Život a my / 8 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Věřte mi, dnes a denně zažívám u svých klientů skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných, oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé.

Je to pro mé klienty šok, protože i oni velmi často dříve podobně jako vy všichni a jako naprostá většina populace lidstva západního civilizačního okruhu jste přistoupili na hru mocných s vámi o vaší úplné bezmocnosti.

Na hru, která – jak vás už mnozí kolem vás upozorňují – není o ničem jiném, než že se vzdáváte své osobní síly a možnosti řídit si svůj život sami ve prospěch řízení svého života v našich specifických podmínkách třeba pány Kalousky, Nečasy, Duky a Vlky a jinou havětí vibrující v temných hlubinách vlastního i kolektivního ega.

Vládnoucí elity planety v čele s největší totalitní zločineckou organizací světa – křesťanskou církví – založily svoji moc nad vámi na tom, že vás takto drží v nečinnosti. Dávají vám chléb a hry a háží na vás v každé vteřině hory strachů.

Strachů o cokoli a z čehokoli, aby ve vás udrželi pocit, že vy sami nic nezmůžete. Že je potřebujete, abyste přežili.

Potřebují vás udržet v nečinnosti, odděleny od sebe samých a bez vlastní vnitřní síly v nízkých vibracích vědomí. Strach ochromuje vaše duchem nemilované vědomí těla / ego / a vy se bezmocně motáte neschopni akce, rozladění, vzteklí a frustrovaní, tedy takoví, jakými vás chtějí mít.

Proto na vás na zpravodajských kanálech chrlí hodinu za hodinou aktuální zprávy o otravách metanolem, úmrtích na silnicích, znásilněních a vraždách, potažmo o světových válečných, finančních a jiných krizích. Tedy o věcech, které oni sami, vládci tohoto světa všech úrovní, svou nečinností zaviňují nebo dokonce přímo ze zákulisí řídí a organizují.

Jen se podívejte na dvojici hlavních protagonistů téhle vlády, pány Nečase a Kalouska. Jsou to sice z hlediska svých pozic ve světové hierarchii vlády mocných jen velmi maličcí sráči, ale mrkněte se, s jakou arogancí vám vzkazují každým svým slovem a každým svým gestem : jste lůza a lůzou pro nás vždy zůstanete.

Držte huby a krok a nekecejte nám do toho, to jako jed kape z každého jejich slova či gesta. A kdo si nedá říct, toho dostaneme do tepláků / Kalousek veřejně o Lessym a kdykoli o komkoli z vás /.

 Což nenastává čas, abychom podobně jako Kristus před dvěma tisíci lety vypráskali tyhle kupčíky a farizeje z chrámu zvaného „naše vlast“ a poslali je zpět do té stoky, odkud se vynořili ?

Kolem vás jsou denně zdražovány potraviny a oni říkají, že to jinak nejde. Zamlčují vám, že za posledních dvacet let vydali stavební povolení, kterým byla desetina orné půdy tohoto státu sevřena betonem a asfaltem. A na zbytku půdy místo obilí a brambor čeští miliardáři pěstují řepku pro výrobu biopaliv a vystavěli sluneční elektrárny.

To vše kvůli vysokým ziskům umožněným úmyslně v parlamentu zprasenými zákony, o které se pod vedením tzv. lobbistů starají ve věci finančně i jinak zainteresovaní zákonodárci. Jako vždy to zaplatíte vy v ceně benzínu, nafty i elektřiny.

Říkají vám, že vašim rodičům a prarodičům nemají z čeho vyplácet jejich draze předplacené důchody. A přihrávají ze státního rozpočtu do svých kapes tu desítky, tu stovky milionů, tu miliardu.

A jeden jakýsi předseda ze Strakovky ve své bohorovné namyšlenosti na vlastní důležitost považuje za urážku, když se doslechne o tom, že někdo považuje jeho vládu za nejhorší za posledních šedesát let.

Je. Je nejhorší. Je neschopná. Je schopná všeho. Je nemorální, bez respektu, bez jiskry. Je úděsná z kteréhokoli pohledu !

Nedělejte si ovšem iluze. Tihle naši černí kluci v lidských tělech mají náš český makrokosmos stále pevně v rukou. Jsou si totiž podobni jako vejce vejci. Klaus nebo Zeman, Nečas nebo Sobotka, ODS, sociální demokracie či Top 09 táhnou za jeden provaz. Jsou sice jen drobnými kolečky v železném prstenci světové manipulace s vámi všemi, ale fungují.

A fungují ve vzájemné shodě. Bratrovražedné předvolební boje a spory koalice a opozice za soudružské servilní výpomoci masmédií pouze úspěšně předstírají. Všichni vás vedou stejným směrem – do záhuby ve znamení vlastního prospěchu.

Jen si promítněte všechno to, co vám o metodách a skutcích skryté světové vlády na těchto internetových stránkách zprostředkovává dnes a denně Jaroslav Chvátal. Na dluhu postavený monetární systém, na vyděračství postavené bankovní instituce, exekutoři bez kontroly a z řetězu puštění, tajné služby nadřazené oficiálním strukturám, násilí státu vůči jedinci, zřetelně fašizující tendence napříč politickým spektrem tohoto světa.

Nemohu jinak než vám nalít naprosto čistého vína : jste pro ně ničím a vždy jste i těm před nimi ničím byli, vy řadoví občané. Jste povinnými plátci daní k rozkrádání v době míru a bezmocným kanonenfutrem v období válek. Právě těch válek, kterým zločinná římsko-katolická církev svatá na všech stranách vždy s největší radostí žehnala, aby se na vaší smrti, bídě a strádání radostně obohatila.

Praví vládcové této Země a majitelé nás všech jako otrockého stáda čítajícího dnes něco kolem sedmi miliard lidí této planety jsou dobře ukryti a tahají za náboženské, politické a ekonomické nitky hezky zpovzdálí.

A to oni potřebují vás udržet v přesvědčení, ať již vědomém nebo nevědomém, o druhém příchodu Ježíše Krista. Vy totiž nemáte hledat cestu k lásce, štěstí a spokojenosti sami. To vám podle nich rozhodně nepřísluší. Dokonce je žádoucí, aby vám v tom bylo zabráněno. Ohrozili byste totiž jejich dominanci nad vámi.

Proto je tu zneužito jména Ježíše Krista k pohádce o jeho druhém příchodu. Měli jste už dávno uvěřit tomu, že jste spaseni už tím, že kdysi při své první návštěvě zde se nechal za vás ukřižovat.

Je logické, že vám namlouvají, že se teď pro vás vrátí, aby vás všechny bez rozdílu vzali zpět do království nebeského. Zůstaňte proto v klidu, vzkazují vám, tvořte svou prací hrubý národní produkt, ať si máme co přivlastňovat a co odkloňovat. Hlavně se nestarejte, od toho jsme tu my !

Zdá se vám, že bych nemusel být až tak ostře pesimistický k dění kolem vás ? Ne, nemějte prosím za to, že má slova směrem k nim všem jsou slovy odsouzení. Má slova jsou iluzí zbaveným pohledem na to, co je skutečnou realitou současnosti v podání těchto lidí. Naopak, já je mám rád, ty černé kluky.

Ano, opravdu je mám rád, bezvýhradně a cele.

Oni totiž v blahé nevědomosti dělají to, co je třeba, abychom já i vy, my ostatní, něco pochopili a maje je před očima na jejich temné stezce, mohli usilovat o opak. Bez jejich bezcharakternosti bychom my všichni neměli povědomí o tom, co to je usilovat o charakterní přístup k životu.

Buďte jim spolu se mnou vděčni, že nám zřetelně ukazují, jací být rozhodně nechceme. Nechme je dál tlačit mnohé z nás, abychom byli jimi a jejich působením nespokojeni, protože jen tak jsou ti mnozí z nás z nezbytí donuceni ve snaze osvobodit se od jimi páchaného hnusu vědomě pracovat na přístupech k životu opačných těm, které jsou vlastní jim.

Ano, dá se říci, že jsou pro vás, důchodce, matky s dětmi, nezaměstnané i špatně zaměstnané svými konkrétními kroky v politice a ekonomice vašimi nepřáteli. Chovají se jako nepřátelé, mluví jako nepřátelé, dělají skutky, které jsou k většině tohoto národa nepřátelské.

Ale pozor, nebuďte jako oni. Budete-li jim nadávat, je soudit a nenávidět, jak to mnozí děláte, stavíte vibrace svého vědomí na jejich úroveň s nimi a stáváte se stejnými jako oni.

Ti velicí i malí manipulátoři vám jen nastavují zrcadlo. Pokud pěníte vzteky, zuříte a proklínáte je, je to vaše právo, ale vězte, že stojíte po krk ve stejném hnusu, v jakém právě vidíte je. Vidíte tedy třísku v oku jejich a nevidíte břevno v oku svém !

To v nich se vám zrcadlí vaše vlastní chybné vnitřní postoje k sobě, životu, světu a lidem kolem vás. Je nezměníte. Chcete se dále potácet v bludném kruhu nelásky a nenávisti k sobě samým, k životu, světu a lidem kolem sebe jako dosud ?

Nebo odvrátíte svoji pozornost od makrokosmu kolem vás, od slibů záchrany zásahem shůry druhým příchodem Ježíše Krista a vydáte se cestou vnitřní změny, která jediná vám umožní obstát v chladném Světle soudu Ducha svatého a stát se jinými ?

Tak jinými, že vás to ve svém důsledku vyvede z věčného kruhu zrozování se do blízkosti těch jistě sladkých a  roztomilých parchantů ze Strakovky i odjinud ?

Makrokosmos nezměníte. Jen se podívejte, jak jste zneužíváni i těmi zatím jen zdánlivě mocnými, kteří se tak udatně před kamerami televizí staví na vaší stranu !

Takový opoziční politik nebo odborový předák, to je věc ! Ten řve do davu vás občanů aktuální hesla proti dnešním mocným a pronáší sliby, jak bude vše jiné, až mu vytvoříte pro to prostor.

A jeho jediným cílem je jen se s vaší pomocí dostat do křesel těmi dnešními mocnými uvolněných, aby mohl pokračovat tam, kde oni přestali. Když je nevidíte, chlastají spolu za vašimi zády pivo v nejbližší hospodě a smějí se vám.

Kdo má oči k vidění, vidí.

Pomoci světu můžete jen tak, že pomůžete sobě. Doba, kdy se vesmír díval s láskou na vaše chyby a odpouštěl vám v duchu Kristova odkazu, definitivně končí.

Postavte se z očí do oči chladnému Světlu spravedlnosti přicházejících energií Syna člověka a dokažte, že umíte být sami sebou skrze transformaci svého nitra skutečnou bezpodmínečnou láskou k době samým.

Na to, abychom jako jednotlivci se mohli pokusit ve zbylém čase účinně změnit podmínky v makrokosmu kolem nás, podmínky, které se do dnešní podoby usazovaly po tisíciletí, nikdo z nás nemá sílu.

Ale každý z nás má na to úspěšně transformovat svůj vlastní mikrokosmos a postarat se sám o sebe. Tento vesmír vám k tomu vytvořil v těchto dnech, měsících a letech podmínky, přivedl na tuto planetu potřebné transformační energie a umožnil vám volně šířenou internetovou sítí přístup k nim.

Poslechněte si, co říká o Duchu svatém alias Synu člověka již výše zmiňovaný Ernst Oskar Bernhardt. V jeho přednáškách najdete i tento odstavec :

„ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a jeho slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu, nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka – poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl – ale je tu ještě předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice – jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moci dokončit svůj vzestup, pokud se mnu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo pravdu -

On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl, říká prorok. Co je tím, co nám již Syn boží jednou přinesl ? Je to právě poselství lásky, ovšem nikoli té rozbředlé církevní lásky, která vás učí milovat jiné a věřit tomu, že oni pak začnou milovat vás.

Nastav druhou tvář tomu, kdo tě udeří poprvé, to je krédo manipulátorů, lumpů, hovad a politiků. Naučte se spolu se mnou těm nešťastníkům s vysokými příjmy, kteří nevědí, co činí, vracet jejich temné energie s láskou dokonalou magickou ochranou energií vlastních !

Jedině tak jim dáte sežrat jejich vlastní medicínu, aniž se prohřešíte proti zákonům bezpodmínečné lásky. Protože jen tak je tom účinné, čisté a spravedlivé !

Kristus přinesl poselství lásky, skutečné, nepodmíněné lásky, která zní takto : miluj sám sebe, miluj svůj život, miluj tento svět, miluj bližního svého a miluj nepřítele svého.

Duch svatý vám přináší energie téhož. Dává vám ještě jednu šanci správně pochopit to, co jste mohli realizovat již před dvěma tisíci lety.

Připustili jste tehdy kolektivně ve svých předchozích inkarnacích, aby povědomí o těch prvních třech láskách z toho poselství církevní manipulátoři vyškrtli hned poté, co Ježíš Kristus vytáhl z této země paty.

Proč asi ? Kdybyste se měli rádi a vlastnili sílu svých propojených „já“ a „Já“, nikdy byste nestáli s husou pod paží jako úplatkem a kloboukem v ruce před těmi v sutanách. A oni by dnes jen obtížně mohli chtít vracet majetek, o který vás násilím kdysi připravili.

Podvedli vás a stále podvádějí, ti komedianti s Kristovým křížem ve znaku.

Vystavte jim konečně za sebe účet a hledejte v sobě pochopení toho, že pokud podléháte energiím sesílaným na vás církví, ateisty či falešnými proroky, pravděpodobně jste stále připoutání na ony omyly, o kterých prorok hovoří v odstavci výše.

A on vás přece varuje : díky nim nebudete moci dokončit svůj vývoj ! Vzdejte se proto mylného podání a tradice ve všech třech jejích výše uvedených podobách.

Vezměte do svých rukou svůj vlastní život, jak ho do svých rukou vzali již někteří před vámi a jak o něm píší na mém webu. Jedině vlastní silou spojení vědomí ducha a vědomí těla se uvolníte a vytrhnete z popínavého býlí, kterým vás nechali zarůst mocní tohoto světa.

-pokračování-