Život a my / 1 /

aneb Co říci na vstupu do roku 2010

Pokusím se udělat maximum pro to, aby jste se sem rádi vraceli a vždy jste tady něco nového našli – budu šťasten, když si odsud odnesete pokaždé nejméně pocit, že ač je to k nevíře, vše dobré i špatné má v našich životech svůj pevný řád a cíl – a pokud odsud odejdete s informací o tom, že za splnění určitých předpokladů je v silách každého z nás vlastními silami postupně řešit vše, co se nám v našem životě děje a poradit si čímkoliv, co nám život zde na zemi přináší, bude to skvělé.

Myslím, že vám s počátkem tohoto roku dlužím pár slov o sobě – protože ti z vás, kteří do jisté míry již vložili někdy své problémy alespoň z části do mých rukou či o tom uvažují, mají právo vědět něco o tom, jak žiji a jak zvládám své vlastní bytí – snad vás nepřekvapí, když se dozvíte, že téměř každý den mám příležitost si na sobě samém ověřit, že ani šest desítek let pobytu na tomto světě nemění nic na tom, že ve věcech práce na sobě a vlastním sebezdokonalování nelze usnout na vavřínech – věřte tomu, že bych na těch vavřínech usnul už někdy konečně rád a pořádně si po těch letech hledání sebe sama a svého místa zde na zemi i odpočal – ale pořád je co řešit – zcela přirozeně toužím podobně jako vy po co nejvyšší osobní svobodě v rámci tohoto světa -

mít tuto svobodu tady na zemi může mít jen ten, kdo se prací uvnitř sebe dokáže zbavit pout vlastní vnitřní i vnější negativity – jen ten, komu se to skutečně podaří, pak v sobě nalézá  bezpodmínečnou lásku k sobě, životu, světu i lidem v něm – a právě prožívání téhle bezpodmínečné lásky má nejblíže k tomu, čemu my lidé říkáme štěstí – toto štěstí vycházející z našeho nitra není nikterak závislé na tom, co se děje v našem okolí – z tohoto pohledu zcela samozřejmě plyne, že láska a štěstí nejsou něco, co bychom měli přednostně hledat ve vnějším světě – tam je totiž nalézá jen ten, kdo tyto žádoucí nádherné kvality dokázal realizovat uvnitř sebe – proto často zdůrazňuji na svých přednáškách, že štěstí je vnitřní stav stav duše, který nám, nechceme-li, nemůže už nikdo vzít – podle zákonů lidského žití zde platí beze zbytku, že okolní svět v našem prožívání  odráží vždy to, co máme ve svém nitru – žijeme-li neláskou, prožíváme nelásku – žijeme-li zklamáním, přitahujeme si do života zklamání – naučíme-li se ve svém nitru žít klidem a pohodou, budeme ji prožívat i ve vnějším světě -

cesta k tomu vede přes pozvolné přepracovávání vzorců vlastních vnitřních energií, které nás brzdí a vlastně mnohdy nejsou ani energiemi našimi – jsou energiemi, vloženými do nás rodiči, prarodiči a jinými lidmi v našem raném dětství a v klíčových okamžicích našeho dospělého života a děje se nám tak proto, že jsme ve zvládání týchž energií chybovali i v minulých inkarnacích – prostě dostáváme teď a tady možnost reparátu a je rozhodně vhodné toho využít – pokud třeba máte dojem, že jsem v tomhle krůček před vámi, věřte mi prosím, že jde opravdu jen o krůček -

a jsem připraven se o tu trochu poznání navíc podělit s každičkým z vás, kdo se skutečně chcete otevřít  pravdě o sobě jako bytosti tohoto světa a pravdě o tomto světě samotném – protože zde platí určitá pravidla velké hry zvané život bez ohledu na to, zda jim věnujeme pozornost či nikoli – je tedy lépe znát je než nevědět či tvářit se, že nás nezajímají – odhoďte svůj strach z neznáma v sobě – je toho ve vás opravdu hodně, o čem asi v této chvíli nemáte nejmenší tušení – bojíte se vědět, protože iluze každodenního života vám vnucuje přesvědčení, že se s tím, co vás trápí, nedá nic dělat – ale vy sami nejlépe víte, že nejlepší proti strachu ze tmy je rozsvítit – pojďte se mnou rozsvítit ve svém nitru – pomohu vám a seznámím vás s tím, co vám dosud možná přes veškerou vaši snahu zůstává skryto -

já pomohu vám, vy pomůžete mně – zcela upřímně se vám přiznávám : vy, kdož ke mně přicházíte na cestě svého hledání, jste nejen těmi, kterým mohu pomoci – jste i mými učiteli – protože když spolu řešíme váš problém, je tato zkušenost pro mne dalším kamínkem do mozaiky vědění o tom, o čem to vlastně je – každý z nás je jedinečný a neopakovatelný -

rok 2010 bude pro nás všechny bezpochyby opět rokem vynikajících příležitostí se sebou  něco udělat – všude kolem nás je mnoho prorockých vizí a jejich nositelů, kteří podobně jako vlna tsunami zaplavují naše informační pole svými předpověďmi budoucnosti a  dění, které přichází – chci vám říci, že i to, co znám z mých vlastních dostupných komunikačních kanálů ve vibračně vyšších světech potvrzuje předpoklad, že tuto zemi a lidstvo na ní čeká důležitý předěl – a čeká nás něco, co tu v této periodě vývoje naší části vesmíru ještě nebylo – něco, co by se dalo nazvat změnou směru pohybu ve vibracích v rámci naší země a přilehlé části vesmíru – v té neskutečné záplavě informací a rad o tom, co je pro vás vhodné a co by jste měli v souvislosti s očekávanými událostmi dělat, si prosím dobře vybírejte -

zejména vy, kdož ono duchovno hledáte zvláště intenzivně, buďte velmi opatrní – ne nadarmo se v bibli hovoří o tom, že v oněch časech bude zde na zemi mnoho falešných proroků – chystáte-li se pracovat na svém duchovním vzestupu či na něm třeba již řadu let pracujete, dovolte mi připomenout, že jste duchovními bytostmi žijícími v tělech lidí této země – jste tedy tím, kdo přichází shora, ale jste tady a teď i současně i tím, kdo přichází zdola – jste prostě dvojnou bytostí, žijící v duálním světě a tohle si žádá být respektováno – prověřujte proto prosím kroky v oblasti svého snažení o duchovní povznesení vnitřním vhledem do toho, nakolik do práce na vzestupu sebe sama rovnoměrně zapojujete obě části své duální entity – bylo by pro vás jen obtížně odpustitelnou chybou se na cestě hledání vysokých vibrací soustředit jen na další únik jedné části vás samotných z reality, která je té druhé vaší části současným přirozeným domovem -

vztah člověka jako duchovní bytosti vůči sobě samému jako bytosti tohoto světa je temnem středověku a téměř dvě stě let trvajícím intenzívním vývojem západní civilizace směrem do hmoty již tak rozvolněn, že se mnohdy dotýká psychického, ale i fyzického zdraví stále širší části současné populace – je to dáno na straně jedné intenzívním ponořením se do výlučně hmotné reality v důsledku prakticky dobrovolného vzdání se kontroly ducha nad egem, kdy vlastní nevědomostí připustíme, že naše nižší já fakticky přebírá vedení nás jako dvojné entity – na straně druhé je zde ale paradoxně i k mimořádný nárůst snahy mnohých se z vlivu svého ega, této hmotné entity, pomocí některých duchovních praktik vymanit cestou jeho odmítání a popření – to ovšem ve svých důsledcích vede k témuž, byť duchovní maskou dokonale skrytému výsledku – doporučuji vám hledat a najít zlatou střední cestu : přiveďte integrální část vás samotných, vaše ego, bezvýhradnou láskou svého  ducha k naprosté dokonalosti, aby pak mohlo být vámi opět vámi jako duchovní entitou za jeho souhlasu a s jeho podporou prosvíceno nádhernými energiemi vysokých vibrací – jen tak se vrátíte do jednoty, kterou hledáte -

vězte prosím, že vaše fyzické tělo tvoří silou svého ukotvení zde na zemi ochrannou hráz vaší duše před mnohdy značně obtížnými, až vám mnohdy nepřátelskými vlivy entit pohybujících se v jemnohmotných světech kolem vás – při snaze o rozpuštění ochranné bariéry těla / ega / se otevíráte takovému oslabení či dokonce zhroucení ochrany vašeho fyzického těla, že se můžete snadno dostat do vážné závislosti na energiích, se kterými si pak nedokážete sami poradit – čím více lidí postupem let jde touto cestou, tím více se ordinace psychologů a psychiatrů plní a farmaceutické firmy jsi mnou ruce nad zvyšujícími se čísly spotřeby psychofarmak – řešil jsem ve své praxi celou řadu takových úletů a věřte mi, to pak není nikterak jednoduché – ptáte se, jak máte rozpoznat, co je pro vás vhodné či nevhodné ? -

prostě se na to vše dívejte selským rozumem : je-li je Bůh skutečně tím starým šedovlasým pánem tam nahoře, pak vězte, že pokud vás jako svého syna či dceru poslal na tuto zemi a svěřil vám hmotné tělo, proč asi tak učinil ? – neučinil tak proto, aby jste v tomto světě naplno žili, své tělo, život a lidi kolem milovali ? – jsem si naprosto jist, že to zcela jistě neučinil proto, aby jste si ho / těla / nevšímali, odmítali ho jako něco přebytečného, špatného a dokonce z něj při každé příležitosti toužili unikat opakovaně ještě za jeho života třeba jen do těch pitomých meditací ? – zamyslete se prosím : chystá-li se předvídaný vibrační posun lidstva do vyšší dimenze a vy jako člověk chcete jít s sebou, stačí vám vibrační limit překročit jen povznesením svého ducha nebo by jste měli vyvinout snahu o vibrační povznesení obou entit ve vás ? -

vaše hmotné tělo, to totiž není jen náhodně organizovaná hmota, kterou používáte ke svému bytí zde na zemi – vaše tělo, to je i vědomí těla ve vás, zcela samostatná bytost, která má o svém a tím i vašem životě své představy a dokáže je mnohdy velmi tvrdě prosazovat – učte se s ní proto komunikovat a dejte jí lásku svého ducha – získáte-li tuto bytost ke spolupráci láskou svého ducha, otevře vám naplno své srdce a budete v pohodě mnohem více než dosud – a přiblížíte se na dohled konečnému úspěchu svého bytí zde na zemi -

vám, kteří případně v pohodě právě nejste a řešíte jakoukoliv krizi ve vztazích, krizi finanční či zdravotní a jinou, chci říci, ať se zastavíte a zamyslíte se nad tím, jak je třeba přehodnotit  priority toho, čím jste zvyklí žít – protože samotná životní krize, větší či menší, je signálem o tom, že vaše směřování určitým směrem vyčerpalo své možnosti a váš energetický systém poruchou svého zapojení do energetiky okolního světa hlásí nutnost změny – pomněte prosím, že případný neřešitelný či jen obtížně řešitelný problém, který vnímáte ve vnějším světě, ta hrozba ze strany vašeho okolí, je jen onou pověstnou vámi viděnou třískou v oku okolního světa a lidí v něm – ono břevno, skutečná příčina toho, proč se vám právě děje, je ve vás, ve vašem nitru – svět kolem vám jen zrcadlí nutnost to něco objevit a pracovat na tom -

protože řešit životní krizi ve vnějším světě můžete dny, týdny, měsíce i roky bezvýsledně – mnozí lidé tak řeší prakticky totožné problémy opakovaně v životě tomto i ve více inkarnacích – a vždy bez úspěchu až do chvíle, kdy pochopí, že problém nemohou vyřešit úpravou situace ve vnějším světě – stručně řečeno : nikdy nemůžete nic změnit ve vnějším světě jinak než tím, že změníte sami sebe – takže jedinou správnou cestou je důsledná úprava nastavení vašeho vlastního nitra na nové podmínky – není možno vyřešit následek a opominout příčinu –   ano, máte pravdu, že za těchto okolností žít v dnešní době je nesmírně složitou záležitostí – ale je také obrovskou příležitostí – problémy, které by vám dříve stačily i pro dvě či tři inkarnace, třeba právě vás potkávají v časovém rámci několika málo let tohoto života -

a je to často právě jejich někdy i drtivý dopad na vaši psychiku či fyzické zdraví, který je pro vás současně ve skutečnosti nádhernou zárukou toho, že nebudete opakovat stále stejné chyby a nebudete zametat problém jako již mnohokrát před tím pod koberec – věřte tomu, že čím je vaše životní krize horší, tím více jste toho v daném směru dříve pod koberec uklidili a že je nejvyšší čas s tím něco dělat – a když si na tuto situaci promítnete informace o předpokládané změně vibrací životního prostoru této země, pochopíte, že tady může jít pro vás třeba o zvonění před posledním kolem běhu do cílové pásky – nenechte se prosím plést tím, že řada lidí kolem vás žije ještě stále normálně – mnohé z nich životní krize ještě čeká a jsou v období relativního klidu, ve kterém jste před pár lety byli i vy -

a myslím, že vám, kteří přicházíte na tento web, mohu říci, že podle mých informací o osudu značné části z oněch již téměř sedmi miliard lidí je již rozhodnuto a proto nemá význam je tahat do jejich osobních životních krizí – jsou jim určeny zcela jiné krize, kterých tato země zcela jistě nebude ušetřena – moje rada pro vás a vaše krizové situace zní : nezoufat a pracovat – pracovat především na sobě, přirozeně paralelně s řešeními nutnými ve vnějším světě – přestaňte prosím kráčet výhradně onou širokou cestou směrem ven ze sebe do okolního světa, o níž již před dvěma tisíci lety Kristus měl říci, že nikam nevede – a vykročte na cestu úzkou, té široké opačnou, cestou dovnitř sebe, která jediná k cíli vede – tou širokou jdou prakticky téměř všichni lidé tohoto světa – proto ten svět vypadá tak, jak vypadá -

nesčetněkrát mi v letech minulých byla dána symbolická vize lidstva kráčejícího v mnohočetných zástupech v kruhu se sklopenými hlavami, popoháněných dozorci zřetelně mimozemského původu v rukou mávajících něčím, co snad nejspíše připomíná hole nabité jistou psychickou energií umožňující celý ten proud lidí ovládat – nevěříte, že je to možné ? – věřte ! – i vy jste velmi pravděpodobně právě teď takto ovládáni – je toho tolik, co naprosté většině lidí zůstává skryto pod pozlátkem fikce o společnosti, ve které jsme údajně na špici civilizačního vývoje mnoha tisíc let – někdy vám o tom budu vyprávět – ve skutečnosti jsme jako lidstvo i jednotlivci nebyli nikdy na tom hůře – přes všechen hmotný pokrok a vlastně, můžete-li to přijmout, z hlavně kvůli němu -   chcete z toho kruhu ven ? – cesta vede tudy, kde kráčení jen ti nemnozí – je to cesta práce na sobě, zdokonalení sebe sama -

pokud budete mít pocit, že se potřebujete o dalším směřování svého bytí poradit, zkuste zavolat – zavolejte člověku, kterého jeho vlastní život  za ta léta dovedl na úplné dno, aby mu pak dal šanci se z něj odrazit – itinerář cesty směrem ven ze dna má mnoho společných milníků pro všechny typy krizí a tudíž i pro všechny, kdož jimi procházejí – nepochybuji o tom, že vás dokáži vést po vaší vlastní cestě z onoho kruhu ven – ale nikdy nezapomeňte na to, že je možno vás na tu cestu jen uvést – zvednout hlavu, vystoupit z řady, odmítnout energii oné hole neviditelných strážců temnoty a tím uchopit svůj život do vlastních rukou musí každý sám -