prosím sám udělá názor třeba na základě jedné starší kauzy, kdy stát dopustil, aby učitelka a její škola byla soudně stíhána za odmítání islamizace — namísto aby tuto rozumnou učitelku podpořil. V tu dobu vládla ČSSD, která je jak známo podporovatelkou Agendy 2030, tak by nás asi nemělo překvapit její vlastizrádné chování » Naštěstí ne všichni chtějí umožnit zlu aby ovládlo naši republiku…

Co je to islamizace?

Iran before and after the Islamic revolution 1979

Příklad vyspělých evropských zemí ukazuje, kam vede politika ústupků pronikajícímu islamismu. Lze to přirovnat k appeasementu před 2. světovou válkou »

Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!
Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!