Život a my / 5 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Máme tady říjen a léto je minulostí. Je před námi podzim a zima roku 2012. Ono pověstné prosincové datum se blíží.

Nechci proto čekat jako obvykle na vstup do Nového roku a dovolím si vám v novém seriálu článků představit svůj aktualizovaný pohled na současné a budoucí dění. A opět si připomeneme věci podstatné pro ty z vás,  kteří stále ještě nenašli svoji pravou cestu v současném dění a najít ji chtějí.

Pro vaši orientaci: půjde o jakýsi výběr a zároveň tak trochu souhrn toho, co považuji pro život člověka na této planetě v současnosti za důležité. Mnohé z toho se možná v mém podání dostalo k vám už dříve, ale jsem si jist, že zdaleka ne s takovou naléhavostí a intenzitou  do toho vložených energií jako nyní.

Prosím, otevřete svá srdce / pokud je ještě vlastníte / a zaposlouchejte se do výpovědi o tom, co byste rozhodně neměli zpracovávat jen svou myslí. Protože lidská mysl je sice dokonalá a člověk dnešní doby ji všemožně rozvíjí a precizuje její fungování, ale ona, ta naše mysl, v jednom jediné velmi podstatném absolutně selhává.

Lidská mysl totiž kupodivu nezná pravdu o tom, co je pro nás jako jedince podstatné a důležité. To totiž ví a zná jen druhá část nás samotných, naše srdce.

Myslíte, že tomu tak není? Ale je!

Je náhodou, že tato společnost vám, vašim dětem i případným vnukům umožňuje v dětství a v rané dospělosti rozvíjet kvality srdce v porovnání s kvalitami mysli v poměru sotva tak jedna ku deseti ?

Jen se podívejte třeba do školních osnov. Kolik času je tam věnováno rozvíjení srdce a kolik rozvíjení mysli či lépe řečeno její integrální části, kterou je lidský rozum ?

Kolik programů denně na televizních kanálech zasévá do našich srdcí radostné prvky pozitivního přístupu k životu a světu a kolik programů vkládá do naší aury program násilí, strachu, neladu a negativity vůbec ?

A mohli bychom uvést řadu jiných případů. Nic není náhoda. I tohle je záměr. Záměr těch, kteří vás chtějí udržet v nečinnosti a kteří si své moci nad vámi považují nade vše.

Slavné prosincové datum roku 2012. Hodně se diskutuje, zda ano či ne. A když, tak co můžeme očekávat ? Názory se různí, jedno jediné však je jisté. Nebude trvat dlouho a odpověď budeme znát.

Mohl bych zařadit zpátečku a tomu ožehavému tématu se obloukem vyhnout. Chci však být vůči vám poctivý, ostatně jako vždy při své práci. Proto vám nebudu tajit, o čem jsem vnitřně přesvědčen.

Dřív než to učiním, dovolte mi, abych vám řekl, proč soudím tak, jak soudím.

Křesťanská tradice vychází z toho, že o tom dni, kdy ono „něco“ přijde, ví údajně jen Otec na nebesích. Alespoň zasvěcenci minulých věků vložili toto tvrzení do úst Ježíše Krista, jak je jistě obecně známo. A podobných poukazů na nemožnost stanovení tohoto termínu je v bibli povícero.

Podle bible křesťanů je tedy přesné datování události, která je označována jako konec či přelom věku, prakticky vyloučeno. Proto se v prosinci nic nestane a basta, říkají jedni.

Podle starých záznamů amerických civilizací, zejména Mayů, se podle těch, kteří je studovali, dá stanovit datum na 21.12.2012. Jak je možné, že existují dva tak rozdílné přístupy k datování tak významné události v současnosti a kdykoli dříve v historii lidstva ?

Myslím, že znám odpověď.

Šel jsem po léta cestou skutečné lásky k sobě a pracoval tak na  sjednocení ducha a ega, muže a ženy i srdce a mysli v sobě do podoby Jednoty blízké té původní. Tahle práce, pokud je člověk v inkarnaci, sice nikdy nekončí, ale může se limitně blížit svému cíli.

Ta práce na sobě mi dala hodně. Mimo jiné i vhled do toho, kterak dualita lidského bytí zasahuje i do oblasti kontaktů s jinými dimenzemi okolních světů. I to, že člověk má v zásadě dva možné přístupy k informacím „shora“.

A tyto dva způsoby příjmu informací souvisí se dvěma vědomími, které jsou člověku vlastní a o nichž jsem vás v minulosti již nejednou informoval. Přijměte proto prosím i tento můj pohled na jejich fungování ve vašich životech.

Zjednodušeně pro tento případ řečeno, jeden způsob kontaktu souvisí s naší myslí a obecně s trojicí energií duch-muž-mysl, druhý pak s trojicí energií tělo-žena-srdce.

První případ znáte jako jasnozření či jasnovidění, tedy schopnost zachycovat obrazy. Tato schopnost je velmi často propojena i s jasnoslyšením, případně i se schopnostmi hmatat a cítit čichem v oněch vyšších světech.

Je to právě mysl vedena touhou lidského ducha, která obvykle ve snaze uniknout z neuspokojivé hmotné přítomnosti pozemského života vysílá část sebe sama a zří ony vyšší světy, pohybuje se v nich, naslouchá a zúčastňuje se dění v nich. Obvykle za noci ve spánku, ale také ve chvílích meditativního transu či jiných zvláštních aktivit.

Druhou schopností, kterou znáte jako intuici, naopak disponuje naše vědomí ega a s ním spojené srdce / žena v nás /. Intuitivní vnímání je bezrozměrná schopnost přímého kontaktu s naší vlastní Božskou jiskrou, která vyzařuje ze sedmerého srdce do srdce hmotného své duchovní vyzařování energii lásky a sjednocení.

A tam, v srdci, se setkává naše vnitřní „já“ bezprostředně s naším pravým nejvyšším Já, onou Božskou jiskrou, aby spolu obcovaly. Nikoli tedy výšiny nebeské, ale naše vlastní srdce je při pobytu v inkarnaci místem setkávání se nás se sebou samými, tedy těmi, kterými jsme. Proto srdce ví !

A tady se dostáváme k jádru věci. Máme-li věřit ve věci toho, co přichází, lidské mysli a jejím produktům nebo lidskému srdci a jeho podnětům, já veden svými dlouholetými zkušenostmi jednoznačně preferuji pohled srdce.

Přesně podle tvrzení, které jsem vyslovil už nejednou : lidská mysl je dominantní, hlučná, okázalá a mnohdy i agresivní. Hodně ví, ale nezná pravdu. Srdce stojí stranou veškerého ruchu, je tiché, pokorné a milující a ze svého přímého kontaktu s Božskou jiskrou v sobě pravdu zná.

Upřednostňuji tedy pohled Mayů před pohledem křesťanů a dávám průchod i energiím svého srdce, které mi napovídají, že ono datum změny se opravdu mílovými kroky blíží.

Osobně jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že ono prosincové datum je založeno ze strany Mayů do značné míry na matematickém modelování dění v našem vesmíru a tudíž na znalosti toho, co bych nazval božským řádem světa, je třeba ho brát vážně.

S jedinou možnou výjimkou : pokud se těm, kteří na tom pracovali, se nepodařilo dokonale sladit náš současný a Mayský kalendář, může být prosinec roku 2012 běžným prosincem běžného roku a vše bude jinak. Ostatně, máme to za pár a brzy budeme vědět, zač je toho loket.

Takže možná už prosinec tohoto roku zřetelně poodhrne závoj dosud skrývající smysl, kontinuitu i směr vývoje změn, které už všude kolem nás běží naplno. Ano, běží už dávno naplno, aniž bychom tomu dění jako lidstvo věnovali zvláštní pozornost.

Změna je v makrokosmu je pořadu dne, o tom není sporu. Proč jsem o tom přesvědčen ?

Ještě mnohým totiž bude dána příležitost dokončit svůj vývoj na této planetě přijetím pravých zákonů Univerza, které před dvěma tisíci lety přinesl Ježíš Kristus a které jste, pokud jste jim kdy věnovali pozornost, pak zase opustili.

A budou při tom pod podstatně větším tlakem z okolního makrokosmu než dosud. Vy, kteří má slova chcete považovat za jakýsi druh trochu racionálnějšího náboženského blábolu, důrazně varuji. Pokud tomu tak je, vaše srdce dosud chrápe. Probouzejte ho !

Hlas srdce je velmi tichý a já se mu stále ještě učím naslouchat. Jedno jsem však už zvládl. Já osobně mu věřím. Věřím svému srdci. O tom, že se mi má víra v signály srdce vyplácí, vědí velmi dobře zejména ti, kterým jsem měl tu radost pomoci díky skutečně fungujícím metodám rekonstrukce lidské psychiky, které nikdy nebyly a nejsou plody mé mysli, ale právě mého srdce.

Byl to také neklid mého srdce, který mně přiměl v polovině září k tomu, abych požádal skvělou ženu, svoji kamarádku a spolupracovnici Janičku, abychom se po delší pauze opět kontaktovali s bytostí vysokých vibračních světů, kterou jste měli možná už někteří možnost poznat z textu mého seriálu Nekonečný příběh / zde v archivu /.

V posledních letech je mým stálým kontaktem tam nahoře. Jak se sami můžete přesvědčit prostudováním onoho příběhu, tato bytost jistě není ve své sféře reality žádným „béčkem“.  Zveřejněný příběh zdaleka nezahrnuje vše, co mi bylo dáno poznat o jejím podílu při dění na této zemi a já snad najdu někdy odvahu a sílu je zpracovat do souvislého příběhu.

Pokuste se prosím spolu se mnou přijmout fakt, že v oněch dávných dobách a podobně i dnes tato bytost byla a opět je na pozici toho, kdo přímo spolupracuje a je podřízen Stvořiteli této části našeho vesmíru.

Poznámka na vysvětlenou : Bohem ve svých textech nazývám bezrozměrnou neosobní všudypřítomnou tvůrčí energii Světla, Stvořitelem pak bytost či skupinu bytostí vibračního vesmíru  n+1 , tedy vesmíru nejblíže vyššího vibračního spektra. Tento vesmír je nám nadřazen, je pro nás tzv. vesmírem božským. Stvořitel disponuje energií Světla je v dostatečném množství a investuje ji do rozvoje nižšího, našeho vesmíru.

Bylo to tedy v půli září, kdy jsme si k oné bytosti zaskočili s Janičkou na kus řeči. Můj vztah k oné entitě se za ta léta vyvinul tak, že je prost zbytečných formalit a tak jsem rovnou vznesl svůj dotaz.

Požádal jsem o odpověď na otázku, zda mi k dnešnímu dni může být něco řečeno k příštím událostem zde na Zemi a zda je možno je nějak časově upřesnit očekávané děje. A zda se ode mne v té souvislosti něco očekává s ohledem na předpovědi, které mi byly osobně dány v minulých obdobích.

Janička je skvěle vybavena jasnovidným zřením i jasnoslyšností a má nádherně vysoké vibrace vědomí, které ji umožňují bezproblémový vzestup až do těch nejvyšších vibrací, které jsou této bytosti vlastní.

Odpověď oné bytosti na můj dotaz byla velmi stručná. Dostalo se nám informace, že je skutečně nutno počítat omezeným obdobím absence slunečního svitu na této planetě. A bylo nám sděleno také, že se dá očekávat ono ničení Země ohněm v podobě pádu hořícího roje meteoritů či kusů ohnivé sluneční plasmy.

Amen. Chtěl jsem vědět víc, ale pak už jsem se jenom dočkal dodatku, který jsem už slýchával při podobných dotazech už i dříve. Bylo mi řečeno : proč se ptáš, ty přece o tom, co bude, všechno víš. Pravda o tom všem je uložena v tvém srdci.

Řekl bych, že se mi tak dostalo skutečné odpovědi od mého kontaktu na všechny předložené otázky, byť takhle nepřímo. Nezbývá tedy než vlastnímu srdci průběžně naslouchat.

Takže, milí čtenáři, budu dál pátrat po tom, co je zapsáno v mém srdci. A nebudu to, co je mým intuitivním vnímáním, před vámi tajit. A prosím, vzpomeňte si na všechno, co už jsem z obsahu svého srdce zde pro vás na internetovém magazínu zveřejnil o možnostech rekonstrukce lidské psychiky.

I to, co jsem uveřejnil o mém vidění událostí příštích na této planetě dříve zejména v seriálu „Rozhovory s ragauianem“. Protože pokud jsem svému srdci dobře naslouchal, zdá se, že mohu mít pravdu.

A rozhodně platí, že kdo je připraven, není překvapen.

Vraťme se ještě na okamžik zpět do chvíle onoho kontaktu. Pochopil jsem tehdy, že to je všechno, co mohu v dané chvíli získat. Vrátili jsme se a Janou zpět a sdělili si navzájem své poznatky.

Všiml jsem si totiž určitého zajímavého signálu v průběhu našeho rozhovoru tam nahoře. Poučen četnými zkušenostmi z podobných kontaktů věnuji pozornost každé drobnosti, protože i v detailu může být zakódováno určité poselství.

A shodli jsme se na tom, že jsme byli svědky znamení, které podle našeho soudu potvrzuje, že okamžik pravdy, který je pro tuto dobu avizován, je opravdu za dveřmi.

Jak jinak vnímat skutečnost, že na rozdíl od dřívějších kontaktů, kdy jsme vídávali onu bytost v její vibrační rovině, řekl bych, „civilně“ oděnu v obvyklé říze ze Světla, v tomto posledním případě jsme ji zastihli vsedě na vyvýšeném stolci / trůně ? / oděnu do šatu, který nelze nazvat jinak než šatem slavnostním ?

Uvidíme.