Znamení času: Leden 2016 — podivnější než podivný

25 “A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. 26 Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. (Lukáš 21, CSP)
29 A řekl jim podobenství: “Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30 Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. 31 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. (Lukáš 21, CSP)

Pozn.: Nechceme video nějak komentovat. Použité události jsou reálné, jen s výjimkou tzv. „podivných zvuků“, které zfalšoval jakýsi vtipálek… viz komentář pod originálním videem: Everybody knows now the „Weird sound in the sky“ videos are fakes that are using the noises from the movie „Red State“ and „War of the Worlds“.

6 komentářů u „Znamení času: Leden 2016 — podivnější než podivný“

 1. Tenhle svět je na tom velmi špatně a kdo ví kolika lidem se ještě dostane možnosti vystoupit z kolečka reinkarnací..

  Nebo jak máme žít? Jak můžeme žít abychom dospěli v ,,ducha“ jako Kristus a přitom se pokusili zachránit tento svět, pomoci bezbraným a snad zde i z lidského potenciálu vybudovat ráj. Nebo snad máme sobecky ignorovat veškeré zlo co se děje a kam spěje jen abychom si nezanesli karmu nebo nepřitáhli negativní energii?

  Nevím jak by tedy měl přesně vypadat život jimž chceme konečně naplnit cestu ducha dle Vašich stránek, ale zde je něco podobného například sepsáno v čistě církevním obrazu http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1625

  Pro mě je ten problém, že tuto dokonale nádhernou planetu neberu jako pouhý tábor lidských duší, ale připojuju k ní svou niternou zodpovědnost za ní..

  Lze nežít asketicky zavřen kdesi v podzemí pro nenakažení se zmarem na světě a přitom přetáhnout tu svojí Evu k Adamovi, k návratu v nesmrtelného ducha?

  1. Jistě by se o tom dalo napsat mnohé… ale platí jedno: poznejte sami-sebe, protože vy jste ta duše, kterou máte podle Krista spasit… poznejte pravdu a ta vás osvobodí… POZNEJTE KDO JE VE VÁS, A POZNÁTE VŠECHNO …je to vlastně velmi jednoduché, žádné komplikované teologické řečičky, ty nejsou pro život.

   není to o útěku ze života, naopak, žijte naplněný život činností která vás naplňuje… dovolím si vypíchnout dřeň z toho co říká Kristus symbolicky:

   Když dva uzavřou mír v jednom domě, získají sílu pohnout horou… tj získají životní energii!
   Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí!

   Vysvětlení a návod je k nalezení např v rubrice „Dualita lidského bytí“

   1. Děkuji za odpověď, nicméně se omlouvám hluboce, ale ještě jsem k tomu dopisoval ,,delší“ dodatek během čehož jste stihl odpovědět.. Nicméně rád bych ho dodatečně (ač mnohého opakující se) dodal nebudete-li se zlobit….

    Edit:
    Rád bych Váš náhled, manuál jak má doslovně člověk žít, co příroda například, strava, sex vztah apod. jak má vypadat pro dovršení lidské duality, nicméně něco jsem zatím na stránkách našel.

    Zde jsou Vaše slova, mé zprominutím ,,strohé“ komentáře jsou níže…
    ,,Vpouštíte do svého energetického pole hněv a bezmoc jako reakci na násilné činy? Pak podle základních zákonů Univerza svojí myšlenkou provázenou strachem vkládáte stále další a další potenciál vlastní energie do energetických sběrných egregorů, kterými jsou tyto protilidské fenomény terorismu na obou stranách vyživovány.A otevíráte-li se energetickému poli agresorů a necháte se rozhodit ze svého středu klidu hněvem a záští vůči nim, je vítězství na jejich straně. Jste pak pohlceni jejich energetickou vibrací a možná byste také chtěli zabíjet. Zabíjet ty vrahy nevinných. Ale pak hrubě opakujete chyby ze svých předatlantských inkarnací a stáváte se opět z nositelů Světla bojovníky…1*“

    ,,…a přijímáte jejich hru, kterou ovšem oni umí hrát mnohem lépe.2*
    A bezpečně si blokujete, tolik potřebný přísun Světla, přes energetické systémy svých vyšších těl tady na Zemi a ochuzujete tuto Zemi o transformační energii, kterou tato nutně potřebuje.Nedělejte to prosím. Jste to vy, kteří nejlépe víte, že jste věčně živými bytostmi pohybujícími se mnoha inkarnacemi. Možná mnozí z vás při plnění své mise zde v budoucnu zemřou při teroristických útocích, válkách, přírodních katastrofách či jinak.Možná vám to jako lidem této Země zní pěkně blbě, ale je lépe ztratit život svého hmotného těla než zatížit negativitou svou duši!! 3*
    Pokud propadáte skepsi a nevěříte tomu — že vy, člověk této Země, můžete ovlivnit globální procesy zdánlivě existující mimo vás, na vás nezávisle, zapomeňte na ni, na tu skepsi.Jste sice jen částečkou onoho makrokosmu, ale zároveň jste sami mikrokosmem, jemuž cele vládnete vy. Dění v makrokosmu kolem vás je výsledkem sil mimo vaši realitu a vy jste v něm do jisté míry pasivními svědky velké hry, kterou mezi sebou a s námi hrají jiní.Vy však nemusíte jen němě přihlížet. Právě váš mikrokosmos je zónou vaší možné a potřebné aktivity. Je to právě vaše nitro, o které je celá tisíciletí veden boj. Odmítněte nechat svým nitrem, svým mikrokosmem, manipulovat a rozehrávat v něm vlivy okolí hry strachu, úzkostí a depresí.Protože z toho, že to jednou uděláte, mají strach a hrůzu právě ti, kteří s vámi dnes manipulují! 4*
    Vaše nitro, váš mikrokosmos, je vaším územím, kde si, věřte nebo nevěřte, pravidla hry můžete stanovit vy sami. Pokud samozřejmě se k tomu rozhodnete. A rozhodnete-li se a přepracujete své nitro z produkce kvant negativní energie na energii pozitivní — současně otevřete zdroje své multidimenzionální síly.Tato síla ve vás dříme a čeká na své probuzení. Právě její aktivací dosáhnete nezávislosti na systému 5* a i jeho skvěle vypracovaném pobídkovém systému strachů, úzkostí a depresí.“

    1*To mě prostě hrubě smrdí tím, nechat je ať si dělají co chtějí! Třeba drátují malé děti ostnatým drátem okolo stromu jako Banderovci.. Naprostá ignorance a sobeckost.
    Bůh nebůh, duch neduch, kdyby přede mnou někdo někoho znásilňoval, tak ho ubiju jak vzteklého psa..
    Tím samým se řídí i všechny ovečky Vatikánského sémě po 2000 let a kde je svět víme…
    Jak může někdo žít pro ducha, když ve spáse svého vlastního ducha přihlíží genocidám?

    2* To si nemyslím.. Jen sveřepě držíme hubu a krok. Římskokatolicky….. Svatě….. Nehříšně….

    3* Až mi někdo dá důkaz, že bude-li se na mě řítit např. muslimský fanatik se snahou, že mi uřízne hlavu a je se ve vší pozitivě a nepošpinění si duše nechám s úsměvem dekapitulovat stačíc ještě říct ,,Jest dokonáno, odpouštím ti“, že mi to zajistí vymanění se z nového kolečka inkarnace a místečko na nebesích jako duch svatý, tak budiž.

    4* Na tom se shodneme, ovšem oni nemají hrůzu z toho, že to odmítneme pouze ve svém duchu..

    5* No to nevím jaké nezávislosti? Nezávislý na systému je např. v hlubinách džungle skrytý domorodec, ne Evropan..

    Budeme-li mluvit o bohu a nebo prostě jen o dobru, nebo o našich v zásadě dobrých duší jenž chtějí žít v míru, chtějí žít v ráji, být svobodní, zvrátit Evinu chybu, ale ne tak, že necháme tento svět a s ním lidstvo shnít tím, že si budeme bez ušpinění rukou a duše hrát pouze na svém ,,duchovním“ koberečku (nanebevzetí) ve snaze dojít každý sám za sebe původní Adamově jednotě (AŤ TO MÁ VYPADAT JAKKOLIV?), jak by se tomu všemu výše jmenovanému neurčitému příčilo, kdyby jsme spíš jako ti mezi lidstvem tělem obtěškané dobré lidské duše jimž není lhostejné utrpení druhých a bezpráví, stejně jako Ekocida země, vzali hole do rukou a bojem i moudrou osvětou utloukli zlo projednou a navždy do posledního zrnečka včetně samotného fantazijního Satana? A opět dopomoci si globální osvětou a rozvojem vědomí (ono již existuje) odhodivší následně zbraně v dál ustanovili zde naprosté ,,kralovství pozemské“? I kdyby ti jenž zčernali si v tomto boji své duše a karmy měli prodělati další inkarnaci, inkarnovat se však budou již do ráje?
    Co slibnějšího je v nebi na to abychom nechali a ignorovali zlo? Akceptovali ho jako nedílnou a nenahraditelnou součást naší transformace, protože bez zla, jeho pochopení a ignorování se tam nemůžeme dostat?

    Já jsem schopný to chápat. Rád bych se jako nesmrtelný duch plahočil čirou existencí ať už to vypadá jakkoliv je-li to doopravdy pravda, nicméně jsou to tyto i jiné záležitosti našeho pozemského bytí jenž mi nedávají spát.
    Nikoliv ze strachu, ale snad z jakési morální lidské odpovědnosti a nebo svědomí.

    Není to všechno jen jakýsi další ezoterický pokus jak utéci z reality, utéci na jinou planetu a přitom bychom se měli s láskou starati o tu nynější?

    PÍŠETE:
    ,, Když vás, kteří do svého mikrokosmu nevpustíte negativitu a strach a budete žít silou své pozitivity, bude určité kvantum, síla probuzená ve vašich mikrokosmech vyzářená do makrokosmu v něm dokáže realizovat změny…“
    Potvrďte mi to…
    Již nejednou jsem zažil, že jsem studoval něco cosi neobvyklého nebo na něco myslel či v mysli dedukoval a zanedlouho jsem na to samé narazil náhodou úplně někde jinde nebo přibližně v tu samou dobu kdy jsem o tom uvažoval se o tom samém sčista jasna objevil někde článek..
    Je to duch svatý? Je to naše společné vědomí? Můžeme spolu ,,lidské rozvité duše poslouchajích ducha“ takto komunikovat, konat, měnit svět…

    Dále:
    ,,Nikdy nemůžete spasit jiné jinak než tím, že spasíte sami sebe a přispějete tak svojí troškou i k jejich probuzení.“
    No to nevím…

    Mě se líbí žít duchovně nepotřebuji konzum ni materialismu ni jiné záliby z nižšího lidského duálu hledám jiné lidské hodnoty, rozjímání, duševní mohoucnění, stoicismus, transcendentálno ad. ale nějak mě to nedovoluje vyhýbat se negativitě, to bych za A) musel být strašné negramotnej čili nevidíc to, takže slepej, protože zhovadilost vidím za každým rohem kamkoliv se podívám nebo za B) žít v podzemí či řeholnictví.

    Zároveň ale píšete:
    ,, Vy, kteří jste už došli k poznání, že řešení vašich životních traumat a krizí na té široké cestě /v podobě snahy o změnu vnějšího okolí/ nikdy nedocílíte — vy prosím pojďte na tu cestu úzkou, cestu dovnitř sebe, do nitra vlastního mikrokosmu.“
    Což chápu, ale postrádam přijmout to, že se vnější okolí nedá změnit ač sám z dlouholeté praxe vím, že je to téměř už utopické…

    Toť k danému zatím vše, jen snad ještě mimo to, když už píšu, chtěl bych se Vás zeptat na obvyklé názvy lidských charakterů osobností jenž se v ezoterickém kruhu válejí po internetu:
    -staré duše
    -indigo
    -vtělené vesmírné bytosti dle Doreen Virtue

    Byl bych rád kdyby jste pokud možno na co nejvíce odpověděl.

    Děkuji a pěkný duševně plodný večer přeji

    1. Tomáši, tak vy byste byl rád, abych vám možná na co nejvíce odpověděl?.. řekněte mi, proč bych to měl dělat?.. netrpím potřebou zachraňovat vaši duši… ani duše jiných lidí, pokud si o to ovšem neřeknou… pokud po tom netouží celým svým srdcem, celou svojí bytostí…

     ale to vy neděláte… vy netoužíte vědět… vy se vědění domáháte… vy říkáte: tohle mi nesedí, přesvědč mne… tohle taky nesedí, to je přece jinak… to bych možná bral, ale tomu moc nerozumím, vysvětli mi to… požadujete vysvětlení a čekáte, že se vám ho dostane, abyste ho mohl svým rozumem rozpitvávat a cupovat na kousky… já vás mám o něčem přesvědčovat?… ne, tohle neberu… neházej perly sviním, říkával Kristus a měl pravdu…

     moje texty jsou určeny nikoli pro lidský rozum, tedy lidskou mysl… jsou určeny lidskému srdci… když je něco psáno jazykem srdce, jazyk rozumu tomu prostě nerozumí… vy čtete svým rozumem a vaše srdce chrápe… proto čtete a nechápete… probuďte své srdce a pak postupně začnete rozumět a budete nikoli vyžadovat odpověď tak, to děláte nyní, ale budete po odpovědi toužit celým svým nitrem… pak vám to vysvětlení dám…

     píšete o tom, že /cituji/: Mě se líbí žít duchovně nepotřebuji konzum ni materialismus ni jiné záliby z nižšího lidského duálu, hledám jiné lidské hodnoty, rozjímání, duševní mohoucnění, stoicismus, transcendentálno ad. ale nějak mě to nedovoluje vyhýbat se negativitě, to bych za A) musel být strašné negramotnej čili nevidíc to, takže slepej, protože zhovadilost vidím za každým rohem kamkoliv se podívám nebo za B) žít v podzemí či řeholnictví.

     asi mi neporozumíte, ale mezi základní zákony patří i poučka o tom, že vidíte třísku v očích jiných a nevidíte břevno v oku svém… taky je možno tuto poučku podat tak, že svět vám ukazuje to, co je ve vás samotném ukotveno… to znamená, že vaše nepopiratelná vnitřní agresivita /a lidí podobně smýšlejících/ vytváří realitu tohoto světa tak, jak ji znáte… a čím více budete se vším okolo chtít „bojovat“, tím bude hůř… nenávist plodí nanávist…

     jste připraven vraždit ty, kteří vraždí?… pak jste oba ze stejného těsta a můžete si ruce podat… nikde jsem nepsal nic o tom, že máte nastavit i druhou tvář… píšu o tom, že se můžete bránit, aniž byste nenáviděl… jak?… láskou… láskou, kterou neberete, protože jste nikdy nepoznal a netušíte, jakou má v rukou k tomu připraveného člověka sílu… jen je třeba vědět a znát jak se to dělá…

     transcendentálno a podobné hodnoty hledané na cestě úniku z tohoto světa toliko k hovnu dobré jsou… hledejte dál, jste z těch, kteří mohou nalézt… ale musíte o poznání usilovat ve svém nitru, ne ho vyžadovat po jiných… to je k ničemu…

     přání štěstí do další práce na sobě, to je vše, co vám mohu na základě vašeho „požadavku“ momentálně dát… pokud změníte přístup, vše může být jinak…

 2. já vím, kdo seš! už jednou (jedinkrát) jsem na tebe narazil na nějakém blogu, a protože mám vážně vysokou do nebe sahající emoční inteligenci, tak mi stačilo jen pár řádku, abych se osypal! píšeš dobře, srozumitelně, celkem dost věcem si mislim rozumíš, ale lezeš mi na nervy, protože jsi evidentně přizdisráč, kterej si nikdy nezlomil ani ruku. jen mi napiš, jesli jsem se trefil, protože na tom blogu (už jsem se tam nevracel) jsem byl dost od rány! a to světlo, nebo co to je, tě osvítilo jako spoustu dalších někdy na podzim.

  jinak to tady máš moc hezký, čá!

  TOMÁŠEK: to se mi taky stává s tím „duchem svatým“, nikdy jsem nad tím tak do hloubky jako ty nepřemejšlel, ale je to zajímavá teorie. kolektivní vjedomí určitě existuje, tím jsem si jist, jen nemáme přístup do celé databáze.

  1. seš milej, fakt… na ty osypky doporučuji dětský zásyp… to spolehlivě zabírá… a až zase budeš cítit potřebu se ozvat, napiš… zavedeme tady humorný koutek o lidech, kteří bezpečně vědí všechno, nač si jen vzpomenou… třeba to, kdo a jaký je ten někde sráč… budeš v tom humorným koutku mít číslo jedna… vyhovuje ti to?.. ty mi též…

Komentáře nejsou povoleny.