Vytvářením ohnisek napětí si chtějí zajistit prostor pro nadvládu nad celým světem! Rozvrátili, co se dá a na řadě je Evropa skrze migrační vlny islámu. Sledujte práci druhé šelmy Apokalypsy v přímém přenosu!

Ne, nejsem rusofil. Ale jsem rád, že Rusko stojí jako světová mocenská rovnováha proti snaze Spojených států /alias Druhé šelmy Janova Zjevení/ o dominanci na této planetě. Protože v případě, že by se dobře utajované záměry mocných tohoto světa uskutečnily /viz piklení za zavřenými dveřmi v Bilderbergu/, skončíme všichni jako totálně nesvobodní otroci na odpis — podle toho, jak se někdo z oněch mocipánů vyspí či nevyspí.

Jsou připraveni /Američané/ raději svět zničit než přijít o kontrolu nad ním. Vlády západních zemí /včetně té naší/ setrvávají před Druhou šelmou Apokalypsy v předklonu — v blahé naději, že pro ně také zbudou nějaké drobty ze stolu oligarchů. Proto prostě nemůžu zůstat v klidu, když vidím a slyším, co se kolem děje.

Prosím vás všechny — kteří vnímáte pozitivně mé informace o tom, o čem to tady v životě lidském vlastně je — mějte pochopení i pro tento druh informací, které vám v tomto článku přetiskuji. Zvířecká podstata programu „sobectví a oddělenosti“ americké administrativy a jejich přisluhovačů v evropských zemích táhne svět, jak ho znáte, do záhuby.

A pokud se podíváte na www.ragauian.cz na rozbory starých proroctví, tak sami uvidíte že rozhodně je na pováženou, že mnoho z nich ukazuje na současnou dobu — dobu často označovanou jako „čas konce věků“… Identifikace dvou mocností, které vládnou současnému světu, je mnohonásobně potvrzena. Jen malý výběr z článků:

Nevěřte naší vládě v otázce nepřijetí kvót ze strany Bruselu ani slovo. Dávejte jí intenzívně podle svých možností najevo svůj nesouhlas s přílivem uprchlíků. Ono je totiž prakticky hotovou věcí, že až na ně americký velvyslanec pan Shapiro udělá bububu, poserou se a postaví se proti vůli nás všech.

Čtěte prosím:

Zatímco Evropská unie spekuluje nad kvótami a strategií rozmísťování afrických běženců, pašeráci lidí každý den vypravují další a další lodě s novými imigranty. Aby ne, když obchod s lidmi, vykazující prvky organizovaného zločinu, těmhle lidem podle odhadů jen loni vynesl 300 až 600 miliónů euro.

Cestovní agentura Evropský sen

Pašerácká síť je rozvětvená a zahrnuje mimo oblastí Středomoří a Blízkého Východu i subsaharskou Afriku. Svou roli zde hrají sociální sítě, které fungují jako nedílná součást marketingových operací pro největší ilegální cestovní společnost. Každému, kdo zaplatí, zprostředkuje tahle cestovka výlet za evropským snem o hojnosti a blahobytu.

ITALY/

V době Facebooku se zájemci na stránkách konkrétních zprostředkovatelů dozvídají, jak je snadné se do Evropy dostat, třeba i s falešným pasem, a i když cestovní podmínky jsou obtížné, Evropa je pohostinná a přijímá otevřeně každého uprchlíka.

Může mít Libye na pašování zájem?

Pašeráci, kteří vysílají své lodě z chaotické Libye, nemají strach, práci mají zajištěnou, není, kdo by je stíhal, a i kdyby, za miliónové zisky to mírné riziko stojí. Možné výhrůžky a upozornění ze strany Europolu (policejní centrály EU) neberou vážně. Proč taky by také měli? Kromě jiného – libyjský armádní generál Khalifa Haftar na otázku šéfky evropské diplomacie Mogherini, zda Libye pomůže s potíráním pašeráckých sítí, odpověděl, že jeho země nemá zájem. Prý nebude spolupracovat s EU na žádném vojenském plánu a nedovolí vstoupit komukoli vojensky na libyjské území!

Evropa na černé bojovníky nečeká a nestojí o ně. Už teď oni sami poznávají, že usadit se v západoevropských zemích není zdaleka tak jednoduché.

Nemluvě o slovech, která v roce 2013 pro Al-Džazíru vyhlásil libyjský ministra vnitra Salah Mazek, když řekl, že pokud Unie Libyi finančně nepomůže, spustí jeho země „záplavu“ emigrantů směrem k evropským břehům. Podezřelá tolerance šíření původně čistě libyjského problému přes Středozemí do Evropy činí dojem, že Libyi chaos vlastně nevadí. Ba dokonce na něm může mít i zájem.

Kdo skutečně profituje?

Otázkou je, v čí prospěch – a  především zda pouze ve prospěch pašeráků – jsou každodenně naloďovány tisíce bezejmenných běženců. Jsou ve hře jen obrovské pašerácké gangy, nebo na výnosném obchodu s lidmi mají zájem i politické špičky zainteresovaných států?

V touze po lepším životě zemřelo na moři už více než 3 400 běženců, letos zatím téměř 2000. Taková čísla uvádí agentura OSN pro uprchlíky. Fotografie tiskových agentur ukazují, že vratká plavidla, dřevěné bárky, nebo nafukovací čluny jsou přeplněné stojícími mladými černochy, kteří rozhodně nepůsobí dojmem lidí, ohrožených v zemi původu na životě. Jaká je země původu mladých černých „bojovníků“? Odkud utíkají?

Krvavá Eritrea

Je to Eritrea, jedna z nejchudších východoafrických zemí světa. Její rozloha je kolem 117 tisíc km2.  Počet obyvatel činí přes 6 miliónů, přičemž mimo hranice Eritree žije milion lidí. Eritrejci patří mezi nejčastější žadatele o azyl na území EU. Nejpočetnější skupinou z devíti etnik v zemi jsou Tigriňové a Tigrejci, pokud jde o náboženství, v zemi lehce převažuje křesťanství nad islámem, který dává najevo svou touhu expandovat. Nevzdělaní Eritrejci se domlouvají především tigriňsky a tigrejsky, angličtinu ovládá vzdělanější část populace.

V zemi – prezidentské republice – vládne diktatura v čele s prezidentem Isaiasem Afwerkim, který stojí v čele Lidové fronty za demokracii a spravedlnost. Armáda, politické špičky a významní podnikatelé ovládají důležité podniky v zemi. Společnost je silně militarizovaná, v armádě pracuje na 600 tisíc nedobrovolných rekrutů, demokratické instituce nefungují. Vojna tu trvá od osmnácti let. klidně i do padesáti. Vojáci za mizivý žold ve státní službě ztratí mnohdy všechno, včetně své hrdosti. Tito mladí muži prostě prchají ze země před narukováním!

Opozice je zatýkána, držena ve vazbě a mučena, neexistuje národní tisk, svoboda slova, vyznávání náboženství. Pokud se někdo rozhodne tuhle zemi navštívit, měl by se nechat naočkovat proti břišnímu tyfu, meningitidě, vzteklině, malárii, tetanu a žloutence. I tohle je, vyjma 17 800 osob nakažených virem HIV (2012), realita, vztahující se k Eritrei.

Řešením není dát svou zemi všanc

Budeme-li nadšenci, smýšlejícími humanisticky, začneme eritrejské uprchlíky litovat a snad i chápat a budeme jim chtít pomoci. Brzy si však uvědomíme, že diktatury v současném světě vládnou a řešením místní politické situace zde není přijmout všechny tamní obyvatele, žijící v područí, na úkor omezování a ohrožení své vlastní svobody.

Místo nikam nevedoucích řečí a provokací s kvótami by měla EU raději začít jednat. Tvrdě, přímo, jasně a důrazně! Chránit sebe sama a Evropany!

Je jasné, že kritická situace v této chudé zemi dlouhodobě nahrává pašerákům lidí, kteří cíleně svými kampaněmi využívají neochoty místních mladých mužů postavit se proti režimu. Kde je poptávka, bude vždycky nabídka, a jak řekl o svém podnikání Libyjec, pašující lidi od roku 2006: „Nejsem zločinec, jen nabízím službu, která je žádaná.“ S padělanými pasy pak černé Eritrejce dovážejí kamiony do Libye, odkud mají pokračovat na lodích do Evropy.

Byznys se Evropě směje

Výnosný byznys, kde hrozí i smrt, komentuje pašerák slovy: „Pokud znáš moře, nejsi nenasytný a dodržuješ kapacitu lodě, můžeš pasažérům zaručit bezpečnou cestu. Žádná loď, kterou jsem naplnil lidmi, se nepotopila. To mi dělá dobré jméno mezi dopravci i u zprostředkovatelů.“ Zisky z pašování lidí jsou obrovské, stejně jako jistota, že si Italové na moři imigranty přeberou a postarají se o ně. Nakonec vzdálenost od libyjských břehů na nejbližší ostrůvek Lampedusa je pouhých 129 km. A zatímco se na ostrově vyloďuje jeden náklad, je v libyjském přístavu připravován druhý. Další „černí bojovníci“, kteří se mají vydat na moře!

A mezitím Evropská unie, která pověřila Frontex ochranou svých hranic, stanovuje kvóty, vyřizuje v azylových střediscích běžencům první žádosti o azyl a nestaví se k novodobému africkému exodu s razancí, jakou od ní Evropané očekávají. Pašeráci, kteří stojí proti ní, se jí v současné době smějí a tvrdí, že vždy najdou způsob, jak lidi do Evropy dovézt: „Studujeme Evropu, studujeme zákony, a čím více uzavíráte hranice, tím více na tom vyděláme.“

Ani potopit lodě neřeší příčinu

Brusel neřeší příčinu, ale pouze následek, svým neaktivním a pasivním přístupem napomáhá organizovanému zločinu – pašování lidí, kteří se stávají obětí náborářů v cestě za snem o lepším životě. Organizované sítě jsou bezpečnostními odborníky přirovnávány k nadnárodním korporacím a spekuluje se dokonce o tom, že je v celé věci zapojen i italský organizovaný zločin. K převodu špinavých peněz využívají bankovního systému hawala, užívaného především v muslimském světě, který je neformální a založený na důvěře mezi (v tomto případě) kriminálními živly.

Evropská unie v souvislosti s tragickou událostí utonulých běženců v nedávné době uvažovala o potápění pašeráckých lodí, nakonec k tomu nedošlo a nedojde. Pokud by pašeráci o své lodě přišli, mohlo by to zpomalit, ne však zastavit jejich obchod.

Skutečné řešení k ochraně Evropy však spočívá v odhalování a likvidaci pašeráckých skupin, aby nemohlo dojít k vyplutí běženců na moře. Stejně jako v upozornění potenciálních běženců v zemích původu prostřednictvím mediální drsné kampaně, podobné té, kterou v letech 2013-2014 spustila Austrálie pod názvem „V Austrálii se neusadíte!“ S tím by ruku v ruce muselo jít zřízení detenčních zařízení pro běžence, kteří by k evropským břehům pronikli a další striktní postupy, chránící především zájmy Evropy.

Koho si domů pustíme, je na nás!

Evropa na černé bojovníky nečeká a nestojí o ně. Už teď oni sami poznávají, že usadit se v západoevropských zemích není zdaleka tak jednoduché. Čekání se časem promění v agresi, pocházející z frustrace –  nedostali to, co jim bylo slíbeno. Čeká je tvrdá realita, nepřátelská evropská majorita, která zavrhla multikulturalismus a vykazuje prvky xenofobního chování. Zatímco oni neznají jazyk, nejsou vzdělaní, většina neví, do jakého prostředí se dostala. Mladí zdraví muži, plní síly, bez žen. O co se v Evropě zasadí, čím ji obohatí? Sociálních a politických problémů i obav z klesající porodnosti původních Evropanů má Evropa v současné době dost a neví, jak z nich ven!

Pokud ze strany zodpovědných činitelů Evropské unie, kteří by měli reprezentovat názory občanů svých zemí, nezazní jasné „Ne! V Evropě se neusadíte!“, bude zločin organizovaný mašinerií pašeráckých gangů pokračovat. Obchod s lidskou důvěřivostí na cestě za snem, který se může změnit v hořké rozčarování a segregaci, nebo v tragédii už během cesty po moři. Místo nikam nevedoucích řečí a provokací s kvótami by měla EU raději začít jednat. Tvrdě, přímo, jasně a důrazně! Chránit sebe sama a Evropany!

Rázně pojmenovat a zaměřit se na primární zdroj afrického exodu. Jasně dát všem běžencům najevo, že právo, koho si do svého domu pustíme, je především na nás, kteří tady máme své domovy a svá srdce!


Zdroj a další informace:

PROTIPROUD, kontrarevoluční magazín Petra Hájka

Pro dokreslení obrazu: Islámský stát ISIS sponzorují USA

Jistě si toho už hodně z čtenářů všimlo — když začnete zkoumat trochu více do hloubky příčiny uvedených dějů, tak s překvapením zjistíte, že motorem negativních dějů na Blízkém Východě a skrytým sponzorem islámského terorismu je ve skutečnosti předpovězená Druhá šelma Janova Zjevení » i když se naoko před lidmi a v masomédiích tváří jako hodný beránek. A tato Druhá šelma pracuje v zájmu První šelmy Zjevení, která postupně také začíná tlačit na pilu » Ano vážení a milí, ta doba je tady!

Vážné obvinění USA: Islámský stát, nebo jak se říká ISIS, vznikl hlavně za podpory Ameriky. Syřan Nizar Trabulsi z pořadu Michaely Jílkové promluvil

Syřan Nizar Trabulsi v pořadu Máte slovo v České televizi vyjádřil svůj názor ohledně uprchlíků. Tvrdí, že přijetí tisícovky uprchlíků nic neřeší. „Je nutné zastavit konflikt tam, odkud lidé ze svých domovů utíkají,“ říká Trabulsi. Citujeme rozhovor pro Parlamentní listy:

Vy jste se zúčastnil pořadu Máte slovo, který uvádí Michaela Jílková. I vy sám jste se z místa v publiku vložil do velmi vyhrocené debaty ohledně tolik diskutovaného problému kolem uprchlíků…

Někteří v tom pořadu povídali opravdu nesmysly. Celé je to o tom, co uděláme s uprchlíky? Všichni se ptají, co s těmi uprchlíky? Já si především myslím, že je nutné pomáhat v místech, kde vznikl ten konflikt, kvůli kterému lidé utíkají ze svých domovů. A hlavně je nutné zastavit ten konflikt! Zastavit podporu teroristické skupiny, kterou nazývají Islámský stát. Ten vznikl za podpory Ameriky, západní Evropy, Turecka, Saúdské Arábie.

Myslíte, že Amerika podporuje Islámský stát?

To víte, že jo! Islámský stát, nebo jak se říká ISIS, vznikl hlavně za podpory Ameriky.

Před dvěma roky nikde nic takového nebylo. Je to část al-Káidy. Oni nechtějí zničit ISIS, chtějí je trošku oslabit, ale nechtějí je zlikvidovat. Protože kdyby je chtěli zlikvidovat, tak by je zlikvidovali dávno. Nejvíc by pomohlo, aby se tlačilo na západní Evropu, aby uplatnila poslední zákon OSN o zastavení podpory terorismu. To by omezilo počet uprchlíků. Pokud ale budou Evropa, Amerika a arabské země toto podporovat, bude uprchlíků čím dál tím víc. Občané Sýrie nikdy předtím neměli v úmyslu se někam jen tak stěhovat. Syřan, když cestoval do světa, tak za účelem studia nebo za účelem práce.

Zdroj: Parlamentní Listy

Tajný dokument Pentagonu potvrzuje, že USA plánovaly vznik ISIL a Islámského Státu již od roku 2012 jako nástroje ke svržení Assadova režimu v Sýrii!

USA nejen že věděly, co se stane, že vznikne ISIL a Islámský stát, ale v dokumentu natvrdo přiznávají, že to je přesně to, co západní mocnosti a USA chtějí. A občan v EU je teď za co? Za vola? Za ovci? Je třeba opět vyjít do ulic, před americkou ambasádu a znovu demonstrovat. Ten „západ“ v dokumentu, to jsme i my a mnozí čeští politici, kteří se tak moc přimlouvali v roce 2012 za vyzbrojení syrské „umírněné“ opozice.

Válka je mír — nejoblíbenější heslo Velkého Bratra soudruha Obomby

USA-war-is-peace-i

A především by dokument měli číst ti, kteří stále opakují cosi o hrozbě Ruska a o tom, jak Američané „pomáhají chránit mír ve světě“. A zatím, ve skutečnosti, Američané za našimi zády destabilizují celý Blízký východ a sever Afriky, v důsledku čehož potom prchají statisíce běženců do Evropy. A co Američané rozdmýchají, to musí potom hasit Evropa, kapsy evropských daňových otroků a musí se zavádět kvóty na přijímání běženců.

Zdroj: Levant Report

Závěr?

Dlouhodobě upozorňujeme na protilidskou činnost obou šelem Janova Zjevení. Jak vidno — všechny předpovězené události se docela rychle naplňují a možná by se každý sám-za-sebe nad tím mohl zamyslet… protože tyhle signály i vám cosi naznačují. Cosi, co je ústředním tématem Zjevení. Tady totiž jde především o lidské duše a o to, co se tady na Zemi máme naučit.

Osvícení lidé nám stále dokolečka opakuji, že když chceme změnit svět, musíme začít sami u sebe, změnit své myšlení. Každému kdo je vychován v dnešní iluzi materialismu to asi zní divně. Stejně jako mně na počátku hledání pravdy.

Možná vám při změně pohledu na svět pomůže jeden poznatek moderní vědy. Zjednodušeně, kvantová fyzika přišla na to, že tento vesmír je kompletně tvořen energií, a to včetně hmoty. Ano, hmota je jen iluzí stvořenou z energie. A uvědomte si prosím že energie má velmi blízko k myšlence. Jinak řečeno lidské myšlení onu energii ovlivňuje…

Přidám ještě slova u nás známá díky Jaroslavu Duškovi. Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu doopravdy chcete, můžete se dozvědět jak lidská mysl funguje třeba v seriálu Dvě cesty. A vězte že tzv. oficiální věda vám tu odpověď nedá, jelikož sama sebe dobrovolně uzamkla v kleci materialismu. Měl bych je politovat, ale jak se říká: Každý je sám tvůrcem svého osudu.