Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak katolická církev zabila Krista, zničila křesťanství a stvořila islám

Podivujete se nad prudkostí imigrační vlny valící se do Evropy? Divíte se, proč politici vítají mohamedánské migranty s mávátky? …i když tím dochází k útoku na samou podstatu Evropské civilizace! A proč je obhajován násilnický islám? Pročpak naši vládci, i Sorosovy vládou podporované údajné „nevládní“ organizace, očerňují a křivě pomlouvají ty, kteří jen rozumně poukazují na rizika šílené imigrační politiky EU? Mocipáni i jimi podporované a placené „nevládky“ útočí mj. na našeho lidmi přímo zvoleného prezidenta Zemana, amerického prezidenta Trumpa, francouzskou prezidentskou kandidátku le Penovou i ministerského předsedu Orbána… Proč asi?

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje. Právě teď vám vážení a milí nabízíme klíčový text, který dává do souvislostí pradávné děje s aktuálním děním v Evropě i ve světě. Poodhalíme skutečný smysl toho všeho i co to znamená pro nás všechny… právě tady a teď!

Proto začneme rekapitulací poctivě shromažďovaných střípků málo známých informací a jejich skládáním do kontextu.

Abychom pochopili vznik islámu, musíme začít vznikem křesťanství a později také papežství.

To zdůrazňujeme proto, jelikož původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Falšování Kristova učení začíná

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování »

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » To je další podstatný bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legimity tzv. katolické církvi.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

 

Pak jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas ovčanů » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje absolutní dřeň Kristova učení. Jedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou ;-) Nicméně, byly tam minimálně dva výrazné negativní poklesy spojené s císaři Konstantinem a Justiniánem.

Dnes se podíváme na zasvěcený pohled jezuity Dr. Alberta Rivery, který odhaluje informace, které se ovečkám obvykle neříkají. Neříkají, protože mají moc zničit církev. Tyto informace jsou nezávislým potvrzením faktů, které vám na www.ragauian.cz nabízíme už dlouhý čas — totiž že současné papežské katolické náboženství je jen zfalšovanou, pokroucenou a hlavně nefunkční napodobeninou originálního Kristova učení!

Dr. Rivera líčí relativně přesně skutečnou historii papežského náboženství. Jedinou jeho slabinou je, že on sám vyrostl v jezuitském systému, který je jakousi tajnou službou Vatikánu. Rivera tudíž nezná tajemství pravé podstaty Kristova učení » To ale nevadí, protože to zase známe my — a když s vědomím tohoto pravého, původního obsahu křesťanství budete číst následující text, bude vám ďábelské chování katolického drakoniánského náboženství najednou dávat perfektní smysl!

Úmyslně používám výraz drakoniánské náboženství — s nástupem cézaropapismu totiž církev ovládla síla, která je v Janově Zjevení symbolizována jako Drak. Analýzu plnou faktických důkazů, máte k dispozici zde » Ano, církev je v současnosti tou silou, kterou Zjevení popisuje jako První šelmu, která dostala moc a sílu od Draka!

Je to velmi prosté, když znáte pravdu aneb Poznejte sami-sebe

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš — a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.

Každopádně, tam kde Rivera mluví o pronásle­dování skutečných křesťanů, tam si představte ty, kteří ještě věděli o čem je Tomášovo evangelium » je to totiž o poznání sebe-sama (aneb poznej, co máš před svou tváří) a znovu-sjednocení rozpolcené duální duše člověka. Je to velmi prosté, když znáte pravdu. A přesně tuto pravdu drakoniánská církev lidstvu za žádnou cenu nechce vydat — a proto musí skončit. Podle mnoha předpovědí, které jsme pro vás již analyzovali, skutečně žijeme na „konci věku“ » a současný jezuitský anti-papež, je jednoduše tím posledním » Už jenom fakt, že je členem „navěky“ zakázaného jezuitského řádu, mluví za vše:

Dominus ac Redemptor Noster, 1773
Dominus ac Redemptor Noster, 1773

Papež Papež Klement XIV. vydal v roce 1773 církevní dokument nejvyššího významu – bulu Dominus ac Redemptor Noster rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně. A jak dobře známo, sama církev prohlašuje své papežské pantáty za neomylné… je třeba něco dodávat?

V redakčním plánu je postupně rozklíčovat celou historii falšování Kristova učení. Dnes tedy přeskočíme dobu od Jakubovy prvotní církve, podíváme se zasvěceným pohledem do zákulisí cézaropapismu a pak se posuneme ke vzniku islámu.

Zdalipak ovečky vědí, že všechna dnešní náboženství vytvořila stejná síla? Síla, kterou strašně baví dívat se na slepé ovce, kterak se mezi sebou perou? Ovečky náruživě vraždící ve jménu svého domnělého boha jiné ovečky, kterým ten stejný Drak dal jiného falešného boha?

Promiňte mi černohumorné srovnání, ale ono se tohle skutečně děje od doby vzniku cézaropapismu — je to klasická ukázka techniky „rozděl a panuj“: A zaslepené ovečky se navzájem vraždí, a vraždí… přitom jsou všechny dušemi ze stejné rodiny… místo aby se sjednotily a poslaly své pastýře do háje… evidentně je baví být otroky namočenými v bahně násilí…

A co vy, vážení a milí? Také vás to baví?

Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa) Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.
Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa) Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.

 

Prosím, máte příležitost se konečně poučit z historie a poslat šelmy i Draka někam… co se vám líbí? Co si vyberete? Vidíte, co se děje tam venku? Na Ukrajině, v Sýrii, ale už i v Evropě díky přívalu islamistů převlečených za uprchlíky s drahými chytrými telefony a s přebujelými egy…

Co si vyberete? Kristovskou cestu z toho všeho balastu a svinstva ven máte k dispozici na tomto webu »

Přituhuje, nevidíte? Na co ještě čekáte?

Je velmi zábavné (až k pláči) pozorovat, kterak se mezi sebou perou křesťanství s islámem a dokonce různé větve islámu… přičemž žádná z oveček nemá tušení že je manipulována stejnou silou v zákulisí — totiž oním symbolickým Drakem Zjevení.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

 

Co by asi říkaly ovečky, které bojují za militantní sektu zvanou islám » kdyby tak věděly, že ve vzniku islámu má také prsty papežský Vatikán, potažmo onen symbolický Drak?

35.2 Židé a pohanský Řím

Dr. Rivera v knize Tajné dějiny jezuitů (TDJ) v kap. 35.2 vysvětluje, proč jsou Židé vždy středem „zájmu“ Vatikánu:

Pohanský Řím popravil Krista ukřižováním z politických a mocenských důvodů, a ze stejných důvodů pronásledoval i jeho učedníky. Věřící prvotní křesťané se tedy rozutekli se svým poselstvím dokonce až do Afriky, kde zakládali malé sbory. I tam se však setkávali s tvrdým odporem. Řím proti nim štval domorodé obyvatelstvo a sám je pomocí svého vojska dále hubil.

Křesťané se pochopitelně nesetkali s pochopením ani v samotném Římě. Židovská římská vláda pronásledovala tyto první věřící v Krista ve snaze zastavit Boží hnutí.

Pozn. redakce: Zde je poněkud nejasné na základě čeho Rivera (jako jezuita zasvěcený do tajných informací) odvozuje informaci o Židovské římské vládě?! Zdá se to nelogické — vezmeme-li v úvahu zdokumentovaný vztah Říma k izraelskému národu… Pokud by mohl někdo přidat pro potvrzení této informace nějaký podložený zdroj v komentářích, určitě by to bylo pro všechny zajímavým doplněním… Na druhou stranu je pravda, že někteří autoři mluví o tom, že je třeba rozlišovat mezi obyčejným prostým Židem a vládnoucí elitou. Je to něco podobného jako když Vatikán skrytě podporoval Hitlera a fašismus » a na druhou stranu se dnes nestydí maskovat křesťanskými obětmi z řad obyčejných oveček… jak je dobře známo, na všechna obvinění ze spolupráce s fašismem Vatikán reaguje poukazem na křesťanské oběti »

Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.

 

Proti pohanství Říma se křesťané stavěli nekompromisně, což nepřátelství Říma jenom zvětšovalo. Nakonec římská vojska pod vedením generála Tita dobyla roku 70 n.l. Jeruzalém a zničila veliký židovský chrám, který byl centrem židovské boho­služby. … (Na místě, kde kdysi stál židovský chrám, stojí dnes skalní mešita, druhé největší místo islámu na světě). Dobytí Jeruzaléma bylo strašlivé krveprolití. Někteří Židé byli vzati do otroctví, někteří byli zabiti ukřižováním, někteří padli. Ale mnohým se podařilo utéct. Židovští utečenci přežili jako kočovníci. Žili ve stanech i v severní Afri­ce. Římští agenti je však sledovali a pozorovali jejich rostoucí osady a postupně se formující hnutí.

Mezitím se v Římě děly převratné věci. Pohanští cézarové se prohlašovali za Bohy a žádali krev křesťanů. Kromě toho potřebovali, aby je křesťané uznali jako Bohy. To se nestalo a strašlivé pronásledování prvních křesťanů jen dokazuje, jak byli Kristovi učedníci věrní svému pravému Bohu. Křesťanské hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit.

Jak zničit Kristovo hnutí? Vytvořit falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe

Bylo proto nutné změnit taktiku. Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku a zjevit se veřejně světu.

K tomu však nedošlo během jedné noci. Klíčení začalo ve spisech tak zvaných prvotních „církevních otců“. Nastala etapa vytváření falešných spisů a rukopisů biblických textů. Začalo vytváření náboženského monstra.

Pozn. redakce: Některé části tohoto smutného příběhu už jsme vám ukázali. Jde o falšování Bible a pokroucení Kristova životního příběhu, resp. o to, jak církev překroutila informaci o tom, kým skutečně byl Kristus » jde také o to, jak bylo originální křesťanství překrouceno v modlářský kult, který činí naprostý opak pravého Kristova učení a vede ovečky vstříc tzv. druhé smrti — tj. smrti duše »

Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra

Zábavná scéna z Vatikánu: Jupiter převlečený za údajného Petra a ovečky, které nevědí co činí. Povšimněte si prosím Jupiterova blesku na opěradle křesla, které je evidentně v jiném stylu než socha a bylo dodatečně zhotoveno pro novou Jupiterovu roli po převozu z pohanského Pantheonu. A ono slavné "papežské" gesto je samozřejmě také Jupiterovo, s křesťanstvím nemá nic společného. No není to vtipné, dělat si z oveček beztrestně dlouhý nos po 2000 let? | Jupiter seat on a throne in St. Peter's Basilica in Rome as St. Peter. Faithful touch the foot of a statue of Jupiter in Saint Peter Basilica at the Vatican February 25, 2013. Photo: REUTERS
Zábavná scéna z Vatikánu: Jupiter převlečený za údajného Petra a ovečky, které nevědí co činí. Povšimněte si prosím Jupiterova blesku na opěradle křesla, které je evidentně v jiném stylu než socha a bylo dodatečně zhotoveno pro novou Jupiterovu roli po převozu z pohanského Pantheonu. A ono slavné „papežské“ gesto je samozřejmě také Jupiterovo, s křesťanstvím nemá nic společného. No není to vtipné, dělat si z oveček beztrestně dlouhý nos po 2000 let? | Jupiter seat on a throne in St. Peter’s Basilica in Rome as St. Peter. Faithful touch the foot of a statue of Jupiter in Saint Peter Basilica at the Vatican February 25, 2013. Photo: REUTERS

 

Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra, sochy Venuše na Pannu Ma­rii (zde vidíme rovněž vznik mariánského modlářství ») a další sochy byly přejmenovány na další svaté. Bylo nutno vymyslet a tak doplnit chybějící řadu církevních autorit počínaje sv. Petrem jako prvním papežem.

Janus je identický se slunečním kultem Sol Invictus

Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)
Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)

Kopec zvaný Vaticanus byl zvolen jako stanoviště nového náboženství. Na tomto místě kdysi stál satanův chrám zvaný Janusův, jako místo duchů… Mimochodem, víte už odkud pocházejí tzv. Petrovy papežské klíče k „nebi“? Kdo to ví, odpoví ;-)

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

 

Pozn. redakce: Tato zmínka o Janusovi je velmi pozoruhodná, jelikož i oficiální mainstreamová historie spojuje resp. identifikuje Janusův kult přímo se slunečním kultem Sol Invictus, což byl římský státní kult ve kterém římští císařové (především jmenovitě imperátor Aurelian) spojili všechna tzv. sluneční božstva. Jak jsme již poukázali, právě toto státní náboženství Sol Invictus bylo Konstantinem I. přemalováno na katolicismus (viz odst. Jak to bylo doopravdy? Zimní slunovrat — datum narození slunečního boha Mithry nebo narození Ježíše Krista?) v (úspěšné) snaze vytvořit falešné křesťanství, které Krista používá jen jako masku pro své zavádějící modlářství.

Abychom to více zpřesnili, sluneční kult Sol Invictus v sobě sloučil mj. následující:

Důkaz o přemalování svátku narození SLUNCE 25.12. na den narození Ježíše

Krom jiného máme svědectví o slavení svátku Sol Invictus dne 25.12. jakožto narození SLUNCE — a to ještě před zavedením státního papežského katolicismu. O převzetí svátku narození SLUNCE katolíky jednoznačně a výslovně píše syrský biskup z 12. století, kterým je Jacob Bar-Salibi známý také jako Dionysius Bar-Salibi ze Syrské Orthodoxní Církve — toto svědectví je obzvlášť závažné a cenné, jelikož tato církev má k původnímu křesťanství o hodně blíž než falešný a zmanipulovaný papežský katolicismus — kořeny této církve se datují do roku 37! To je fantastický údaj, obzvlášť porovnáte-li jej s katolickou falešnou církví. Syrská církev je první církev založená mimo Jeruzalém v Antiochii v roce 37. Podle encyklopedie zde údajně dokonce byli poprvé křesťané nazváni křesťany. V Jeruzalémě si prvotní Kristovi následovníci tak neříkali, jak už jsme ukázali v seriálu „Tajnosti církve“.

Zavedení neděle, římského dne SLUNCE, porušuje biblické přikázání

Dalším zcela JEDNOZNAČNÝM důkazem je fakt, že první cézaropapež Constantin I. zavedl do státního katolicismu slavení neděle jako dne odpočinku — což je jasné porušení biblického příkazu o sobotě: »Constantine decreed (March 7, 321) dies Solis—day of the sun, „Sunday“—as the Roman day of rest (Codex Justinianus 3.12.2).«

A toto vše jsou střípky informací, které podporují Riverovu verzi — drakoniánský katolicismus se neustále pokouší důkladně zahladit stopy po původním Kristově učení — a fanatický islám je k tomu výborným nástrojem. Peklo na Zemi… Následují citáty z encyklopedie:

The Philocalian calendar of AD 354 gives a festival of "Natalis Invicti" on 25 December. There is limited evidence that this festival was celebrated before the mid-4th century. The idea that Christians chose to celebrate the birth of Jesus on 25 December because this was the date of an already existing festival of the Sol Invictus was expressed in an annotation to a manuscript of a work by 12th-century Syrian bishop Jacob Bar-Salibi. The scribe who added it wrote: "It was a custom of the Pagans to celebrate on the same 25 December the birthday of the Sun, at which they kindled lights in token of festivity. In these solemnities and revelries the Christians also took part. Accordingly when the doctors of the Church perceived that the Christians had a leaning to this festival, they took counsel and resolved that the true Nativity should be solemnised on that day." (Bishop Jacob Bar-Salibi cited in Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, Ramsay MacMullen. Yale:1997, p. 155)

Dalším nezpochybnitelným podpůrným důkazem je fakt, že prastarý způsob zobrazování slunečního boha převzal cézaro-papežský katolicismus pro zobrazování své falešné modly… a mějme přitom prosím stále na paměti jasný starozákonní zákaz jakéhokoli zpodobňování boha a jakéhokoli modlářství » Pokochejte se antickými mozaikami. Jako třetí uvidíte trojský reliéf Helia pro porovnání s římským (Sol / Apollo / Helios).

Ne ne, toto skutečně není Ježíš... | Jesus? Solar Apollo with the radiant halo of Helios in a Roman floor mosaic, El Djem, Tunisia, late 2nd century.
Ne ne, toto skutečně není Ježíš… | Jesus? Solar Apollo with the radiant halo of Helios in a Roman floor mosaic, El Djem, Tunisia, late 2nd century.
Christians adopted the image of the Sun (Helios or Sol Invictus) to represent Christ. In this portrayal he is a beardless figure with a flowing cloak in a chariot drawn by four white horses, as in the mosaic in Mausoleum M discovered under Saint Peter's Basilica and in an early-4th-century catacomb fresco. Clement of Alexandria had spoken of Christ driving his chariot in this way across the sky.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž  sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.

 

Helios, sun god in the Greco-Roman mythology, temple of Athena in Ilion (Troy). Between the first quarter of the 3rd century BC and 390 BC
Helios, sun god in the Greco-Roman mythology, temple of Athena in Ilion (Troy). Between the first quarter of the 3rd century BC and 390 BC

 

Nový náboženský systém byl pojmenován římské, obecné, běžné náboženství v čele s římskou, všeobecnou církví (všeobecný, obecný = lat. catholicus). Vznikl řím­ský, evangelizační blok, aby zabíjel pravé křesťany, zaváděl falešné náboženství, strojil války tam, kde se křesťané nechtěli Římu podvolit, nespouštěl Židy z očí a aby nutil národy pít římské, jedovaté, okultní učení.

Souběžně s tím se ale Římská říše rozpadávala a nemohla již vydržovat velmi po­četný aparát římských špionů. Nová církev proto financování vzala na sebe. Státní policisté organizovaní Římskou říší měli pokračovat ve špehování Židů a v pronásledování skutečných křesťanů pod hlavičkou římské, obecné církve. S její pomocí měli římští agenti Židy a křesťany úplně vyhubit podle přesných plánů.

Falešná, ná­boženská církev s falešným křesťanstvím převzala úkol zničit pravé Kristovo učení »

Pozn. redakce: Ptáte se proč? Proč tolik nenávisti a tolik úsilí zničit originální Kristovo učení? Člověku to začne dávat dokonalý smysl v okamžiku, kdy si tato fakta spojí s tím, co je zakódováno v Janově Zjevení: O papežské církvi se tam symbolicky mluví jako o První šelmě » A je tam symbolicky popsán i Drak, který svou moc dává té šelmě! Ano, to co se na Zemi odehrává je válka o duše — pravé Kristovo učení je totiž návodem jak duše mohou nad Drakem (Satanem) zvítězit!

Mince dokazují, že údajný první křesťanský císař Konstantin I. křesťanem nebyl (nechal se pokřtít až na smrtelné posteli)

Coin of Emperor Constantine I depicting Sol Invictus with the legend SOLI INVICTO COMITI, circa 315
Coin of Emperor Constantine I depicting Sol Invictus with the legend SOLI INVICTO COMITI, circa 315

V roce 313 n.l. vydává císař Konstantin toleranční patent, kterým křesťanské náboženství legalizuje a uznává za celosvětové hnutí. Tím mnoho pravých křesťanů vyšlo z ilegality a nechalo se pohltit všeobecnou, římskou církví. Římskokatolická církev dostala legální křesťanský nádech, »náhle« vyšla najevo celá řada »původních« církevních otců — papežů.

Ve skutečnosti sám Konstantin — pohan — byl první hlavou tohoto nového římsko-katolicko–křesťanského monstra. Sjednotil Baálův kult [Sol Invictus] uctívání slunce a dalších bohů s učením Krista. Z tohoto podivného konglome­rátu vznikl římsko–katolický systém bludů, pověr, mysticismu a okultismu.

Christoph Weigel-Clemens XI. Pontifex Maximus

Když Konstantin odcházel na odpočinek, dal římskému biskupu titul MAXIMUS PONTIFEX a ustanovil jej po sobě papežem.

Pozn. redakce: Podle jiných zdrojů (např. podle Encyclopædia Britannica) byl teprve papež Lev I. (440–461) první římský biskup s titulem Pontifex Maximus — až poté, co pod vlivem s. Ambrože imperátor Gratian zakázal pohanské kulty v Římě a vzdal se i předmětného titulu Pontifex Maximus. Tato nepřesnost ovšem nic nemění na celkovém smyslu Riverova sdělení a je omluvitelná vzhledem k obrovskému rozsahu jeho úžasného díla TDJ…

Vznik Konstantinopole, centra východního křesťanství, pravoslaví a „svatý“ Konstantin v Moskvě

Roku 330 n.l. odchází Konstantin do tureckého města Byzantium, které po všech stránkách pozvedl a nazval jej Konstantinopolí.

Pozn. redakce: Konstantinopol se stala centrem východního křesťanství. Po dobytí města islamisty se východní centrum přesunulo do Moskvy. Takže Moskva je přímým pokračovatelem původního cézaropapismu — Konstantin je v pravoslaví dokonce uctíván jako „svatý“. Věděli jste to?

Průšvih ovšem je, že tato východní verze je jen o velmi málo lepší než ta západní, uvědomme si prosím, že právě násilnický despota Konstantin měl největší podíl na deformaci a pokroucení původního Kristova učení… Ano, i v pravoslaví už původní Kristovské poznání chybí… protože tou „rukou Draka“ byl právě Konstantin I.

 -pokračování-

9 komentářů u „Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak katolická církev zabila Krista, zničila křesťanství a stvořila islám“

 1. Poznámka ke svěcení zbraní v jednom článku:
  Nepovažuji to za nevhodné, protože v případě ohrožení a vlastní obrany, budu rád, když zbraň neselže. Žehnání se podle mne spíše vztahovalo na ty, co zbraně drželi, aby v případě smrti se jim dostalo duchovní pomoci. Někdo si to vykládá jako svěcení zbraní, ale nic proti tomu – viz výše.

  1. Jaroslave, dejme tomu, možná to i tak někteří chápou, podobně jako Vy, ale — v první řadě jde o nepřijatelný princip, který je ABSOLUTNĚ NESLUČITELNÝ S PRAVÝM KRISTOVÝM UČENÍM… proto je nutno odmítnout jakékoliv angažmá církve v této oblasti.

   Historie nám říká, že tento ďábelský zvyk válčení s katolickým drakoniánským posvěcením začal nejpozději s křižáckými válkami, kdy křižákům bylo slibováno tzv. odpuštění hříchů…

   A především — obecně tím církev vyjadřuje podporu válčení… což je naprosto nepřijatelné…

   Nemluvě o tom, že v zákulisí papeženci ty války dokonce rozdmýchávají pro své mocenské účely v zájmu ovládnutí duší na celém světě… Nic na tom nemění fakt, že drakoniáni své zločiny umně zakrývají… jako příklad mohu uvést vatikánskou podporu fašismu. Tam se důkazy ještě dají dohledat:

   http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

  2. Milý Jaroslave,

   Svěcení zbraní je podle mě modloslužba a to je velice špatné.

   Ono totiž pokud vznikne situace ve které se musí někdo bránit zbraní, tak už selhal na mnoha vyšších úrovních a vyčerpal všechny možné prostředky řešení. Pak už zbývá ten poslední nejhorší – někomu fyzicky ublížit.

   Jako příklad bych dal Arjunu z Bhagavatgíty. Krišna pravděpodobně měl obě svoje Já spojena a snažil se mermomocí boji zabránit dohodou. A když to nešlo jinak, tak bohužel došlo k boji. Ale tam nikdo zbraně nesvětil.

   Vždy je třeba hledat možná řešení. Třeba Turci sestřelili rusům stíhačku v domění, že vyprovokují konflikt. A dneska už Erdogan je ochoten stíhačku zaplatit a ještě navíc prohlašuje, že si ruského pilota váži jako z Turecké rodiny. Ty škody tureckému hospodářství byly tak velké, že nemá jinou možnost.

   Jediný, kdo potřebuje boj jsou šelmy, které z lidského utrpení získávají svoji sílu a jedna z nich má své sídlo ve Vatikánu na sedmi pahorcích na místě bývalého Satanova chrámu.

 2. Ak by ste si chceli overit niektore info alebo da dozvediet aj viac tak skuste cirkev p.Sandora Nemeta v Budapesti. Okrem toho ze ma cirkevny zbor tzv znovuzrodenych krestanou tak ma aj skolu a team ludi ktory patraju po pravde. Ako byvaly clen krestanskeho spolocenstva Milost pod vedenim Jaroslava Kriza som dost vela pocuval a boli nas vela krat vyucovat Sandorovi ludia. Prajem vela uspechou pravdu treba hovorit.

  1. děkuji za vaši nabídku… každý, kdo pátrá po pravdě, je vítán… já svoji pravdu již našel… přeji totéž vám…

 3. Vzhledem k posledním objevům, tedy v oblasti kvantové fyziky, se dá usuzovat, že řecko-římsko-katolická mytologie je u konce.

  1. Bylo by to fajn, jenže skutečná božská Pravda se nikomu nevnucuje. Vyžaduje od lidí vlastní aktivitu. Dokonale pravdivý je Kristův výrok „kdo hledá najde“.

   Dodávám: „jen ten kdo hledá najde“!

 4. Islamizace je řízena židovsko-zednářskou světovou mocí k zničení Evropy!!
  viz kniha Johannes Rothkranz; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?

  1. Známe tohoto autora, ale jeho vývody nejsou správné a naopak jsou zmatečné…

   Na tomto webu (nejen v tomto článku) jsou předloženy jasné důkazy, že naopak římský antikristovský katolicismus stvořil islám jako svůj pekelný nástroj …jako jeden z mnoha nepřímých důkazů můžete např. vidět že papá Francis dnes de-facto propaguje a šíří islám:

   http://www.ragauian.cz/je-to-tady-antipapez-frantisek-se-svlekl-a-definitivne-prozradil-jezuitske-zamery-s-lidstvem-je-mozne-aby-papez-lhal-a-porusoval-kristovo-uceni-zname-pravdu/

   Zfalšování Kristova učení i stvoření islámu bylo provedenou tou stejnou silou za účelem ovládnutí lidského myšlení. Proto dnes Vatikán islamizuje Evropu. Loutkářům je totiž jedno, jak vás budou ovládat. Pochopte prosím, že papežské církvi na Kristově učení nezáleží!

   Vatikán je nejen tím, kdo islámskou migrační invazi do Evropy veřejně podporuje, je současně i tím, kdo stvořil islám… hned poté co zlikvidoval původní Kristovo křesťanství.

   • Věděli jste, že Kristovo učení bylo zfalšováno?
   • Věděli jste že Mohamed měl katolického učitele?
   • Věděli jste že islámská džihádistická ideologie je pouze vylepšenou kopií Augustinovské teologie katolického „džihádu“? Přesně té teologie, podle které katolická církev jela v podstatě celý středověk, než byla pod tlakem lidí donucena od ní ustoupit, podobně jako od otroctví a nevolnictví.

   Islám není náboženství, nýbrž politicko-náboženský systém vládnutí. Proč papeženci i vládnoucí „elity“ svorně protlačují islamizaci Evropy?

   http://www.ragauian.cz/agenda-2030-islam-neni-nabozenstvi-nybrz-politicko-nabozensky-system-vladnuti-proc-papezenci-i-vladnouci-elity-svorne-protlacuji-islamizaci-evropy/

Komentáře nejsou povoleny.