Yellowstone 2006 — první zaznamenaný pokus o vyprovokování vulkánu k činnosti?

Historie podivných událostí kolem supervulkánu Yellowstone z posledního desetiletí má více stran, než by člověk předpokládal. Podařilo se mi objevit další dějství tohoto příběhu. Ještě před přípravou systému HAARP v Kanadě a před jeho uvedením do provozu se Spojené státy chystaly provést v Nevadě zajímavý experiment. Oficiálně mělo jít o odzkoušení klasické výbušniny při likvidaci podzemních prostor.

yellow-stone-beautiful-colors

Přečtete si ale kvalifikovaný názor, který dává onen připravovaný pokus do souvislosti se snahou vyvolat geofyzikální katastrofické děje v sérii západoamerických tektonických zlomů včetně supervulkánu Yelowstone. A můžeme se jen zamýšlet nad tím, proč byl záměr stažen těsně před svou realizací. Čtěte prosím:


US to test 700-tonne explosive

Pentagon v březnu 2006 oznámil, že 2. června 2006 hodlá uskutečnit v Nevadě jednu z největších světových explozí konvenční výbušniny pod širým nebem – viz např. Associated Press News Service v článku „US to test 700-tonne explosive”.


Pozn. redakce: Nepodařilo se nám na Internetu dohledat zde uvedený zdroj originální zprávy od Associated Press News »

Další pátrání odhalilo, že mnoho článků o této události se odkazuje na zřejmě první, originální článek na Breitbart.com »

Ten ovšem také jaksi zmizel. Jistě je to jen náhoda ;-) Na konci článku uvedeme druhotné odkazy, co v současnosti ještě fungují…

Dále stojí za povšimnutí slovo „Strake“ — kódové jméno této akce, které bylo většinou českých překladatelů špatně přeloženo jako „Úder“ nebo „Rána“ (což je anglicky „Strike“).

Správný význam slova „Strake“ podle anglických výkladových slovníků může být dvojí:

  1. a continuous line of planking or plates from the stem to the stern of a ship or boat
  2. a protruding ridge fitted to an aircraft or other structure to improve aerodynamic stability

Česky tedy zjednodušeně:

  1. kontinuální linie bednění nebo desek
  2. vyčnívající hřbet pro zlepšení aerodynamické stability

Velmi pozoruhodné! Tento význam totiž poměrně přesně principiálně odpovídá tomu, k čemu dospěli níže citovaní ruští geologové!


Výbuch nazvaný „Divine Strake“ má představovat explozi 700t směsi dusičnanu amonného v olejové emulzi odpovídající 593t TNT v 36 stop hluboké díře v centrální části Nevadského armádního testovacího prostoru.

Toto místo se nachází cca 90mil severozápadně od Las Vegas v hlubokém pouštním údolí sevřeném horami. Testovací výbuch je dle Pentagonu součástí výzkumu zbraní, které mohou sloužit k ničení podzemních opevněných cílů (často v hornatém území) jako jsou vojenské bunkry, sklady raketových střel, sklady chemických a biologických zbraní.

Podle některých zdrojů bude hřib ze zvednutého prachu vidět až z Las Vegas, což by bylo poprvé od dob, kdy byly ukončeny jaderné testovací výbuchy. O chystaném testu byla informováno i Rusko.

Co však může stát za oficiálním vysvětlením této obří exploze?

Už jen množství výbušniny nás upozorňuje, že tu něco neštymuje… stačí se zamyslet nad tím, jak by se taková váha výbušniny asi dala nasadit ve válečných podmínkách?! …resp. jak by bylo možné ji dopravit k bunkru nepřítele? Nene, toto rozhodně není zbraň k válečnému použití!

Pojďme se na to podívat…


USA plánují největší explozi na světě jako zoufalé opatření k odvrácení katastrofální sopečné erupce v Yellowstone

Ruští geologové však po prostudování dostupných informací a se znalostí dalších okolností pochybují o pravém důvodu těchto testů, udávaném americkou armádou. Je nutno si uvědomit, že výbuch proběhne v Nevadě, což je oblast s aktivní seizmickou činností.

Podle jejich zprávy je proto možné, že tato masivní exploze je zamýšlena k uvolnění masivních tektonických tlaků na severoamerickou zemskou desku. Tyto rostoucí tlaky nyní hrozí aktivací Yellowstonského supervulkánu, jak o tom čteme např. ve Fox News Service v článku Giant Volcano Under Yellowstone Park Stirring to Life » Z českých zdrojů viz např. Čím světu hrozí Yellowstone »

Pozn.: To říkají Rusové. Stejně tak je ovšem možné, že to byl již tehdy plánovaný pokus o vyvolání seismické aktivity v této oblasti s možným přesahem směrem ke zlomu San Andreas a Kalifornii. Aktivace supervulkánu a rozbití středozápadu a západu Spojených států totiž koresponduje se snahou států Kalifornie a dalších kriticky přistupovat k centrální vládě ve Washintonu. O tom, že sběrné tábory a vojenská opatření na teritoriu USA jsou dislokovány právě do prostoru pouští a polopouští západu je na internetu víc než dost.   

Zajímavé jsou v této souvislosti nedávné vědecké studie tragického zemětřesení z prosince 2004 u Sumatry, které dochází k závěrům, že také západní regiony Ameriky jsou mnohem větším rizikem než se původně předpokládalo – viz článek Sumatra megaquake defied theory »

Prosincové zemětřesení v roce 2004 u pobřeží Sumatry a následná vlna tsunami připravily o život asi 250 tisíc lidí. Experti se obávají, že míra devastace způsobená touto seizmickou událostí může být při budoucím zemětřesení v subdukční zóně u severoamerického kontinentu několikanásobně překonána. Geografické podmínky jsou v této lokalitě podobné jako v Indonésii a po případných otřesech je tak vznik obřích vln tsunami pravděpodobný. Od Kalifornie po Vancouver by se kvanta mořské vody převalila přes pobřeží. Zasaženy by byly i další státy, zejména Japonsko, Filipíny a Havajské ostrovy.

Česky viz např. článek Vědci varovali před zemětřesením v Severní Americe »

Kaskádová subdukční zóna na rozhraní pacifické a americké litosférické desky v sobě skrývá potenciál k zemětřesení, jehož intenzita může převýšit 9. stupeň Richterovy škály.
Kaskádová subdukční zóna na rozhraní pacifické a americké litosférické desky v sobě skrývá potenciál k zemětřesení, jehož intenzita může převýšit 9. stupeň Richterovy škály.

USGS-Cascadia Subduction Zone 2

Studium tohoto silného zemětřesení nutí vědce přehodnotit pravděpodobnost výskytu podobné události. Přes 20 let se geologové domnívali, že největší zemětřesení magnitudy 9 a více se vyskytují pouze u mladé tektonické desky, která se brání rychlému poklesu pod jinou desku a tím vytváří nejsilnější otřesy. Zemětřesení u Sumatry ale nebylo tento případ. Tam šlo o středně starou desku pohybující se střední rychlostí, u které (dle původní teorie) neměla síla zemětřesení přesáhnout 8 stupňů.

Nebezpečí této masivní exploze spočívá v tom, že síly pod severoamerickou tektonickou deskou mohou být „transformovány z Yellowstonu do Kalifornie prostřednictvím tisíců trhlin (zlomových linií) napříč tímto státem. Podle vědce Adushkina by exploze mohla mít opačný efekt než američtí vědci zamýšlejí a to nejen zesílením katastrofického zemětřesení v Kalifornii ale i akcelerací vulkanické aktivity jak v Yellowstonu, tak v sousední oblasti s mnoha dalšími vulkány při pobřeží Pacifiku na severozápadě USA.

Pozn.: Zdá se, že právě ono nebezpečí bylo příčinou, proč se nakonec výbuch neuskutečnil a proč je velmi pravděpodobně nahrazen mnohem více kontrolovatelným pozvolným působením HAARPu. Snaze Obamovy vlády pojistit si mlčení Američanů v obrovské krizi, ve které se Spojené státy nacházejí, by zavedení stanného práva a totálního omezení občanských svobod v důsledku jistých katastrofických situacích velmi účinně nahrávala do karet.


Zdroje informací:

United States Plans World’s Largest Explosion In Desperate Measure To Halt Catastrophic Yellowstone Volcanic Eruption By Sacrificing California

2006-03-31: Russian Military Analysts are reporting today that they have received an urgent communiqué from the United States Pentagon that during the first week of June they will be detonating the World’s largest known conventional explosion in one of their most seismically active Regions, the State of Nevada, and as we can also see as being confirmed by the Associated Press News Service in their article titled „US to test 700-tonne explosive“, and which says:

„The US military plans to detonate a 700 tonne explosive charge in a test called „Divine Strake“ that will send a mushroom cloud over Las Vegas, a senior defense official said. „I don’t want to sound glib here but it is the first time in Nevada that you’ll see a mushroom cloud over Las Vegas since we stopped testing nuclear weapons,“ said James Tegnelia, head of the Defense Threat Reduction Agency.“

Russian Geologists upon studying this extraordinary United States communiqué dispute the reasons given by the American Military Government for this massive explosion being needed for the testing of ‘bunker busting’ bomb technology. One of these reports states that this massive explosion is intended to relieve the Massive Tectonic pressure upon the North American Plate and which is now threatening to activate the Yellowstone Super Volcano, and of which we can read as reported by the Fox News Service in their article titled „Giant Volcano Under Yellowstone Park Stirring to Life“, and which says:

„Forces brewing deep beneath Yellowstone National Park could be making one of the largest volcanoes on Earth even bigger, a new study reveals. In the past decade, part of the volcano has risen nearly five inches, most likely due to a backup of flowing molten rock miles below the planet’s crust. While the rise may not be noticeable to the casual hiker, the activity may have cracked the crust in the park’s famous Norris Geyser Basin (NGB), leading to the formation of new fumaroles — holes that vent smoke and gas — and the reawakening of some of the area’s geysers, including Steamboat, the largest geyser in the world.“

Of even greater concern to the United States are the recent scientific studies of the Great Sumatra Earthquake as they have shown that the Western Regions of America are at much greater risk than previously believed, and as we can read as reported by Physorg.Com News Service in their article titled „Sumatra megaquake defied theory“, and which says:

„The risks of Sumatra-style mega-quakes around the world have been sorely misjudged, say earth scientists who are re-examining some of the pre-December 2004 assumptions scientists made about such rare events. For more than two decades geologists had thought that the largest quakes, of magnitude 9 and greater, happen when a young tectonic plate is subducted, or shoved quickly, under another plate. But the Great Sumatra-Andaman earthquake of 26 December 2004 didn’t match that pattern at all. The Indian Plate is middle-aged and moving at a middling rate, which throws into question the estimated quake dangers at other similar quake-prone zones near Japan, in the Pacific Northwest, Chile, Alaska, and elsewhere.

Previous to the catastrophic 26 December 2004 earthquake, the theory about how subduction zones generate quakes was straightforward, says Okal. It boiled down to age and speed. Where an older, colder and therefore denser slab of crust is being pushed slowly under another plate, „It will want to sink,“ he said. As a result there’s not a lot of stress building up to cause large quakes. At the other end of that same spectrum are subduction zones where young, buoyant crust is being forced quickly under another plate. The rate of „convergence“ and the fact that the young crust resists sinking causes lots of stress to build up and results in much larger quakes.

„So you could take a map of all the subduction zones of the world and look at it,“ said Okal. „The red areas were ones with younger, faster moving crust and the blue areas were older, slow moving crust.“ The theory seemed tidy enough and could be verified somewhat by dating the crust, measuring the rates entire tectonic plates seemed to be moving at, and estimating the power of past quakes from historical accounts. According to the theory, the Sumatra subduction zone was capable of no more than a magnitude 8 earthquake, Okal explains. „The cold shower we got was Sumatra,“ said Okal. „We have a 9.3 on our hands. You got a point that violates the plan outrageously.“

But perhaps to potentially the greatest catastrophe this Massive Explosion could cause would be the sacrificing of the State of California as the Tectonic Forces on the North American Plate would then, should this American plan work, be ‘transferred’ from Yellowstone to the thousands of fault lines throughout that State. Dr. Scientist Adushkin has further stated in these reports that this Massive Explosion could actually produce the opposite effect of what the American Scientists are attempting to achieve by not only triggering catastrophic earthquakes in California, but also accelerating the Volcanic activity in both Yellowstone and the North American Pacific Northwest Regions.

For whatever the final results from this Massive Explosion might be it is not to our knowing. But to the greater catastrophic dangers facing those peoples in the Western Regions of the United States and Canada it can be said that the sooner they are evacuated from these areas the greater number of them could be saved.


US to test 700-tonne explosive

The United States military plans to detonate a 700-tonne explosive charge in a test called “Divine Strake” that could send a mushroom cloud over Las Vegas, a senior defence official said on Thursday.

“I don’t want to sound glib here but it is the first time in Nevada that you’ll see a mushroom cloud over Las Vegas since we stopped testing nuclear weapons,” said James Tegnelia, head of the Defence Threat Reduction Agency, DTRA.

Tegnelia’s remark at a breakfast with defence reporters set off shock waves of its own here.

“Anytime an administration official starts talking about mushroom clouds and Las Vegas, I want answers,” Representative Shelley Berkley, a Democrat from Nevada, said on the floor of the House of Representatives.

She said Tegnelia told her a mushroom cloud would not be seen “over” Las Vegas, only “from” Las Vegas, according to a statement from her office.

DTRA also issued a statement later in the day that said “the experiment” posed no environmental or health hazards, and stressed that it was not a nuclear test. “All explosives, given the right thermal characteristics, will create a cloud that may resemble a mushroom cloud,” the agency said. “The dust cloud from Divine Strake may reach an attitude of 10 000 feet and is not expected to be visible from Las Vegas,” it said.

The agency said no radioactively contaminated soils are in the vicinity of the proposed detonation site, which is over an existing tunnel at the Nevada test site.

Tegnelia said the test, which is scheduled for June 2, was part of a US effort to develop weapons capable of destroying deeply buried bunkers housing nuclear, chemical or biological weapons. “We have several very large penetrators we’re developing,” he told defence reporters. “We also have—are you ready for this—a 700-tonne explosively formed charge that we’re going to be putting in a tunnel in Nevada,” he said. “And that represents to us the largest single explosive that we could imagine doing conventionally to solve that problem,” he said.

DTRA said the charge consists of 700 tonnes of commercial ammonium nitrate-fuel oil (ANFO) explosives, which is the equivalent of 593 tonnes of TNT. “ANFO is a commonly used blasting agent in commercial mining and commercial blasting operations,” the agency said. “The purpose is to conduct research into ground motion.”

Tegnelia said the aim is to measure the effect of the blast on hard granite structures.

“If you want to model these weapons, you want to know from a modeling point of view what is the ideal best condition you could ever set up in a conventional weapon—what’s the best you can do.

“And this gets at the best point you could get on a curve. So it allows us to predict how effective these kinds of weapons … would be,” he said.

He said the Russians have been notified of the test.

“We’re also making sure that Las Vegas understands,” Tegnelia said.

DTRA said it did not expect the test to have an adverse impact on the environment or the health of either local residents or participants in the exercise.

“The potential for Divine Strake to create health and safety impacts to the general public is minimised by a combination of the remote location of the NTS, the sparse surrounding population, and a comprehensive programme of administrative and design controls,” the agency said. – AFP