Planet Pluto: NASA's New Horizons spacecraft captured this high-resolution enhanced color view of Pluto on July 14, 2015. The image combines blue, red and infrared images taken by the Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC)

Kalifornský technologický institut Caltech v lednu 2016 potvrdil, že NASA objevila v roce 2005 v našem solárním systému novou — 10. planetu!

Cože? Objev nové, západní „vědě“ dosud neznámé planety ve sluneční soustavě? Objev potvrzen vědci? Brzy poté, co byla devátá planeta Pluto z oficiálního seznamu planet pod podivnými záminkami vyškrtnuta? Osobně mne na této záležitosti hodně baví, když si vzpomenu jak byli nezávislí výzkumníci typu Sitchina zesměšňováni, když mluvili o možné existenci dalších planet ve Sluneční soustavě… a nyní je samotná americká kosmická agentura NASA, přinucena přiznat objev takové planety :-)

Protože jde o poměrně fantastickou záležitost — s potencionálně fantastickými důsledky pro lidstvo — podíváme se velmi důkladně na mnoho různých zdrojů, především vědeckých, abychom mohli mít jistotu, že nejde o žádnou novinářskou kachnu… začneme citací podle whatdoesitmean.com, což je server který čerpá nejen ze západních, ale i z ruských informačních zdrojů a dává nám tím možnost dozvědět se informace, které jsou na tzv. Západě skrývány, protože se nehodí vládnoucím kruhům:


NASA objevila v roce 2005 v našem solárním systému 10. planetu. Přinášíme důkazy a další nezávislá potvrzení

Skutečně těžko uvěřitelná nová 737stránková zpráva pro vnitřní potřeby Kremlu připravená vědci z Vzdušných a vesmírných obranných sil Ruska (Aerospace Defense Forces, ADF) praví, že Kalifornský technologický institut (Caltech) letos v lednu potvrdil, že Státní aeronautická a vesmírná agentura (NASA) objevila v roce 2005 v našem solárním systému novou planetu, což je v souladu s informacemi poskytnutými Ruské federaci dvěma experty z amerického vesmírného programu NASA, kteří už před 17 lety varovali, že naše Země je pod „hrozbou zničení“ a že je třeba věřit „mýtům z naší minulosti“.

Pozn. redakce: Opravujeme malou nepřesnost ruského serveru whatdoesitmean.com a dodáváme, že objev Planety X byl ohlášen dokonce už v roce 1992 evropskou vesmírnou agenturou European Southern Observatory (ESO) » Více v dalším pokračování tohoto seriálu textů v rubrice „Planeta X“… Rovněž tak je dobré doplnit že tzv. Planeta X nejspíše není typická planeta, kterou známe — proč by jinak měla hrozit zničením Země? To obyčejné planety nedělají!

Podle zprávy ADF tedy začátkem roku 1999 obdrželo Rusko (na své ambasádě ve Washingtonu, D.C.) nevyžádanou „složku dokumentů“ od počítačového programátora Kennedyho vesmírného centra (KSC) jménem Lloyd Albright, který uvedl, že je součástí týmu expertů pověřených zjištěním dat ohledně hrozeb pro americké raketoplány (ze strany toho, co je pokládáno za suť komety Shoemaker-Levy 9, vzniklou při kolizi s Jupiterem a blížící se k Zemi od července 1994). NASA kalkulovala, že cesta od Jupiteru k Zemi bude těmto troskám trvat 5 let.

Albrightovy informace dle zprávy neukazovaly na žádné „přímé ohrožení“ pro americké vesmírné lodi v roce 1999, ale předpověděl, že je možná interference vesmírné suti z oblasti Jupiteru se Zemí koncem roku 2002 až počátkem roku 2003 – což se shodovalo se zničením vesmírného raketoplánu Columbia 1. února 2003 při jeho návratu do zemské atmosféry.

Nanejvýš udivující na Albrightových informacích jsou však dle zprávy počítačové propočty NASA vztahující se na obrovskou poruchu (anomálii pohybu) objektů umístěných v pásu asteroidů mezi planetami Mars a Jupiter, která mohla být způsobena jedině interferencí s dosud neznámou obrovskou gravitační silou – to jest s neznámou planetou.

Krátce poté, co Rusko dostalo informace od Albrighta, oznámily americké zprávy, že byl v srpnu 1999 zatčen ve státě Ohio, kde byl nalezen, jak žije v jeskyni z důvodu strachu před tím, že do Země narazí obrovský meteorit a způsobí tsunami o výšce 60 metrů; veškeré další informace o něm v této zprávě ADF však zůstávají v přísném utajení.

CALDWELL, Ohio — When a Kennedy Space Center computer programmer thought a meteor was headed for Earth, he headed for a cave in southeast Ohio.

Deputies responding to a report of an unfamiliar car found Lloyd Albright, along with camping equipment, dried food and 16 guns, said Noble County Sheriff Landon Smith.

“He very sincerely thought there was a meteor that was going to hit the Atlantic Ocean and cause a tidal wave 200 feet high,” Sheriff Smith said. “It was going to go up the coast, take Florida for sure and there would be water all over Georgia.”

Mr. Albright was found Aug. 10. 1999. He thought the meteor was going to hit at 4 a.m. the next day and had been in the cave since at least Aug. 8, Sheriff Smith said Tuesday. (Source: The Associated Press)

Jupiter půjde první… nikomu neřeknou pravdu… nikdy jsem nevěřila Bibli, ale teď musím…

O 8 let později po Albrightově varování zaslaném Rusku v roce 1999 se 2. února 2007 dostavila na ruskou ambasádu v Mexico City americká astronautka a námořní kapitánka Lisa Nowak, a tam v rozsáhlém interview (telekonferenci) s vědci ruské ADF podala detaily o svém kosmickém letu 17. července 2006 v raketoplánu Discovery, kde řekla, že „vše je nyní známo“, „řeknou, že za to může Pluto“, „Jupiter půjde první“, „nikomu neřeknou pravdu“, a „nikdy jsem nevěřila Bibli, ale teď musím“.

NASA Astronaut Lisa M. Nowak, mission specialist.
NASA Astronaut Lisa M. Nowak, mission specialist.

Zdroj: http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/nowak.html

Po návratu z Mexico City do Spojených států byla kapitánka Nowaková na Floridě zatčena a obviněna z pokusu o únos dítěte své lesbické milenky, která byla inženýrkou americké Air Force; obvinění bylo poté zvýšeno na pokus o vraždu. V roce 2009 však kapitánka Nowaková dostala trest za menší obvinění, 1 rok nepodmíněně, a v roce 2010 byla degradována z kapitánky na fregatní kapitánku a propuštěna z US Navy. V roce 2011 pak byly všechny záznamy o jejím případu zapečetěny — a veškeré následné informace o ní v této zprávě ADF zůstávají ve vysokém utajení.

Nowak pleaded guilty in a criminal case in November to felony burglary and misdemeanor battery. She originally had been charged with two felonies — attempted kidnapping and burglary — along with misdemeanor battery. She could have faced up to life in prison under the attempted kidnapping charge.

Je obtížné učinit syntézu z tak rozsáhlé zprávy ADF a vyjádřit, do jaké míry k ní přispěl Albright a kapitánka Nowaková, jelikož údaje v ní obsažené jsou velice složité a velká část z nich podléhá přísnému utajení a nemůže být veřejně oznámena. Ale v podstatě se v ní říká toto:

Jak Albright, tak Nowaková poskytli Ruské federaci důkazy o tom, že NASA ví o nové planetě v našem solárním systému – raketoplánová mise kapitánky Nowakové v roce 2006 poskytla ty nejpřesvědčivější důkazy, že tomu tak je. (Z uvedeného rovněž vyplývá že NASA lidstvu lže a konspiruje vůči lidem, kteří ji platí…)

Devátá nebo Desátá planeta? B, je správně! Ano! Jde o 10. planetu Sluneční soustavy!

Planet Pluto: NASA's New Horizons spacecraft captured this high-resolution enhanced color view of Pluto on July 14, 2015. The image combines blue, red and infrared images taken by the Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC)
Planet Pluto: NASA’s New Horizons spacecraft captured this high-resolution enhanced color view of Pluto on July 14, 2015. The image combines blue, red and infrared images taken by the Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC)

Aby udrželi veřejnost v nevědomosti, „degradovali“ 13. září 2006 Pluto z planety na podřadnou „trpasličí“ planetku

Kapitánka Nowaková dále poskytla důkaz, že NASA se obává, že další vědci brzy objeví to, co oni již vědí o nové planetě, a aby udrželi veřejnost „ve zmatku/v chybném směru uvažování“, „degradovali“ 13. září 2006 Pluto z planety na trpasličí planetu, „plutoid“, poté, co mise potvrdila vědecké výsledky. Důvodem bylo, aby mohli změnit svá zjištění z roku 2005 – objev 10. planety, která je nyní známa jako 9. planeta našeho solárního systému…

Jde o to, že kdyby tato nová planeta byla označena jako „Desátá“, bylo by nemožné udržet pod kontrolou biblické a mytologické konotace pro veřejnost!

Wikipedie nám říká:

Pluto, oficiální označení (134340) Pluto, je největší a po Eris druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy. Zároveň se jedná o deváté největší a desáté nejhmotnější známé těleso, které obíhá přímo okolo Slunce. Toto kosmické těleso astronomové původně řadili mezi planety, ovšem po změně definice pojmu „planeta“, ke kterému došlo během 26. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze v roce 2006 byl zařazen mezi trpasličí planety a plutoidy.

Pluto se, podobně jako i další objekty Kuiperova pásu, skládá především z kamenných materiálů a ledu. Jde o poměrně malé těleso, které má přibližně pětinu hmotnosti Měsíce a třetinu jeho objemu. Obíhá po vysoce výstřední a nakloněné dráze. Jeho vzdálenost od Slunce se pohybuje mezi 30 a 49 astronomickými jednotkami (AU) (tj. 4,4–7,4 miliard km).

Výpočty NASA ukazují, že Jupiter bude pod zesilujícím „útokem“ této nové planety

Ohledně informací poskytnutých Albrightem a Nowakovou, které jsou použity ve zprávě ADF, oba poskytli i výpočty NASA, ukazující, že Jupiter bude pod zvyšujícím se „útokem“ této nové planety – což bylo potvrzeno nejen kometou Shoemaker-Levy 9, která do něj narazila v roce 1994, ale i nárazy v letech 2009, 2012 a nejnověji i na počátku roku 2016.

Všechny tyto události dodávají váhu varováním kapitánky Nowakové z roku 2007, které poskytla vědcům ADF: „Jupiter bude první, kdo půjde.“

Pokud jde o původ této záhadné nové planety (je to teprve 3. „skutečná planeta“ objevená od dob starověku), vědci ADF ve zprávě uvádějí, že je z centra naší galaxie Mléčné dráhy – a je na cestě směrem k nám již téměř pět miliard let.

Tajemný objekt vyvržený ze superobří černé díry v centru Mléčné dráhy

Pozn. redakce: Zde jen stručně opakujeme fakta z předchozího textu » o tomto zdánlivě fantastickém tvrzení o objektu z centra galaxie. Právě proto, že fakta vypadají až příliš fantasticky, dali jsme v předchozím textu dohromady kupu důkazů — a vězte prosím milí čtenáři, že se jedná o exaktní a dokazatelná vědecká tvrzení:

V originálním vědeckém textu od NASA se mj. dozvídáme, jak byla tato perfektně vědecky zdokumentovaná událost zjištěna — a sice pomocí analýzy spektra rentgenového záření (by analyzing a spectrum of X-ray light from Mrk 335). Přesně řečeno, vědci mluví o vymrštění části tzv. korony, které bylo detekováno pozorováním zvýšeného jasu korony (Corona X-ray light had brightened — and that this brightening was due to the motion of the corona).

Důležité je to, že máme jasný důkaz o tom, že se skutečně nějaký objekt s vysokými vibracemi (podle NASA tedy část tzv. korony) vymrštil / vydal na cestu směrem k Zemi! NASA nám říká že objekt se pohyboval rychlostí okolo 20 % rychlosti světla (traveling at about 20 % the speed of light). A autoři této syntézy nám v podstatě tvrdí, že by tento objekt měl dorazit do naší soustavy jen o něco málo let později poté, co jsme v roce 2014 zpozorovali záblesk!

A supermassive black hole is depicted in this artist's concept, surrounded by a swirling disk of material falling onto it. The purplish ball of light above the black hole, a feature called the corona, contains highly energetic particles that generate X-ray light. If you could view the corona with your eyes, it would appear nearly invisible since we can't see its X-ray light.
A supermassive black hole is depicted in this artist’s concept, surrounded by a swirling disk of material falling onto it. The purplish ball of light above the black hole, a feature called the corona, contains highly energetic particles that generate X-ray light. If you could view the corona with your eyes, it would appear nearly invisible since we can’t see its X-ray light.

Zdroj: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4753

Více informací: http://www.ragauian.cz/co-je-to-cerna-dira-doopravdy-muze-z-cerne-diry-neco-vyletet-neresitelny-problem-soucasne-materialisticke-vedy-a-jak-to-souvisi-s-planetou-x/

Nejen na základě vědy…

Vědci ADF učinili tento předpoklad nejen na základě vědy, ale i starobylých mýtů – zejména od doby, kdy víme, že tato záhadná nová planeta pochází ze superobří černé díry v centru naší galaxie, označované Sagittarius A*, v blízkosti souhvězdí Střelec (Sagittarius) a Škorpión — a zejména od té doby, kdy toto víme, by každý, kdo už chápe kým my lidé jsme doopravdy, měl velmi velmi zpozornět!

Na rozdíl od západních vědců, kteří opovrhují starobylými znalostmi o našem světě, ruští vědci zkoumají i tyto staré mýty, aby zjistili jejich spojení s moderními objevy – a v tomto konkrétním případě, jak říká zpráva, je stopa vede k nejstarší pověsti našeho světa o Střelci (Sagittarius), kterého Babyloňané označovali jako boha jménem Nergal; byl to podivný tvor vzhledu kentaura, střílející šíp z luku a vykreslený v mnoha mýtech jako bůh války a moru, a božstvo, které předsedá podsvětí, a před nímž varuje hebrejská Bible.

Kudurru of king Meli-Shipak II (1186–1172 BC) — land grant to Marduk-apal-iddina I. Kassite period, taken to Susa in the 12th century BC as spoils of war
Kudurru of king Meli-Shipak II (1186–1172 BC) — land grant to Marduk-apal-iddina I. Kassite period, taken to Susa in the 12th century BC as spoils of war
Kudurru of king Meli-Shipak II (1186–1172 BC) — land grant to Marduk-apal-iddina I. Kassite period, taken to Susa in the 12th century BC as spoils of war
Kudurru of king Meli-Shipak II (1186–1172 BC) — land grant to Marduk-apal-iddina I. Kassite period, taken to Susa in the 12th century BC as spoils of war

Nergal bývá ztotožňován i se Satanem

Pozn. redakce: Nergalova role i způsob jeho zobrazení se proměňovaly… V Bibli je chápán jako asyrský bůh podsvětí: Nergal seems to be in part a solar deity, sometimes identified with Shamash, but only representative of a certain phase of the sun… Being a deity of the desert, god of fire, which is one of negative aspects of the sun, god of the underworld, and also being a god of one of the religions which rivaled Christianity and Judaism, Nergal was sometimes called a demon and even identified with Satan. According to Collin de Plancy and Johann Weyer, Nergal was depicted as the chief of Hell’s „secret police“, and worked as „an honorary spy in the service of Beelzebub“.

29 Každý národ si udělal své bohy a položili je ve svatyních návrší, které udělali Samařané; každý národ to udělal ve svých městech, kde pobývali. 30 Muži z Babylonu si udělali Sukótbenóta, muži z Kútu si udělali Nergala (asyrský bůh podsvětí)...
Winged bull (Nergal) and attendant, sculptures of the Nergal Gate (A. H. Layard, A Second Series of the Monuments of Nineveh, 1853, pl. 3)
Winged bull (Nergal) and attendant, sculptures of the Nergal Gate (A. H. Layard, A Second Series of the Monuments of Nineveh, 1853, pl. 3)

 

Winged lion (Nergal), Khorsabad, 8th century BC
Winged lion (Nergal), Khorsabad, 8th century BC

 

Nimrud (ancient Kalhu), city founded by Assyrian king, Shalmanaser I (1264–1233 BC), North-West Palace built by Assurnasirpal, seen from the ziggurat dedicated to Nergal (photo by Aline Tenu, 2002)
Nimrud (ancient Kalhu), city founded by Assyrian king, Shalmanaser I (1264–1233 BC), North-West Palace built by Assurnasirpal, seen from the ziggurat dedicated to Nergal (photo by Aline Tenu, 2002)

 

Epos Enûma Eliš: Země i její „ničitel“ se „zrodili“ ve stejnou dobu – ale znovu se setkají až ve dni „posledního soudu“

A v poměrně děsivém závěru vědci ADF poznamenávají, že v nejstarším eposu světa, v babylonském Enûma Eliš, na němž je založena známější kniha Genesis, jak Země, tak její „ničitel“ (což by mohla být ona nově objevená planeta vyvržená ze superobří černé díry v centru naší galaxie) se „zrodili“ ve stejnou dobu – ale znovu se setkají až v „posledním“ dni, ve dni „posledního soudu“, jak je známo z biblické knihy Zjevení Janovo (kap. 8), kde se praví:

10 Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod. 11 Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a mnoho lidí zemřelo z těch vod, protože zhořkly. 
12 Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže třetina z nich ztemněla a nebylo světlo po třetinu dne a stejně i noci. (Zjevení Janovo 8)

Komentáře pod originálním článkem

Jeden čtenář trefně připomněl: To, že „vymazali“ Pluto z řad 9. planety má 100% velmi důležitý význam. Nečinili by to, kdyby to pro Nasa nebylo potřebné… Takže, jak si mnozí všímají, od časů, kdy nám to Pluto „odstranili“ se co chvíli objevují senzační zpávy z Nasa, že byla nalezena „nová“ planeta…

Janovo Zjevení je velmi zvláštní čtení » Zjevení se dokonce stále častěji zobrazuje a zdá i těm lidem, co o Bibli nikdy ani neslyšeli. Např. jeden 12letý kluk z děcáku nedávno psal, že mu Bůh zjevil, co se má brzy stát. Že viděl nad svým českým městem , kterak se hvězdy začaly třást a padaly na zem, že viděl padat hořící kámen. Tak se ptám, kde to ten kluk vzal, když se sotva umí „podepsat“, natož aby si po nocích četl Bibli? Ani já jsem o Zjevení nic nevěděla, když jsem viděla poprvé „pršet hvězdy“. Není to třeba tak, že Zjevení je skutečně poselství od Boha, které ukazuje jen tak, komu chce? Jak sám řekl: „Od nepaměti říkám předem, co se má stát, od nepaměti dříve, než něco učiním, oznámím to lidu svému!“

 -pokračování-


Zdroje a další informace:

Proč má označení „Planeta X“ nebo též „Desátá planeta“ mystický a prorocký význam? A jak to souvisí se Sitchinovou 12. planetou? Vždyť jde o dvě různá čísla?!

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Jak dokazuje mj. výše uvedený obrázek sumerské pečetě, existuje 11 planet ve Sluneční soustavě. Sumerové totiž mezi ně počítají i Měsíc a samozřejmě i Pluto! Dále nám sumerské záznamy říkají, že na počátku historie Sluneční soustavy byla jedna planeta zničena (pravděpodobně se jmenovala Tiamat, viz též epos Enuma Eliš). Proto Sitchin píše o 12 planetách… No a přesně tohle je důvod, proč americká NASA vyškrtla Pluto ze seznamu planet… a udělala to přesně proto, aby znovu a opět obelhala lidstvo a zatajila ovečkám ten fantastický — a přitom dokonale dokázaný fakt, jak je uvedeno výše!

A nejenom to, že Planeta X byla znovu-objevena — byla objevena právě proto, že se momentálně znovu nebezpečně blíží Zemi — a americká Druhá šelma Janova Zjevení » tento vědecky dokázaný fakt ovečkám v žádném případě nehodlá prozradit…